VEDA POTVRDILA INFORMÁCIE PRIJATÉ z DUCHOVNÉHO POZADIA SVETA

21.07.2022

Áno, vážení priatelia a ctení čitatelia, je to tak.

Sme radi, že aj napriek marazmu, ktorý predvádzajú dennodenne elity rozpadajúcej sa Európskej únie a kvantového odpadu ... politickej hlúpej vládnúcej garnitúry na Slovensku, sa nájdu aj pozitívne informácie, ktorými potvrdzuje veda to, čo vieme z duchovných zdrojov poznania už dávno. Duchovné informácie potvrdzujú aj prastaré vzácne texty zo zdrojov Lhasského manuskriptu (Tibetskej Pottaly), Bönnského manuskriptu, z kláštora Bönn - Po v Tibete a iných prameňov.

Podrobne skúmame pravdivú históriu ľudskej civilizácie už dlhé roky a stále máme nové a presnejšie informácie. Stále sa dá posúvať k vyššej a jemnejšej hladine Pravdy. Oslobodzuje to ľudskú bytosť od pavučiny skrivenín a čistí informačné polia od úpadku, ktorý vidíme všade okolo nás v politike a spoločnosti. Česť výnimkám. 


V knihe Výnimočná Planéta, ktorej slovenský preklad bol nami vydaný v roku 2021, hovorí o mnohých pravdivých informáciách prenesených v minulosti z duchovných zdrojov poznania. Jedným z príkladov je výsadok dnešného typu ľudstva z genetickým programom (dvojvláknovej pravotočivej šróbovnice DNA) neďaleko pohoria Altaj v Tarimskej panve, oblasť Axu, v období pred 35 až 40 tisíc rokmi. Išlo o proces prenesenia od našich Tvorcov (Stvoriteľov) z éterických jemnohmotných úrovní energie do našej hutnosti hmoty v dimenzii 3D, kde žijeme na Zemi. Veda potvrila, že na Zemi sa vyskutuje, tzv. kromaňonský typ človeka (v Európe) už viac než 30 tisíc rokov. O tom niet pochýb, o tom vieme. Podstatné, veľmi zásadné je však konštatovanie, že medzi neandertálskym typom a kromaňonským typom človeka neexistuje priama genetická líniová nadväznosť. Jeden druh sa stráca a druhý (kromaňonský) sa zrazu nachádza na Zemi, bez vzájomného prepojenia (viď napríklad informácie v knihe Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie).

Ide o obrovskú tému, ktorej sa venujeme dlhé roky a sledujeme prácu vedcov na celom svete. Ak mnoho spisov a prastarých textov potvrdzuje, že aj v období bájnej Atlantídy (pred 9 564 až 40 tisíc rokov), sa nachádzali na Zemi ľudské bytosti s našou genetickou výbavou. Podrobne sa budeme tejto téme venovať v pripravovanej knihe Atlantída a Ľudstvo Dneška.

Práve táto vzácna rasa, o ktorej píšeme sa vyskytovala v oblasti Altaja, Kaukazu a migračnými vlnami, známymi z mnohých vzácnych historických prameňov ako "rasa svetlovlasých a modrookých Kaukazanov" sa rozpŕchli do rôznych častí sveta. V tomto článku nie je možné sa venovať tejto téme podrobne. Niet však pochýb, že tieto vlny neminuly ani Tibet, Čínu, Indiu, Egypt. Áno priatelia, korene Slovanov je možné hľadať aj v takejto dávnej histórii (pred 35 až 40 tisíc rokmi), a to ešte nie je koniec ako sa hovorí ...


Vedcom sa po prvý krát podarilo sekvenovať genóm starých ľudských fosílií z neskorého pleistocénu v južnej Číne. Zaujímavé, že tento objav sa podaril práve v tomto období. To bude asi náhoda. 14. júla 2022 boli zverejnené informácie v časopise Current Biology, že záhadný hominín patril k vyhynutej materskej vetve moderných ľudí dnešného typu, ktorí mohli prispieť k vzniku pôvodných Američanov. Táto informácia je pravdivá do určitej miery, pokiaľ si okrem migračnej vlny smerujúcu zo Sibíry na západnú časť Ánd, uvedomíme aj iné prastaré rasy, ktoré žili na americkom kontinente.

