Temná strana sa vždy opiera o LOŽ a  KLAMSTVO ... Planéta SATURN ako duchovná bytosť ... čo nám prináša  v materiálnom svete?

20.12.2022

Vážení priaznivci, čitatelia, blíži sa obdobie zimného slnovratu, veľmi dôležitého obdobia, kedy sa deje mnoho procesov, o ktorých sa mnohým ani nesníva. Pochopiteľne, že na prvom mieste je všetko živé, Príroda, Planéta Zem prechádzajú silnou očistou, na Zem prichádzajú z galaktického jadra "nové" priaznivé (keď chcete svetelné) energie, ktoré podporujú priaznivý vývoj na Zemi, v našej Slnečnej sústave, Vesmíre, atď. V každom z nás sa dejú energetické procesy, ktoré majú z tých najhlbších temnôt nášho vnútra vynoriť nové Svetlo, niečo nové, lepšie, ušľachtilejšie, Svetlo, ktoré by malo vyžiariť z nášho vnútra aj do okolia. Je potrebné sa stíšiť a ponoriť sa do tých najtemnejších štruktúr vlastného Vnútorného duchovného Ja, aby sa uvolnili, vyčistili, aby sme otvorili dvere pre Svetlo, základ pre lepšiu verziu seba samých.

Tí, ktorí ste bigotnými zástancami rozumu a empirickej materiálnej pavedy, nestrácajte čas a nečítajte ďalej ...

Pri ponorení sa do seba zisťujeme, že temná strana sily sa vždy opiera o lož a klamstvo. Temná strana manipuluje a kamufluje, nechce spolupracovať, ale zneužívať. Nehovoríme o omyle, ale o vedomej lži, ktorá slúži k prisvojovaniu si výhod vo svoj prospech na úkor iných bytostí, okolia, Prírody, Planéty Zem, atď. Ide v podstate o kradnutie energie. Napríklad už aj tým, že nedodržíte slovo, okrádate inú bytosť o čas. Môže sa síce stať každému, že sa prihodí niečo nepredvídané, ale vždy je potrebné sa ospravedlniť a poprosiť o odpustenie a súčasne odpustiť sebe samému. Toto sú maličkosti, ktoré sú veľmi významné pre prijímanie Svetla do seba, do svojho vnútra. 

Pokiaľ sa naladíte na stále vyššie a čistejšie frekvencie priaznivých energií, o tom viac dokážete rozpoznávať lož a pravdu, ťažko je vás oklamať, energeticky dokážete rozpoznať dobro a zlo. Je to obrovská pomôcka v praktickom živote. Viete prekuknúť vycipkané obleky a garderóby, pokiaľ sa pod nimi skrýva temná bytosť a taktiež viete rozpoznať zašpineného kominára, ktorý je dobrý človek. Ide o to, aby mala ľudská bytosť priaznivý potenciál vzostupu energetického potenciálu. Pokiaľ je človeku jedno, čo sa deje s jeho duchovnou zložkou bytosti, v duchovnom pozadí ho ľahko "obsadia" temné entity vydávajúce sa za svetlo, raz, dva. Najmä počas zimného slnovratu, bývajú ľudia podráždení, na nevedomej úrovni vždy prichádzajú náznaky, ktoré hovoria "preber sa", nie je v poriadku, čo robíš. Niekedy náznaky, niekedy choroby, niekedy úrazy a pod. Málokto to rozpozná, najmä pokiaľ je bigotný materialista. 

Na Planéte Zem je v súčasnosti možno 1 až 2 promile ľudských bytostí (možno 20 miliónov ľudí), ktorých skutočne zaujíma priaznivý vývoj a vzostup. Nie menej ako 60 % obyvateľov Planéty Zem sú bytosti zatemnené, duchovné neprebudené, bytosti fungujúce na úrovni nižšieho Ja, teda absenciou duchovnej zložky, prípadne zvierací a démonický typ psychiky (viď neoliberálne extrémistické hnutia, staré nevhodné duchovné učenia, New Age a pod). Podrobne sa venujeme tejto téme a rozborom na našich online vysielaniach (budú uvedené pre registrovaných).


