TROŠKU HISTÓRIE O KRYME ...

17.09.2022

Prečo je Krym taký zaujímavý? Nuž dôvodov je mnoho. Ktorý je však ten zásadný? Ten spočíva v trošku inom vnímaní podstaty tohto sveta, najmä z hľadiska energii, zdrojov energii. Pokiaľ to niekoho vážne zaujíma, je vhodné preštudovať v prvom rade celé dielo výnimočného slovanského vedca a bádateľa, mimoriadnu zložitú ľudskú bytosť Nikolu Teslu. Samozrejme, že potom je vhodné preštudovať aj ďalšie diela a utajené výskumy projektov cestovania v čase "Projekt Montauk" (Al Bielek) a taktiež knihu od autorov Dr. Chet Snow a Dr. Helen Wambach s názvom Mass Dreams of The Future.  

Nehľadajte prosím tieto zdroje v mainstreamových médiách, či mainstreamových zdrojoch vedeckých formátov :-):-). Je to trošku komplikovanejšie. Tam vám o utajených projektoch veľmi hovoriť nebudú. Podobne je to aj s utajovanými technológiami "pretáčania času", kde je prístupným skvelým dielom film Christophera Nolana z roku 2020 s názvom Tenet. Tento film odporúčame zhliadnuť veľmi pozorne a opakovane, pokiaľ chcete pochopiť "o čo v ňom ide". Filozofia invertovanej entropie energie materiálov na základe jadrového štiepenia a inverznej radiácie v budúcnosti, dokáže meniť udalosti v minulosti (je to veľmi nebezpečná hračka v rukách sociálnych idiotov a sociopatov, nacistov a dnešných fašistov). Všetko sa pritom odohráva tu a teraz :-). Preto je potrebné sústavne zvyšovať svoje priaznivé naladenie ako ľudskej bytosti. Áno, ľudský rozum to nechce prijať, neriešte to. Na to je potrebné iné vnímanie. Rozum totiž svojou obmedzenosťou nechce prijať "vyššie informácie", ktoré sú v dimenzii reality 3D nepoznané, resp. oklieštené dogmami. 

Malou pomôckou môže byť aj práca matematikov Richarda Feynmana a Johna Wheelera, ktorí spočítali, že vyžarovanie vákua v nulovom bode (Zero Energy), je rádovo väčšie ako jadrová energia, pričom jedna čajová šálka obsahuje dostatok energie vákua na privedenie do varu všetkých svetových oceánov ... V neposlednom rade skvelý profesor Michio Kaku a jeho knihy Hyperpriestor a Fyzika Nemožného ...

Každý má možnosť bádať, pracovať na hľadaní stále vyšších a vyváženejších hladín Pravdy, zvyšovať svoju kvalitu ako Ľudskej bytosti, vyváženosť a celistvosť. Vyššie hladiny Pravdy umožňujú predchádzať pascám, nenechať sa oklamať (napríklad politikmi). Vtedy, keď vnímate Pravdu a jej vyššie, jemnejšie hladiny, sa môže človeku zdať, že "svet sa skutočne zbláznil", ako keby sa skutočne napĺňal princíp eschatologického významu dejín. Rozum v lineárnom vnímaní časopriestoru našej reality väčšinou "neberie" vážne dôležitosť Pravdivosti, ale Najvyššia Inteligencia a Nekonečné Vedomie (keď chcete "Boh"), s tým problém zjavne nemajú ... K tejto téme mimoriadnosti oblasti Krymu aj z hľadiska "nepoznaných" energoinformačných procesov sa dostaneme niekedy aj v reláciách podcasty.

...

Krym nie je len bod na mape s jedinečnou klímou a úžasnou prírodnou krajinou - je to úžasná historická a kultúrna rezervácia. 

