PRINCÍPY schopnosti objektívneho rozpoznávania Dobra a zla zakladajú vzostup etiky a mravnosti ... (2. časť)

06.11.2022

V závere včerajšieho článku sme uviedli, že:

Z duchovného hľadiska hlavný omyl intelektuálneho procesu, preukazujúci nízkosť a malosť úrovne Vedomia, ktoré vedie liberálne princípy a ktoré zrodilo ideológiu buržoázneho liberalizmu je v tom, že ignoruje proces osobnostného rozvoja, počnúc predhistóriou počatia až po vstup do dospelosti, miesto toho začína analýzou spoločnosti dospelých ľudí - po tom, čo ich sformovala davo - elitárna kultúra, a keď už v ľuďoch nie je možné veľa toho zmeniť. Druhý omyl spočíva v tom, že sa ignoruje predhistória spoločnosti, ktorá neprestáva vplývať na jej život.

Toto je zásadné pochopiť. Ide o lipnutie na konzumnom type spoločnosti, uspokojovanie pôžitkov, nízkych pudov a zážitkov vždy a za každú cenu, chorobné dostihy za peniazmi, parametre spoločnosti sa zakladajú na veľkosti spotreby. Stimuly života sú hedonistické s tendenciou uzatvárajúcou sa do seba (ako vír, ktorý vás vťahuje do seba). Tým sa matematicky posilňuje zväčšovanie astrálneho egregora disharmónie a samozničenia civilizácie. Chýba potrebný frekvenčný nadhľad Vedomia pre pochopenie nebezpečenstva samozničenia ...

Áno, pre ľudské bytosti s liberálnou úrovňou Vedomia, je kritériom kvality konzumná spotreba, ... ešte a ešte a ešte, hoci sa tvária, že majú mieru, v skutočnosti ju nemajú. Výnimiek je minimum. Pudenie (inak nazývané aj "luciferské pudenie") vychádza zvnútra, nevedia však prečo vzniká to pudenie, nepoznajú sa, nevedia kedy je dosť. Nemajú mravné zábrany, česť výnimkám, pretože dobro a zlo subjektivizujú a relativizujú podľa potreby Ega. To je obrovský prúser. Smerujú totiž svojimi vzorcami správania nie k ľudskosti, ale k súťaživosti (bez vyváženosti) a parazitovaniu na iných bytostiach, na celkoch, i keď o tom väčšinou ani nevedia (niektorí to samozrejme robia vedome). Dôvodom lipnutia len na materiálnom svete je ich duchovné umŕtvenie a čiastočné alebo úplné duševné mrzáctvo. O to sofistikovaniejšie klamú a lož je ich éter, ktorý v nich prúdi ako krv. Krátkozrakosť a tuposť vytvára u nich nepotrebnosť vyváženosti. Viažu sa len na fyzické zmysly, preto nízko vybrujú.

Práve preto nedokážu vytvoriť v materiálnom svete ušľachtilejšie tvorivé vyvážené deje podporujúce priaznivú evolúciu, ktoré by mohli byť uzemnené aj prostredníctvom výmeny energie iným spôsobom, než je len výmena peňazí (... ktoré v skutočnosti nemajú žiadnu hodnotu a sú umelo udržiavané ako platidlo v globálnom parazitujúcom systéme bankovníctva a finančníctva). Nezištnosť je im na smiech a preto nemajú šancu pochopiť úroveň Vedomia bytosti Krista. 

Nemôžete čítať po čínsky, keď nepoznáte čínštinu. Asi tak. Nedokážu totiž priznať, že existujú aj vyššie úrovne Vedomia, ktoré sa môžu ukotviť v hmote, nevedia o nich. Hovoriť o zotročujúcom systéme bankovníctva na Zemi je jedna vec a vedieť konkrétne impulzy a spôsoby, ako ho rozložiť a vyviazať sa z neho je vec druhá. Ešte sme od toho ako ľudská civilizácia vzdialení na svetelné roky ...