"Staroveká technika DNA je skutočne mocný nástroj," hovorí Su. "To nám celkom definitívne hovorí, že ľudia z jaskyne Red Deer boli moderní ľudia namiesto archaických druhov, ako sú Neandertálci alebo Denisovania, napriek ich neobvyklým morfologickým črtám," hovorí.
Vedci porovnali genóm týchto fosílií s genómom ľudí z celého sveta. Zistili, že kosti patrili jedincovi, ktorý bol hlboko spojený s východoázijským pôvodom domorodých Američanov. V kombinácii s predchádzajúcimi výskumnými údajmi toto zistenie viedlo tím k návrhu, že niektorí ľudia z južnej východnej Ázie cestovali na sever pozdĺž pobrežia dnešnej východnej Číny cez Japonsko a dostali sa na Sibír pred desiatkami tisíc rokov. Potom prekročili Beringovu úžinu medzi kontinentmi Ázie a Severnej Ameriky a stali sa prvými ľuďmi, ktorí prišli do Nového sveta". 


Cesta k tomuto objavu sa začala pred viac ako tromi desaťročiami, keď skupina archeológov v Číne objavila veľký súbor kostí v oblasti Maludong alebo jaskyni Red Deer v južnej Číne v provincii Yunnan. Uhlíkové datovanie ukázalo, že fosílie pochádzajú z neskorého pleistocénu asi pred 14 000 rokmi, z obdobia, keď sa moderní ľudia sťahovali do mnohých častí sveta .

Z jaskyne výskumníci získali hominínnu lebku s charakteristikami moderných ľudí aj archaických ľudí. Napríklad tvar lebky pripomínal lebku neandertálcov a jej mozog sa zdal byť menší ako mozog moderných ľudí. V dôsledku toho sa niektorí antropológovia domnievali, že lebka pravdepodobne patrila neznámemu archaickému ľudskému druhu, ktorý žil donedávna, alebo hybridnej populácii archaických a moderných ľudí. 

V roku 2018 v spolupráci s Xueping Ji, archeológom z Yunnan Institute of Cultural Relics and Archaeology, Bing Su v Kunming Institute of Zoology, Čínska akadémia vied, a jeho kolegovia úspešne extrahovali starovekú DNA z lebky. 

Genomické sekvenovanie ukazuje, že hominín patril k vyhynutej materskej línii skupiny moderných ľudí, ktorých preživší potomkovia sa teraz nachádzajú vo východnej Ázii, na Indočínskom polostrove a na ostrovoch juhovýchodnej Ázie. 

Zistenie tiež ukazuje, že počas neskorého pleistocénu mali hominíny žijúce v južnej východnej Ázii bohatú genetickú a morfologickú diverzitu, ktorej stupeň je väčší ako v severnej východnej Ázii počas rovnakého obdobia. Naznačuje to, že prví ľudia, ktorí prvýkrát prišli do východnej Ázie, sa pôvodne usadili na juhu, kým sa niektorí z nich presťahovali na sever ", hovorí Su. 

"Je to dôležitý dôkaz pre pochopenie ranej ľudskej migrácie," hovorí.
Ďalej tím plánuje sekvenovať staršiu ľudskú DNA pomocou fosílií z južnej východnej Ázie, najmä tých, ktoré predchádzali ľuďom z jaskyne Red Deer.
"Takéto údaje nám nielen pomôžu vytvoriť úplnejší obraz o tom, ako naši predkovia migrovali, ale budú obsahovať aj dôležité informácie o tom, ako ľudia menia svoj fyzický vzhľad tým, že sa časom prispôsobujú miestnemu prostrediu, ako sú napríklad zmeny farby pleti v reakcii na zmeny vystavenie slnečnému žiareniu," hovorí Su.

...

V rámci procesov čistenia na Planéte Zem v súčasnosti sa darí aj vede odkrývať pravdivú stránku bytia a ľudskej histórie. Na nepravde totiž nemôže vzniknúť Pravda, to je dnes aj matematicky dokázané. 

Je zaujímavé, že práve v nedeľu 11. júla 2022 zhorelo do tla distribučné centrum spoločnosti PICNIC. Depo je k dispozícii v Zeearende, Almelo a okolitom regióne. Spoločnosť PICNIC bola založená v roku 2015 a v súčasnosti dodáva potraviny do 125 miest v Holandsku a Nemecku. Minulý rok získala 600 miliónov dolárov od rôznych investorov vrátane Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov na financovanie svojej medzinárodnej expanzie ...