Staroveký Krym

Prvými obyvateľmi Krymu boli Cimmerijci, ktorí v 7. stor. pred n. l. po tom, čo ich Skýti vytlačili, ustúpili do podhoria a hôr, vytvorili v nich osady. Na rovnakom mieste, ako aj na južnom pobreží, žili Taurovia, ktorí zanechali staroveký názov Krymu - Tavria alebo Taurida. V 6. a 5. storočí pred n. l.  sa na pobreží usadili Gréci, vybudovali Panticapaeum či Bospor, ako aj Chersonés, ktorý sa stal hlavnými mestami dvoch štátov. Pod náporom Sarmatov sa hlavné mesto presunulo k rieke Salgir, kde vznikol skýtsky Neapol, alias súčasný Simferopol.

 

V 1. storočí Rimania sa objavili na Kryme a postavili pevnosť Charax. Zároveň sa začalo šíriť kresťanstvo. Skýtsky štát v 3. storočí zničili Góti, ktorých zase vytlačili Huni, ktorí vtrhli z Tamanského polostrova. Do konca 4. storočia na polostrove zostalo jediné starobylé mesto - Tauric Chersonese. Za cisára Justiniána sú položené Aluston, Gurzuf, Simbolon, Sudak, Bospor sa oživuje. Začiatok 8. storočia bol poznačený rozdelením Krymu medzi Byzanciu a Chazariu. Byzantskí mnísi sa presťahovali na Krym, založili jaskynné chrámy a kláštory: Kachi-Kalyon, Shuldan, Chelter a ďalšie. V roku 988 v Korsune (Chersonese) je pokrstený a ožení sa so sestrou byzantského cisára, kyjevského kniežaťa Vladimíra Svyatoslavoviča. Po oslabení Byzancie v jej krymských majetkoch založili Góti kresťanské kniežatstvo Theodoro s hlavným mestom v jaskynnom meste Mangup.


V 14. storočí. časť území, ktoré získali Janovčania sa stali zdrojmi konfliktov. Kolaps Hordy v roku 1441 viedol k rozdeleniu Krymu medzi Krymský chanát, Theodoro kniežatstvo a janovské kolónie. Od roku 1478 sa chanát stal protektorátom Osmanskej ríše. V 15. storočí. Turci stavajú na Perekope pevnosť Or-Kapa, ​​ktorá sa stala pohraničnou základňou, odkiaľ chanát neustále podnikal nájazdy na ruský štát a Commonwealth, zachytával otrokov a predával ich na tureckých trhoch. Rusko-turecká vojna (1768-1774) ukončila osmanskú nadvládu v dejinách Krymu. Podľa mierovej zmluvy Kyuchuk-Kainarji (1774) sa Turci vzdali nárokov na polostrov.

V roku 1783 vydala Katarína II. manifest o prijatí Krymu do Ruskej ríše. Ruské jednotky Alexandra Suvorova vstúpili na polostrov. Pri Chersonesose bolo založené mesto, ktoré neskôr dostalo názov Sevastopoľ. Dátum jeho založenia je 3. (14.) jún 1783. V roku 1787 odcestovala na Krym Katarína II. Po vstupe do provincie Novorossijsk v roku 1796 tvoril polostrov v roku 1802 administratívnu jednotku. V 19. storočí začína hospodárska obnova, kladú sa cesty. Za princa Michaila Vorontsova sa Jalta začína rozvíjať, južné pobrežie sa mení na letovisko. 

V polovici 19. storočia sa v Sevastopole vytvárala hlavná základňa Čiernomorskej flotily, odkiaľ v roku 1853 odišla ruská eskadra admirála Pavla Nachimova, ktorá porazila tureckú flotilu v bitke pri Sinope. Potom sa v dôsledku nevyriešených politických rozporov začína Krymská vojna medzi Ruskom a Tureckom, Anglickom, Francúzskom a neskôr Sardíniou. V roku 1854 pristála nepriateľská výsadková sila neďaleko Evpatoria. Vrchný veliteľ ruskej armády knieža Alexander Menšikov, ktorý sa snažil oddialiť postup nepriateľa, prehral bitku na rieke Alma, ale nedovolil nepriateľovi blokádu Sevastopolu. Začína sa obliehanie, ktoré trvalo od septembra 1854 do septembra 1855. Obrancov vedú vynikajúci vojenskí vodcovia: admiráli Vladimir Kornilov a Pavel Nakhimov, ktorí zomreli pri obrane mesta. Obrana, ktorú vytvoril opevniteľ generál Eduard Totleben, pomáhala úspešne odolávať nepriateľovi. 