Veď si len predstavte, kto vo Vesmíre dokáže lipnúť na farebných papierikoch, ktoré ju totálne ovládnu, a ktoré nemajú hodnotu, tváriac sa pritom, že ju majú? A postaviť na tom dokonca stimuly civilizácie. Ja Ti urobím dobrovoľne zdarma reklamu, opakovane, podporím Ťa, aby sa Ti darilo a Ty čo urobíš pre mňa sám od seba? Nič? Super, to je rovnováha na Zemi. To je budovanie spravodlivej spoločnosti :-)

Neschopnosť tvorenia etických a vyvážených dejov je práve to, čo v princípe zničí liberálne štruktúry v konečnom dôsledku, pretože v podstate nevedia, čo to je sloboda. Pokiaľ absentuje u ľudskej bytosti duchovná sloboda, logicky absentuje aj filozoficky, energeticky a pochopiteľne aj mentálne ... intelektuálne, čiže aj v činnosti v materiálnom svete. Najväčší vtip je v tom, keď duchovné mŕtvoly chcú tvoriť spravodlivú spoločnosť (viď aj na Slovensku v politike).

Tak, tak. Výnimky liberálnych štruktúr, ktoré majú aj Vedomie Ľudskosti tvoria cca 0,05 promile z ich počtu na Zemi.


Ako sa vyviazať z ovládania globálneho finančného a bankového systému a jeho odnoží v rôznych formách totality na Zemi? 

Odpoveď s vysokou úrovňou pravdivosti spočíva v jednoduchosti ... nepodporovať ho. Áno, presne tak. Nedávať mu svoju energiu, nespolupracovať s ním. Túto odpoveď ako impulz princípov konceptuálnej stratégie, je možné opakovane počúvať napríklad z úst moderátotov internetového rádia InfoVojna Norberta Lichtnera a Adriana Repčoka. "Nespolupracuj s totalitným programom matrixu, ktorý Ťa chce ovládať. Nedávaj mu energiu.".

Chráň si svoju energiu, pre seba, svoje deti, svoju rodinu, svoju prácu a svojich priateľov, ktorí Ťa podporujú, i keď nie si s nimi v pravidelnom fyzickom kontakte. Toto opodstatnenie nájdete aj v odpovediach pravdivej vedy, aj v logike ... na nepravde nikdy nemôže vzniknúť pravda ... na nepráve nemôže vzniknúť právo ... spravodlivosť neexistuje bez práva založeného na vzostupnej etickej a mravnej úrovni ... etický a mravný vzostup neexistuje pokiaľ nevieme rozpoznávať dobro a zlo ... vzostup Vedomia vo Svetle neexistuje bez zvyšovania frekvencie naladenia bytosti ... Chápete? Konceptuálne systémy tvorového myslenia a riadenia.

Energiu, ktorú si chrániš pred parazitovaním, parazitujúcimi systémami následne využiješ na rozvíjanie myšlienok inej tendencie, teda spolupráce, nie ovládania a to, čo sa zdá neriešiteľné zrazu má riešenie. Pretože energia a potenciál sa použije na nové tvorenie reality. Isteže sa nedá zo dňa na deň prestať používať peniaze. To nie, nikto to netvrdí. Ale dá sa postupne začať pracovať na tom, že dôjde ku spravodlivejšiemu konceptuálnemu prerozdeľovaniu peňazí (energie), napríklad vtedy, keď parazitujúci systém zrazu nemá na kom parazitovať, resp. oslabuje sa, pretože nemá koho vysávať. 

Vždy ide o funkciu priebehu, z matematického hľadiska integrálnych funkcii, sústav diferenciálnych rovníc a teórie nekonečných radov. Nosný typ energie je však potrebné ladiť ako Dobro, spoluprácu a to je duchovný princíp, zvyšovanie vnútornej vyváženosti teda pravdivosti, spravodlivosti u jednotlivca. Rezonancia potom zapracuje taktiež. Čím viac jedincov sa vyladí na vnútornú slobodu a vyváženosť, tým je silnejšie informačné pole, ktoré harmonizuje a neovláda, ale vyslobodzuje. Lenže to je NÁROČNÉ, nie je to med lízať !

Nezabúdajme prosím, že dnes už vieme jednoznačne potvrdiť (aj vo vede aj v duchovnom vnímaní), že ani čierna (červia) diera nedokáže zničiť, či pohltiť informáciu, teda za "Horizontom udalostí" existuje niečo a nie je to nula, pretože nula neexistuje.

Nič neexistuje. "Nič" neexistuje ani vo vákuu, vždy je tam Svetlo a Láska (vyššia vyváženosť, všejedinosť). Toto rozum neberie, nepokúšajte sa to pochopiť rozumom. Čím vyššia frekvencia čistoty a harmónie vyváženosti Vedomia, tým neznámejšie veci a udalosti sa obnažujú.

