Prečo si ĽUDSKÉ BYTOSTI NEVÁŽIA DOBRO? ...  

23.09.2022

Nie je toto zásadná filozofická otázka priatelia? Teda jedna z najprincipiálnejších? Nie je tomu skutočne tak, že ľudia si nevážia dobro a preto potrebujú spoznať povedzme totálne zlo? Isteže môžeme hovoriť o výnimkách, ale ruku na srdce, tých je na Planéte Zem možno 2 promile.

Najväčšou tragédiou je, že práve bytosti, ktoré nepracujú na svojej lepšej verzii, sa tlačia sústavne aj do politických funkcii, pretože majú obrovskú túžbu po moci. Oni si "myslia", že dokážu vytvoriť niečo lepšie, než to, čo bolo doteraz. Aj v súčasnosti sa to deje. V podstate je to anomália, nakoľko bez zvyšovania svojej kvality, vnútornej vyváženosti, frekvencie Vedomia a celistvého sebazlepšovania, nie je možný priaznivý vzostup, teda vyriešenie problémov, ktoré sa v časovej linearite nášho vývoja na Zemi vytvorili. Je úplne jedno, či tomu veríte alebo nie. Pretože je to tak :-), história ľudskej civilizácie to jednoznačne potvrdzuje.


Už len samotná skutočnosť, že medzi ľudskými bytosťami nefunguje elementárna etika vo vzťahoch hovorí jasnou rečou. Nedokážu urobiť nič pre inú bytosť zdarma, nedokážu výjsť zo svojej zóny komfortu, hrajú sa na niečo. Práve takéto bytosti mnohokrát chcú viesť spoločnosť napríklad v politike. Nedokážu si vážiť pomoc iných bytostí, nedokážu slušne komunikovať, nedokážu spolupracovať, nedokážu vytvárať vyvážené deje a ani nesmerujú tendenciou vývoja k pravdivosti. Z ich vnútra nevychádza žiadna mravná iniciatíva ako potreba sebazlepšovania a nezištnej pomoci druhým bytostiam, okoliu. To slovné spojenie "já na bráchu, brácha na mne" sa v medziľudských vzťahoch neaplikuje. V súčasnosti sa deje presne to isté, avšak nechceme si to priznať. 

Pozeráme sa na Ukrajinu, a mnohí si nedokážu vďaka svojej úbohosti uvedomiť ani to, že banderovský režim je mimoriadne toxický a nacizmus (fašizmus) škodí, resp. chce škodiť na celom svete. Výnimiek je veľmi málo, ako sme uviedli. Deťom v školách sa snažia štátne štruktúry indoktrináciou vymývať mozog. Dokonca aj teraz, v tomto náročnom období, sa ľudia k sebe správajú ako hyeny (česť výnimkám). Stále sú v drvivej väčšine vedení nízkymi pudmi a stále väčšou mierou sebectva. Máme možnosť počúvať každý deň osudy ľudí, takže je z toho niekedy na vracanie ...

Zrejme skutočne ľudská civilizácia silou mocou potrebuje stále väčšie lekcie. Keď niekomu pomáhame, nemáme žiadne očakávania, že nám to dotyčná osoba "vráti". Toto je zásadný princíp. Pomáhame nie z vypočítavosti ale z presvedčenia a prichádzajúcich duchovných impulzov. Každý robí chyby, ide o to, aby sa neopakovali ale eliminovali. Dá sa to. Lož je nosnou energiou propagandy, ktorá vládne najmä atlantskou propagandou svetu. Umožňuje získavať neoprávnené výhody temných bytostí, na základe parazitovania na energii iných bytostí a parazitovaní na celku. Tak vznikajú stále nové a väčšie extrémy, viď napríklad (neo)liberálna "demokratická" stoka.

