Rozpad SOVIETSKEHO ZVÄZU a TRILATERÁLNA KOMISIA ... alebo slušní a slušnejší ...

14.11.2023

Vychádzajúc z neuveriteľného množstva bludov, ktoré odznievajú takmer všade v mediálnom priestore a u rôznych politických komentátorov, dnes začneme trošku z iného súdka ... Je pravdou, že bez duchovných zdrojov poznania, je drvivá väčšina ľudí stratených ... Je úplne zbytočné viesť debaty o tom, či postačuje analyzovať len empirické dáta. Nie nepostačuje, to je veľmi nízka úroveň pravdy ...

Budúci historici ešte musia odhaliť mnoho konkrétnych detailov a princípov premeny viacerých komunistických funkcionárov a ideológov na vodcov medzinárodného slobodomurárskeho hnutia, aby sa pravdivo oslobodili od dogiem, ktoré v súčasnosti hlásajú mnohí fanatickí politickí analytici a historici (aj na Slovensku). Bude to strašné vytriezvenie. Samozrejme, vzhľadom na morálny charakter komunistických pohlavárov, ktorí vládli krajine Sovietskeho zväzu v päťdesiatych až osemdesiatych rokoch, je pochopiteľný ich patologický kariérizmus, bezškrupulóznosť, chamtivosť, nedostatok normálnych ľudských citov, schopnosť spáchať v záujme moci ktorýkoľvek z najzávažnejších zločinov pre osobný blahobyt. Môžeme s istotou hovoriť o úplatkoch a o vydieraní a o využívaní slabých "strún" priemerných ľudí, ktorí sa ocitli vo vedení veľkej krajiny.

Ako naznačujú aj pravdivé duchovné zdroje poznania ale aj informácie zdrojov viacerých tajných služieb, ktoré majú jasné prieniky : 

... To všetko sa určite odhalí a ukáže do najmenších detailov. Hlavná vec však nie je to, ako boli kúpení, zastrašovaní alebo oklamaní, ale v pochopení princípu mechanizmu, ktorý túto zradu v Sovietskom zväze umožnil. Tento mechanizmus bol zabudovaný do samotného systému vlády komunistickej strany, ktorá spočiatku fungovala v podstate (pokiaľ sme úprimní) podľa princípov slobodomurárskeho poriadku, ako zákulisná mocenská štruktúra všeobjímajúcej kontroly a vplyvu. 

Aj pre pochopenie princípu rozkladu štátu na Slovensku, je potrebné úprimne priznať a pochopiť to, čo sa dialo na Slovensku posledné roky v súvislosti s infekciou mimovládok napojených v podstate cez rôzne nadácie na CIA a tých, ktorí prepierajú veľké peniaze v rámci rôznych projektov napríklad okolo Ministerstva školstva SR. Mnohí ľudia to postupne monitorujú do najmenších detailov, je to veľká hmla ... Nemyslite si, že len sysľom sa na Slovensku pozerá do zadku za veľké peniaze ...

Kontrolný systém KSSZ neexistoval ako ideologická organizácia, ale ako obnažený nástroj moci, absolútne nezávislý od ľudí a navyše proti nim. Táto nezávislosť od ľudí umožňovala akýkoľvek obrat v politike a osobnosti, ktoré ho vykonávali, ich oslobodzovali od akejkoľvek zodpovednosti.

70 rokov sa vedúce kádre KSSZ formovali spravidla z duchovne okrajových vrstiev spoločnosti, ako žumpa ľudí, ktorí nie sú schopní žiť podľa normálnych ľudských predstáv a sú pripravení na akúkoľvek podlosť, zradu a zradu, aby dosiahli svoje záujmy.

V období takzvanej perestrojky systém riadenia KSSZ nezomrel, ale takmer v rovnakom zložení sa pretransformoval na dve vzájomne sa dopĺňajúce a prelínajúce sa štruktúry zákulisnej moci – slobodomurársku, medzinárodnú a mafiánsko-podnikateľskú. Práve tieto štruktúry až do dnes takmer úplne ovládajú moc v krajine. 

A môžeme ísť ďalej ... Deep State, Židovský kongres, moslimské a arabské aktivity, dve exopolitické entity, ktoré sa bijú o planétu Zem dlhé tisícročia ... avšak potrebujeme nadhľad ešte vyšší, aby sme sa ako ľudské bytosti vedeli vyslobodiť, takže energeticky sa naladiť na sústavný duchovný priaznivý (svetelný) vzostup frekvenčne nad všetko, čo nás do dnes ovládalo ... Možno to pochopia poniektorí o 100 rokov, inak budú opakovať stále tie isté bludy, meditovať , atď ... !