Takže ... silný vyvážený Jednotlivec, Ľudská bytosť ... láska medzi mužom a ženou, ktorú podporujú svojimi priaznivými energiami aj Príroda, Planéta Zem, Vesmír ... Rodina ... kruh Priateľov ... intergita kultúry národa ... nadnárodné spolupracujúce multidimenzionálne formácie .... Planetárna harmónia ... nové neznáme priaznivé reality a jej plodov v rámci obrích živých celkov ... pôsobenie rezonancie. Čomu dávaš energiu, to rastie, harmónia alebo disharmónia? Čo chcete? 

Vzdelávanie? Z hľadiska konceptuálnych systémov riadenia a spoločnej bezpečnosti rozvoja spolupráce v mieri a spravodlivosti nie hocijaká výchova a vzdelávanie dokážu vyriešiť túto úlohu - aby sa človek stal Človekom cestou osvojenia si plného vrodeného rozvojového potenciálu a rozširovanie tohto potenciálu z generácie na generáciu. A toto má následky, určujúce aj charakter reprodukcie obyvateľstva, aj kvalitu života spoločenstiev a ľudstva vcelku, vrátane zrodu štátnosti a vzájomného vzťahu medzi štátnosťou a zvyškom spoločnosti. Tieto následky sú také, že exploatácia človeka človekom môže byť realizovaná spôsobmi líšiacimi sa od bezočivo neskrývaného otrokárstva a nerovnoprávnosti predstaviteľov rôznych kást a stavov v stavovsko - kastovej spoločnosti (najmä feudálnej). No toto všetko leží mimo systém liberálnych názorov na život spoločnosti a mimo jeho predstáv o ekonomickom zabezpečení blahobytu celej spoločnosti i každého z jej členov.

Hlavný omyl intelektuálneho procesu, ktorý zrodil ideológiu buržoázneho liberalizmu je v tom, že ignoruje proces osobnostného rozvoja, počnúc predhistóriou počatia až po vstup do dospelosti, miesto toho začína analýzou spoločnosti dospelých ľudí - po tom, čo ich sformovala davo - elitárna kultúra, a keď už v ľuďoch nie je možné veľa toho zmeniť. Druhý omyl spočíva v tom, že sa ignoruje predhistória spoločnosti, ktorá neprestáva vplývať na jej život. Vznikom komfortnej zóny ľudí vedie k vyhnívaniu a duchovnej lenivosti a absencii mravných hodnôt, súcitu, ľudskosti a nezištnosti, k poklesu frekvencie Vedomia.


Z týchto okolností vyplývajú všetky zamlčania, ktoré prakticky všetky vyhlásenia liberalizmu robia neadekvátnymi pre život, a najmä jeho deklaráciu o rovnakých možnostiach, slobode a právach človeka, premieňajúc ich na politickú demagógiu, zakrývajúcu systém exploatácie človeka človekom, ktorý ničí práva a slobody prevažnej väčšiny ľudí v liberálnej kultúre.

Ak proces formovania osobnosti začneme skúmať od obdobia pred počatím, tak všetky davo - elitárne kultúry sú také, že v priebehu celého tohto procesu od obdobia pred počatím až po vstup do dospelosti sa jedinec ocitá pod vplyvom rôznych škodlivých faktorov, ktoré :

1.  znižujú biologický potenciál možností dospelého jedinca - ako následkom narušenej genetiky v období pred počatím i počas samotného počatia, tak aj v dôsledku potlačenia a zdeformovania genetického programu rozvoja organizmu počas gravidity a dospievania organizmu;

2. potláčajú a deformujú proces formovania psychiky osobnosti ako informačno - algoritmického systému, v dôsledku čoho prevažná väčšina nedosahuje ani pred pubertou, no ani ku koncu života (občas v hlbokej starobe) tú špecifickú štruktúru algoritmiky psychiky, ktorá odlišuje skutočného Človeka od ostatných, ktorí tú kvalitu zatiaľ nedosiahli, viac - menej človeku podobných členov spoločnosti, inštinktom podriadených stádovo - svorkových banderlogov a "skotov", "vlkov", alebo "žralokov" samotárov; naprogramovaných rôznymi presvedčeniami "zombi", neschopných samostatne vyjsť spod ich moci; démonov, žijúcich podľa princípu "robím si, čo sa mi zachce a komu sa to nepáči, nech ukáže, že je väčší frajer".


... pokračovanie v tretej časti ...    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/