Prísne tajný projekt MONTAUK týkajúci sa cestovania v čase ... technológie pretáčania času, invertovaná entropia, utajené svedectvá ... (6. časť)

08.03.2023

Milí priaznivci, vážení čitatelia, dnes sa po určitej prestávke vrátime aj k utajenému projektu MONTAUK, ktorý bol udržiavaný v režime "Top Secret" štruktúrami Deep State, nakoľko sa oficiálne nikdy nestal. Smola, my a nielen my vieme jednoznačne potvrdiť aj na základe duchovného bádania a duchovných telepatických zdrojov poznania, že sa stal. Samozrejme, že o tom hovoria aj materiálne dôkazy v empiricko - racionálnej úrovni, len je náročné sa k nim dostať.

V predchádzajúcich 5 častiach, z ktorých prvá bola zverejnená na našom webe 6. decembra 2022, sme hovorili o rôznych zaujímavostiach, preto je vhodné preštudovať všetky články na túto tému. Pripomeňme si záver 5. časti zo dňa 5. januára 2023 :

Jedným z mužov, ktorí sa na projekte Montauk podieľali bol Al Bielek, ktorý vystúpil v septemberi 1989 na konferencii o UFO konanej v meste Phoenix v Arizóne. Prehlásil tu, že bol súčasťou Filadelfského experimentu. Jeho život bol napínavý a nie je ľahké ho predstaviť. Aj napriek tomu uvedieme hlavné princípy. Alfred ("Al") Bielek sa narodil na začiatku 20. storočia v USA, jeho pôvodné meno je Edward Cameron. Pred začiatkom 2. svetovej vojny sa prihlásil spoločne so svojim nevlastným bratom Alexandrom Duncanom Cameronom do armády, vojenského námorníctva. Otec ich podporoval, pretože pracoval pre tajnú službu US Navy. Slúžili na základni Pearl Harbor (Havaj), ale pár dní pred nečakaným útokom Japoncov, boli "zázračne" odvelení na pevninu. V Pearl Harbore zahynul značný počet mladých Američanov, pretože "tieňová vláda" potrebovala mať dôvod pre vyhlásenie vojny. To bola skutočná zámienka a cieľ.

Cameronovci slúžili aj v projekte Dúha (Rainbow) vďaka svojmu otcovi. Boli taktiež príslušníkmi posádky U.S.S. Eldridge (Filadelský experiment), ich úlohou bolo obsluhovať dva hlavné generátory, ktoré sa nachádzali v podpalubí vojnového plavidla. To bol aj dôvod, prečo neprišli o rozum hneď po zahájení Filadelfského experimentu, ako sa to stalo ich kolegom na palube. Edward a Alexander boli v podpalubí do určitej miery chránení silnými oceľovými stenami izolujúcimi miestnosť, v ktorej sa generátory nachádzali.

Keď vystúpili na palubu a zistili, čo sa odohráva na palube U.S.S. Eldridge, pokúsili sa zachrániť skokom do mora. Namiesto pádu do vôd filadelfského zálivu dopadli na trávnik vojenskej základne v Montauk Point na Long Islande. Neboli však jediní z posádky, ktorí podali ako účastníci tejto operácie svedectvo ... 

O to viac boli prekvapení, keď sa na vojenskej základni v Montauk Point na Long Islande stretli s Johnom von Neumannom, riaditeľom experimentu, o 40 rokov starším, ktorý ich netrpezlivo očakával. Čo sa dialo ďalej, sa dozviete v ďalšom pokračovaní ... pokiaľ chcete, prečítajte si opäť všetkých päť častí článkov na túto tému (prvý bol publikovaný na našom webe 6. 12. 2022), kvôli celistvosti, pravdivosť týchto informácii sa pohybuje podľa duchovného pozadia sveta (Svetla) okolo 95 až 98 %.

...

Dnes pokračujeme šiestou časťou v sérii ...

Zatiaľ čo Edward Cameron (dnešný Al Bielek) sa ocitol znovu v roku 1943 na vojenskej námornej základni vo Filadelfii, Alexander, jeho brat sa po druhý krát vrhol cez palubu a dostal sa tak opäť do roku 1983 a Montauku. 

