PRINCÍPY schopnosti objektívneho rozpoznávania Dobra a zla zakladajú vzostup etiky a mravnosti ...

05.11.2022

Jedným z najväčších umení ľudskej bytosti pri vzostupe Vedomia a posune poznania, je schopnosť jasne rozpoznávať Dobro (Svetlo) a zlo (temnotu). 

Na základe opakovaných duchovných komunikácií so Sférami priaznivého vývoja a čistých energií, ktoré svojou vyváženosťou a frekvenciou vysoko presahujú náš Vesmír, niet pochýb o tom, že Dobro (Svetlo) a zlo (temnota) sú objektívne odlíšiteľné nosné typy energie, ktoré sa dajú rozpoznávať, ale výlučne v prípade, keď stále človek pracuje na tom, aby sa stal celistvou ľudskou bytosťou (stále vyššia vyváženosť).

Čo to znamená? Stav celistvosti (vyváženosti) postupne napĺňame, pokiaľ sme ako ľudská bytosť vyvážená duchovno - hmotná bytosť v materiálnom svete, teda zapájame do svojej existencie a tvorby vo vzájomnej vyváženosti čisté vyvážené emócie, pozitívnu vôľu, brilantný jemný intelekt a kvalitnú čistú intuíciu, teda duchovnú telepatickú komunikáciu napojením na "Svetelné sféry a energie" (keď chcete tak trajektóriu vektorov energií ZDROJA smerujúcich k Božskej prozreteľnosti).

Tieto skutočnosti dnes bez najmenších pochybností potvrdzuje aj špičková veda Ľudských vedcov z celej Planéty Zem (tak v Rusku, ako aj Číne, Japonsku, na Západe). O tomto budeme prinášať informácie v sekcii pre registrovaných členov, všetko chce čas.

Pokiaľ sme celistvá ľudská bytosť, resp. teda smerujeme k celistvosti (ku Svetlu), tak vieme, prečo sme sa narodili na Zemi. Presne vieme, čo je našim poslaním, čo je zmyslom života, aj nadzmyslom života, ktorý nás presahuje. Nehádame to, ale vieme to jasne.

Je úplne nepodstatné, či tomu niekto verí alebo nie, nič to nemení na pravdivosti týchto informácii.

Každý človek má vo svojej bytosti (duchovné) energetické nánosy aj temných energií (zla) aj svetelných energií (dobra), každý v inom pomere. A je len na ňom, na jeho slobodnej vôli, k čomu inklinuje, čo ho rezonanciou priťahuje. Či sa stáva čistejším svetelnejším, spravodlivejším, pravdivejším, alebo naopak degeneruje do temnoty, stáva sa z neho monštrum, zrúda. Tak to je aj s genetickým programom ľudskej bytosti, buď je na vzostupe kvality, alebo je v úpadku (to je drvivá väčšina ľudí na Zemi a najmä politikov). 

Pokiaľ človek nie je vyvinutý aj v duchovnom rozmere čistoty, teda nemá rozvíjanú priaznivú intuíciu, pravdivé informácie nedokáže vyhodnotiť ani celkove, ani pomerove a teda nedokáže rozpoznávať ani rozdiel medzi dobrom a zlom, prispôsobuje si dobro a zlo podľa subjektívnej potreby Ega, zneužíva subjektivizáciu a relativizáciu hodnôt na davo - elitársku propagandu. To je veľký rozdiel. V takom prípade človek nevie, čo to je etický vzostup a čo to je mravnosť. A takíto jedinci si v drvivej väčšine užívajú na našej Planéte Zem.

Neschopnosť rozpoznávať dobro a zlo, neschopnosť etického a mravného vzostupu, nezáujem o to, je na Planéte Zem chronická a u drvivej väčšiny ľudských bytostí dominantná. Toto potvrdzuje prax a dejiny.


Tu si napíšeme niečo, ako sa prejavujú defekty absencie etiky a mravnosti u liberálne a ultraliberálne ladenej populácie, táto tuposť má oporu v necelistvosti človeka a v duchovnom umŕtvení a následnom duševnom mrzáctve. Najväčším nebezpečenstvom na Planéte Zem je energetické ovládnutie ľudí na nevedomej úrovni a krátkozrakosť. Z toho ťaží temná strana sveta. 

