Z VYŠŠIEHO NADHĽADU VYZERÁME STÁLE AKO CIRKUSANTI ...

30.03.2022

Čo sa dá robiť. Áno, z vyššieho nadhľadu vyzeráme na Slovensku vďaka našim "elitám" poniektorí ako cirkusanti, bez ľudskej dôstojnosti, etickej a mravnej kvality o múdrosti nehovoriac. Absentuje architektúra súvislostí, celistvosť, koncepcia systémov riadenia, vyššie etické cnosti, proste nula bodov, prázdnota, zúfalstvo až šaškáreň. Česť všetkým výnimkám.

Inak ani nie je možné nazvať procesy charakteru analfabetov, diletantov a zvrátených a rozložených osobností bez štruktúry, ktoré dopadajú na celú spoločnosť na Slovensku.

Deti, ktoré veľmi jemne dokážu prekuknúť aj to neviditeľné, ktoré dokážu ľahko prekuknúť lož, nám kladú otázky, ktoré sú čisté, jasné a priamočiare a vyložene odkrývajúce klamstvá, ktorými je spoločnosť na Slovensku (nielen) presiaknutá. 

Kedy si uvedomíme, že lož je práve to, čo zatemňuje ľudskú bytosť a odvracia ju od Svetla? Lož, ktorá sa snaží ovládať energie v prospech jednej bytosti parazitovaním na úkor inej bytosti, vytvára rozladenosť, disharmóniu. Rozladenosť jednotlivcov a teda aj celku. Ako chceme hovoriť o mieri a spravodlivosti pokiaľ ich nepestujeme a netvoríme vo vnútri ľudskej bytosti ako cnosti? Áno, sú to živé energie Svetla, o ktoré sa potrebujeme stále starať a očisťovať ich, zvyšovať ich čistotu, frekvenciu a kvalitu. 


Také príklady ako konkrétne to, čo predvádza úbohá vláda SR sú katastrofou, ktorá z vyššieho nadhľadu skutočne vyzerá ako cirkusanstvo a tragikomédia. Týmto kreatúram je zbytočné dávať energiu, avšak vychádzajúc z toho, že sa to dotýka aj každého z nás, nie je to možné úplne ignorovať. 

Keď pomáhame ľuďom, každý deň počúvame ich osudy. Načúvame im, čo ich trápi. Pochopiteľne, opakujú sa tie isté najmä ekonomické témy, problém biedy na Slovensku. Skutočne to niekedy vyzerá ako sizyfovská robota, keď vytiahnete človeka na určitú úroveň v oblasti Zdravia, životného štýlu, aby ho potom štát opäť oslabil. Katastrofa. Nevadí. 

Platí axióma: Každý deň je možné urobiť lepší, lepšou verziou seba a postupne svojou úrovňou vyladenia obohatiť aj okolie.

... 


Vláda sa rozhodla v zložitej ekonomickej situácii uprednostniť záujmy Ukrajincov na úkor občanov Slovenskej republiky. Veľmi pozorne si uvedomte túto nenormalitu exponenciálne umocnenú: 

Štát nakúpi od spoločnosti Slovnaft, a.s. na zabezpečenie humanitárnej pomoci Ukrajine ďalšie pohonné a prevádzkové hmoty v objeme do 650 tisíc litrov.

Ako ďalej vyplýva z oznámenia o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti, celková hodnota obstarávania je takmer 811 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zmluva je podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva aktuálne v procese pripomienkovania a podpísaná bude v najbližších dňoch. "Vzhľadom k vojnovému konfliktu na Ukrajine, je Slovenská republika pripravená pomôcť, pričom nie je možné absolútne predvídať vývoj situácie ani jej časový rámec. V záujme materiálnej pripravenosti a rýchlej humanitárnej pomoci pre Ukrajinu je potrebné nakúpiť dostatočné množstvo pohonných a prevádzkových hmôt na účel logistického zabezpečenia humanitárnej pomoci," objasňuje rezort využitie priameho rokovacieho konania.

Zdroj: pravda.sk / Infovojna


Dôchodcovia na Slovensku žijú zo žobračeniek, ľudia sú existenčne pod hranicou biedy a ich počet stúpa, nič nefunguje v rámci štátu v rozklade ... ale cirkusanti šaškujú dokolečka dokola. Skutočná hlúposť, slepota, mnoho odborníkov a kapacít z rôznych oblastí odbornosti systémovou analýzou jednoznačne potvrdia, že toto hraničí miestami skutočne s nevzdelanosťou a nevychovateľnosťou (ich absencia v praxi), teda táto neschopnosť sa klasifikuje ako kaleidoskopický idiotizmus. Je úbohým cirkusantstvom, pokiaľ štát chronicky nedokáže riešiť problémy vlastných občanov a pritom teatrálne vyskakuje nad svoje možnosti, aby vzbudzoval dojem falošnej ušľachtilosti. 

Niekto by mohol povedať, že mnoho ľudí (mužov aj žien) na Slovensku má problémy so štítnou žľazou a dôsledky z toho vyplývajúce, môžu byť až v úrovni kretenizmu. Táto výhovorka však zrejme u "elít", ktoré zodpovedajú za hospodárenie s peniazmi daňových poplatníkov neobstojí.

Na druhej strane niet pochýb o tom, že drvivá väčšina populácie na Slovensku je veľmi ľahko ovládateľná. Nepotrebuje dokonca ani žiadne opatrenia a vyhlášky na to, aby bola uväznená, vnútorne neslobodná. Ešte aj v súčasnosti je možné vidieť napríklad celé rodinky pri jazde v autách s respirátormi na ústach. Áno, v autách. Nie je potrebné nič prikazovať, keď je bytosť ovládnutá (aj podvedome).


Alebo ďalšia aktuálna perlička, ukážka etickej čistoty v rámci súdnej moci na Slovensku, držíme stále "prim" v galaxii, nech sa páči. 


Kedy si konečne uvedomíme, že kódovanie a zoskupovanie aminokyselín, tripletov, neukleotidov, tvoriacich proteíny (bielkoviny) ako základné stavebné látky života na Zemi, na našej šróbovnici (DNA) ako genetickom programe, vytvárajú neviditeľné sily a duchovné energie rôznej čistoty, kvality, ktoré si nesie v sebe každá jedna ľudská bytosť individuálne. Áno, presne tak to je. Ich zoskupovanie nie je náhoda, vteľujú čistotu, charakter, atď.. Tak ako sa dejú hmotné udalosti vo svete, sa súčasne dejú aj duchovné procesy a ich príčiny. 

Tieto úbohé pokusy o sebaklamy, ktoré vidíme dennodenne na Slovensku zo strany "elít" vo vedení štátu sú tak úbohé, že sme skutočne odpad, ktorý sa tvári ako "prim" v úpadku minimálne v našej galaxii. Nezostali sme nepovšimnutí nízkou kvalitou ani v našej vetve Stvorenia (česť všetkým výnimkám). Planéta Zem je v pohode a podáva zatiaľ stále ruku Ľudským bytostiam pre spoluprácu, pre nové priaznivé príležitosti v Evolučnom vývoji.

Chceme preskupovať energetické formácie na Planéte Zem a tvoriť Nový lepší svet? 

V prvom rade každý nech tvorí lepšiu verziu SEBA. Inak sú to len dristy a táraniny takej istej úbohosti a nízkej kvality ako tie, ktoré počúvame doteraz už niekoľko tisíc rokov.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2022

 

https://www.ariadneknihy.sk/