TROŠKU EXOPOLITIKY z HISTÓRIE PLANÉTY ZEM ... Kniha DVE TRETINY - DEJINY NAŠEJ GALAXIE

28.06.2022

Milí priaznivci, vážení čitatelia. Vzhľadom k tomu, že sa sústavne mnohí obraciate na nás v súvislosti s knihou Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie, ktorej slovenský preklad z anglického originálu Two - Thirds - A History Of Our Galaxy, autorov Davida Myersa a Davida Percyho, bol vydaný v roku 2019, sme sa rozhodli vás opakovane presne informovať v súvislosti s touto knihou. Kniha je vypredaná po opakovanej dotlači, mala mimmoriadny úspech. Predávaná bola exkluzívne u nás a v obchode na www.infovojna.sk.

V súčasnosti sa ďalší bádatelia zaujímajú o túto knihu. Áno, je pravdou, že táto kniha je základným kameňom pre nadstavby mnohých ďalších kníh. Preto hovoríme, že ani nevieme, koľko toho nevieme :-)


Pokiaľ máte záujem o dotlač a zakúpenie tohoto knižného diela, je vhodné vyznačiť tento záujem prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na našej webovej stránke TU.

Záujemcovia o knihu už v súčasnosti pribúdajú a v prípade, že ich počet bude dostatočný, spustíme na našej webovej stránke PREDPREDAJ tejto knihy, kde si ju budete môcť záväzne objednať, aj s uvedením dátumu fyzického dodania knihy. Cena knihy bude nezmenená 39,90 EUR.

Malé odporúčanie pre vážnych záujemcov je, že ideálne je študovať spoločne tri knihy : Dve tretiny ... Dejiny Našej Galaxie, Výnimočná Planéta, Mimozemská Inteligencia a Cesta na Mars. Nie je náhoda, že tieto tri knihy nadväzujú, prelínajú sa informačnými a energetickými prienikmi. Pri ich čítaní a hlbšom bádaní sa sám čitateľ uvedomí, že prečo.


Mnohí sa pýtate na otázky, ktoré nie je možné fyzicky poctivo vysvetľovať v zdĺhavých emailoch. Dnes sme pre vás pripravili ďalšiu kapitolu z knihy Dve Tretiny ... Dejiny Našej Galaxie. Je potrebné si udržať vnútornú vyváženosť a nadhľad pri čítaní a skúmaní. Kniha totiž nesie viaceré vrstvy, podobne ako história ľudskej civilizácie. Je vhodné si priznať, že dejiny, práve tie pravdivé, ktoré majú posúvať poznanie na základe oslobodenia od lživých propagánd a blokujúcich informácii, sú mnohokrát skryté, zatajované. Skúmame to dlhé roky aj s ďalšími priateľmi a kolegami aj z akademickej obce ...

Dejiny sa odohrávajú na rôznych úrovniach frekvencie energie, Vedomia, hutnosti hmoty a my ľudia, vo fyzickom svete vidíme mnohokrát tie deje, ktoré vychádzajú z toho, čo sa vytesnilo svojim poklesom frekvencie nosnej energie do extrémnych protikladov dobro a zlo Svetlo a temnota. Práve v hutnosti hmoty tu na Zemi (dimenzii 3D) je najlepšie možné, tieto temné hrubozrnné štruktúry vyčistiť, vyviazať do vyváženej a vyrovnanej situácie, resp. sa k tomu, čo najviac priblížiť. Temnota (zlo) je trúfalé, drzé, arogantné, túži po moci, ovládnutí, parazitovaní, nikdy sa neuspokojí s rovnováhou, vždy chce ovládnuť všetko. Práve preto Svetlo by malo zvyšovať svoju frekvenciu, každý človek môže naladenie svojej ľudskej bytosti komplexne prirodzene zvyšovať, tak, aby dokázal mať stále vyšší nadhľad nad situáciou a teda v praxi to znamená, nebojovať proti zlu opačným extrémom zla.

Pre toto pochopenie je veľkým pomocníkom Príroda, prostredie, ktoré učia človeka k vyváženej spolupráci a tvorivosti. Planéta Zem svojim Vedomím je frekvenčne podstatne vyššie než drvivé množstvo ľudských bytostí, preto sa nenechá nikým anektovať, žiadnymi vplyvmi, i keď je veeeeľmi trpezlivá. Dnes už má Planéta Zem ochranné mechanizmy aj proti "mierotvorcom", ktorí by chceli provokáciami rozpútať nukleárnu vojnu.

...

