Vnútorné stíšenie ľudských bytostí pre PRIJÍMANIE SVETELNÝCH IMPULZOV a princípov SPRAVODLIVOSTI ...

29.12.2022

Každý z nás má svoje starosti a problémy. Je to prirodzené, riešime ich dennodenne. Existujú však aj princípy, ktoré podporujú svetelné impulzy z duchovného pozadia sveta, ktoré presahujú každého jednotlivca a jeho ego. Najmä pokiaľ sa jedná o zásadné krivenie princípov spravodlivosti, ktoré smeruje proti Životu a ľudskej dôstojnosti. 

Mnoho ľudských bytostí utrpelo na Slovensku obrovské škody na zdraví a na majetku, za posledné obdobie 2 - 3 rokov majú zničené životy vďaka politickým a vládnym elitám štátnych úradníkov nevynímajúc. Áno, ide o šialenstvá, ktoré boli realizované na Slovensku počas "doby covidovej", ale aj ďalšieho obdobia. Obrovské ujmy sú najmä tie nemajetkové, ktoré sa nedajú vyčísliť v peniazoch, najmä u detí, keď vidíme tie psychické ujmy, je to strašné ...

Dostávame pravidelne impulzy a informácie z duchovného pozadia sveta, ktoré sú presné a potvrdzujú sa dlhodobo v praktickom živote a materiálom svete so štatistickou presnosťou viac ako 95 %. Žiaľ (alebo chvála Bohu), že Planéta Zem ako obrí živý celok si pamätá mnoho vecí, o ktorých sa v školách neučí a ľudia o tom nemajú ani šajnu. Máme tu aj vyššie pamäťové jednotky, ktoré nesú otlačky udalostí. Pokiaľ ste v tejto oblasti doma a vaša intuícia je presná a pravdivá, viete, že pravda (spravodlivosť) sa prejavuje v materiálnom svete našej hutnosti hmoty len veľmi ťažko. Teda, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to tak. Niekedy ste z toho až zhrozený, ako sa klame medzi ľuďmi, koľko lži a kamufláží sa deje vo fyzickom svete, nielen medzi politickými pseudoelitami. Chce sa vám z toho zvracať, pretože práve tí ľudia, ktorí sa snažia žiť čestne, sú na smiech. Väčšinou je to tak.

Ako sme uviedli, mnoho osudov ľudí bolo poznačených totalitnými praktikami rozloženej "demokracie" na Slovensku za posledné 2 - 3 roky. Mnoho ľudí nesie v sebe bolesti, horkosť a smútok, nechce sa im žiť. Môžeme vás ubezpečiť, že nie je potrebná nenávisť. Netreba v srdci živiť nenávisť, i keď ste poškodený, to je základ. Je potrebné sa brániť, mať obrovské odhodlanie a vôľu pre spravodlivosť, ale nie nenávidieť. 

Jedna z duchovných axióm a právd hovorí, že nenávisť kazí objektívny úsudok, vychyľuje od vyváženého nadhľadu a od svetla. Systémy svetelných duchovných úrovní a sfér, ktoré existujú v duchovnom pozadí sveta, veľmi podrobne zaznamenali všetky prúsery a prejavy fašistických extrémov počas doby covidovej aj v súčasnosti, aj na Slovensku. Môžete sa na to spoľahnúť. Keby sa tam niektorí z aktérov, ktorí spôsobili tieto ujmy teraz videli (čo im samozrejme nie je umožnené), triasli by sa od strachu, nevedeli by so sebou vydržať ... Práve v tom majú poškodení navrch, že všetky kreatúry, ktoré škodili, nebudú vedieť vydržať so sebou. 

Všetci politici, hlava štátu, úradníci, ktorí sa podieľali na zločinoch proti ľudskosti, útokoch smerujúcich proti ľudskej dôstojnosti, poškodzovaniu zdravia, atď (je toho veľmi veľa), budú braní na zodpovednosť, aj keď je väčšina poškodených skeptických, pretože túžia ihneď po pomste. Tak to ale v duchovnom pozadí nefunguje. Čas neplynie lineárne, čas je iluzórny a neplynie vždy a všade rovnako, i keď bez neho neexistuje dej ... 