Napríklad, niekto vám bude vysvetľovať, ako sa máte vyviazať z globalistického bankvého a finančného systému, ktorý vás na Zemi ovláda, ale pritom vidíte, že má na krku zlatý prívesok egyptského kríža (nazývaného Ankh), ktorý je jednou z najtemnejších magických pomôcok v histórii Planéty Zem. Takže takýto človek nevedome a aj vedome propaguje a priťahuje magické temné systémy, ktoré sú v energetickej úrovni ovládajúce a nebezpečné nielen pre dotyčného, ale aj pre jeho okolie. Ľudia, ktorí vnímajú jemné energie, to jasne vidia a cítia. Aj keď je na intelektuálnej úrovni povedzme zdatný, energeticky je ovládnutý (a pritom o tom vôbec nevie) ... Podrobne sa tomu budeme venovať v článkoch pre registrovaných členov.


Aké sú temné stránky liberalizmu, o ktorých väčšinou jeho adepti nevedia práve pre absenciu vzostupu etiky a mravnosti? Ako sa prejavuje nízka frekvencia ich Vedomia v živote?

O voľačom takomto sú presvedčení mnohí: sú to dôsledky ich vlastného neuváženého povýšenectva, vplyvu médií a vzdelávacieho systému na ľudské chápanie sveta. S takouto argumentáciou by, možno, bolo "Zhora" aj dovolené súhlasiť, ak by sa ľudský jedinec rodil v plnosti svojich kvalít (komár sa napríklad vyliahne z larvy ako plnohodnotný komár) bez potrebnosti výchovy a vzdelávania, ktorých obsah musí byť taký, aby jedincovi v plne miere zabezpečil osvojenie si svojho vrodeného rozvojového potenciálu, na základe ktorého môže ďalej v živote konať.

Avšak nie hocijaká výchova a vzdelávanie dokážu vyriešiť túto úlohu - aby sa človek stal Človekom - Ľudskou bytosťou cestou osvojenia si plného vrodeného rozvojového potenciálu a rozširovanie tohto potenciálu z generácie na generáciu. A toto má následky, určujúce aj charakter reprodukcie obyvateľstva, aj kvalitu života spoločenstiev a ľudstva vcelku, vrátane zrodu štátnosti avzájomného vzťahu medzi štátnosťou a zvyškom spoločnosti. Tieto následky sú také, že exploatácia "človeka človekom" môže byť realizovaná spôsobmi líšiacimi sa od bezočivo neskrývaného otrokárstva a nerovnoprávnosti predstaviteľov rôznych kást a stavov v stavovsko-kastovej spoločnosti (najmä feudálnej). No toto všetko leží mimo systém liberálnych názorov na život spoločnosti amimo jeho predstáv o ekonomickom zabezpečení blahobytu celej spoločnosti i každého z jej členov.

Z duchovného hľadiska hlavný omyl intelektuálneho procesu, preukazujúci nízkosť a malosť úrovne Vedomia, ktoré vedie liberálne princípy a ktoré zrodilo ideológiu buržoázneho liberalizmu je v tom, že ignoruje proces osobnostného rozvoja, počnúc predhistóriou počatia až po vstup do dospelosti, miesto toho začína analýzou spoločnosti dospelých ľudí - po tom, čo ich sformovala davo - elitárna kultúra, a keď už v ľuďoch nie je možné veľa toho zmeniť. Druhý omyl spočíva v tom, že sa ignoruje predhistória spoločnosti, ktorá neprestáva vplývať na jej život. 

Toto je zásadné pochopiť. Ide o lipnutie na konzumnom type spoločnosti, uspokojovanie pôžitkov, nízkych pudov a zážitkov vždy a za každú cenu, chorobné dostihy za peniazmi, parametre spoločnosti sa zakladajú na veľkosti spotreby. Stimuly života sú hedonistické s tendenciou uzatvárajúcou sa do seba (ako vír, ktorý vás vťahuje do seba). Tým sa matematicky posilňuje zväčšovanie astrálneho egregoru disharmónie a samozničenia civilizácie. Chýba potrebný frekvenčný nadhľad Vedomia pre pochopenie nebezpečenstva samozničenia ...

... pokračovanie ...


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/