Nech sa páči: Kniha Dve Tretiny ... Dejiny Našej Galaxie, časť 4. Za Obzorom, kapitola tretia "Narušitelia"

Opäť sa stalo, že Plejádske prieskumné plavidlo na náhodnej hliadke vo vonkajších okrajoch galaxie sa vyskytlo v slnečnej sústave, ktorá zahŕňala aj modrozelenú planétu, ktorú preskúmalo a ohlásilo. Tentokrát sa správa dostala veľmi rýchlo k Plejádskemu imperátorovi.

Bol informovaný.
Namiesto anektovania modrozelenej planéty do Plejádskeho impéria, sa Plejádsky imperátor rozhodol, že sa stane súkromným majetkom Plejádskej imperiálnej rodiny. Namiesto toho, aby modrozelenú planétu dal pod nadvládu priamej kontroly Plejádskych vládcov, rozhodol sa držať jej bytosti v nevedomosti o tom, že patria Plejádskemu imperátorovi. 

Chcel si bytosti žijúce na zelenomodrej planéte vychutnať. Keď pozoroval ako sa bijú o bohatstvo, moc a sex, mohol sa týmito bytosťami kochať. Plejádsky imperátor vyslal na modrozelenú planétu tajných vyslancov a tí použili bohatstvo, moc a sex na nalákanie istých sľubných bytostí do toho, že začali spôsobovať problémy. Tajní Plejádski vyslanci na Danebury (Planéta Zem) vysielali Plejádskemu imperátorovi správy o problémoch, ktoré sa na základe podnetov týchto tajných Plejádskych vyslancov šírili a jeho rodina si tieto problémy vychutnávala. Nasledujúci Plejádski imperátori a ich rodiny si tieto problémy vychutnávali tiež.

Prví tajní Plejádski vyslanci začali so svojimi aktivitami pred viacej ako 5.000 rokmi v krajine medzi dvoma riekami. Jednou z prvých sľubných bytostí, ktoré lákali pomocou bohatstva, moci a sexu bol muž známy v dejinách Zeme ako Sargon, Vládca Akkadu. Krajina medzi dvoma rie- kami sa stala prvou stálou základňou tajných Plejádskych vyslancov.


Viac ako o tisíc rokov neskôr sa tajní Plejádski vyslanci presunuli na západ a vytvorili druhú trvalú základňu v krajine tých, ktorí sú zatratení, takmer v polovici cesty hore západným pobrežím poloostrova, ktorý sa nachádzal na južnom konci, kde je Hellas, krajina Helénov. Plejádsky imperátor si chcel vychutnať rozvrátenie veľkých civilizácií, ktoré prekvitali v okolí Hellas. Tajní Plejádski vyslanci nalákali princa na sex a boli schopní vyvolať medzi Helénmi a ich obchodnými partnermi z východu, Wilusanmi, hroznú vojnu. Heraklaidai, ktorí žili v krajine prekliatych a v jej susedstve, boli nalákaní na vyhliadku bohatstva a moci, ktorá mala byť následkom ich vpádu do Hellas a jeho zničenia. Tajní vyslanci na tom mieste tiež nalákali Skýtov, ktorí zničili mnohé z miest okolo Hellas.

O asi 800 rokov neskôr tajní Plejádski vyslanci, ktorí sídlili v krajine prekliatych, nalákali sľubné bytosti z mesta Epidamnos z krajiny prekliatych. Následná vojna zničila prekvitajúce civilizácie Helénov.


O asi 400 rokov neskôr tajní Plejádski vyslanci, ktorí sídlili v krajine prekliatych nalákali sľubnú bytosť menom Gaius Cassius, ktorý zavraždil poslednú nádej prežitia Rímskej republiky, čím priviedol k moci takých ako Caligula a Nero, ktorých mal Plejádsky imperátor v obľube.

Zo svojej základne v krajine medzi dvoma riekami tajní Plejádski vyslanci predtým nalákali sľubnú bytosť, ktorá bola Egyptským faraónom, Ignaten. Tohto psychopata, ktorý si nárokoval meno Achnaton, naviedli, aby presťahoval hlavné mesto Egypta z Théb do nového mesta, ktoré Ignaten nazýval Achetaton. Ignaten požadoval, aby sa mesto Achetaton stalo hlavným mestom Egypta, pretože sa nachádzalo v strede Egypta, zatiaľčo Théby sa nachádzali príliš ďaleko na juhu, aby si mohli nárokovať, že sú stredom Egypta. Ignaten ignoroval, čo mu povedali kňazi z Théb - že kamenný medzník v Thébach označoval bod, ktorý bol v dvoch sedminách cesty od rovníka k severnému pólu. Preto boli Théby v strede oblasti, ktorej hranice označoval ďalší míľnik, štyri sedminy cesty od rovníka k severnému pólu: najvýznamnejší míľnik na Zemi, ako informovali kňazi z Théb Ignatena, pretože označoval miesto zrodu ľudských bytostí. Ignaten kňazov z Théb ignoroval a so svojím novým mestom pokračoval, mestom, ktoré zomrelo vtedy, keď zomrel psychopat Ignaten.