Pod Balaklavou Rusi úspešne vykonali operáciu, ale čoskoro boli porazení v bitke Inkerman. V máji anglo-francúzska flotila zachytí Kerč a vstúpi do Azovského mora. V júni zlyhal pokus nepriateľa zaútočiť na Sevastopoľ. Porážka na Čiernej rieke vedie k zajatiu Malakhovského Kurganu Francúzmi, po ktorom obrancovia opustia južnú stranu Sevastopolu, ktorý bol na konci vojny vrátený Rusku výmenou za určité ústupky.

 
V roku 1874 bola na Kryme postavená železnica, ktorá ho spájala s pevninským Ruskom. Odteraz sa polostrov začína rozvíjať ako letovisko impéria. Pokojný život v dejinách Krymu prerušili udalosti prvej svetovej vojny (1914-1918). Hlavnú úlohu plnila Čiernomorská flotila, ktorej lietadlové lode po prvý raz na svete podnikli v roku 1916 bombardovanie tureckého prístavu Zonguldak zo vzduchu. Po revolučných udalostiach v Petrohrade v roku 1917, v januári 1918 boľševici prevzali moc vo Feodosii, Kerči, Jalte a Simferopole. 


Na jar 1918 je Krym okupovaný nemeckými jednotkami. S ich podporou prechádza moc na krymskú regionálnu vládu, ktorú v novembri 1918 vystriedala Druhá krymská regionálna vláda, už pod patronátom Dohody. Od apríla do júna 1919 bol Krym v rukách vlády Krymskej sovietskej socialistickej republiky. V júli už bol polostrov pod kontrolou vlády južného Ruska generála Antona Denikina, ktorého potom nahradil Pyotr Wrangel.

V januári až marci 1920 jednotky generála Jakova Slashcheva bránili Krym pred útokmi sovietskych armád. Po ťažkých bojoch Červená armáda v novembri 1920 prelomila Perekop. Biela armáda opustila Krym a odišla do exilu. 

V roku 1941 sa začala Veľká vlastenecká vojna. Až do júla 1942 sovietske jednotky hrdinsky bránili Krym a Sevastopoľ. Posádka, ktorá odolala trom útokom, iba pod tlakom nadradeného nepriateľa, zbaveného podpory z pevniny, opustila mesto. Straty boli obrovské. Zároveň zomreli nielen námorníci a vojaci, ale aj civilisti. Na východe polostrova sovietske jednotky, ktoré nestihli odísť do Tamanu, pokračovali v obrane v lomoch Adzhimushkay. V apríli 1944 začali sovietske vojská 4. ukrajinského frontu bojovať o oslobodenie Krymu od nacistických vojsk. Do 13. apríla boli oslobodené Simferopol a Feodosia. 9. mája- Sevastopoľ bol v roku 1945 na príkaz najvyššieho veliteľa vymenovaný za mesto hrdinov. 

Prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR vydalo 19. februára 1954 dekrét "O prevode krymskej oblasti z RSFSR do Ukrajinskej SSR". Dôsledky tejto politickej chyby sa začali prejavovať o pol storočia neskôr.

Polostrov Krym v našej dobe

20. januára 1991 sa v regióne konalo referendum, v ktorom väčšina obyvateľov hlasovala za obnovenie Krymskej ASSR. Najvyššia rada Ukrajiny však názor Krymčanov ignorovala. Došlo v podstate k anexii Krymu.

V roku 1992 bola Ústava Krymskej republiky zrušená Ukrajinou a v roku 1998 bola Kyjevom zavedená nová. Proruské nálady boli pochopiteľne na Kryme na vzostupe.