Prvé spojenia medzi budúcimi vodcami KSSZ a slobodomurárstvom nevznikli samozrejme v období perestrojky, ale siahajú až do šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Ku Gorbačovovmu kontaktu so slobodomurármi došlo zrejme už počas jeho dovolenky v Taliansku, kde vtedy slobodomurárske lóže kontrolované CIA konali asertívne a veľmi proaktívne s cieľom potlačiť komunizmus (najmä slávna lóža Propaganda-2, na čele ktorej stál agent CIA L. Jelly).

Kontakty so slobodomurármi A. N. Jakovleva patria do obdobia jeho pobytu v USA a Kanade. Určite sa neobmedzujú len na stretnutia so slobodomurárom P. Trudeauom.

Prvá zverejnená správa o príslušnosti M. Gorbačova k "slobodomurárom" sa objavila 1. februára 1988 v nemeckom malonákladovom časopise "Mer Licht" ("Viac svetla"). Podobné informácie sú publikované v newyorských novinách "New Russian Word" (4. 12. 1989), dokonca existujú fotografie amerického prezidenta Busha a Gorbačova, ktorí rukami vyrábajú typické slobodomurárske znaky a magické symboly.

Najsilnejším dôkazom Gorbačovovej príslušnosti k slobodomurárstvu sú však jeho úzke kontakty s poprednými predstaviteľmi svetovej slobodomurárskej vlády a členstvo v jednej z hlavných mondialistických štruktúr – Trilaterálnej komisii.

Sprostredkovateľom medzi Gorbačovom a Trilaterálnou komisiou bol známy finančný špekulant, "filantrop", slobodomurár a agent izraelskej špeciálnej služby Mossad G. Soros. Už v roku 1987 vytvorili takzvanú "Sorosovu nadáciu – Sovietsky zväz", z ktorej neskôr vyrástla sovietsko-americká nadácia "Kultúrna iniciatíva", ktorá mala otvorene protiruský charakter.

Medzi funkcionárov a aktivistov Sorosovej nadácie patrili známi rusofóbi J. Afanasjev, šéfredaktor časopisu Znamya G. Baklanov, ideológ ničenia ruských dedín T. Zaslavskaja, neslávne známy právnik A. Makarov, sudkyňa Ústavného súdu E. Ametistova. Soros doplatil na protiruské aktivity politikov, ktorí zohrali tragickú úlohu v osude ZSSR, a najmä J. Afanasjeva. V roku 1990 financoval pobyt v USA skupine vývojárov programu 500 dní na zničenie sovietskej ekonomiky na čele s G. Yavlinským a neskôr členov "Gaidar tímu" (keď ešte neboli vo vláde).

Na Sorosove náklady boli financované protiruské aktivity tlače a televízie a realizovaná príprava špecialistov pre "nezávislé televízne a rozhlasové vysielanie". G. Soros v roku 1989 v rôznych časopisoch a skutočne vyzýva na boj proti ruskému národnému hnutiu, pričom v ňom vidí najväčšie nebezpečenstvo pre svet v zákulisí, čo potvrdil opakovane aj pred televíznymi kamerami.

Pri sledovaní mnohostranných protiruských aktivít Sorosovej nadácie človeka udivuje nielen jej rozsah, ale aj dôkladné vypracovanie konkrétnych opatrení. V dôsledku toho vzniká pocit, že za Sorosom stojí obrovská a veľmi vplyvná organizácia. Neprekvapí vôbec, ak po niekoľkých rokoch zistíme to, čo potvrdzuje aj pravdivé duchovné pozadie sveta, že Sorosova nadácia bola v podstate fiktívna organizácia, prostredníctvom ktorej vláda USA s krytím CIA investovala peniaze do zničenia ruského národného hnutia a ruského štátu ... áno to je ten "Ďuri Báči Soroš", ktorý ani nevie, kde je Slovensko, ako nám poniektorí slovenskí klinickí idioti pred pár mesiacmi tvrdili, však šeliga :-) ...................... Gorbačovov vstup do Trilaterálnej komisie treba presne pripísať januáru 1989. Stretnutie hlavných architektov sovietskej perestrojky a "bratov", ktorí pracovali pre "dobro" "architekta vesmíru" a nového svetového poriadku, sa uskutočnilo v Moskve ... Tripartitnú komisiu zastupovali jej predseda David Rockefeller (ktorý bol zároveň predsedom Rady pre zahraničné vzťahy), Henry Kissinger (šéf B'nai B'rith), J. Bertoine, V. Giscard d'Estaing a J. Nakasone ... Zo svetového zákulisia konvertitov to boli okrem M. Gorbačova, A. Jakovlev, E. Ševardnadze, G. Arbatov, E. Primakov, V. Medvedev a niektorí ďalší ...

Pokračovanie nabudúce ...



© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

https://www.ariadneknihy.sk/