Na Slovensku sa mnohí v súčasnosti sťažujú, že ako to tu dopadlo za posledných 30 rokov. Pritom si mnohí z tých, čo sa sťažujú neuvedomujú, že práve oni volili diletantov vo forme "neľudí", ktorí sú súčasnými vládnymi elitami. My sme ich nevolili, ani blondínku sme nevolili. Mnohí by zo zlosti chceli zmeniť zo dňa na deň katastrofálny stav na lepší. 

Vytriezvite prosím, zo dňa na deň to nepôjde. Premena každej ľudskej bytosti na svoju lepšiu verziu s vyššou vnútornou čistotou a Vedomím, je jediná možnosť. Potom sa prirodzenou rezonanciou ukáže, čo nové a lepšie vieme vytvoriť, primárne pripraviť východiská a tézy. Momentálne totiž nemáme naprieč politickým spektrom žiadnu víziu na 20 - 30 rokov. Nula bodov. Nevieme prísť na poslanie Slovenska v Európe a vo Svete. Česť výnimkám. Prezradíme vám tajomstvo ... Hrabivosť a nenažratosť to nie je. Ani falošný sentiment to nie je.

Môžeme byť vďační, že i keď to tak možno nevyzerá, ale dostali sme aj na Slovensku novú šancu. Máme možnosť začať od znova. Slovensko je veľmi dôležitá krajina, kde žijú ľudia, ktorí majú svoje poslanie. Pokiaľ nemáme ani šajnu o poslaní a duchovnej úlohe, je zbytočné plakať, pretože sa stráca zmysel existencie národa, štátu. Máme na mysli, že šancu dostali Ľudské bytosti, nie neľudia. A nalejme si čistého vína, na Zemi žije viac neľudí ako Ľudských bytostí. Je to pravda, ako že dnes je piatok 22. júla 2022. O to viac treba pracovať na sebe.

Drvivá väčšina však novú šancu nevidí. Prečo? Pretože sú posadnutí falošnou istotou. Lenže jediná istota je neistota, inak neprekročíte zo zacyklenosti svoj tieň. Istota v drvivej väčšine ovláda, metie, prináša skostnatelosť, uväznenie tvorivosti, etickú vyprahnutosť a stagnáciu. Nezvyšuje frekvenciu naladenia a približovania sa k Pravde, tvorenie vyváženejších dejov. Práve konzumný spôsob života vytvára obraz, že "sloboda je všetko čo chcem" a je živnou pôdou pre úchylné hodnoty, skazené prúdy frakcii aj v spoločenskom a politickom živote ...

To že súčasný odpad skončí je isté. Ale čo bude potom? Nad týmto sa je potrebné zamyslieť. Susedia z Maďarska nám trošku naznačujú, čo to je sebaúcta k sebe a vlastnému národu, zdravá HRDOSŤ. Ale na uvoľnenie nášho latentného potenciálu sme tu na Slovensku my, Ľudia Slováci. My na Slovensku sa musíme prebrať (teda nemusíme ale potom neplačkajme). 

Európska únia v súčasnej podobe končí, ako aj temné vplyvy pri jej založení. Je smiešne a zbytočné vypisovať Leyenovej, že správy Európskej komisie o právnom štáte - Slovensku, sú mimo realitu. Jej skazenosť nabrala nezvratný pád do temnoty. Uvedomte si, že fašizmus a jeho karikatúry, sú vedené aj z vysokých energetických úrovní exopolitiky nad hmotou. 

A my sa musíme PROTI tomu postaviť "Tu a teraz"!

V septembri zase šaškáreň so 4. mňamkou? Na jar sme o tom písali, že cháska si nedá pokoj. Ste normálni? Uvidíme, ako sa postavíte k tomu riaditelia škôl ... zobuďte sa pokiaľ je čas. Nech sa páči, kto che mňamku ... dajte si aj sedemnásť. Ale neškoďte okoliu a deťom. Šialený pseudovedec Flegr od susedov z Čiech, nech sa aj celý zabalí do igelitového vreca.  

Vyberiete si, ste myška, ktorá behá v kruhu v klietke? My určite nie. Vnútorná sloboda ľudskej bytosti, je základom pre nevydierateľnosť a nepodplatiteľnosť, už si to uvedomte prosím ...  

Prosím zobuďte sa tí, čo spíte, už aj Príroda naznačuje, že je najvyšší čas ... horí Veľká Fatra, 5. stupeň ochrany, pralesy !!!


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022􏰗􏲇􏲍􏱩􏰲􏰳􏰋 􏰲 􏰍􏰑􏰐

https://www.ariadneknihy.sk/