UTAJENÉ PLÁNY PRE MISIU NA MARS zo strany NASA ...

28.07.2022

Nie je nič prekvapivé, že sústavne vyliezajú nové informácie v súvislosti s utajovanými skutočnosťami o výskumoch Marsu. Podobne tak, aj o možnostiach misie ... cesty na Mars. Antigravitačný pohon? Chalani z Deep State by boli veľmi radi, keby ho vedeli kompletne spočítať a postaviť, avšak niečo im stále chýba :-):-) A aj bude chýbať ...

Informácie z duchovného pozadia to potvrdzujú, že sa síce títo chalani snažia veeeľmi, ale ... ale ako sme už uviedli, dnes už existujú určité vyššie ochrany pred zneužitím vedy ...


Pozrime sa trošku na vyšší level prepojenia matematiky, geometrie, deskriptívnej geometrie a vôbec transcdisciplinárneho prepojenia vedy a celistvého poznania v súvislosti s misiou na Mars, ktorý je evidentný aj v knihe Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, ktorej slovenský preklad vyšiel u nás v roku 2021. 

Nech sa páči, tu je úryvok z časti 20. kapitoly knihy :  


Plány pre Červenú Planétu

Umenie pohybu raketoplánu, čo to je VESICA PISCIS ?


Mapovanie Marsu uskutočnené USGS naznačuje, že vesmírne agentúry si všimli, čo sa odtiaľ objavuje tu dole, vrátane značných prenesených údajov, ktoré študoval Andrij Puharich a jeho pridružení jasnovidní výskumníci. Zdá sa, že základné princípy fungovania pokrokového plavidla boli v skutočnosti ukryté priamo na očiach na povrchu Marsu. Pred podrobnejšou diskusiou je potrebné vziať do úvahy princípy prijaté USGS a všimnúť si, ako sa prepisuje geometrické 2-D prekrytie sférického 3-D objektu pri použití geometrie spojenej s prvkami histórie a mýtu na sprostredkovanie správy - vizuálne a metaforicky.

Pri opätovnom pohľade na kruhy vytvorené USGS na komplexe na Cydónii, o ktorých pojednáva kapitola 7 (obrázky 7.9-7.14 v knihe), bolo jasné, že sa pozerám na geometrické prekrytie kruhov skrytú priamo na očiach v rámci mapovania USGS. Tiež som videla, že veľmi malý špeciálny pravý trojuholník sa našiel v o niečo menej presnom vesica piscis vytvorenom USGS mapovaním Cydonia Colles a Cydonia Labyrinthus. Potom som zistila, že kráter interagoval s obvodom Colles, a Tvár a D&M Tor tiež súviseli s projektom mapovania USGS. Jeho absencia je pozoruhodný kľúč k špeciálnemu pravouhlému trojuholníku: dovezený a zámerne umiestnený materiál, ktorý tvorí kužeľovitý / špirálový vŕšok a tiež generuje špirálu fí, ktorá sa dotýka krátera, Tváre a D&M Toru.

Geometria nájdená na Cydónii je jednoznačne výsledkom inteligentného a zámerného umiestnenia mimozemšťanmi, pokiaľ USGS a (alebo) NASA nepožiadajú o autorstvo celého komplexu pomocou falošných máp alebo fotografických manipulácií. Ale potom, ak má mapovanie USGS poslať správu, čo bude s tými pyramídami v Gíze, ktoré sú osadené na vlastnej špirále fí? Aj to generuje päťstranný tvar, napriek tomu sú pyramídy v Gíze všetky štvorstranné. Videla som odkaz späť do záhrad Pentagón Mallu a reprodukciu D&M Toru na Cydónii. Vzhľadom na všetkých, ktorí hľadajú odpovede na záhady v Egypte, bolo by zaujímavé sledovať, čo by sa stalo, keď sme USGS mapovanie Cydónie preniesli späť do Egypta. Myslela som, že proces obrátim a uvidím, čo urobí interakcia špirály fí v Gíze s D&M Torom, keď sa spoja s dokonalou Vesica Piscis.

Obrázok 20.1. v knihe na str. 334 Tri veľké pyramídy v Gíze umiestnené na špirále fí. Žltý kruh je veľký kruh Mensae, ktorý USGS pripisuje Cydónii. Ideálna geometrická vesica piscis je odvodená z USGS modelovania Cydónie. Tyrkysový obrys je D&M Tor a jeho rozšírená analógia k záhradám v Pentagón Malle.


