SLOVENSKO ako SRDCE EURÓPY je pre štruktúry Deep State NEPREKONATEĽNOU BARIÉROU ... alebo pochopíme už konečne svoju sebaúctu a duchovnú úlohu na Slovensku ?!

19.09.2023

Pripravili sme článok aj na základe impulzov a informácii z duchovného pozadia sveta pre Nový priaznivý vývoj v srdci Európy - na Slovensku, čo ovplyvňuje zásadne vyváženosť v celej Európe a tým aj na celej planéte Zem ...

Do kedy bude väčšina ľudí na Slovensku zacyklených? Od toho totiž závisí aj zacyklenosť celkového vývoja. Do kedy budeme voliť monštrá v politike a do dôležitých verejných funkcii? Vidíte tú srandu, čo sa deje? Protektorátna bábková vláda na Slovensku, ktorú v podstate vymenovala úbohá Čaputová robí komplexnú sabotáž Slovenska koordináciou viacerých zložiek. Vďaka komu sa Čaputová dostala, tam, kde je? Kto ju volil?................. Uvedomíme a priznáme si už konečne vlastnú zadubenosť väčšiny na Slovensku? Áno väčšiny bytostí, je to tak, presne tak, dobre čítate! Kedy bude sebaúcta a česť ako hodnoty na Slovensku najcennejšie, nekúpiteľná? Alebo stále budú medzi nami dominovať šmejdi, ktorí sú kúpiteľní hocikedy za peniaze? Kedy už pochopíme svoju duchovnú úlohu, ktorá nás presahuje? Pomôckou nám môžu byť priaznivé energie a informácie, ktoré nám poskytuje Príroda na Slovensku, treba sa zobudiť, ešte je čas, aby tu nevládli zrúdy a monštrá v ľudských telách !!! .................. Slovensko je veľmi vzácne a dôležité z mnohých dôvodov a je výborné, že vďaka mnohým ľuďom je nezlomiteľné vo svojom postoji, kedy odoláva rôznym snahám o totálne zotročenie a ovládnutie pre potreby globalistických a fašizoidných formácii!!! Mnohí sú z toho aj za veľkou mlákou a aj v Londýne doslova zúriví ...

Naša Príroda na Slovensku je určitým spôsobm oporou pre ľudské bytosti, jednak čo sa týka energetickej čistoty, informačnej podpory, smerujúcich k vyváženosti Ľudskej bytosti a spojeniu s Prírodou na viacerých úrovniach. Je to skutočne pravda overená praktickým životom mnohých ľudí. To, že stádo, väčšina ľudí nevníma energie prírody na tom nič nemení. Pokiaľ je človek spojený s Prírodou na viacerých úrovniach vie, že práve duchovná lenivosť otvára cestu rôznym kreatúram a zvráteným ideologickým propagandám opierajúcim sa o "bezhraničnú slobodu". 

Dristy o tom, že progresivizmus a extrémne liberálne smery prinášajú "inakosť a novinky" v živote, sú len prekrývaním bludov a mravnej skazenosti, etického totálneho úpadku, prostredníctvom pafilozofie, pretože v skutočnosti ide o spiatočnícky a zdegenerovaný vývoj, otváranie vrstiev minulosti, ktorá tu na Zemi už bola niekoľko krát v dejinách............... Napríklad mravnú špinu 73 +/- pohlaví a podobne je možné prirovnať k sodomii, satanizmu (viď Sodoma a Gomora a pod.)............. Pochopiteľne, že idioti a duchovné mŕtvoly, či duševní mrzáci, ktorí fungujú len a len na základe veľmi nízkej frekvencie vibrácii a Vedomia, nízkych pudov (rozkošníctvo, hedonizmus, atď...) a temných egregorov démonických zombie bytostí, to nevedia (tieto entity nižšej ako zvieracej kvality s veľmi nízkou astralitou a naladením na temné duchovné podstaty nemajú žiadnu disciplínu)........... Vedia sa iba s prepáčením "nažrať", urobiť telesné potreby a robiť si čo chcem, to je ich životná filozofia, bez ohľadu na čokoľvek, vyšší zmysel bytia....... Na Slovensku ich máme možnosť vidieť naprieč širokým spektrom politických dementov a degenerátov, aj ich voličov, s minimálnym počtom výnimiek. Že je to expresívne vyjadrovanie? Áno je, presne také, ako patrí ekvivalentne do popisu týchto monštier.

