ROCK & ROLL vládnej garnitúry na Slovensku STOJÍ NA HLINENÝCH NOHÁCH

01.06.2022

Galaktické ozveny úpadku vývoja Vedomia na Slovensku sú vyčnievajúce v rámci Planéty Zem, o tom sa všeobecne vie. 

Výnimky, ktoré tvoria snahu o Evolučný priaznivý vývoj našťastie žijú aj na Slovensku, aj keď sú možno nenápadné. Nie je ich málo, snáď pribúdajú stále ďalšie Ľudské bytosti ... 

Stále prekvapujú naše "hviezdy" novými skazenosťami, ktoré je zbytočné obsiahlo komentovať, pretože má s tým už problém aj lingvistika. Tá skazenosť, ktorá je evidentná v konkrétnych prejavoch popredných predstaviteľov na Slovensku, dáva skutočne zabrať aj špičkovým lingvistom, je problém nájsť ekvivalentné slovné spojenia, ktoré by vystihovali tú temnotu a zlo ...

Dospeli sme do štádia, kedy je u devolučných skupín bytostí žijúcich v ľudských telách na Zemi evidentná pa-filozofia, v ktorej za cnosť považované napríklad verejné vojnové štvanie, verejné podporovanie fašistických symbolov, lož, podpora vojny, ekonomická a sociálna likvidácia vlastného obyvateľstva a podobne. To sú pre tieto zrúdy cnosti (v skutočnosti karikatúry cností). Katastrofa, tieto výmety nemajú svedomie.

Zo seba nešťastný, bývalý predajca vodky Heger, ide presviedčať štátnika akým je Viktor Orbán, aby zmenil svoj jasne prezentovaný a podložený názor. Toľká opovážlivosť ... považovaná za nechutný pokus o humor ...

Priemyselník Soták, ktorý niečo v živote dokázal vytvoriť aj pre ľudí a spoločnosť, vytvoril aj školstvo v dynamickom podporovaní rozvoja priemyselnej výroby, musí vysvetľovať idiotom, princípy výroby a prepojenia primárnej, sekundárnej, terciálnej a kvartérnej sféry priemyslu. Kto nevie, čo tieto sféry znamenajú, prosím doštudujte si to.

...

Každé hovädo, ktoré podporuje fašizmus, si väčšinou neuvedomuje, že zničí aj svoju rodinu, seba a v neposlednom rade zničí svoju existenciu v časopriestore (po anihilácii jeho bytosti). Isteže o tom nevie, práve pre svoje kvality a úroveň svojho Vedomia. 

Temné kreatúry vo svojej pomätenosti dúfajú, že oni sú "tí vyvolení", ktorí prežijú skazu nimi vytvorenú. 

Nie, omyl vážení. Planéta Zem ako obria živá Bytosť podporujúca Svetelný vývoj s vami tak pozametá, že ju možno vidíte naposledy.  

Lenže naštastie sú tu na Zemi aj takí jedinci, ktorí vedia rozpoznávať dobro a zlo. A pre tých sú Život v MIERI, spravodlivý svet, hodnotou najvyššou. Pre tieto Ľudské bytosti Planéta Zem podáva pomocnú ruku.


Chtiac nechtiac, dostávame sa stále k tomu, že pravdivé poznanie minulosti, historiografie, filozofie je mimoriadne dôležité. Inak totiž vidíme na Zemi len úbohé zblúdilé konzumné stvorenia, ktoré nie je možné nikam zaradiť.

...

Aká je situácia dnes? Nuž, nie je uspokojivá pre planetárne elity, Slováci totiž nechcú poslúchať tak, ako by sa očakávalo :-) 


Tu je článok z alternatívneho média InfoVojna (www.infovojna.bz), nech sa páči, prečítajte si, akí sú Slováci "neposlušní a drzí", pretože odmietajú protiruskú propagandu : 

Slováci napriek šíreniu dezinformácií a masívnej protiruskej hystérii podporovanej vládou, korporátnymi & štátnymi médiami, nepodľahli natoľko vymývaniu mozgov, ako občania iných krajín EÚ ... Globsec dospel k zisteniam, ktoré nepotešili ... čítajte TU a TU.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/