Pripojenie Krymu k Rusku

Udalosti 2013-2014 v Kyjeve vyvolali nielen politickú krízu na Ukrajine, ale prinútila aj obyvateľov Krymu a Sevastopolu k väčšej aktivite po návrate polostrova Rusku. 23. februára 2014 bola nad mestskou radou Kerč spustená ukrajinská vlajka a vztýčená štátna vlajka Ruska. K hromadnému odstraňovaniu ukrajinských vlajok došlo 25. februára v Sevastopole. 


27. februára 2014 bola nad budovou Najvyššej rady Krymu vztýčená ruská vlajka. Najvyššia rada Krymu a Mestská rada v Sevastopole prijali 11. marca 2014 Deklaráciu nezávislosti Krymskej autonómnej republiky a Sevastopolu. 


16. marca 2014 na Kryme sa konalo referendum, na ktorom sa podľa oficiálnych údajov zúčastnilo asi 82 ​​% voličov, z toho 96 % hlasovalo za pripojenie k Ruskej federácii.
17. marca 2014 Krymská republika a Sevastopoľ požiadali o pripojenie k Rusku.
Dňa 18. marca 2014 bola podpísaná medzištátna dohoda medzi Ruskou federáciou, Krymskou republikou a Sevastopolom o ich prijatí do Ruskej federácie. 

V marci 2014 drvivá väčšina Krymčanov v referende vyhlásila, že chce byť s Ruskom a nechce byť s Ukrajinou. "Demokratický" Západ si "nevšimol" vôľu 2 300 000 ľudí ...

Čiernomorský polostrov s rozlohou 27 000 km, ktorý zo severu obmýva Azovské more, sa k Rusku pripojil dvakrát - v roku 1783 za cisárovnej Kataríny II. a v roku 2014 za ruského prezidenta Vladimira Putina.

...

Príbeh

Domorodci Tauridských a Cimmerských kmeňov, grécki hľadači zlatého rúna a skýtski kočovníci, dobyvatelia Rimania a arménski kupci, horda tumens, ktorí rozdrvili Polovcov a janovských obchodníkov, janičiari a vezíri Osmanskej ríše a krymskí Tatári držiaci rovnátka - napr. stovky rokov až do polovice 18. storočia sa na polostrove vystriedali (a zmiešané) národy a kultúry a hádzali polená do unikátneho taviaceho kotla Krymu. 


Heléni a severní Taliani založili mestá pozdĺž pobrežia. Súčasný Kerč - v minulosti grécke Panticapaeum, sa pred dva a pol tisíc rokmi stal hlavným mestom kráľovstva Bospor, ktoré obchodovalo s pšenicou, solenými rybami a vínom a pred jeden a pol tisíc rokmi sa ukázalo, že je to severovýchodná pevnosť Ríma. Potom tu boli Turci z Khazar Khaganate a od 10. storočia Slovania z Kyjevskej Rusi, ktorí založili kniežatstvo Tmutarakan na severnom Kryme a v Azovskom mori. Po Horde a Byzancii prišli Janovia v 14. storočí do Kafa-Feodosie a v 15. storočí Osmanská ríša dobyla janovské kolónie na Kryme, pod "strechou" ktorej takmer tri roky prekvital Krymský chanát pol storočia.

Ruské impérium

Na konci 17. storočia princ Vasilij Golitsyn podnikol dve neúspešné ťaženia proti Krymu. Potom došlo k sérii rusko-tureckých vojen. Nakoniec sa kampaň v rokoch 1768-1774 skončila víťazstvom jednotiek vedených Suvorovom a Comte de Balmain. A preto triumf Kataríny Veľkej a jej obľúbeného Grigorija Potemkina, ktorý sa stal Tauridom (Krym sa nazýval Tauris). Ruské impérium uzavrelo mierovú zmluvu s prístavom Kuchuk-Kainarji. Sever polostrova s ​​kľúčovým Kerčom a pevnosťou Yenik-Kale, ktorá blokovala východ z Azova do Čierneho mora, bol postúpený Rusku. 