Práve Príroda na Slovensku jasne poukazuje na princípy duchovného vzostupu jednotlivcov na Slovensku. Áno, poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a multiplikačné efekty koncepčných programov opierajúcich sa o mimoriadne špecifické podmienky Prírody na Slovensku sú pre mnohých nepochopenou výnimočnou výhodou Slovenska. Aj v tom je určitá zadubenosť.

Isteže lenivé hovädo vždy bude hľadať cestu, ako sa dostať k peniazom bez námahy, resp. tým, že zneužije energiu iných bytostí. Mnohokrát to vidieť napríklad pri bankárskych a developérskych projektoch, kde práve tí, čo nerobia nič, sa najviac obohacujú a tí, ktorí priamo vytvoria konkrétne dielo dostanú "almužnu či žobračenku". Jednoducho priami zhotovitelia a podzhotovitelia sú tlačení cenami za práce a dodávky "dole", lebo "neviditeľná ruka trhu" a hovädá s veľkými pupkami zobchodujú ako "developéri" zákazku s vysokým ziskom, aby bolo aj na úplatky pre politikov, ... Opakom je "podsekávanie" cien, za ktoré sa kontrahujú veľké zákazky, kedy generálny dodávateľ vedome zazmluvní cenu za dielo, ktorá je nereálna, pričom vopred vie, že nezaplatí za prácu podzhotoviteľom. Len, aby za každú cenu dostal zákazku. Výsledok je zničenie ekonomiky mnohých subjektov. Vieme to z vlastnej skúsenosti a systémovej analýzy (najmä Marian) s realizáciou výstavby diaľníc na Slovensku, viacerých mostov či úsekov............. Developérom môže byť len čestný človek, ktorý nie je nenažratý, na duchovnom komplexnom vzostupe, inak to stráca zmysel v evolúcii, ide len o parazitovanie na cudzej energii a úžeru. O to viac, keď títo "podnikatelia" následne z toho, čo svojou nenažratosťou, nakradli idú robiť "charitu", prípadne investície do ďalších projektov...

Niekto by mohol namietať, že generálny dodávateľ väčšinou u veľkých projektov nie je fyzická osoba, avšak ani to nič nemení na princípe, že ľudské bytosti, ktoré sa schovávajú za rôzne akciové spoločnosti a pod., by mali byť v každom prípade čestní ľudia. Princíp tvorenia zisku ako zmysel podnikania je totiž veľmi nízky, pokiaľ sa dostane do rúk nízkym, bezduchým bytostiam. Vtedy to naberá ten úchylácky rozmer. Preto "zombie" typ entít, ktoré prežívajú v mnohých ľudských telách na Slovensku nedokáže rozpoznať primeranosť zisku, pretože nikdy mu nie je dosť. Nikdy nemá mieru, áno, sú to choré a narušené bytosti jednak duchovne, ale aj geneticky, atď., najmä pokiaľ predstierajú, že to tak nie je. Vytváranie zisku nepatrí do rúk duchovne narušeným bytostiam, pretože v konečnom dôsledku ich to zničí. Nedovidia totiž ďalej, než je úroveň ich vedomia egoistického vnímania sveta. 

Takouto poruchou sa vyznačujú aj bytosti, ktoré nie sú schopné pre druhú bytosť urobiť nič nezištne. Všetko robia len pre peniaze a je im jedno, či to čo robia, je zlo, resp. niečo dobré........... Dokonca sa vás tupo opýtajú, že: "Prečo by som mal robiť pre niekoho niečo zdarma?". Vtedy prichádza k momentu, kedy jasne vidíte, že sa bavíte s entitou duchovne narušenou, ktorá sa vzďaľuje od podstaty ľudskej bytosti. Chápete? Alebo sa vás opýta: "Prečo by som ja mal pre niekoho robiť niečo zdarma, keď pre mňa nikto nič nikdy zdarma neurobil?"........... Znovu vidíte tú úbohosť a tuposť. Pokiaľ niekto nie je schopný urobiť niečo pre seba a niekoho bez toho, aby na tom zarobil, ide o temnú podstatu bytosti............... Rozpoznať temnotu a svetlo (dobro a zlo) dokáže len taká ľudská bytosť, ktorá je komplexne na energetickom priaznivom vzostupe (keď chcete duchovnom vzostupe) a vtedy je jasne takáto bytosť schopná rozpoznať ľudskosť a súcit od humanistických predstieraných procesov, ktoré smerujú k podpore zla, mravnej zvrátenosti a ovládania........... Neschopnosť takéhoto rozpoznávania so súčasnou "vzorovou" falošnosťou, mravným úpadkom a bezcharakternosťou, je ukážkove vidieť napríklad u p. Čaputovej. Práve tým, koľko ľudí ju volilo si viete logicky vyvodiť, aká je úroveň Vedomia MNOHÝCH občanov na Slovensku ... Najlepšie, čo môže pani Čaputovú postretnúť v súčasnosti, je veľmi dlhý život, prajeme jej to.