Práve preto, že prichádza onedlho tých niekoľko hodín, kedy bude možné vnímať prichádzajúce energie vo svojom vnútri, naše srdcia môžu pocítiť skutočnú sebaúctu, výnimočnosť, jedinečnosť, lásku, vnútorný pokoj, vyváženosť, niečo nové sa môže obnažiť, vyčistiť a rozvinúť do budúcnosti ako projekcia priaznivého vývoja, trajektórie afinity vlastného zdroja energie, len sa treba k nemu dostať. Stíšiť sa, úprimne poprosiť o pomoc, energetickú komplexnú priaznivú optimalizáciu pre seba, prípadne pre svojich blízkych. Vydať zo seba dobrovoľne všetko zbytočné, staré, nepotrebné, všetko, čo brzdí priaznivé naladenie. Môžete vnímať napríklad teplo, mrazenie, nadšenie, viac dopamínu ako obvykle, môže byť aj smútok, dojatie, súcit, nostalgia, každý sme individualita. Pochopiteľne, že tieto stavy môžu pretrvávať aj počas sviatkov, až do povedzme 6. januára 2023. 

Pamätajte "Svetlo" vám vždy vidí do vášho vnútra, svetlo sa nedá oklamať. 

Kto to skúša, má smolu, sám si zatvorí dvere.

Nuž práve preto, že tu máme onedlho zimný slnovrat si niečo napíšeme o opačnom "protihráčovi" nášho Slnka a to o Planéte Saturn. Ako každá planéta aj Saturn je okrem svojich materiálnych a hmotných zložiek aj duchovnou "živou" bytosťou. Mnohých zaujíma, ako sa prejavuje v hmotnom svete, ako vplýva na nás ľudí energeticky. Nemusíte študovať astrológiu, arecheoastronómiu, ani astropsychológiu, my sa snažíme predstaviť celostný pohľad na energetické pôsobenie v našej realite (podrobne opäť v blízkej budúcnosti na seminároch pre registrovaných).

Áno, všetci, ktorí ste narodení v znamení Vodnára a Kozorožca máte čo dočinenia energeticky s Planétou Saturn. Ovplyvňuje vás rôznymi energetickými formáciami, resp. ona vás nakláňa, ale nikdy nedonucuje. Vždy je slobodná vôľa rešpektovaná, človek si vyberá k čomu inklinuje (Svetlo, temnota, dobro, zlo). V rámci Sofiológie, ako o "matke" vied, o ktorej sme pripravili už niekoľko relácii v podcastoch, je potrebné si uvedomiť jej jedinečný celostný dosah a význam pre človeka s kompetenciou pomáhať mu v životnej orientácii syntézou všetkých prameňov poznania, zmyslovej empirickej skúsenosti, rozumu a racia filozofie ako aj čistej svetelnej intuície. Pracnou systémovou analýzou a prienikmi poznania sa dostávame potom ku krehkej ceste pravdy. Sofiológia je však priateľkou toho, kto je pracovitý, usilovný a stále pracuje na sebe, túži byť lepší. Pre darebákov, luhárov, lakomcov má dvere zatvorené.

Naznačíme niekoľko princípov, ktoré sa na základe výskumov štatisticky takmer s pravdivosťou 99 % potvrdili v praktickom živote. Saturn je najvzdialenejšou planétou Slnečnej sústavy (keď hovoríme o kategórii planét), vyžaruje tri krát viac energie, ako prijíma od Slnka. V mnohých starých duchovných učeniach sa považuje Saturn za princíp karmy. Pripútava nás na minulosť, vťahuje nás do zacyklenosti, má problém uvoľňiť tvorivosť, pretože vždy chce byť dokonalý, čo nie je reálne možné. Vždy sa totiž dá byť lepší, vyváženejší ako bytosť. Neexistujú žiadne stropy nad hlavou.

Z hľadiska energetického vplyvu Saturn najmä na ľudské bytosti narodené v znamení Vodnára a Kozorožca. Ovplyvňuje určitými vzorcami správanie, psychiku aj mentálne vzorce. Najsilnejšou neresťou, ktorú energie Saturna dynamizujú je závisť, ľudská závisť, neznesenie toho, že niekto je v niečom lepší. Ide o problém s pochopením, že závisťou oslabujeme sami seba, pretože nechceme byť vďační za svoj osud, v ktorom sa máme zdokonaľovať, zušľachťovať a pochopiť, že každá bytosť má individuálne poslanie. Naopak cnosťou, ktorá "lieči" energiami Saturna, práve závistlivcov je vernosť, stálosť, pokora. Veľmi dôležitou skutočnosťou je princíp, že energie Saturna sa snažia tvoriť v človeku charakter, pevné a stále hodnoty vyšších princípov života. V tejto súvislosti však súčasne hrozí vytvorenie obsedantno - kompulzívnej poruchy osobnosti, prehnaná pedantnosť, sklony k obsesii, neurózy, neurasténia, agresívne prejavy z nutkavého sústavného pocitu potreby kontrolovať a ovládať. Napríklad vodnár sa aj 10 krát vráti skontrolovať, či dobre pozatváral kľučky na oknách domu a pod. Vodnári nemajú problém napríklad krájať tortu podľa pravítka, aby boli všetky zákusky rovnako veľké a pod.