Všetci, ktorí škodili sa nevyhnú tzv. energetickému vyrovnaniu (poslednému zúčtovaniu, keď chcete karmickému vyrovnaniu), a nezabúdajme na veľmi podstatnú vec, že toto energetické toxické zaťaženie sa prenáša v rámci temných nánosov na genetickom nosiči aj v rodovej línii, aj po narodení potomka. Takže asi tak.


Zajtra je 30. decembra 2022, uplynie druhý rok od smrti generála Lučanského. Dnes už je možné jednoznačne potvrdiť opakovane kontrolovanú informáciu z duchovného pozadia sveta (viacerými ľudskými bytosťami kontrolovanú), že Milan Lučanský si nesiahol na život sám. To je bez najmenších pochybností možné potvrdiť z duchovných zdrojov poznania (priebeh a dej situácie), pravdivosť rovnajúca sa istote. 

Prichádzajú aj ďalšie informácie, ktoré môžu napomôcť rozmotať klbko lží na Slovensku, najmä za posledných 3 až 5 rokov. Práve preto opakovane hovoríme, že v materiálnom svete, kde bojujú medzi sebou sily Svetla a temná strana, sa pravda a spravodlivosť len veľmi ťažko prejavuje. Vždy to tak bolo, pri vyššom duchovnom nadhľade vidíte a pochopíte, prečo to tak je. 

Civlizácia na Zemi je tak veľmi zatemnená, že spravodlivé princípy Svetla nie je možné zatiaľ uzemniť, ukotviť do hmoty. Ani nechcite vedieť, že prečo ... Žiaľ je to tak. Len pár promile bytostí na Zemi inklinuje dobrovoľne k čestnosti, vyššej etike a mravnému zákonu s čistotou v srdci.


Smrť Milana Lučanského je tragédiou, ktorá je jedným z najzásadnejších princípov pochopenia, že národ sa môže zničiť aj sám. Národ, ktorý dopustí krivenie pravdy a nespravodlivosť až do takej miery, ako v prípade spomínaného generála, si vyprosil svoj zánik. 

Dodnes nemáme pravdu verejne známu ani o smrti generála M. R. Štefánika. V duchovnom pozadí je to "zavesené", priatelia. Teraz je tu ďalší generál. Nedochádzajú vám stále určité kardinálne a kľúčové princípy? 

Slovensko, ktoré malo byť duchovným vzorom "Posla Mieru" v srdci Európy, umením mravnej intuície čistoty srdca, svojou úžasnou Prírodou a veľkosťou ľudskosti, dokázať vybrať to najlepšie a vyvažovať vychýlenia akýchkoľvek extrémov, je stokou skazenosti a bezcharakternosti, česť všetkým výnimkám. Toto je ten vzor západnej civilizácie ...mafia fungujúca takmer v každom odvetví spoločnosti. 

My sme genrála Lučanského nepoznali osobne, ani nikoho z jeho rodiny. Práve preto, bez ohľadu na to, či ste Milana Lučanského poznali, alebo nie, bez ohľadu na to, či ste ho mali radi, alebo nie, bez ohľadu na to, či ste s ním súhlasili, alebo nie, bez ohľadu na to, či vám bol sympatický, alebo nie, pokúsme sa zajtra vnútorne stíšiť, aspoň na malý okamih a uvedomiť si, ako by sme sa cítili my sami, keby že sa stane niečo také ako tragédia nám, v našej rodine. 

Vcíťme sa prosím do kože rodiny, aspoň štipkou empatie, pokiaľ by sa stalo to isté nám, vám, našim, vašim blízkym. Predstavte si tú nespravodlivosť. Vžite sa do toho, okúste tú horkosť !!! Vtedy sa zrazu každému rozjasní, že prečo sú spravodlivosť, pravda a česť nekúpiteľnými hodnotami vo večnosti. Ďakujeme.

Aj tento moment impulzu svetla v najhlbších komnatách našich bytostí, môže pootvoriť dvere Nádeji pre ľepšie zajtrajšky a podpore Odvahy pre Nové začiatky v roku 2023.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/