Tiež som počítala s tým, že veľký kruh Mensae môže byť alebo by mal niečo obklopovať, a odtiaľ bol už len krôčik k pripomenutiu si zistenia Carla Muncka, že svojho času bol poludník Marsu 0 ° / 360 ° veľký päťstranný D&M Tor. Vzhľadom na usporiadanie Pentagónu vo Washingtone som si uvedomila, že všetky tie štyri a päť symbolov rozmiestnených v slávnostných záhradách Mallu v Pentagóne odkazovalo aj na asociáciu štvorstranných pyramíd s päťstrannými päťuholníkovými tvarmi, a tak som do hry pridala rozšírenie záhrady Mallu.

Keď som sa vrátila k USGS mapovaniu Cydónie, musela som ešte viacej skrátiť krok. Všimnite si, že profil D&M Toru odhaľuje, že aj keď päťuholníkový tvar je pre päťstranný tvar D&M Toru inherentný, nie všetky jeho strany sú odvodené od päťuholníkovej geometrie. Prítomný je aj hexagonálny tvar.

Potom som si myslela, že rovnako ako USGS prekrylo vesica piscis nad Cydóniu, bolo by zaujímavé sledovať, čo by geometria na egyptskej náhornej plošine urobila so Cydóniou. Chcela som vidieť, ako dokonalá geometria v Gíze interagovala s nedokonalým modelovaním vesica piscis vytvoreným mapovaním Colles a Labyrinthus na Cydónii.

Obrázok 20.2. v knihe na str. 334 Egypt prenesený do Cydónie. Všimnite si ako Labyrinthus interaguje s Rachefovou pyramídou (najbližšie k Veľkej pyramíde) a s komplexom na Cydónii a jeho obdĺžnikom fí (zelenomodrá). New Mensae interaguje s Menkaure (najďalej od Veľkej pyramídy) a dotýka sa Sfingy, ktorá tu leží rovnobežne a pozerá sa na východ ku komplexu na Cydónii a polohy importovaného kužeľa/špirály. Rozšírenie záhrady Pentagón Mall (modré) prerezáva chvost Sfingy a dotýka sa juhozápadného rohu Veľkej pyramídy. Nedokonalá vesica piscis generovaná USGS produkuje druhú odmocninu troch na tyrkysovej vodorovnej čiare. Červená škvrna označuje skutočnú súradnicu USGS New Mensae 34° S, 13,12° Z. ... ide o veľmi dôležitý obrázok


V rámci tejto USGS geometrie však existuje ďalšia vrstva skrytej geometrie. Vytvorenie dokonalého vesica piscis z týchto dvoch rôznych kruhov prináša zaujímavé výsledky. Vytvorením vesica piscis z priemeru Colles vznikne druhá odmocnina z troch, ktorá vedie pozdĺž tela Sfingy a po rozšírení na východ interaguje so zvláštnym komplexom na Cydónii a prechádza komplexom v strede druhej odmocniny z troch špeciálneho pravouhlého trojuholníka. To je presne miesto, kde sa stolová hora s plochým vrcholom (obdoba plošiny v Gíze) dotýka tejto čiary.

Vo Washingtone je analógia geometrie v Naval Heritage Center na polceste na Pennsylvania Avenue. Táto skrytá geometria určite spĺňa tento zvláštny odkaz zapísaný na pamätníku, ktorý sa týka budúcich námorníkov. Zosúlaďuje tiež povolanie Neila Armstronga ako námorníka a astronauta a zároveň vysvetľuje výber Atlantiku (namiesto Tichého oceánu, ako miesto pre oceán určený na lunárne návraty) pre Armstrongov pohreb. Nielen, že sa námorník na konci svojej odysey vracal domov, on sa vracal domov - do Atlantídy.

Pokiaľ ide o generovanie vesica piscis z Labyrinthus, druhá odmocnina troch, ktorú nachádzame, zjavne nerobí nič zvláštne, kým si nespomenieme na zbesilé hľadanie Cayceho Haly záznamov pod povrchom v Gíze. Ak vezmeme do úvahy grécky mýtus o krétskom minotaurovi ukrytom v labyrinte, nezabudnite, že tradičná dejová línia tohto mýtu skrýva skutočnosť, že minotaura možno brať aj ako kombináciu súhvezdí Býka a Blížencov. Obľúbené súhvezdie NASA Orion leží na obzore medzi Býkom a Blížencami, zatiaľ čo Plejády, obzvlášť populárne v Amerike, sa nachádzajú v súhvezdí Býka. Druhá fáza misií s posádkou NASA sa samozrejme volala Gemini. Ak je všetko ako tieto dvojčatá, ako na nebi tak na zemi, nie je vesica piscis vygenerovaná z kruhu v Labyrinthus taká zanedbateľná, ako by sa spočiatku zdalo. Toto je téma, ktorej sa venuje stránka aulis.com/pathway.

