ŽENA V AKCII ... SUDKYŇA MARCELA KOSOVÁ JE PRÍKLADOM ŽENSKEJ ODVAHY ...

20.02.2022

Sudkyňa Kosová vyzýva Kolíkovú: Prestaňte klamať verejnosť a aj poslancov parlamentu!


Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a bývalá členka Súdnej rady SR Marcela Kosová verejne vyzýva ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby prestala klamať verejnosť a aj poslancov v parlamente. Dôvodom adresovania výzvy ministerke zo strany sudkyne má byť jej šírenie neprávd o personálnom stave sudcov na Slovensku.

"Verejne vyzývam ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby neklamala verejnosť aj poslancov parlamentu. Minimálne v súvislosti s mojou osobou. Opakovane v médiách aj na pôde parlamentu uviedla, že aj ja tvrdím, že sudcov je dosť, respektíve som mala povedať, že je predpoklad, že ich nebude treba viac. Nikdy som nič také nepovedala, ani osobne pani ministerke ani verejne," píše vo výzve sudkyňa Marcela Kosová.

Apelovala som na Kolíkovú, uvádza Kosová

"Už v januári 2021 som na ňu apelovala, aby skôr, ako vytvorí novú súdnu mapu, bol okrem iného dokončený projekt "Váha vecí", ktorým zistíme obťažnosť jednotlivých agend na úrovni jednotlivých súdov, jednotlivých krajov, ako aj na celoslovenskej úrovni. Bez tohto projektu nevieme určiť, či je sudcov málo, veľa alebo dosť."

Kosová poukazuje na nemecký model

"Nevieme, či potrebujeme prijímať nových sudcov a koľko, alebo bude stačiť prijať podstatne väčšie množstvo pomocného odborného aparátu, ktorý odbremení sudcov od administratívnej práce, čím sa zrýchli a zefektívni justícia. Takýmto spôsobom sa určuje počet sudcov a financií do justície napríklad v Nemecku, kde vďaka tomu nemajú staré súdne prípady."

Zdroj: facebook Ereport

...

Niet pochýb o tom, že sudkyňa Marcela Kosová je príkladom Ženskej Odvahy, ktorú veľmi potrebujeme najmä v súčasnosti v praktickom živote. Potrebujeme Ľudí, ktorí sa dokážu vzdať svojich osobných ambícií v prospech vyšších cieľov. Ľudí, ktorí "vidia", čo je zlé a jednoducho to nemienia podporovať. Opäť ide o ukážku vnútornej slobody a určitej čistoty jednotlivca. 


Ženská ("terestriálna") energia je vo vývoji na Zemi veľmi dôležitá, najmä pokiaľ je jej kritériom úprimná snaha o Pravdivosť, Spravodlivosť, Etiku, celistvá Múdrosť, zvyšovanie úrovne Vedomia.


Žiaľ väčšina jedincov na Slovensku má stále neschopnosť rozpoznať Dobro a zlo, čo Ľudskú bytosť udržiava v temnote, pohodlí, komforte, a v podstate poniektorí len prežívajú a vyhnívajú ako otroci. Áno, práve právnické povolania sú tie, ktoré mimoriadne prispievajú k ukotveniu totalitných režimov na Zemi.

Prečo? Pretože podporujú mnohokrát aplikáciu takých zákonov v praxi, ktoré smerujú proti spravodlivosti, podporujú zákony, ktorých tvorcami sú vlády, ktoré sú totalitné a to len pre hlúpy argument, pretože sú tieto zákony "platné" (česť výnimkám). Áno, aj na Slovensku sme ako v "plienkach" v oblasti spravodlivosti, treba si to priznať, inak sa nepohneme z miesta a budeme zacyklení ...

Koľko už bolo na Zemi v minulosti "platných zákonov", ktoré smerovali k likvidovaniu ľudských bytostí, išli proti životu? Nič, nedochádza? Stále sú poniektorí úplne tupí? Znovu a znovu opakujeme, že Dobro a zlo, Pravda a lož sa nedajú rozoznávať len rozumom a intelektom bez celistvej múdrosti. 

Na Slovensku to vidíme posledných minimálne 30 rokov ukážkove (česť výnimkám).

Zrejme je potrebné zažiť na vlastnej koži, aby sme videli, že ako sa dá zlikvidovať existencia "Života" národa za 2 roky.


Strach je predstava falošného bezpečia, a len zvyšovaním celkového naladenia (frekvencie vo Svetle) vlastnej Ľudskej bytosti si uvedomíme vyšším nadhľadom svoju sebaúctvu a kvalitu, jedinečnosť a poslanie, prečo sme tu na Zemi. 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/