Kňazi z Théb nevedeli o tom, že existuje tretí míľnik - nachádzajúci sa naprieč zálivom z Puntu a od neho severne, na malom myse východne od juhovýchodného cípu Arabského poloostrova - na mieste, ktoré Eséni nazvali Aden. Míľnik v Adene sa nachádzal v jednej sedmine cesty od rovníka na severný pól a podobne ako Théby, nachádzal sa juhozápadne od Levieho Pása - zatiaľčo Avenabury bolo severovýchodne od Levieho Pása.

Avenabury označili, pretože bolo miestom, kde sa zrodili ľudské bytosti. Théby označili, umiestnili na oboch stranách Nílu a takto ich pomenovali, pretože Théby mali predstavovať sexuálny vývoj žien. Meno "Théby" bolo odvodené zo slova, ktoré v Hellenikose znamenalo "in- toxikátor." Aden bol vybraný ako míľnik, aby predstavoval sexuálny vývoj mužov a slovo "aden" znamená v Hellenikose "žľaza."


Plejáďan, ktorý bol v tom čase imperátor, nenávidel Americkú Revolúciu, revolúciu, ktorá sa uskutočnila a vyústila do úspešného zavedenia dopredu hľadiacej republiky, ktorú uskutočnili vizionári, ktorí boli dedičmi Helénskej civilizácie. Poznali hermetizmus, chápali kroky tých, ktorí im v Amerike predchádzali a mali pre všetkých veľkú nádej lepšej budúcnosti.

Na vyváženie Americkej Revolúcie tajní Plejádski vyslanci operujúci z krajine prekliatych, naviedli sľubné bytosti vo Francúzsku, aby narušili Francúzsku Revolúciu a aby Francúzov odviedli od ich predstáv Bratstva, Rovnosti a Slobody a presmerovali ich k závistlivej triednej nenávisti a tvrdohlavému nacionalizmu. Najsľubnejšia z týchto bytostí, ktorú nalákali tajní Plejádski vyslanci bol Napoleon Bonaparte, ktorého jednotky odstrelili nos Ark Huru - náhradný nos, ktorý na Ark Hur prilepili Egypťania.


Takmer 2.000 rokov po tom, ako sa tajní Plejádski vyslanci usídlili v krajine prekliatych, zavinili vraždu Júlia Cézara, tajní Plejádski vyslanci sídliaci v krajine prekliatych nalákali sľubné bytosti, aby zavraždili Arcivojvodu Františka Ferdinanda, dediča trónu rakúsko-uhorskej monarchie, čím urýchlili prvý svetový požiar.

O menej ako 30 rokov neskôr tajní Plejádski vyslanci sídliaci v krajine prekliatych naviedli sľubné bytosti, ktoré následne spôsobili besnenie juhu, aby napadli krajinu prekliatych. Keď bola beštiálna armáda kruto porazená Helénmi, beštia zo severu (ktorej armáda bola pripravená na- padnúť beštiu východu) bola nútená zasiahnuť v mene beštie z juhu. Hrdinský odpor Helénov (potomkov hrdinských Helénov, ktorí boli dvakrát rozprášení, kvôli zásahu Plejáďanov) jednak oneskoril útok na beštiu východu a odtiahli z tohto útoku, aby zaútočili proti jednotkám patriacim beštii zo severu. Hrdinský odpor Helénov zabránil beštii zo severu, aby zdolala beštiu z východu a získala kontrolu nad planétou. Plejádsky imperátor bol sklamaný, pretože beštia zo severu bola jeho obľúbenou beštiou.


Výsledná rovnováha medzi beštiou z východu, jej potomkami a tými, ktorí najlepšie prijali kultúru Helénov, Plejádskeho imperátora znepokojovala, pretože ak by sa bytosti modrozelenej planéty sami zničili, nemohol by sa ďalej tešiť z toho, že medzi nimi spôsobuje problémy. Plejádsky imperátor nevedel na túto dilemu nájsť žiadne riešenie. Nakoniec vyriešili ľudské bytosti túto situáciu sami, keď dovolili tajným Plejádskym vyslancom zvýšiť ich pokúšanie sľubných bytostí z ich dvoch stálych základní v krajine medzi dvoma riekami a v krajine prekliatych.

