Spoliehanie sa na výsledky VOLIEB, ako na "zmenu k lepšiemu", je len potvrdenie eschatologického vývoja v dejinách ...

13.12.2022

Na úvod ... v hlavičke článku je obrázok z Prírodnej oblasti Tarimská panva, neďaleko oblasti Aksu a neďaleko nej Turfanská preliačina, ktorá je druhým najnižšie položeným miestom na Zemi, 154 metrov pod hladinou mora. Toto sú miesta na Planéte Zem s mimoriadnym významom pre históriu ľudskej civilizácie, o energetickom potenciálne nehovoriac. Pre tých, ktorí sa rozhodnete ich navštíviť odporúčame kvalitnú turistiku, treba mať niečo už našlapané, inak ste stratení, auto vám nepomôže, nedostanete sa s ním tam. Z helikoptéry to nie je ono. Nie náhodou sa hovorí ... Tarimská panva je oblasť ako "ráj na Zemi" ... preto, keď už, tak tam treba byť fyzicky. 

Pre záujemcov, Tarimská panva (jej začiatok) sa nachádza v hlbokom údolí v západnej časti Číny, ide o bezodtokovú oblasť. Okolie tvoria z každej strany "ochranné" horské pásma, na severe pohorie Ťan Šan, na západe a na juhu Pamír, Tibetská náhorná rovina a pohorie Kunlun Šan. Neďaleko sa nachádza užasná oblasť Atlaj. Oblasť Tarimskej panvy má súvis aj s históriou Chazarov (Hodvábna cesta) ... 

...

V článku zo dňa 23. 11. 2022 sme písali, že úpadok vývoja na Slovensku je nezvratný. Stojíme si za tým a opäť to potvrdzujú ďalšie a ďalšie nenormality vo vývoji, ktoré sa na Slovensku dejú. Spoliehanie sa na to, že voľby niečo zmenia je totálny nezmysel. Žiadni politici vás, vážení občania, nezachránia. Však sa pozrite ako kšeftujú aj teraz pri hlasovaní. Je to jasné ako keď sa pozráte do prázdneho hrnčíka. Nepomôže ani lamentovanie, že bordel, ktorý politici stvárajú, sa deje za peniaze bežných ľudí, daňových poplatníkov. Videli ste niekedy, že by na Slovensku existoval napríklad za posledných 30 rokov servis štátu v prospech občana, vyvážený svojou kvalitou plateným odvodom a daniam? Určite nie.

Problém je jasný. Duchovný úpadok národa ako celku (čo vidieť mimochodom aj na Ministerstve školstva SR, čo stvára v tendencii debilizovať deti, mládež,...), je hlavnou príčinou, prečo sme v páde, nezvratnom páde a preto si to aj zaslúžime, čo sa deje. Kritické myslenie sa stalo len úbohým extrémom, bez schopnosti tvorivo myslieť a tvoriť Nové vyvážené deje. Zacyklenie ako remeň, nič nové. Drvivá väčšina ľudí na Slovensku je v duchovnom páde a ani o tom nevedia, preto aj hmotná zložka ich bytostí tomu zodpovedá, len konzumuje a prežíva. Veď nejako bude ... Česť všetkým výnimkám ...

Čaputová vo Vatikáne? To sa dalo čakať, zodpovedá to presne úbohosti oboch strán, nič nové, ani šťavnaté. Zbytočné sa rozhorčovať, strata času, totálna úbohosť, čo predviedli obe zúčastnené strany. Nás však neprekvapila ani jedna z nich. Parlament SR ? Cirkus, ktorý už nie je zábavou zrejme ani pre alkoholikov a feťákov. Vojnoví zločinci sa stali poradcami odpadlíkov, tzv. slovenských politických elít? Super. Proste hnoj, exponenciálne umocnený. Namiesto toho, aby sme naplnili naše duchovné poslanie, Slovensko ako posol mieru a skutočnej úprimnosti, pravdivosti, spravodlivosti a etiky, mravnej intuície, kde sme? Zaslúžime si to, čo sa deje, väčšina ľudí na Slovensku je v duchovnom páde a preto inak to ani byť nemôže. 