Postaviť sa na občiansky odpor je výborné, pokiaľ má človek ujasnené, čo je príčinou problému. Oveľa náročnejšie však je dokázať vytvoriť konceptuálne tézy nových priaznivých princípov riadenia a zahojenia spoločnosti, štátu, základom pre priaznivý vývoj. Je to ako keď niekto dokáže kriticky myslieť, ale nevie absolútne nič nové priaznivé vytvoriť. Tvorivé myslenie je náročnejšie než kritické myslenie, kritické myslenie bez schopnosti nových tvorivých myšlienok je zbytočné. Priaznivý vývoj spoločnosti sa však v zaostalých zriadeniach meria na základe spotreby konzumného egoizmu a to je zásadný problém. Fatálny omyl, na ktorom bazíruje hlúposť dnešných nadutých plytkých kreatúr. Vieme vôbec vytvoriť nové tézy? Podľa nás je na to potrebné minimálne obdobie 10 rokov, pokiaľ má hodnotove vstať z popola dnešná civilizácia, Slovensko špeciálne. Občiansky odpor si vyžaduje odvahu, ale ešte väčšiu odvahu si vyžaduje ísť do seba, do svojho vnútra, priznať si svoje chyby, slabosti, odstrániť ich a posunúť sa vyššie v celkovom raste. 

Je úplne jedno, či tomu niekto verí alebo nie, vnútorná čistota, vyváženosť a naladenie Ľudskej bytosti rozhoduje o všetkom čo vytvorí. Aké energie človek prijíma, to aj uzemňuje, to sa deje v realite, resp. o to ľahšie sa tvoria nové vyváženejšie deje. Alebo naopak, tým viac sa človek "zauzľuje". 

Démonické štruktúry v duchovnom pozadí sveta, ktoré ovládajú ľudí (vedome aj nevedome), tvoria démonické štruktúry v spoločnosti, teda temnotu alebo zlo. Lož je všade okolo nás. 

Žiaľ 98 % energií, ktoré podsúva štát Slovenská republika bežným ľuďom (aj mainstreamovými médiami, manipulatívnymi energiami) sú temné energie a lož, tzv. nevyvážené deje, parazitovanie na občanoch, parazitovanie na ich energii. Áno, presne tak, z toho, čo sa v priestore štátu SR vytvorí je 98 % temnota. Môže sa uraziť kto chce, je to tak, aj na úrovni štátej správy. Škody sú a budú obrovské, nielen majetkové ...

Takto to je, pravda je trpká. Mali sme možnosť vidieť pred pár dňami, čo urobila TVmarkíza za špinavosť, keď označila viac ako minútu v priamom vysielaní televíznych novín občanov Slovenskej republiky protestujúcich proti súčasnej vláde diletatntov za "dezolátov v uliciach". Prídu o licenciu? Alebo si z vás občanov urobia srandu, že sa ospravedlnili, že to bol "omyl". My tento "bordel" nesledujeme, my sme od toho oslobodení, pre nás neexistuje ani teraz, ale pre mnohých občanov je to ako droga ...

Priatelia, rozpoznať pravdu a lož, dobro a zlo, Svetlo, temnotu sa nedá len rozumom, intelektuálne. 

Pokiaľ si toto nepriznáme, že bez celistvého prístupu k ľudskej bytosti, zapojenia všetkých zložiek duchovných aj hmotných, sa nedá rozpoznať lstivosť, pasca, manipulácia oproti pravde, láske, čistému úmyslu, nepohneme sa ďalej. Stále budeme prešľapovať na mieste. 

Toto je pravda, i keď ju nechceme vidieť (česť výnimkám). Žiadna politická strana, ktorá nezmení komplexne od základov svoje hodnotové princípy tvorenia a riadena vývoja, nebude prínosom pre priaznivý vývoj Slovenska.  

Dobro a zlo sú úplne odlišné nosné typy energie, ktoré sa dajú vnímať srdcom, v srdci, jasne a jednoznačne. Každý si vyberá, ktorej strane slúži, či Svetlu alebo temnote ... pravdivosť, čistota a čestnosť žiaľ v drvivej väčšine ľudí nie je populárna, pretože v toxicite dnešného sveta, sa jej len veľmi ťažko uzemňuje a "žije".

V dnešnom svete sa skutočná kvalita (Svetlo), Pravda, spravodlivosť ťažko presadzuje. Podľa pravdivých duchovných zdrojov poznania ešte potrvá min. 500 rokov v linearite nášho časopriestorového kontinua dimenzie, pokiaľ sa princíp spravodlivosti uzemní v materiálnom svete tak, aby fungoval spravodlivo pre všetky bytosti na Zemi.

Len vnútornou čistotou (pravdivosťou, čestnosťou, cnosťami, nevylomiteľnosťou a nevydierateľnosťou) stále väčšieho počtu Ľudských bytostí sa môže vývoj uberať priaznivým smerom. Takto to vníma ako súčasný stav aj Planéta Zem.


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

https://www.ariadneknihy.sk/