Plejádskemu imperátorovi tiež robila starosti vysoká spotreba fosílnych palív bytosťami mod- rozelenej planéty. Ak nebudú bytosti modrozelenej planéty schopné produkovať veľké množstvá energie, nebudú sa môcť navzájom naďalej účinne zabíjať a to by potešenie Plejádskeho imperátora znížilo. Plejádsky imperátor vedel, že jediná životaschopná alternatíva k fosílnym palivám pre energiu je využitie energie, ktorú tvorí človek, keď je jeho myseľ pod vplyvom alternatívnych drôg, drôg, ktoré tajní Plejádski vyslanci predstavili ľudským bytostiam.

Krátko po tom, ako kabalisti zabavili Plejády, zistili, že čelili nedostatku energie, pretože stále menej a menej meditujúcich mohlo pokračovať v meditovaní, aby transdimenzionalizovali Horun na torun. Keďže nebolo možné vytrénovať nových meditujúcich, schopnosť meditovať a následne aj schopnosť transdimenzionalizovať energiu sa vytrácala, pretože transdimenzionalizácia vyžaduje, aby meditujúci žili harmonický život. Prostredie Plejádskej konfederácie neumožňovalo tým, ktorí boli schopní meditovať a transdimenzionalizovať energiu, aby žili v harmónii.


Kabalisti našli spôsob, ako je možné sčasti "okopírovať" meditáciu tým, že vstrekli zajatcom drogy meniace myseľ, týmto pádom mohli tieto bytosti transdimenzionalizovať energiu, hoci veľmi neúčinne. Komplexy transprodukcie energie sú prepojené na nespočet väzníc Plejádskeho impéria a väzni pod vplyvom drôg meniacich myseľ transdimenzionalizujú energiu pre impérium. Keďže tieto nútené bytosti prežijú len obmedzenú dobu, niekoľko väzňov musí byť neustále na palube vesmírneho plavidla, keď je vo vesmíre, aby sa plavidlu neminula energia.

Nič to nemení na tom, že Plejádsky imperátor vždy tajne vedel, že najúčinnejší spôsob tran- sdimenzionalizácie energie je cez meditáciu. Za pomoci propagandy a výsmechu sa Plejádsky imperátor pokúšal u bytostí modrozelenej planéty potlačiť meditovanie, pretože nechcel, aby bytosti modrozelenej planéty objavili, že následkom meditácie je možné vyrobiť v podstate neobmedzené množstvo energie pre všetkých, bez vysokých nákladov. To, že veľa bytostí modro - zelenej planéty stále meditovalo, tajne desilo všetkých Plejádskych imperátorov.

Plejádski imperátori odjakživa bytosti modrozelenej planéty nenávideli, pretože im vždy zá- videli. Plejádsky imperátor, ktorý predchádzal ďalšieho imperátora, ktorý predchádzal súčasné- mu imperátorovi, nenávidel bytosti modrozelenej planéty ešte viac, pretože nielenže vytrvalo prežívali mnohé zásahy Plejáďanov, ale získali väčšiu disciplínu na to, aby na najmenšiu provokáciu odpovedali bojom.


Tento Plejádsky imperátor vymyslel odpoveď na energetickú krízu zelenomodrej planéty. Aby sa znížil dopyt po energii planéty, tento Plejádsky imperátor sa rozhodol populáciu modro - zelenej planéty znížiť.

Tento Plejádsky imperátor priviedol k bytostiam modrozelenej planéty surový vírus, ktorý napádal imunitný systém tých, ktorí boli touto chorobou napadnutí.

Tento Plejádsky imperátor lákal bytosti, aby sa nakazili surovým vírusom prostredníctvom sexu.

Tento Plejádsky imperátor svoj surový vírus navrhol tak, aby napádal tých, ktorí sú spomedzi bytostí najviac harmonické, keďže to sú tie ľudské bytosti, ktoré boli počas svojej púte životom najdivokejšie. Plejádsky imperátor chcel najviac harmonické, najdivokejšie bytosti eliminovať, pretože ich videl ako vysávačov energie.

...

Je vhodné si uvedomiť, že história dejov a udalostí v súhvezdí Plejád je obrovská. Plejády osídľovali podľa rôznych informácii a zdrojov viaceré entity, z ktorých mnohé sa stali súčasťami rôznych konfliktov a vojen, stali sa služobníkmi temna. 

Temná strana sily mala v našom Vesmíre v minulosti väčšinou navrch. Bytostí Svetla bolo málo a aj z nich mnohé podľahli temnote. Boli ovládnuté z rôznych dôvodov. Je pravdou, že plejádske entity existujú v dimenzii 5D a disponovali vždy vysokými schopnosťami mágie a tvorivosti, ktoré sa pre pozemšťanov zdali ako "neuveriteľné zázraky". Príkladom sú holografické projekcie.

Viac v pripravovanej knihe mnohých autorov Temné zásahy Plejáďanov na Zemi za posledných 10 000 rokov v histórii ľudstva ... © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/