Účasť na REFERENDE dňa 21. januára 2023 s vyjadrením svojho "ÁNO", je v súčasnosti jedinou kultivovanou možnosťou, ako nenásilným spôsobom ZACHRÁNIŤ NEZVRATNÝ PÁD SLOVENSKA smerujúci k jeho úplnému zničeniu !!!

19.01.2023

Účasť na REFERENDE dňa 21. januára 2023 s vyjadrením svojho "ÁNO", je v súčasnosti jedinou kultivovanou možnosťou, ako nenásilným spôsobom ZACHRÁNIŤ NEZVRATNÝ PÁD SLOVENSKA smerujúci k jeho úplnému zničeniu !!! 

Áno, je to tak, do bodky, je to pravda, či sa to niekomu páči, alebo nie. Takto presne to opakovane potvrdzuje nielen mnoho mysliteľov a múdrych ľudí v materiálnom svete, ale veľmi intenzívne to zdôrazňujú všetky "Svetelné priaznivé duchovné inštitúcie", ktoré vedú priaznivý vývoj. Súčasne však zdôrazňujú, aká nízka úroveň na Slovensku vo frekvencii kolektívneho Vedomia je, kde len sem - tam, skutočne ľudské bytosti prijímajú Svetlo a teda aj inšpirácie a impulzy, ktoré nesú v sebe "DOBRO" pre materiálny život. Už sa zobuďte !

Ľudské bytosti vo svojej malosti a obmedzenosti (česť výnimkám), absolútne nechápu význam a mimoriadnu dôležitosť tohto kroku a to aj napriek tomu, že sa im to mnohí snažíme poctivo a pravdivo vysvetľovať. 

Referendum dňa 21. januára 2023 je jednou z najdôležitejších možností, posunúť vývoj na Slovensku priaznivým smerom k vyššej úrovni Vedomia, prosperity života, celkovej kvalite spoločenského vývoja na všetkých úroviach. Zastavenie, alebo aspoň spomalenie obrovskej rýchlosti nezvratného pádu a zničenia Slovenska.

Tu ide prosím pekne o energetický presah, ktorý je nadosobný, ktorým sa má posunúť frekvenčne vyššie aspoň máličko úroveň Vedomia a energeticko - informačného poľa ľudí na Slovensku. Opakujeme, aspoň máličko, aby sa zabránilo úplnému zničeniu kultúry, národnej integrity a identity, aby sa zabránilo nezvratnému duchovnému pádu Slovenska. Ide o pokus pochopiť, čo to je demokracia a tým aj zvyšovanie kvality života v materiálnom svete. Aby naše ďalšie generácie neboli v totálnom úpadku !!! My to vidíme a preto to píšeme. 

Nie je mysliteľné, aby grázli v demisii aj s infantilnou pani Čaputovou nedokázali pripustiť, že drvivá väčšina národa ich jednoducho nechce, že majú skončiť a to okamžite. Mnoho ľudí má strach z toho, že nič sa nezmení ... práve to vám, zväzuje ruky aj nohy. V prvom rade sa staňte vy tou zmenou, ktorú chcete vidieť a buďte čestní, neklamte nikdy a nikde, buďte úprimní, čestní a pravdiví.

Súčasná garnitúra v podstate zničila Slovensko. Áno, boja sa, že sa budú zodpovedať. Planéta Zem nie je až taká veľká, že sa dá na nej len tak schovať. 

Ďalšia vec "vyššej spravodlivosti" aj v oblasti duchovných energii spočíva v tom, že tí, ktorí vyložene škodili na Slovensku vo vývoji, si automaticky sami "naložili" temný nános aj na genetickom nosiči, pochopiteľne aj pre svoju pokračujúcu genetickú líniu (je úplne nepodstatné, či tomu veria). 

Je úplne jedno, aké je vaše politické zmýšľanie. Pokiaľ nevidíte ďalej, iba ako vaše ego, ste stratení, pretože ste duchovne neslobodní a podobne aj vaša možnosť voľby je "neslobodná", na základe úrovne vášho Vedomia, pretože nevidíte ako škodíte svojim rozhodnutím nielen sebe, svojim rodinám, ale aj okoliu. Budete len vyskakovať a tárať o prázdnych nenaplnených princípoch demokracie. Nič viac. 

Referendum dňa 21. januára 2023 ponúka konceptuálne principiálne riešenie, nebuďte hlúpi, hluchí, slepí, nenechajte sa zmiasť propagandou ešte aj dnes, z každej strany vám hovoria rôzni idioti (ešte aj v RTVS, SRO), "aké je nepotrebné, zbytočné referendum 21. 1. 2023, že nič neprinesie" a podobné žvásty ... 

Práve tí, čo nechápu priaznivý prínos Referenda konaného 21. januára 2023, sa boja spravodlivosti a demokracie.

Už sa spamätajte, na Slovensku demokracia nie je funkčná. V podstate ani nikdy nebola, niekedy sa to snažilo "podobať" ako karikatúra. Ústava SR bola zneužívaná na hľadanie medzier zvrátenými indivíduami (vidíme to aj dnes v oblasti právnických povolaní, kde etika a mravný zákon v srdci sú na posmech, česť minimu výnimiek), a niet pochýb, že je potrebné ju komplexne vylepšiť. V súčasnosti je to najväčšia katastrofa čo sa deje, za posledných 30 rokov, o tom niet pochýb a je to aj cielený zámer nastolenia globálneho poriadku. Národné kultúry na planéte Zem sú nechcené (viď našu čoskoro vydanú knihu David A. RIVERA: Posledné varovanie (Dejiny nového svetového poriadku).

Rozprávajú vám o nej (o demokracii), že je na Slovensku funkčná, ešte aj dnes buď vojnoví zločinci, alebo hlupáci, "vzdelaní idioti", prípadne iná spodina duchovných mŕtvol a duševných mrzákov, žijúcich na Slovensku. Drvivá menšina hovorí nahlas pravdu, aká je dôležitosť tohto Referenda dňa 21. januára 2023 s obrovskými presahmi, pre "vstanie z popola nášho NÁRODA, žiaľ sčasti už zdebilizovaného", preto my zakrúžkujeme jednoznačne "ÁNO". 

Nehľaďte na počasie a vonkajšie okolnosti. Bude Vás to stáť iba 1 hodinu vášho času. 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/