Mnohí sa nás pýtajú, ako je to možné, že viete kto klame? Ako to viete zistiť? Odpoveď, jednoducho. Práca na vlastnom sústavnom jemnejšom vylaďovaní. Dlhé roky práce a spojenie so zdravým životným štýlom, športom a pod. 

Pokiaľ dosiahnete naladenie na úroveň 12. energetického tela, prípadne vyššie, je to automatická schopnosť, že viete, kto klame. Svetlo totiž neumožňuje klamať, okamžite vás zastaví. Pretože drvivá väčšina ľudí funguje na Zemi na úrovni maximálne 5. energetického tela (tzv. úroveň Vedomia Vyššieho JA), prípadne výnimočne 7. až 8. energetického tela (úroveň Vedomia tzv. Večného JA). 

Takže, pokiaľ je vaša frekvencia priaznivej energie vyššia, máte vyšší duchovný nadhľad na dejmi a situáciami prebiehajúcimi v materiálnom svete, teda logicky viete pravdivú príčinu toho, čo sa deje, tak potom logicky dokážete "vidieť", keď niekto kamufluje, prekrýva, zatajuje, kriví realitu. Mnohokrát, čím vyšší duchovný nadhľad, tým jednoduchšie a spravodlivejšie dokážete vyriešiť aj náročné situácie, aby boli skutočne vyvážené pre všetky zúčastnené bytosti a obrie živé celky ... 

Tu je problémom, že pokiaľ aj ostatné zúčastnené bytosti nie sú naladené na "Svetlo", resp. neprijímajú ho aspoň z väčšej časti, potom žiaľ nie je možné spravodlivosť ukotviť v materiálnom svete (to vidíte napríklad na súdoch, aké rozsudky vydávajú) ...  Preto pokiaľ chceme byť pravdiví, na základe skutkového stavu, nemôžeme hovoriť o spravodlivosti v materiálnom svete na Planéte Zem, proste je to tak, i keď sa to zle počúva ... doslova sa to dá povedať zjednodušene, že KARMA zatiaľ nefunguje, čo sa týka ľudskej civilizácie pre všetkých jednotlivcov spravodlivo ...

Na základe výskumov v praktickom živote sa potvrdzuje, že základný princíp, ktorý vnáša energetické vyžarovanie planéty Saturn do reality dimenzie 3D, v ktorej žijeme na Zemi je zákon príčinno - dôsledkový, teda vina a trest. Duchovné bytosti spojené v minulosti (obdobie Babylonu, Sumer) mysticky s planétou Saturn, sa pohybovali v úrovni duchovných ľudských hierarchii nazývaných ako "tróny", teda mali na starosti spravodlivosť. Dnes je už vývoj v oblasti duchovných bytostí založený na vyšších sférach s vyššou čistotou priaznivých energii. Z mimozemských priaznivých (pozitívnych) entít v našom Vesmíre, tieto energie prijímajú Arkturiáni, vybrané priaznivé entity z Andromedy, Kráľovské entity a dynastie zo súhvezdia Lýry a Vegy (vybrané pozitívne entity z Plejád).

Nový priaznivý vývoj v oblasti celostného evolučného vzostupu ľudských bytostí nepotrebuje zamindrákované "utápanie sa" v minulosti, potrebuje pravdivé poznanie minulosti, pravdivé zistenie duchovnej príčiny toho, čo sa udialo a následne v prítomnosti realizovať všetko pre nápravu situácie, vyváženie do Svetla a Pravdy, spravodlivé pre všetky zúčastnené strany a tvorenie Nových lepších vyváženejších dejov ... Toto je kľúčové pre mierový vývoj na Zemi v úplne nových kvalitách ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/