A už o 9 rokov neskôr, v roku 1783, sa celý Krym stal ruským. A Krymský chanát, ktorý donedávna rozširoval svoje majetky na všetky územia Azov a časť Kubanu, prestal existovať. Shahin Giray, ktorý vládol polostrovu, abdikoval. Cez Potemkinove ústa cisárovná sľúbila miestnym obyvateľom zachovanie slobody vierovyznania a udržanie niekdajšieho spôsobu života. Tatárska šľachta dostala práva ruskej šľachty. Ruská ríša sa napokon etablovala v postavení svetovej superveľmoci a Osmanská ríša ňou prestala byť.

Začala sa výstavba Sevastopolu, budúcej hlavnej základne našej Čiernomorskej flotily. Niekoľko krymských miest dostalo otvorený štatút. Začal sa prílev obyvateľstva a investícií, vrátane zahraničných. Ruská šľachta začala stavať paláce na južnom pobreží polostrova. Boli založené svetoznáme vinice Massandra (knieža L. S. Golitsyn).

Význam

Krym je jedinou zátokou v ríši, ktorá po celý rok nezamŕza, ktorej hĺbka a konfigurácia umožňujú umiestniť takmer všetky lode a ponorky námorníctva a lodenice. Teraz sa nazýva nepotopiteľná lietadlová loď. Vlastníctvo Krymu je kontrola situácie v celom čiernomorskom regióne. Hľadali to najskôr Turci, potom Briti a Francúzi, potom Nemci.
Na prelome 19. a 20. storočia vtedajší analytici vyhlásili: "Krym je prirodzeným strážcom Ruska, Dardanel a Suezského prieplavu; Krym je prirodzeným obchodníkom so Smyrnou, Trebizondom, Cyprom a Aténami. Z Krymu bude Rusko vlastniť celý susedný Juh, Kaukaz, Arménsko, Balkánsky polostrov."
Krym je jedným z dvoch bodov na mape Ruska, kde môžu milióny ľudí po celý rok obnoviť svoje zdravie.
Krym je miestom, kde sa bez vysokých klimatických rizík dajú pestovať poľnohospodárske plodiny, ktoré sa u nás takmer nikde inde pestovať nedajú (od bavlny a ryže po citrusy, olivy, vavrín).

Udalosti našej doby

Vo februári 1954 sa vodca ZSSR Nikita Chruščov rozhodol previesť Krym z RSFSR do Ukrajinskej SSR - aby "vyspelá Ukrajina" vytiahla "zaostávajúci" polostrov na svoju úroveň a aby neexistovali organizačné a technické problémy pri výstavbe severokrymského vodného kanála. Mal piť vody Dnepra (presnejšie nádrže Kakhovka) vyprahnutých stepí a polopúští na severe a v strede polostrova. Dekrét Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR "O prevode krymskej oblasti z RSFSR do Ukrajinskej SSR" bol vydaný 19. februára 1954. A Najvyšší soviet Sovietskeho zväzu prijal zákon o prevode o dva mesiace neskôr. Dekrét aj zákony podpísal v tom čase druhý človek v krajine, Kliment Vorošilov. 

19. novembra 1990 podpísali RSFSR a Ukrajinská SSR zmluvu na obdobie 10 rokov, kde sa zaviazali v čase podpisu vzájomne rešpektovať hranice republík. Vo februári 1991 sa po referende stal Krymský región autonómnou republikou. V októbri 1991 Prezídium Najvyššej rady Krymu prijalo vyhlásenie, že akt prevodu polostrova na Ukrajinu bol vykonaný "bez zohľadnenia názoru ľudí". A 21. mája 1992 Najvyšší soviet Ruskej federácie vyhlásil, že rozhodnutie Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 5. februára 1954 "nebude od okamihu prijatia právnej moci". Dôvodom je porušenie Ústavy RSFSR a legislatívneho postupu. Neskôr ruský parlament usúdil, že otázka štatútu Krymu je predmetom dohody medzi Moskvou a Kyjevom, ktorá zohľadňuje vôľu Krymčanov. 


