ZIMNÝ SLNOVRAT prináša NOVÉ ENERGIE A POSOLSTVÁ ...

21.12.2022

Zimný slnovrat. Úžasné obdobie, ktoré nesie niečo tajomné. Prináša nové posolstvá, nové svetlo sa má rozsvietiť v nás, v našich srdciach. Zimný slnovrat nám prináša tento rok pre Planétu Zem špeciálne priaznivé energie, na ktoré sa môžu ľudské bytosti naladiť, prijímať ich, podobne ako aj celá Príroda. 

Pokiaľ ľudská bytosť pracuje na svojej celostnej vyváženosti, teda primárne na vyváženej výžive fyzického tela, žije zdravým životným štýlom v súlade s Prírodou a Planétou Zem, energeticky zvyšuje svoj potenciál priaznivým spôsobom a vylaďuje aj duchovné (energetické) zložky svojej bytosti, môže sa jej podariť prepracovať energeticky aj na vyššie regeneračné schopnosti, vyššiu vyváženosť, teda aj etickú úroveň, a aj tvorivé schopnosti smerujúce k podpore svetla a spolupráce. To je práve to, čo mnohým bytostiam chýba, ľudskosť, súcit, úcta k sebe a okolitým bytostiam, princíp spolupráce. Len hovoria o spolupráci a lepšej budúcnosti, ale nežijú to skutočne v praktickom živote.

Energie zimného slnovratu tento rok prinášajú najmä posolstvo vnútorného mieru, vnútorného pokoja a vyváženosti ľudskej bytosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre celoplanetárny mier. Bez vnútorného mieru v srdciach ľudských bytostí niet mieru vo svete. Je to všetko povrchné, plytké, sebecké a falošné. Je potrebné u ľudskej civilizácie prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bytosť u každého jednotlivca na všetkých úrovniach, ísť príkladom sebe a okoliu, premenou svojej bytosti k lepšej bytosti. 

O vnútorný mier ľudskej bytosti sa je potrebné starať každý deň, podobne ako o ten vonkajší, ako o kvet, inak zvädne, zahynie.

Pokiaľ sa ľudia nezačnú meniť, odstraňovať svoje zlé sklony, hrozí zánik ľudskej civilizácie. Áno, je tu aj takáto možnosť. Ako môže niekto ukazovať na nedostatky druhých, keď nič nerobí pre odstránenie svojich zlých sklonov? To sa netýka len Slovenska, ale aj celej Planéty Zem, našich detí a budúcich generácii. 

Je to na nás, či rok 2023, ktorý bude ešte náročnejší na sebadisciplínu a vyššiu etickú úroveň jednotlivcov ako súčasný, dokážeme priaznivo naštartovať a žiť. Planéta Zem potrebuje, aby sa ľudia začali meniť k svetlu, pretože práve to je to zásadné, aby ľudia dokázali pomôcť v prvom rade sami sebe, sebazlepšovaním, každodennými maličkosťami v praktickom živote.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/