PREČO JE NA SLOVENSKU PRÁVO ZNEUŽÍVANÉ NA OCHRANU LŽI ?

11.05.2023

V minulých článkoch sme opakovane písali, že z hľadiska duchovného vnímania inými, než len fyzickými zmyslami, bola zistená nad Slovenskom roztiahnutá duchovná "temná deka", kde len sem tam preniká svetelná priaznivá energia k niektorým jednotlivcom. Ako keby bola táto deka poprepichávaná špendlíkmi, veľmi sporadicky, kde preniknú svetelné impulzy pre očisté operácie a vzostup vedomia ľudí. Samozrejme, že ide o úroveň tzv. nízkofrekvenčnej astrálnej úrovne, v ktorej sa pohybuje mnoho temných bytostí, systémov, magických egregorov a rôznych meditujúcich, ktorí si mylne myslia, že sa napájajú na "Boha" a pod. 

Taktiež sme písali, že mnoho ľudských bytostí so slušným energetickým priaznivým naladením, dokáže navnímať na mnohých jedincoch vzadu na chrbte rôzne temné štruktúry a napojenia značne vysokej frekvencie temnoty (zla), ktoré ich ovládajú a vysávajú, o čom samozrejme títo dotyční  jedinci nevedia.

Je zaujímavosťou, že mnoho práve politických elít a štátnych úradníkov, oligarchov, ale aj právnikov, má na sebe takéto temné štruktúry. Je to hrozné, keď vám nejaká vycipkaná právnička na "štekloch" príde v kostýmčeku a pritom vidíte akú temnú zrúdu má na sebe. A pritom o tom nevie. Taktiež napríklad väčšina sudcov (nielen) má na sebe takéto rôzne temné štruktúry, to je pozorovanie dlhodobej praxe. Asi len 2 % sudcov na Slovensku obstojí svojím energetickým naladením (čistotou), že vôbec majú etické a mravné "duchovné" opodstatnenie pre poslanie, vykonávať funkciu sudcu. Nuž taká je pravda a je úplne jedno, kto tomu verí. 

Len tak mimochodom, v dnešnej dobe už je možné vyhotoviť aj špeciálne fotografické snímky (vedecké laboratóriá), ktoré vám prinesú pohľad na aurické pole ľudskej bytosti a temné štruktúry a napojenia v ňom. Nie je to žiadna novinka.

Takže otázka, ktorá sa naskytá v tejto súvislosti, svojou aktuálnosťou na Slovensku: Prečo sa na Slovensku zneužíva právo na ochranu a dokonca podporu lži? Vy si naozaj poniektorí myslíte, že neexistuje v duchovnom pozadí spravodlivosť svetelných inštitúcii a sfér, že nad vami už nič nie je? Skutočne ste tak poniektorí úbohí, že si myslíte, že ujdete pred energetickým vyrovnaním (verejní činitelia) ?

Pokúste sa na to odpovedať.

Máme tu na Slovensku niektoré hrdinky, ženy medzi sudkyňami, ako napríklad JUDr. Jelinková, JUDr. Kosová a ďalšie, ktoré majú česť ako cnosť, ktorá je to najkrehkejšie, čo sa nemôže zapredať, práve naopak, je potrebné ju stále zveľaďovať, očisťovať. Charakter, etika, mravný vzostup, odbornosť, celostné poznanie, atď. Snaha o vyššie úrovne pravdy a tým aj jemnejšie úrovne spravodlivosti. A máme tu samozrejme aj mužov medzi sudcami, ako napríklad JUDr. Šamko, JUDr. Števík, JUDr. Miľan, JUDr. Harabin a ďalší, ktorí sa taktiež už postavili svojou bytosťou proti nespravodlivosti, i keď si to vyžaduje veľkú vnútornú silu a obetavosť.

Prečo sa v konkrétnych prípadoch tie najväčšie monštrá a temné kreatúry vyplakávajú na súdoch, kde hľadajú alibi pre svoju temnú existenciu? Ako je to možné, že na Slovensku poskytuje skrivená spravodlivosť ochranu tým najväčším gaunerom? Rôzne protištátne živly, ktoré zničili Slovensko za tri roky, sa vyplakávajú, pretože im jednoducho nikto neverí, ľudia ich neznášajú, národ ich jednoduchov nechce? Dokedy si myslíme, že môžeme zneužívať legislatívne rámce na fašizoidné formácie v materiálnom právnom štáte? 