Či už sa jedná o uvažovanie o modrej oblohe alebo odporúčané porozumenie, zdá sa, že mapovanie USGS sa celkom inšpiruje matematickými princípmi geometrie všeobecne známymi ako posvätná geometria. Najskôr si objasnime diskusiu o aplikácii geometrie a použití metafor v ETI správach a nakoniec o projektoch vesmírneho inžinierstva, ako je to vidieť v prípade tohto mapovania.


Všade, kde si vedomé bytosti vytvorili prostredie, v ktorom môžu pracovať, možno nájsť proporcie generované touto takzvanou posvätnou geometriou. Preto stojí za to si rýchlo pripomenúť, koľko matematiky a posvätnej geometrie leží na stole. Dvojrozmerné geometrické vzory rovnostranného trojuholníka, štvorca a jeho dvojitého tvaru, vytvárajú druhé odmocniny dvoch, troch a piatich. A všetky tieto môžu byť tiež vytvorené vzájomným prepojením dvoch kruhov cez ich stredy. Ľudské telo nachádza spojenia s fí 1,618: od chodidla po pupok je 1 a od pupka po hlavu je 0,618. Geometria závislá od obdĺžnika pomeru fí a jeho sprievodnej špirály preniká do všetkých foriem a všetkého živého. 

V skutočnosti je všetku túto geometriu možné nájsť všade tam, kde vedomé bytosti niečo vytvorili, či už vo svete umenia, hudby alebo architektúry. Informuje filozofické aj vedecké myslenie, pramení v nás ľuďoch a to nás tvorí. Myers a Percy (kniha Dve tretiny - Dejiny Našej Galaxie) nazvali špirálu generovanú obdĺžnikom fí transdimenzionálnou, čo je dobrý popis prenosu energie z jedného stavu do druhého. Na veľmi základnej úrovni sa nám jednoducho lepšie žije alebo pracuje na miestach a v stavbách, ktoré reagujú na tieto pomery a tvary, ktoré často (v prírode) vnímame, ale nie sú skutočne viditeľné, a dokonca ani to vnímanie nemusí byť nevyhnutne vyjadrené. Môže to byť podvedomie s vedomím, že sa na mieste cítime dobre alebo nie.

Preto všetci osobne preferujeme konkrétne miesta, čo nie je prekvapujúce, pretože ľudské telo obsahuje veľa proporcií fí. Všetci sme, ako sa často hovorí, ľudia tvorení hviezdnym prachom. Všetky tieto geometrické formy sa objavili na poliach južného Anglicka vo forme glyfov v obilí a všetky tieto rozmanité tvary, dokonca aj v dvoch dimenziách, keď ich vnímame v teréne, môžu nás nenápadne informovať o tom, ako žiť v súlade s neviditeľnou energiou, ktorá prispieva k nášmu osobnému blahu a k nášmu širšiemu prostrediu. Pretože všetky geometrické tvary vytvárajú energiu, zámerné navrhovanie a umiestňovanie konkrétnych geometrických tvarov na ľubovoľné konkrétne miesto zosilňuje prírodnú energiu prítomnú na tomto mieste prostredníctvom interakcie na povrchu planéty s energiami vyvierajúcimi zo Zeme a s energiami prijatými z vyššie uvedených prvkov. Podvedome sa všetci spájame s prírodnou energiou planéty, keď sa v nej pohybujeme a žijeme v nej.

Obrázok 20.3. v knihe na str. 335 Schéma ukazujúca, ako vodorovná druhá odmocnina troch, ktorá je výsledkom vytvorenia vesica piscis v Colles, spája Sfingu s komplexom na Cydónii, ktorý je znázornený na obrázku 20.2.


