PRÍJEMNÉ STRETNUTIE PRIAZNIVCOV INFOVOJNY v KOMÁRNE

24.07.2022

V sobotu 23. júla 2022 sa uskutočnilo v Komárne ďalšie stretnutie priaznivcov internetového rádia Infovojna. Zúčastnili sme sa ho aj my. Bolo to príjemné stretnutie, podobne ako aj na Zemplínskej Šírave v júni tohto roka.

Cítili a vnímali sme priateľskú atmosféru, noblesný jemný humor, energie spájania, spolupráce. Budovanie mostov pre spájanie Ľudských bytostí, ktoré chcú pracovať na vytvorení svojej lepšej verzie a tým prispieť k pozitívnej zmene Slovenska, sveta. Ďakujeme Norbertovi Lichtnerovi, Adrianovi Repčokovi, a všetkým priateľom, spolutvorcom, hosťom a Ľudským bytostiam, ktoré sú súčasťou a priaznivcami tohto projektu internetového rádia Infovojna. Dole klobúk a uznanie si zaslúži pán Martin Maté, opora projektu v oblasti IT, ktorý sa svojou húževnatosťou, nevylomiteľnosťou a odolnosťou pri útokoch, dostal na ešte vyšší level vo svojej odbornej kvalite. Pochopiteľne aj my sa snažíme prispeť svojou troškou "do mlyna", najmä v oblasti filozofie, histórie a vzdelávania. Pripravujeme stále nové relácie s profesorom Jánom Šafinom na rôzne témy ale aj ďalšími múdrymi osobnosťami, ktoré majú čo odovzdať. Nech sa nám všetkým darí.


Cestou domov pozde v noci autom, sa nám "ozvala" Planéta Zem s nasledovným odkazom :

"Dostali ste novú šancu, nielen ľudia na Slovensku, ale aj vo svete. Možno to nie je vidieť. Dostali ste ju. Prekonajte strach, otvárajte nové nepoznané obzory. Najväčšia istota je neistota. Čím viac ľudí bude mať úprimný záujem o Nový priaznivý vývoj s dostatkom trpezlivosti a vytrvalosti, tým lepšie. Nádej vás vedie k vnútornej slobode, odvahe, nebáť sa úprimne priznať si svoje slabosti. Vtedy ste silnejší, čistejší a to vyžiarite aj navonok ako vyššiu úroveň vyváženosti a pravdivosti, prídu impulzy pre vyšší level kvality. Procesy očisty prebiehajú na rôznych úrovniach, Planéta Zem potrebuje pomoc ľudských bytostí prácou na sebe samých, nie okázalými gestami a táraním.".

A veľmi sme vďační za búrku, ktorá prišla konečne po dlhom období v lokalite u nás doma. Super. Ďakujeme :-):-)


Z úcty k životu a možnosti Byť a žiť na Zemi si dovolíme uviesť krátky citát z diela J. R. R. TOLKIENA - Silmarillion ... Mýty a Legendy Stredozeme (str. 39), ktoré je svojou kvalitou jedným z mála diel s veľmi vysokou úrovňou pravdivosti. Tento citát hovorí o stvorení života v našom Vesmíre a o našej vetve Stvorenia. Pozorne čítajte. Nech sa páči:

"Hovorí sa, že po odchode Valar bolo ticho a Ilúvatar sedel po celé veky sám v hlbokom zamyslení. Potom prehovoril: "Hľa, milujem Zem, ktorá bude príbytkom pre Quendov a Atanov! Ale Quendi budú najsilnejší zo všetkých pozemských tvorov, budú mať najviac krásy a vymyslia a splodia jej viac, ako všetky moje Deti, a dôjdu v tomto svete k väčšej blaženosti. 

Ale Atani odo mňa dostanú nový dar. Preto Ilúvatar určil, aby srdce ľudí smerovalo za hranice sveta a nenachádzalo v ňom kľud, ale aby mali schopnosť vytvárať svoj vlastný život medzi silami a náhodami sveta cez hranice hudby Ainur, ktorá je pre všetko ostatné ako osud. Ich pôsobením bude všetko dokončené tvarom aj skutkom a svet sa vyplní až do posledného a najmenšieho ..."

Ľudským bytostiam prajeme pekné leto a veľa Svetla :-):-)

May the Force Be With You ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2022􏰗􏲇􏲍􏱩􏰲􏰳􏰋 􏰲 􏰍􏰑􏰐
https://www.ariadneknihy.sk/