(Poznámka : Prosíme čitateľov, nechcite všetko chápať rozumom, pretože rozum je vedený egom a preto je obmedzený, všetko chce totiž kontrolovať, od začiatku do konca. Lenže to je linearita a jej vnímanie času v našej dimenzii 3D, v ktorej žijeme na Zemi. Priatelia, iné dimenzie majú viac rozmerov a taktiež si treba uvedomiť, že existuje aj Vedomie mimo čas a priestor.)

Pozrime sa podrobnejšie na príbeh Ala Bieleka.

Ešte ako Edward Cameron pokračoval v kariére u US Navy. Bol dobrovoľný účastník filadelfského experimentu a bol zasvätený do tajných dôležitých informácii. Pracoval na viacerých tajných projektoch. Lenže takýto život je skľúčujúci. V podstate všetko je sledované, nemáte súkromie nikde a nikdy. A jedného dňa to prišlo - pri dverách jeho domu zazvonili dôstojníci tajnej služby a oznámili mu, že je zatknutý, pretože údajne prezradil veľmi dôležité štátne tajomstvá. Nepomohli ani prísahy, že to nie je pravda. Priamo pred očami jeho rodiny bol zatknutý a odvezený ... Akonáhle zmizol z očí rodiny, agenti ho ubezpečili, že išlo o trik. Pretože bolo treba urobiť intrigu, aby mohol pracovať na ďalšej úlohe. Aj kvôli paralelným tajným službám.

Americká tajná služba NSA (National Security Agency) disponuje podľa informácii Ala Bieleka a ďalších účastníkov projektu Montauk, množstvom neuveriteľných a veľmi poctivo utajovaných špecifických technológií. 

Jednou z nich je schopnosť meniť genetický matrix (program) každého indivídua, ale aj matríc, či program vonkajšej reality, tzv. technológie "pretáčania času", kde vám úplne zastáva rozum. Nuž je to tak. Spomaľovanie, alebo zrýchľovanie starnutia fyzického starnutia. Zastáva vám rozum? To nie je podstatné, pre zaujímavosť odporúčame zhliadnuť film TENET, možno začne trošku svitať ...

Práve túto techniku použili u Edwarda Camerona potom, čo dôkladne "preprali" mozog. Išlo o totálne vymazanie mozgu, spomienky na doterajší život. Využitím technológie nazývanej "regresia starnutia", uviedli Edwarda Camerona do veku jedného roka, vrátili ho do minulosti a podstrčili rodine Bielekových, ktorá v tom čase prišla o svojho vlastného taktiež jednoročného syna.

Edward Cameron takto znovu prechádzal detstvom a dospievaním, tentokrát však ako bytosť "Alfred Bielek", bez toho, aby si uvedomoval, že kto v skutočnosti je. Mal novú identitu a stal sa z neho elektroinžinier. Vďaka "vyššej" synchronicite došlo k situácii, že elektroinžinier Al Bielek bol prizvaný zhodou okolností na spoluprácu pri projekte Montauk. To je náhoda však?

Práve pri zhliadnutí filmu v kine, ktorého názov bol Filadelfský experiment, sa začal Al Bielek rozspomínať na svoju pôvodnú identitu. Príbeh Alexandra Duncana Camerona mladšieho, ktorého príbeh taktiež spomenieme, nie je o nič menej napínavý.

Po zničení palubných generátorov v podpalubí U.S.S. Eldridge (o čom sme písali v predchádzajúcich častiach), skočil Duncan okamžite znovu cez palubu a ocitol sa tak ešte raz v roku 1983 v Montauku. Čoskoro však zistil, že sa dopustil týmto rozhodnutím osudovej chyby. Časové referencie jeho tela totiž stratili spojenie s časovou líniou fyzického tela a bytosti. To viedlo okrem iného k tomu, že sa extrémne urýchlilo starnutie jeho tela. Každou hodinou zostarol zhruba o rok a hrozilo mu, že behom niekoľkých dní umrie na stareckú slabosť. Tomuto procesu museli vedci v Montauku zabrániť za každú cenu pretože v dôsledku exkurzií do časopriestoru, ktoré predtým obaja bratia Cameronovci absolvovali, by jeho smrť vyvolala totálne časové paradoxy.