Takže je možné na základe dôležitých impulzov prichádzajúcich aj z duchovných priaznivých sfér uviesť, že :

Príroda a spojenie ľudských bytostí s ňou, resp. prepojenie s energiami Prírody obzvlášť na Slovensku, je kľúčovým faktorom, ktorý dokáže napomôcť k vzostupu jednotlivcov a tým aj celku. Dokáže odkrývať princípy duchovnej úlohy jednotlivcov žijúcich na Slovensku. Je to umenie života. Nie je to jednoduché, pretože tu nejde o všeobecné frázy, ktorých je plný internet. Ide o každodennú prácu na sebe, trpezlivosť a vytrvalosť. Pretože aj na Slovensku rôzni paraziti totálne koristnícky drancujú a zneužívajú Prírodu a jej úžasné lokality a ešte vám budú tvrdiť, že konajú "dobro" ako podnikateľské aktivity. Život v sebaklamoch degenerátov vo vedúcich politických a štátnych funkciách nás totiž privedie len k zániku, pokiaľ sa nepreberieme. Čo je však sizyfovský proces, že tých 0,5 až 1 % obyvateľov Slovenska, ktorí skutočne pracujú na zmene k lepšej verzii seba, vyložene dopláca na väčšinu, ktorá degeneruje.

To máte napríklad ako s právnickými povolaniami. Bez najmenších pochybností je možné uviesť, že práve tieto povolania sa pričinili o skazu Slovenska za posledných 30 rokov. S tými výnimkami prosím opatrne, avšak na Slovensku máme niekoľko ľudských bytostí, ktoré si zaslúžia uznanie aj medzi sudcami, napríklad Mgr. Kosová, JUDr. Jelinková Dudzíková, JUDr. Šamko, JUDr. Števík, JUDr. Pružinec Eren a ďalší ... 

Zneužívanie práva v rozpore s princípmi spravodlivosti, kde patria aj fašizoidné legislatívne rámce, sú hrobármi Slovenska. Spravodlivosť bez duchovného vzostupu a vnútornej vyváženosti jednotlivcov nemôže existovať. Toto sú duchovné princípy, ktorých ignorovaním si vyberáme skazu a sebazničenie. V minulosti prosím nehľadajte inšpirácie pre nový priaznivý vývoj. Tam môžeme nájsť poučenie sa z chýb a vychýleností informačných algoritmov a energii, ktoré nás dostali práve sem, kde sme. Hlboké poučenie a sebapoznanie spolu s komplexným priaznivým energetickým vzostupom umožní otvárať to "nové", čo je opierajúce sa o kvalitné a pravdivé tradície a súčasne nezväzuje, neovláda, pre dosiahnutie vyšších úrovní vyváženosti v rovnováhe s tvorivým Vedomím.  

Vy si myslíte, že v našej úrovni reality existuje spravodlivosť? Pokiaľ áno, tak ste mentálne zaostalí. Pokiaľ nebudú bytosti schopné sebareflexiou pravdivo zhodnotiť, či sú eticky a mravne zdatné, pre výkon takéhoto povolania, je zbytočné, aby vôbec právo študovali. Chápete? Toto je ten duchovný princíp pravdivosti a spravodlivosti. Spravodlivosť je hodnota, ku ktorej sa stále môžeme približovať, ako ku vyššej a jemnejšej schopnosti vyváženosti, to nie je ako nafúknuť balón.  Charakterová špina nemôže študovať právo, pretože bude v živote robiť len a len zlo. Radšej nech ide pracovať niekde, kde bude menej škodiť, napríklad natierať ploty. Lenže fyzická práca poniektorým nevonia? Každý chce veľké prachy bez práce a námahy?! Lebo rodičia tak navrhli?! Mnohí sa možno vidia v týchto riadkoch? Nemusíte čítať ďalej, keď vás to rozčuľuje. Práve preto je remeslo a tvorivá zručnosť obrovskou studnicou rozvíjania kvality života, stále niečo nové rozvíja vnútorne a navonok. Pokiaľ bude fyzická práca pre niekoho hanbou, potom takáto bytosť s určitosťou nie je ľudská bytosť.