31. mája 1997 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ruskom a Ukrajinou. Strany v ňom potvrdili nedotknuteľnosť hraníc medzi nimi. V septembri 2018 prezident Ukrajiny Porošenko oznámil vypovedanie tejto dohody, 277 poslancov Najvyššej rady v decembri 2018 potvrdilo neobnovenie zmluvy. De facto väčšinu jeho ustanovení Ukrajina porušuje už dlhé roky, de iure sa jeho účinnosť skončí 1. apríla 2019.


Krymský konflikt

Od začiatku a počas trojmesačných povstaní protivládnych síl v Kyjeve a na západnej Ukrajine od novembra 2013 do februára 2014 na Kryme väčšina obyvateľstva a významná časť ľudí v mocenských štruktúrach polostrova výslovne alebo nepriamo demonštrovali svoju podporu oficiálnym orgánom a odmietanie metód a ašpirácií Majdanu. A iba Mejlis krymskotatárskeho ľudu od 21. do 23. februára organizovali v Simferopole akcie na podporu tých, ktorí v týchto dňoch zvrhli právoplatne zvoleného prezidenta krajiny Viktora Janukovyča, ktorý bol evakuovaný s rodinou na Krym a neskôr do Rostova na Done. Autobusy s Krymčanmi, ktorí sa vo februári 2014 vracali z Kyjeva na polostrov, napadli ukrajinskí nacionalisti, autá boli spálené, ľudia zomreli.

Prístupový pokrok

Do výkonných orgánov Sevastopolu prišli 23. až 24. februára 2014 noví proruskí ľudia. O dva dni neskôr sa predstavitelia Mejlisu spolu s militantmi z Kyjeva pokúsili zablokovať krymský parlament v Simferopole. Ale 27. februára ráno ho prepustili. Poslanci Najvyššej rady odvolali bývalý kabinet ministrov. Sergej Aksenov, vodca ruskej strany Jednota, bol vymenovaný za nového premiéra republiky. Bolo oznámené, že tí, ktorí sa násilím zmocnili moci v Kyjeve, neboli uznaní. Vedenie Ruskej federácie sa obrátilo so žiadosťou o zabezpečenie mieru a pokoja na území polostrova. 

Po tom, čo Rada Ruskej federácie 1. marca 2014 dala súhlas prezidentovi Ruskej federácie na použitie ruských jednotiek na území Krymu (podľa rusko-ukrajinských dohôd by sa v Sevastopole mohlo nachádzať až 25 000 ruských vojakov v oblasti základne Čiernomorskej flotily a na dvoch leteckých základniach) bojovníci Síl pre špeciálne operácie spolu s predstaviteľmi Krymskej sebaobrany zablokovali všetky jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny na území polostrova.

16. marca 2014 sa konalo referendum o pripojení Krymu k Rusku, v ktorom viac ako 95 % hlasujúcich zúčastnených voličov (s volebnou účasťou okolo 85 %) povedalo "áno" vstupu do Ruskej federácie.

17. marca 2014 bola vyhlásená nezávislá Krymská republika.

Krym podpísal 18. marca 2014 dohodu o pripojení k Ruskej federácii.

Tento spravodlivý stav neuznali USA a Európska únia. Ako naznačujú pravdivé duchovné zdroje poznania, išlo zo strany Atlantskej formácie o plánovanú operáciu oveľa skôr predtým, než začalo 21. storočie (dôvodom je mimoriadna kvalita energii v tejto oblasti).

