V Bratislave sa koná celonárodné & celodenné zhromaždenie za mier a proti okupačnej dohode s USA „Slovensko, bráň si svoju slobodu a suverenitu!“

02.02.2022

Protest proti strate suverenity SR sa začne pred prezidentským palácom v stredu 2. 2. 2021, na Hromnice, dopoludnia, kedy budú môcť obyvatelia podpisovať rôzne petície za odmietnutie amerických vojenských základní na Slovensku.

Protest proti strate suverenity SR sa začne pred prezidentským palácom 2. 2., na Hromnice, dopoludnia, kedy budú môcť obyvatelia podpisovať rôzne petície za odmietnutie amerických vojenských základní na Slovensku. K dispozícii budú letáky a plagáty. V popoludňajších hodinách vystúpia viaceré významné osobnosti a odborné autority s hlavnými prejavmi.

Na Celonárodnom zhromaždení vystúpi vojenský generál Jozef Viktorín aj primátorka Sliača Deň Celonárodného hromničného zhromaždenia. Hromnice sú starým slovenským symbolom prebúdzania ohňa a hromov oživujúcich životnú silu v človeku aj národoch. Nech teda zahrmí a zahromží aj naše súčasné spoločné národné úsilie o ubránenie slobody slovenského národa, za ktorú zaplatili životmi najväčšie osobnosti slovenských dejín aj celé generácie slovenských národovcov a vlastencov.

Účasť a vystúpenie s prejavom na zhromaždení potvrdili viaceré osobnosti - za oblasť bezpečnostnej a obrannej politiky vystúpi brigádny generál vo výslužbe a expert na obranu Jozef Viktorín, za medzinárodné politické vzťahy František Škvrnda, za mesto Sliač primátorka Ľubica Balgová. Očakávame účasť prezidenta Ivana Gašparoviča, zástupcov Konferencie biskupov Slovenska a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Aký bude život obyvateľstva po vybudovaní amerických vojenských základní? Určite nie taký ako doteraz. Z pohľadu životného prostredia upozorní na riziká Rudolf Huljak, člen prezídia Slovenskej poľovníckej komory, na negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva, najmä v blízkosti základní lekár Peter Lipták. V dopoludňajších hodinách sa protestu zúčastní Autotruckový česko-slovenský sprievod a nahlas vyjadrí svoj odpor.

Celonárodné hromničné zhromaždenie sa bude venovať výslovne odmietnutiu amerických vojenských základní na území Slovenska. Preto sa organizátori vopred dištancujú od akýchkoľvek prejavov provokácií či presadzovania iných tém, napr. proti tzv. pandémii, rúškam a pod.

Celonárodné a celodenné zhromaždenie 2. februára za odmietnutie tzv. obrannej vojenskej dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými naberá na obrátkach. Každým dňom sa pridávajú občianske organizácie, predstavitelia samospráv a osobnosti z rôznych odborných oblastí a zástupcovia mladej generácie k spolupráci a na podporu protestu za slobodu a suverenitu Slovenskej republiky. V rámci protestu odznie aj Modlitba za mierové Slovensko.

Organizačný výbor celonárodného zhromaždenia vyzval aj najvyššie cirkevné a kultúrne inštitúcie, aby podporili svojím vystúpením nesúhlas s hroziacim rizikom zatiahnutia Slovenska do vojny súperiacich veľmocí. Sme presvedčení, že jednoznačné protivojnové stanovisko najpočetnejších cirkví v našej vlasti by ich autoritu v našej sekularizovanej až odkresťančenej spoločnosti iba upevnilo. Zároveň veríme, že do celonárodného úsilia o zachovanie suverenity Slovenska zasiahne aj Spolok spisovateľov Slovenska, najstaršia organizácia spisovateľov ako "svedomia národa" - a tiež najstaršia národná kultúrna ustanovizeň Matica slovenská ako "matka slovenského národa".

Do februárového programu rokovania Národnej rady SR bude pravdepodobne zaradená aj tzv. obranná dohoda. Slovenský národ, zahraničie, ale aj slovenské a svetové dejiny budú sledovať postoje, rozhodnutie a historické hlasovanie poslancov NR SR o zachovaní štátnej zvrchovanosti SR alebo o odovzdaní časti slovenského územia pod cudziu zvrchovanosť, o slobodnom a mierovom alebo agresívnom a vojnovom Slovensku.

Celonárodné zhromaždenie za odmietnutie tzv. dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými sa bude konať ako prejav demokratického a v Ústave SR zakotveného práva na obranu slobody slovenského národa, zvrchovanosti územia nášho štátu a mieru pod heslom - Slovensko, bráň si svoju slobodu a suverenitu! Protest organizujú občianske organizácie Združenie slovenskej inteligencie, Aliancia národných síl Slovenska, Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, Národný snem jednoty Slovenska, Slovenskí katolíci, Slavica, Za obrodu národa, Občiansky generálny štrajk a ďalšie združenia. Na zhromaždení vystúpia odborné autority, experti, osobnosti a predstavitelia v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky, ústavného práva, medzinárodných vzťahov, cirkvi, obcí, kultúry a ďalšie osobnosti.

Očakávame spoluprácu národných síl! Vyzývame politické strany uprednostňujúce slovenské národnoštátne záujmy pred cudzími, aby to na zhromaždení symbolickým gestom vyjadrili a vyslali signál vzájomnej spolupráce. Sme presvedčení, že len spoločné úsilie všetkých národných síl môže priniesť požadovaný cieľ - ubránenie si národnej slobody ako práva zvrchovane rozhodovať o vlastnom osude. Spoločne sme slovenskú štátnosť obnovili, spoločne ju musíme aj brániť.

Stojíme pred tvárou slovenských dejín a nemáme právo váhať ani zlyhať! Slováci, organizácie a inštitúcie, prihláste sa k spolupráci, podpore a pomôžte pri organizovaní celonárodného zhromaždenia! Ide o náš ľudsky dôstojný národný život a perspektívnu budúcnosť! SLOVÁCI, BRÁŇME SI SLOBODU!VIDEÁ : eReport

                       TASRTV


Zdroj: Združenie slovenskej inteligencie / InfoVojna

...


Nech je SLOVENSKO poslom MIERU A SPRAVODLIVOSTI, ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ A SEBAÚCTA NECH OTVÁRA NAŠE SRDCIA ... MÁME OBROVSKÝ POTENCIÁL, TEN PLAMEŇ VNÚTORNEJ ČISTOTY NECH SA ROZHORÍ V KAŽDOM Z NÁS ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/