Je to kombinácia zámerov vedomej bytosti v kombinácii so skutočným dizajnom, ktoré môžu potenciálne premeniť miesto na mocný nástroj. Aj keď má človek k dispozícii určitú formu energie, môže túto moc správne udržať, iba ak je zámer jednotlivca pracujúceho v medziach takejto geometrie v súlade s jeho blížnymi a s konkrétnym prostredím. Vezmime si napríklad polohu veľkých gotických katedrál. Spočiatku boli umiestnené tak, aby zachytili vnímanú silu miesta a tým posilnili autoritu súčasného stavu, v tomto prípade náboženských vodcov. Ale stalo sa to, že zámery duchovenstva sa nie vždy zhodovali s harmóniou krajiny. A tým správanie vodcov zhora nadol vypadlo z harmónie tak s ich zbormi, ako aj so základnými zásadami ich viery. Dnes je možné vidieť, ako sa tieto veľké architektonické zázraky zmenili na virtuálne turistické atrakcie a mnoho menších náboženských budov sa zmenilo na nočné kluby, kaviarne alebo domy.

Na základe tohto malého príkladu by sa dalo veľa povedať o súčasných obavách zo zmeny podnebia. Nedostatok vedomého povedomia o tom, ako veľmi prostredie rezonuje s myšlienkami a činmi všetkých vedomých bytostí na tejto planéte, v kombinácii so sebectvom alebo skôr neschopnosťou vidieť širší obraz, znamená, že akýkoľvek prirodzený vývoj na veľmi vysokej úrovni veľkých váh je vnímaný ako hrozba a strach potom nahrádza harmóniu. Ak máme z dlhodobého hľadiska uspieť ako planetárna civilizácia, musíme sa skutočne naučiť alebo pamätať na to, aké to môže byť, keď harmonicky interagujeme s prostredím aj medzi sebou navzájom.

A tak je to aj s príchodom na Mars.

Smerom k pokročilému konceptu raketoplánu

Väčšina z nás sa nechystá cestovať na Mars, ale prostriedky, pomocou ktorých to môžeme bezpečne urobiť, sa dajú preložiť na iné fraktály, na to, že žijeme správne s touto planétou a jej ostatnými obyvateľmi a žijeme správne vo svojom vnútri. Ak je návrh geometrických symbolov prvým krokom k získaniu požadovanej harmónie, nie je prekvapením, že na povrch Marsu vidíme v mapovaní USGS všetky znaky posvätnej geometrie. A keďže práve diskutovaná geometria je neviditeľným základom všetkých cyklov, ktoré udržujú život, sú to teda geometrické základy, ktoré vedú k návrhu plavidla, ktoré bude podporovať a udržiavať ľudí na dlhých vesmírnych cestách. Je zrejmé, že niektoré z vyššie uvedených skutočností chápeme. Rovnako ako skutočnosť, že táto geometria funguje na iných úrovniach, ako je čisto fyzická, keď odhliadneme od geologického kontextu, objaví sa niečo, či je z tohto zámerného ľudského rozhrania s aspektmi ľudskej mysle a ducha zrejmé, keď sa pozrieme bližšie na latinské názvy, ktoré sa používajú na opis mapovania Cydónie.

Tieto tri kruhové oblasti - Mensae, Colles a Labyrinthus - sú všetky spojené s predstavami mysle, tela a ducha. Mensae je množné číslo pre "myseľ," pričom táto najväčšia oblasť naznačuje kolektívne vedomie všetkých troch zložiek. Colles označuje kopčeky, mohyly, vyvýšeniny a výšky, čo naznačuje fyzickú, planetárnu zložku (čo zdôrazňuje skutočnosť, že priemer tohto kruhu pripomína rok Zeme v desiatkovom kilometri). Labyrinthus je zrejmý a ako už bolo spomenuté, okamžite pripomína mýtus o krétskom minotaurovi. Napriek spojeniu Kréty s klasickým pomenovaním tohto regiónu na Marse, pomenovanie USGS pripomína aj starodávne labyrintové býčie miestnosti Apis, ktoré sa nachádzajú v podzemí severného Egypta a symboliku býčích rohov ako trojrozmerné znázornenie ducha. A priemer tohto kruhu Labyrinthus pripomína lunárny rok, čo posilňuje predstavu barycentra Mesiaca, ktoré sa nachádza na Zemi.


Vzdialenosť ťažného bodu Mensae od Cydónie je štyristo míľ, to je pomer priemeru Slnka k Mesiacu (400:1), preto tento veľký kruh dobre zapadá do pojmu spojeného so silou, duševnou aj slnečnou. Má niekto otvorené oči? Prečo by USGS evokovali slnečné, mesačné a skutočne, pozemské sily na Marse? Pokiaľ však mapovači nehovoria sami pre seba - alebo možno kódujú svoje zámery v prospech ktoréhokoľvek pozorovateľa. Vesica piscis, čo predložilo USGS, spája Colles fyzickú časť a Labyrinthus duševnú časť - opäť to pripomína sondy Marsu MER-A a MER-B. Ale ako sme videli na obrázku 20.2, kruh Labyrinthus nemá presne také isté rozmery ako Colles. Rozdiel v priemere je iba deväť kilometrov, čo nás vedie späť k všetkej komunikácii PSI a 2001: Vesmírnej Odysee - tehotenstvo astronauta doslova, aj metaforicky, ako dieťaťa hviezd. A možno aj volanie o pomoc.