Ako naznačuje systémová analýza a prieniky informácii aj z duchovných impulzov, hlavnou duchovnou úlohou Slovenska ako srdca Európy je prítomnosť mravného vzostupu jednotlivca a iniciatívy tvoriť lepšiu verziu seba samého, vychádzajúcej zvnútra ľudskej bytosti. Vyššie mravné cnosti, ktoré musia byť v zásadnej rovnováhe s tvorivosťou človeka, aby ich eticky dokázal rozvíjať. V opačnom prípade tvorivosť ako taká ovláda a škodí. Práve vysoká úroveň empatie, súcitu, ľudskosti, priateľstva, vrúcnosti, prajnosti sú hodnoty, ktoré majú tvoriť akýsi most medzi západom (v súčasnosti kultúrne v zániku) a východom (s oveľa vyššou čistotou kultúrneho života)............. Zásadné je pochopenie, že skutočný pokrok je mravný vzostup na základe komplexného priaznivého energetického naladenia, inak žiadny vedecko - technický rozvoj nikdy nebude reálne prítomný pre evolúciu civilizácie, práve naopak. Ide o mravnú intuíciu a zvyšovanie jej frekvencie a čistoty u jednotlivcov. Slovensko práve svojou vnútornou silou latentne spiacej mravnej kvality, ktorú úplne opustilo posledných 30 rokov kvôli pomäteniu nástrah konzumného egoizmu, má ukázať svoju zvrchovanosť, suverenitu a význam pre dejiny Európy a civilizácie ako takej. V žiadnom prípade nemôže byť meranie pokroku v spoločnosti konzumnou spotrebou, to platí len u degenerátov. Je to práve vnútorná vyvážená integrita ľudskej bytosti na vzostupe, ktorá dokáže odolať nástrahám globalistických (fašizoidných duchovných) ovládacích programov. I keď si to nehcú mnohí priznať, bez pochopenia týchto princípov budeme sústavne v hlbokom páde.

Príkladom sú vyššie spomínané stavby diaľníc. Pokiaľ by sa rôzni nenažranci totálne neprimeraným spôsobom obrovských ziskov (keď chcete bakšišov) nenabaľovali najmä z politických elít na týchto stavbách na Slovensku, pokiaľ by rôzne medzinárodné konzorciá, ktoré nemajú ani jednu lopatu nevyhrávali veľké súťaže na zákazky, ktoré len zobchodujú (o tom možno napíšeme knihu) v rokoch 2000 - 2011, bola by diaľnica D1, D3 ale aj rýchlostná cesta R2 už dávno dokončené a užívaniaschopné. Aj tu sa dá hovoriť o sebaúcte a úcte k vlastným občanom Slovenska, ktorým zobrali v minulosti vlády SR prácu práve tým, že cez politické dohody kontrahovali rôzne spoločnosti, ktoré nezamestnávali Slovákov. Pritom napríklad bol to práve Doprastav, a. s., ktorý vyvinul patent tzv. "letmej betonáže" bez podpery, ktorá sa používala na mnohých stavbách mostov na Slovensku aj v zahraničí (napríklad D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie), nehovoriac o otočení hlavného mostného poľa Mosta Apollo naplavením cez Dunaj v Bratislave v septembri roku 2004. Takže Slováci majú obrovský potenciál, len je potrebná sebaúcta.

Hlavným odkazom pre pochopenie duchovnej úlohy Slovenska v srdci Európy je tvorenie vyšších mravných cností, v praktickom živote opierajúcich sa o čestnosť, úprimnosť, pravdivosť, prajnosť, empatiu a ľudskosť, ako základ pre akúkoľvek prosperitu a pokrok. To je totálny základ, ku ktorému sa pripája odbornosť. Spojenie s Prírodou už od tých najmenších detí. Rozložený štát nestačí reparovať tým, že odstránite jeho hrobárov. Je potrebné na prvom mieste zvyšovať mravnú čistotu jednotlivcov, bez toho sa nepohneme, mravná iniciatíva musí vychádzať zvnútra človeka................ V súčasnosti, i keď progresívne Slovensko nemá ani zďaleka dvojciferné preferencie, stále sa snažia zblbnúť ľudí, najmä mladých. Tento odpad jednoducho nie je voliteľný! A zásadné je, že SMER - SD, i keď má momentálne suverénne našliapnuté pre víťazstvo vo voľbách v 30. septembra 2023, by si mal uvedomiť v rámci sebareflexie, že je stále závislý ako subjekt na Bruseli viac, než by sa na prvý pohľad zdalo a zostáva otázkou, či je Robert Fico aj so SMEROM ako politickým subjektom skutočne proslovenský? Určite ste v SMERe proslovenskí a vyvážení?

... budú aj pokračovania ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2023

https://www.ariadneknihy.sk/