TASMÁNIA ... nesie mimoriadny odkaz ľudskej civilizácii ...

27.09.2022

Možno pre niekoho nezaujímavá téma ... o to viac je dôležitá. Tasmánia ako ostrov je štátom Austrálskeho zväzu, južne asi 200 kilometrov od Austrálskeho kontinentu. My sa nebudeme v tomto článku venovať politike. Tá je až príliš nízko frekvenčne nato, aby sme strácali v tomto článku čas. My by sme radi poukázali na význam tohto úžasného ostrova, ktorý nesie latentný odkaz pre ľudskú civilizáciu ...

V zábere titulku článku je možné vidieť jednu z nádherných lokalít tohto ostrova s mimoriadnym energetickým potenciálom. Ide o jedno z významných energetických centier Planéty Zem, povedzme zemskú čakru (vortex). Nie náhodou sa hovorí o Tasmánii ako o "Prírodnom štáte" na Zemi. Ľudské bytosti, ktorým bolo dopriate sa dostať na Tasmániu, žiť tam, môžu byť skutočne vďačné, že im to osud doprial (nie náhodou). Je to mimoriadna časť prírody našej Planéty Zem, ktorá má svoje korene vo veľmi dávnej minulosti, ešte počas obdobia bájnej Atlantídy, resp. presnejšie dávnej ríše Lemurie spred obdobia 250 000 až 130 000 rokov pred n. l.. 


Lemuria je jednou zo štyroch hlavných dávnych civilizácii obdobia posledného milióna rokov ľudskej histórie. Rozkladala sa aj v oblasti dnešného Tichého oceánu a Južnej Ameriky. V mnohých prastarých textoch bol tento kontinent nazývaný ako Kaskara alebo Mu. Dnešné Havajské ostrovy, Filipíny, Tasmánia a mnohé ďalšie formácie, sú pozostatkami pôvodného kontinentu dávnej Lemurie v rozkladajúceho sa v oblasti Tichého oceánu, ktorá zanikla po katastrofe planéty Maldek v našej Slnečnej sústave a následnom incidente jej trosky Nimiru s planétou Zem, v roku 113 519 pred n. l.. Vtedy došlo aj k rozštiepeniu pôvodného kontinentu Atlantídy ...

Preštudovali sme aj s kolegami tisícky prastarých textov, ktoré sú uchovávané v rôznych kláštoroch a múzeách po celom svete (Tibet, Čína, Japonsko, Rusko, Anglicko, Grécko, Rím, Izrael, Egypt, Peru, Mexiko, Bolívia, atď ...) ako poklady a sme za to vďační. Preto vieme, o čom píšeme. Pokračujeme stále v štúdiu. Pochopiteľne, že robíme podrobnú systémovú analýzu, kde detailne prepracúvame prieniky poznania rôznych zdrojov, nielen empirických dát vedy, ale aj zatajovanej histórie starých spisov a áno, aj duchovné zdroje poznania telepatickými prenosmi s pravdivými overenými zdrojmi.

Bytosti bájnej Lemurie sa vyznačovali vysokou vnútornou čistotou a "vnútorným zrakom poznania Pravdy". Ich prehnaná čistota a mierové naladenie však paradoxne nedokázali prekuknúť včas a vopred skazenosť silných Atlantských čiernych mágov (... bytosti z Lemurie očakávali automaticky, že všetky bytosti na Zemi chcú žiť v mieri podobne ako oni), čo nakoniec viedlo k zničeniu Lemurie. Aj preto je dnešná príroda pre bytosti, ktoré žijú v Tasmánii, na Havaji, mimoriadne vzácna. 

Ide o podvedomé silné spojenie s Prírodou a Planétou Zem, hlboká úcta k životu. To je jeden z odkazov, ktorý nám zanechali dávni predkovia Lemurie, ... žiť v súlade s prírodou a Planétou Zem, neparazitovať na nich, majú obrovský skrytý potenciál, ktorý môže pomáhať ľudskej civilizácii v priaznivej evolúcii.