Považujem mapovanie USGS za subtílny signál pre ETI, s nedefinovaným obdĺžnikom fí, ktorý odkazuje na "chýbajúci" monolit a pripustenie, že aby bolo možné urobiť ďalší krok na ceste na Mars, je potrebné ľudské myslenie vylepšiť. V prípade čisto lineárnych mysliteľov by to bola pravda. Pokiaľ ide o interakciu s ETI, výrobu filmu s názvom Hviezdna brána v roku 1994 a jeho nasadenie proti pyramídam, použitým ako prostriedok na uľahčenie presunu prichádzajúcej mimozemskej rasy maskovanej ako napoly ľudí napoly zvierat s cieľom udržať v zajatí pôvodné obyvateľstvo a používať ich ako otrokov (Zitchinov krok), je úplne spojené s programami RV pozorovateľov, s Cydóniou a s tým, ako by úrady chceli, aby sme zmýšľali o ETI: so strachom. Alebo je tento scenár odrazom ich vlastných obáv?

Skutočným problémom je, že už uskutočnené vedecké objavy, keď sa vezmú spolu s údajmi poskytnutými pri všetkých zvláštnych udalostiach diskutovaných v predchádzajúcich kapitolách, samy osebe stačia na to, aby sme premýšľali mimo rámca, ale preto, že údaje sú dodávané vo forme metafory, analógie a zvláštnych energetických rozhraniach s planétou, sú nezlučiteľné so súčasnými vedeckými modalitami, ktoré si vyžadujú iba hmatateľné opakovateľné experimenty. Vystrašení vlastnými tvorivými predstavami sa lineárni myslitelia zatvorili do väzenia, ktoré si sami vytvorili. 

Sedia na prahu svojej zlatej klietky, ktorej dvere sú v skutočnosti dokorán, ak by sa odvážili lietať, nevidia to, čo pre nich predstavuje nezmysel, je to databáza plná informácií na mnohých úrovniach, a preto všetky tieto anomálie príslušné letecké a kozmické agentúry nebrali vážne. Ale pretože to autori knihy Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie zobrali vážne, používam tieto údaje na vysvetlenie toho, ako by mohla vyzerať navrhnutá pokročilá kozmická loď a vrátim sa k tomu, ako možno použiť mapovanie, symboly a metaforu na pripomenutie vecí, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou boli kedysi známe, ale popri tom zabudnuté. Starodávne spomienky, ktoré mohli byť uzamknuté v našej nekódujúcej ľudskej DNA.


Aj keď sa vesmírne agentúry a súkromní dodávatelia pokúsia v krátkodobom horizonte ísť na Mars konvenčnými chemickými raketami, už teraz si uvedomujú, že to nebude pre lety s posádkou životaschopné, ani prospešné. Z dlhodobého hľadiska je potrebné nájsť oveľa robustnejšie a pokročilejšie riešenie. Také, ktoré poskytne všetky základné požiadavky sofistikovaného plavidla vhodného na tento účel. Z dôvodu ochrany ľudí pri takomto lete sa návrh pohonného systému a samotného plavidla navzájom ovplyvňujú, pretože sú vyvinuté podľa konkrétnych harmónií.

Autori Dvoch Tretín priniesli koncept úplne novej podoby kozmickej lode, ktorá by mohla nahradiť konvenčné rakety plavidlom, ktoré má zabudovaný pohonný systém, ktorý generuje pohon bez pohonnej látky. Ich záver bol, že srdcom tohto plavidla bol pohonný systém zostavený na báze rýchlo rotujúceho disku (RSD). Táto koncepcia bola založená na porozumení, že všetky planetárne telesá nasávajú energiu vo forme skutočných častíc z miestneho prostredia cez póly, potom ich rekonfigurujú a napájajú tieto nabité častice, ktoré sa zase recyklujú pôsobením rotujúceho telesa. Táto technológia, ktorá sa pôvodne nazývala gravitrónový pohon, poskytla dopravným prostriedkom simuláciu spôsobu, akým domáca planéta generuje alebo presnejšie recykluje energiu.