Ľudia sú v drvivej väčšine sebci, nedokážu ani dvaja medzi sebou na úrovni komunikovať priateľsky, ani z očí do očí, nie to ešte e - mailom, elementárne spôsoby etiky absentujú a naopak, čím väčší grobian, arogantné hovädo, hlupák, či vymetenec, tým je väčší "kápo", najmä keď má trošku viac peňazí, než dokáže uniesť svojim vedomím. Dodržiavajú len také "pravidlá", ktoré ich automaticky zvýhodňujú zneužívaním tiesne druhých a prinášajú im neprimeraný profit. Je úplne jedno či je lekár, politik, právnik, ktokoľvek. Česť minimu výnimiek. Západný typ civilizácie zničil Slovensko, prevalcoval ho svojou plytkosťou a konzumným egoizmom spotreby, resp. Slovensko tým, že nenaplnilo svoju duchovnú úlohu v materiálnom svete, dokonca sa ešte na tom poniektorí smejú, neodolalo následne v duchovnom pozadí sveta temným vplyvom. Všetko, o čom si myslíte, že ste si "zarobili" čestne a pritom tomu tak nie je, budete musieť vracať a vyrovnať v konečnom dôsledku vy chytráci.


Žijeme v totálnej lži, k pravdivosti sa ani nepribližujeme, možno nepatrný zlomok ľudí. Dokonca ani tí, ktorí by mali vedieť navzájom spolupracovať pre vyššie poslanie, to nezvládajú, pretože vždy sa nájde sprosté naduté ego, ktoré si nedokáže vážiť a ctiť druhú stranu, okolie. O 200 rokov sa o tom bude písať možno aj v knihách, pokiaľ sa nejaké o Slovensku niekde v kvalitných knižniciach zachovajú.

Tak tak, najbližšie voľby môžu v prípade tej pozitívnejšej varianty priniesť určité zmiernenie úpadku a škôd, ktoré narobili súčasní darebáci a diletanti vo vláde. Nič viac. A možno ani to nie. Minimálne 15 - 20 rokov je potrebných na zhojenie a akú - takú reparáciu škôd občanov Slovenska. Pretože stále drvivá väčšina občanov nevie, prečo ako národ Slováci existujeme, aká je jeho úloha v srdci Európy a teda aj vo svete. Najhorší sú farizeji, ktorí verejne vykrikujú, že sú proslovenskí a pritom im nejde o nič iné, ako len hrabať pre seba. Učia nás demokracii, že každý si môže robiť čo chce ... ďakujeme, to ste mimo vývoj vážení. Ste hlúpi, ani neviete ako a ešte sa na tom zabávate. Alebo, žeby to bolo pre udeľovanie trapných cien spoza veľkej mláky? Alebo len tak?

Len premenou každého jednotlivca k svojej lepšej verzii existuje cesta evolučného vzostupu ... nikdy nie je pozde začať ... Vtedy sa môžu tvoriť nové koncepcie existencie a priaznivého vývoja.

Pokiaľ pravdivo nepoznáme duchovné pozadie konkrétnej udalosti nemáme šancu pochopiť skutočnú podstatu chyby, extrému, vychýlenia, ktoré sa udialo. Hmotné dôkazy bývajú často falošné, resp. vyfabrikované a interpretované do reťaze účelovo mätúcej v aplikačnej praxi. 

Spravodlivosť práve z tohto dôvodu sa len veľmi ťažko prejavuje a existuje v materiálnom svete. Preto je náročné pre mnohých, aby sa v hmote realizovali a podporovali skutočne priaznivé deje, konajú totiž len a výlučne z ega a krátkozrako. Oni sú so sebou spokojní, i keď okoliu škodia. Tak aj ukončia pozemskú púť. Nevadí, čas vzniká stále v každom okamihu ... 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/