Pokiaľ môžeme priblížiť bytosti, ktoré žili aj v dávnej Lemurii, je vhodné si pozrieť napríklad filmové dielo trilógie HOBIT (angl. orig. The Hobbit), od režiséra Petra Jacksona, ktoré bolo inšpirované knižnými dielami J. R. R. Tolkiena, Silmarillion ... Mýty a Legendy Stredozeme a ďalšími. Ide o tzv. bytosti Ligurov, Hobitov, mimoriadne vyspelú civilizáciu, ktorá bola mierumilovná a múdra, duchovne na vysokej etickej úrovni. Ich čistota a intuícia bola vysoká avšak nedostatočne vyvážená s ostatnými zložkami bytosti (schopnosť sebaobrany v hmotnom svete). "Hobiti mali vynikajúcu intuíciu, boli čestní, pravdiví, hrdinskí, mali odvahu a nádej, i keď nemali obrovskú fyzickú silu. Svojou múdrosťou pomáhali ako tvorcovia v spolupráci so Vznešenými Elfami, aby bojovali proti temnote, zlu na Zemi a temnému Sauronovi (Satanovi). Mali aj kvalitnú výživu, boli výborní poľnohospodári a nepohŕdli kvalitným tabakom, ktorý si pestovali ...".  Poukazujú svojim životom a poslaním na dôležitosť vyváženosti srdca a rozumu v priaznivej evolúcii.


Mimoriadna čistota prírodných energii je citeľná na Tasmánii aj v Southwest National Park (lokalita Mt Anne), Tasmanian Wilderness World Heritage Area. Podrobne sa budeme venovať tejto téme v našej knihe Atlantída a Ľudstvo Dneška. Prepojenie architektúry súvislostí, ktoré sa diali v dávnej minulosti sú viditeľné aj dnes, Planéta Zem si všetko veľmi dobre pamätá, aj to akí sme ako ľudská civilizácia nepoučiteľní. Prečo sme napríklad zničili na Slovensku poľnohospodárstvo, sebestačnosť, ktorí dementi toto pripustili?

Preto je dôležité si uvedomiť a priznať, že podobne ako v dávnej minulosti, tak aj v súčasnosti na Zemi existujú aj bytosti, ktoré nemajú záujem o mier, len ho predstierajú, aby mohli ovládať ľudskú civilizáciu, eliminovať ju a zneužívať prírodné zdroje a energie, ktoré môže poskytnúť Planéta Zem. 

Naučme sa čítať odkazy v Prírode, nebuďme slepí ! 

Tasmánia je príkladom spolužitia a úcty ľudských bytostí k Prírode a Planéte Zem, spojenie s nimi. Či sa nám to páči, alebo nie, neďaleko nás, práve Maďari a Rusi majú v sebe esenciu vnútornej sebaúcty, chuť k životu, spojenie s Prírodou ... Na Slovensku sme sa spojeniu s Prírodou spreneverili (česť výnimkám).

Máme tu falošných mierotvorcov, predstierajúcich pafilozofiu "mieru" a "boja za demokraciu", ktorých vidíme aj medzi koreňmi Deep State, EÚ, Anglicka, USA, Ukrajiny a na mnohých miestach Planéty Zem ... Oni sa arogantne už ani neschovávajú, práve naopak, vyskakujú stále viac (viď šikanovanie Maďarska zo strany EÚ). Nacisti, fašisti sa schovávali ako potkany po 2. Svetovej vojne v Južnej Amerike. Dnes sú vyložene hulvátski a bezočiví. 

Bez schopnosti rozpoznávať dobro a zlo sa nepohneme. Musíme sa naučiť postaviť energeticky aj fyzicky proti zlu a brániť sa, nebyť vydierateľní. Pomáhať slabším. V tom je úbohosť ľudí aj na Slovensku, že neexistuje nezištná pomoc (česť minimálnemu množstvu výnimiek).

Planéta Zem je pripravená pomáhať ľudskej civilizácii v priaznivej evolúcii, už to konečne pochopme. Pokiaľ sa však rozhodne ľudská civilizácia, že sa nechá zničiť napríklad nukleárnou katastrofou z titulu mocenských chorobných ambícií, pretože si neváži Život a Mier, vyššie Vesmírne sily nemajú problém pomôcť Planéte Zem k očiste a globálnej kataklizme, tak, ako sa to udialo v roku 113 519 pred n. l. a v roku 9 564 pred n. l. a zmiesť z povrchu zemského všetkých parazitov. 

Dokedy ešte bude rozkvitať v ľuďoch tá hlúposť, definovaná charakterom myslenia, že "mňa nezaujíma nič a nikto, hlavne, že ja sa mám dobre aj so svojou rodinou"?! 

Tento krátkozraký kretenizmus je sebazničujúci, zobudíme sa? Kedy? Vtedy, keď nám spadne bomba do záhrady pred dom?


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022


https://www.ariadneknihy.sk/