Zo začiatku úplne nerozumeli významu pojmu gravitrón. Aj keď si uvedomovali, že prijatie tohto slova zabránilo zámene s teoretickým gravitónom vedcov, stále si mysleli, že sa jedná o skutočné "gravitačné častice." Aj keď ich vzájomná analýza údajov z mnohých glyfov v obilí a priama skúsenosť s mnohými zvláštnymi udalosťami (napriek akýmkoľvek svetelným alebo zvukovým anomáliám), keď sa prechádzali glyfmi v obilí na konci 80. a začiatkom 90. rokov, mali pocit, že sú zapojené priamo do siete, ani jeden autor nebol úplne presvedčený, že sa jedná o správne použitie výrazu gravitrón. Boli si celkom istí, že faktor je svetlo. Keď so mnou hovorili o svojich skúsenostiach, keď som editovala Dve Tretiny, Percy si spomenul na seminár induktívneho uvažovania, ktoré zažil o dve desaťročia skôr, začiatkom 70. rokov. Počas tejto hlbokej meditácie pochopil, že budúca vesmírna loď môže byť poháňaná energiou "zosilneného svetla."


Ak sa pozrieme na glyf hradu Barbury tak, ako mu rozumeli Myers a Percy, predstavoval by kombinačnú hierarchiu, pričom si všimneme výpočet štyroch základných tradičnými fyzikálnych síl (pričom slabá sila je vyjadrená ako 10 NA-6, silná sila ako 1, elektromagnetická ako 1/137 a gravitácia ako 10 NA−39) Myers a Percy považovali tieto pojmy za analógiu a pre iné záležitosti v ich vlastných energetických modeloch sú relevantné. Napríklad na obrázku 20.4 sú tieto štyri úrovne reprezentované stavmi vedomia.

Obrázok 20.4.v knihe na str. 339 Základná ilustrácia glyfov v obilí z roku 1991 z hradu Barbury z Dvoch Tretín, aktivovaných 16. júla neďaleko Marlborough vo Wiltshire v Anglicku. Naviják-špirála v pravom dolnom rohu glyfu bola posunutá o 4° východne od severu a toto je miestna magnetická odchýlka od pravého severu. Všimnite si, že tento glyf bol anotovaný aspektmi vedomia stanovenými popri Kombinatorickej hierarchii štyroch síl.


Pri prvom spracovaní modelovania energie vo vzťahu k ich kozmickým lodiam sa prvými dvoma nižšími úrovňami hierarchie nezaoberali. Neskôr sa pochopilo, že slabé a silné sily predstavovali rotáciu fotónu (hore a dole) v porovnaní s prostredím, zatiaľ čo špirálový navijak na tretej úrovni hierarchie predstavoval proces rotácie a vytváranie magnetických polí. Túto tretiu úroveň v zjavnej kombinatorickej hierarchii označili ako svetlo, čo samozrejme znamená fotóny, a štvrtou úrovňou bola gravitácia, g. Tretiu a štvrtú úroveň považovali za navzájom v opozičnom vzťahu. Všetko toto sa podarilo vypracovať do roku 1993, a v tom čase tradiční vedci stále popisovali gravitáciu ako silu, aj keď sa nikomu nepodarilo dokázať, že gravitácia pozostáva zo skutočných častíc. Vedci v 21. storočí uvažovali inými slovami a hrali sa s predstavou, že gravitácia je v skutočnosti zrýchlenie a teda nie je zložená z častíc pevnej hmoty.

V ďalšom pokračovaní článku sa pozrieme na základy plavidla s antigravitačným pohonom ... určité kľúče je možné nájsť v knihe DVE TRETINY - Dejiny Našej Galaxie, ktorej slovenský preklad bol nami vydaný v roku 2019 a exkluzívne sa v rámci Slovenska a Čiech predával u nás www.ariadneknihy.sk a v obchode na www.infovojna.bz

Knihu uviedlo na trh ako prvé, internetové rádio Infovojna v septembri 2020 ... tu si môžete vypočuť reláciu Dopoludnie na Infovojne zo dňa 17. 9. 2020 (cca od 75:08 relácie).

Pre záujemcov oznamujeme, že pripravujeme nový cyklus relácii v časti podcasty, na tému astrofyzika, astronómia a najnovších poznatkov transdisciplinárnych prienikov špičkovej vedy ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022􏰗􏲇􏲍􏱩􏰲􏰳􏰋 􏰲 􏰍􏰑􏰐

https://www.ariadneknihy.sk/