Duncanove napojenie na časovú líniu teraz už bolo veľmi komplexné a práve preto bol tento "námorník" mimoriadne dôležitý pre projekt Montauk. Vedci sa preto pokúsili zachrániť to najdôležitejšie a to je elektromagnetická časť ľudskej bytosti ako vzorec identity, alebo energetické obaly bytosti. Niekto by mohol povedať krátko "dušu". Dodnes nie je známe, ako sa im to podarilo, avšak ako sme už uviedli utajované technológie cestovania času, ktoré priniesol ako ich "duchovný otec" Nikola Tesla, pričom upozorňoval na ich zneužitie, tieto procesy umožňovali.

Aby bolo možné transformovať Duncanovu dušu do novej, čo najvhodnejšej schránky, obrátili sa vedci so žiadosťou o pomoc na najloajálnejšieho agenta, ktorého mali vo svojich radoch -Alexandra Duncana Camerona staršieho. 

Pomocou techník a technológii umožňujúcich cestovanie v čase, bol do roku 1947 vyslaný posol, ktorý s ním nadviazal kontakt. Tento poslol vysvetlil Alexandrovi Duncanovi Cameronovi seniorovi vzniknutú situáciu a navrhol mu, aby sa postaral o "náhradného" potomka. Cameron súhlasil a splodil ešte dve deti - prvá sa totiž narodila dcéra. Keď prišiel na svet syn, taktiež obdržal meno Alexander Duncan Cameron junior. Pre "nainštalovanie" duše prvého Duncana juniora do tela druhého Duncana, ktorý sa narodil v roku 1951, bolo potrebné vrátiť sa do roku 1963 (presnejšie 12. augusta 1963). Dôvodom je 20 ročný biorytmus našej Planéty Zem. 

Duncan Camerom, ktorý žije dnes, nemá na dobu pred rokom 1953 žiadne spomienky. Po úspešnej operácii "inštalácie", bol Duncan veľmi pozorne strážený, pozorovaný a chránený. Pripravili mu cestu tak, aby sa mohol stať dôležitým článkom projektu Montauk. Práve on bol jedným z najvýznamnejších dobrovoľníkov v projekte cestovania v čase Montauk. Tieto informácie sa zdajú príliš silné, avšak v snahe mocných o udržanie sa na pozíciách ovládajúcich bežnú populáciu, sú tieto idivíduá schopné čohokoľvek.

V roku 1992 sa v kníhkupectvách objavila kniha nazvaná "Projekt Montauk - Experimenty s Časom", ktorej autormi boli Preston B. Nichols a Peter Moon. V tejto knihe sú popísané podrobne jednak projekty Phoenix a Phoenix II., ale taktiež v nich Nichols popisuje podrobne vlastnú účasť na projekte Montauk. 

Po ukončení sa musel aj on podrobiť taktiež vymytiu mozgu a udalosti si začal vybavovať útržkovite po určitej dobe. Keď si uvedomil, akú významnú úlohu a funkciu v týchto tajných projektoch zastával, bol zdesený. Podrobne popísal v spomínanej knihe udalosti a aj know - how, ktoré s tým súvisí. Napríklad vedomosti Nikolu Teslu veľmi podrobne vysvetlil v súvislosti s anténou Delta - T, pre vytváranie červých dier... Po vydaní tejto knihy bol štvancom agentov NSA, kde mu hrozili zabitím. 

V ďalšom pokračovaní sa dozviete o významných častiach knihy Projekt Montauk ... Experimenty s časom a budeme pokračovať v ďalších informáciách a významných svedectvách v tejto súvislosti ...

Na záver je vhodné poznamenať, že téme cestovania v čase sme sa venovali vo viacerých článkoch. Aj v otázkach vyspelých technológii sú ľudské Vedomie a jeho čistota, vyváženosť, či vzostup, závislé od frekvencie priaznivých energii a informácii, na ktoré sa naladí. Preto je v drvivej väčšine "cestujúcich v čase" zjavný eschatologický vývoj v dejinách ľudstva, ktoré je v úpadku s katastrofickými scénármi. To poukazuje na chronický a dlhodobý duchovný pád ľudskej civilizácie žijúcej v materiálnom svete a výnimky ľudských bytostí naladené na vyššie úrovne Vedomia, ktoré vidia aj vopred, či vzad, to len potvrdzujú.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

https://www.ariadneknihy.sk/