Frustrovaná a zúfalo beznádejná Čaputová nemôže nič lepšie pre seba, ani svoju rodinu a občanov Slovenska urobiť ako to, že sa okamžite zbalí, odstúpi s pozície prezidenta a zmizne z verejnej scény a politického života !!! Niekde na matrike, alebo ako úseková dôverníčka na obecnom úrade, by určite nemala problém sa realizovať.

Všetci tí, ktorí zneužívajú svoje právnické povolanie a funkcie proti spravodlivosti, ani nevedia ako škodia nielen sebe, ale aj svojim rodinám, deťom a okoliu, občanom štátu a je jednoznančné, že ich to dobehne, skôr či neskôr prejdú procesom energetického vyrovnania. To bude pre mnohých z nich a ich rodiny zničujúce a zdrvujúce, aj na úrovni genetického programu. Sami si vybrali a čo je najhoršie, nechcú sa zmeniť k lepšiemu.

Pretože podľa duchovných zdrojov poznania, ktoré nie je možné podplatiť, sú to práve právnické povolania, ktoré napomohli výraznou mierou zničiť Slovensko. Áno, čítate dobre. Zneužívanie práva proti spravodlivosti, vytváranie legislatívnych rámcov proti ľudskosti, proti ľudskej dôstojnosti, podpora fašizoidných formácii, všetko pod pláštikom demokracie. Totalitárne zriadenie s názvom (nálepkou) "parlamentná demokracia". 

Česť všetkým výnimkám, ktorých je minimum v oblasti právnických povolaní, ktorí obstoja, nie pred mocenskými a politickými požiadavkami, ale pred etickými a mravnými vyššími princípmi.

Už niekoľkokrát sme písali, že hlavnou duchovnou príčinou temných vplyvov a energii, uzemnených  na Zemi, prostredníctvom rôznych bytostí je LOŽ, vedomá lož. Žiaľ, že je to stále horšie a horšie. Takmer každý klame. Asi 0,5 promile osôb na Slovensku obstojí v tom, že sa snažia skutočne neklamať a nekamuflovať, nemanipulovať. Je to bieda ale je to tak. Je minimum tých, ktorí sa snažia byť pravdiví a stále sa zlepšovať. Tendencia je teda zlá a tak sa vytvárajú temné štruktúry aj v astrálnom priestore, ktoré "dusia" viac a viac a pravdiví ľudia to vnímajú, je to pre nich ako balvan na krku.

Mainstreamové médiá na Slovensku doslova diktujú sudcom (poniektorým, nie všetkým), ako majú rozhodovať, pretože liberálna stoka si to "želá". Počítajte s tým, že každé jedno nespravodlivé rozhodnutie sa nestratí. Ani jedno. Takže v energetickej úrovni sa všetky temné činy nestratia a každý jeden sudca, či právnik, v domnienke, že sa mu nič nestane pri špine, ktorú robí, sa stretne ako bytosť vo večnosti (duchovné sféry) s veľkým prekvapením, že je to presne naopak. A bude to tvrdé, aj pre jeho genetickú líniu, vyššia spravodlivosť s rezonanciou nepustí.

O to viac je dôležitá práca alternatívnych médii, aby pomáhali odkrývať špinu a smerovali k spravodlivosti, stále sa zlepšovali. Konceptuálne systémy riadiacich procedúr alternatívnych médii, ktoré dokážu spolupracovať v harmónii, sú pre priaznivý vývoj dôležitejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. 

Pretože najväčšiu temnotu okrem právnickým povolaní, uzemňujú práve dekadentní moderátori a poskokovia mainstreamových médii na Slovensku, ktoré šíria prozápadnú propagandu, liberálnu stoku, ktorá nemá miesto v priaznivom vývoji na Zemi, a je úplne jedno, či tomu veria, alebo nie. Z duchovného nadhľadu je evidentné, že liberálna stoka je odsúdená na samozničenie. Hlupáci to nevedia, lebo tam nedovidia. Ešte raz : Hlupáci to nevedia, lebo tam nedovidia.

Žiadny rozsudok pozemského súdu, ktorý nie je spravodlivý, i keď je "platný", nie je oporou pre priaznivý vývoj v evolúcii, pretože nie je pravdivý. Na nepravde nikdy nemôže vzniknúť pravda. Práve naopak, v budúcnosti príde pre autora (autorov) takéhoto rozhodnutia ešte väčšia lekcia, s vyššou frekvenciou zaťaženia, pre odstránenie temnoty (zla) a ujmy, ktorú s týmto rozhodnutím spôsobili.


... pokračovanie ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023


https://www.ariadneknihy.sk/