Dôsledky pre Rusko

Napriek tomu, že Ukrajina, Spojené štáty a ďalší členovia NATO dôrazne odmietli výsledky vôle ľudu Krymu a jeho návrat do Ruska, ako aj sankcie, ktoré západné krajiny na čele s Američanmi uvalili od jari 2014 proti Rusku v dôsledku "anexie Krymu", integrácia polostrova do Ruskej federácie za posledných päť rokov prakticky prebehla.
Ostrov dostal energiu, dopravu, potravinovú nezávislosť od Ukrajiny, čo celé roky "nezávislosti" držalo polostrov na hladovej diéte. 

Najväčším infraštruktúrnym projektom pre Rusko v 21. storočí bol Krymský most (viac ako 229 miliárd rubľov). Automobilová doprava na ňom prebieha od mája 2018, železnica začne koncom roka 2019. "Pokračovaním" mosta bude federálna diaľnica "Tavrida". Prepojí východ a západ polostrova vysokorýchlostnou diaľnicou, od marca 2019 bola jej pripravenosť viac ako 60 %. Jedným z najväčších vo východnej Európe a najmodernejším sa stalo nové letisko Simferopol "Krymská vlna". Tri energetické bloky s celkovou kapacitou až 500 MW, uvedené do prevádzky v priebehu rokov, a energetický most z Krasnodarského územia umožnili odmietnuť dodávku elektriny z Ukrajiny. 

Problémom zostáva zásobovanie poľnohospodárskeho priemyslu republiky vodou - kvôli zablokovaniu severokrymského vodného kanála Ukrajinou.
Kvôli sankciám na polostrove nepôsobia najväčšie ruské banky a telekomunikační operátori, no popredné letecké spoločnosti v krajine lietajú do Simferopolu z väčšiny najväčších miest európskej časti Ruska. Napriek tomu, že významná časť členov OSN de iure neuznáva vstup Krymu do Ruska, za posledných 5 rokov polostrov de facto navštívili delegácie z väčšiny európskych krajín, a to aj za účasti poslancov republikánskej resp. mestské parlamenty, ale aj veľkopodnikatelia.

...

Keď vnímate silnú energiu oblasti Krymu, Prírody a Planétu Zem, pripadajú vám tieto úbohé kaliky a persóny na politickej scéne EÚ a pochopiteľne na Slovensku ako ničotné existencie. Niet pochýb o tom, že sú to ničotné existencie. Tu nie je čo dodať. Hanba na niekoľko aenov v našom Vesmíre a v našej vetve Stvorenia, za to, čo nastvárali najmä za posledné 2 - 3 roky. 

Fašistickí pohrobkovia z EÚ budú kritizovať Maďarsko, ktoré neskáče tak, ako EÚ píska, ale to, že Ukrajina je v úrovni "index of democracy" na 86. mieste v rámci "hybridných režimov", je v poriadku. Vy demokrati :-):-) Maďarsko je pritom o 30 priečok na tom lepšie než Ukrajina.

Slovensko je svojim súčasným politickým a elitárskym štátnickým režimom tak úbohé, že jeho elity, ktoré sú ovládnuté temnými vplyvmi v duchovnom pozadí, nemajú morálne právo posudzovať okolie. Mravne vyprázdnené duchovné mŕtvoly nemajú žiadne právo hodnotiť okolie. Sú to len démonické a zvieracie typy psychiky, ktoré svojou prízemnosťou dokážu len preteky v spotrebe a naviac podporovať otupené intelektuálne vzdelávania bez skutočnej múdrosti a pravdivosti.

V podstate ani pes po vás neštekne, je úplne nepodstatné, že vy to nechcete vidieť. Ste hanbou nielen seba samých a Slovenska, ale aj Planéty Zem, vy slovenské "elity". Slovensko svojim totalitným režimom preukazuje jednoznačne, že smeruje proti ľudskej dôstojnosti a prosperite svojich občanov, súcit a ľudskosť je pošliapaná pahodnotami a mravným úpadkom. Česť všetkým výnimkám.

Veľa Síl a Nádeje všetkým Ľudským bytostiam na Slovensku a v celom svete, MIER na Planéte Zem !!!


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

https://www.ariadneknihy.sk/