Pre dnešné ĽUSTVO JE SPOJENIE, VZŤAH MUŽA A ŽENY a ich SPOLOČNÁ TVORIVOSŤ DAROM OD SÍL SVETLA PODPORUJÚCICH ŽIVOT A EVOLÚCIU v našej vetve stvorenia ... 

14.07.2024
Ako to vyzerá z duchovného nadhľadu "Síl Svetla", podporujúcich priaznivý vývoj na Zemi v súvislosti s partnerstvom muža a ženy? Čo podporuje evolúciu života ľudskej civilizácie na Zemi?

Mnohých zaujímajú v dnešnom svete mravných zvráteností, ktoré vidieť aj na Slovensku, odpovede na otázky v súvislosti s propagandou LGBTI+, ktorá sa stala ideológiou, vytvárajúcou mentálne násilie na Slovensku čím ďalej, tým viac, proti povedzme konzervatívnej časti spoločnosti. 

Jasným cieľom tejto ideológie je zničenie rodiny ako spojenia muža a ženy, sociálne inžinierstvo smerujúce k zníženiu pôrodnosti detí (najlepšie k nulovému stavu pôrodnosti), rozloženie mravného vnútra a čistoty ľudskej bytosti, likvidácia duchovnej zložky ľudskej bytosti degenerovaním do nízkych pudov a primitívnych tvorov bez schopnosti myslieť s nulovou etikou, estetikou a mravným vzostupom.

Isteže sa to niektorým nebude páčiť, je to výlučne ich problém. Prinášame totiž informácie z duchovného pozadia, ktoré pozná len niekoľko stoviek, možno pár tisícok jednicov na Zemi. Pochopiteľne existuje obrovské množstvo jedincov, ktorí tieto pravdy považujú za úplne jasné a mravné, normálne, prirodzené, komplexne podporované Prírodou na Zemi. Pravdou však je a zostane, že evolúcia dnešného typu človeka, teda ľudskej bytosti (a celej civilizácie na Zemi), ktorej genetický nosič je dvojvláknová pravotočivá šróbovnica DNA (zjednodušene povedané), je postavená jedine a výlučne na partnerstve muža a ženy a ich spoločnej tvorivosti (keď chcete na základe tvorivej sily lásky) v ich partnerskom vzťahu, ktorá tvorí na rôznych úrovniach (fyzickej, duševnej a duchovnej). Takto je to možné veľmi jasne a zrozumiteľne napísať ................................ Prečo? Nuž preto, lebo projekt dnešného typu človeka bol pripravovaný stvoriteľskými úrovňami pre našu vetvu stvorenia presne tak, že bol vnesený pre evolúciu práve prostredníctvom pohlavia muža a ženy. Pochopiteľne, že presne tak boli pripravené aj energetické matrice v duchovnom pozadí sveta. Ľudská bytosť s pohlavím mužským a ľudská bytosť s pohlavím ženským. Dve ľudské bytosti opačnej polarity. Nič viac ....................... Pozemská sexualita medzi mužom a ženou bola DAROM, ktorý dostalo dnešné ľudstvo do vienka práve od stvoriteľských úrovni (... keď chete od Boha) .... Áno, je to dar, ktorý neslúži len na rozmnožovanie. Práve význam boja dobra a zla (Svetla a temnoty) v našej úrovni reality (v tejto hutnosti hmoty) je mimoriadne dôležitý, kedy v drvivej väčšine malo navrch práve zlo počas stoviek miliónov rokov vývoja na Zemi. Tento princíp inšpiroval vysoké priaznivé frekvenčné úrovne v duchovnom pozadí sveta (Stvoriteľov) k potrebe vytvoriť veľmi stabilné puto muža a ženy. Išlo o to, aby postupne bolo možné na základe zvyšujúcej sa vyváženosti oboch partnerov a ich testnejším spojením aj prostredníctvom sexuality, vytvoriť silnejšiu a vyváženejšiu schopnosť ľudských bytostí odolávať zlu ...

Nad našim Vesmírom, v ktorom žijeme na Zemi, existujú tisícky svetov, o ktorých sa väčšinou ľuďom ani len nezdá, pochopiteľne česť výnimkám konkrétnych jedincov na Zemi. Sú to Svety, ktoré sú s oveľa vyššou úrovňou harmónie a energetickou čistotou evolúcie, ale nájdu sa aj také svety, ktoré sú založené na vysokých frekvenciách ovládania (temnota, zlo). Nie náhodou sme sa ocitli práve v tejto vetve stvorenia a v tomto Vesmíre. Príčin, prečo sme tu môže byť veľmi veľa (u každej bytosti je to individuálne), pričom zníženie frekvencie energetického vyladenia a potenciálu bytosti (keď chcete obťažkanie bytosti karmou) môže byť len jednou z nich. Stvoritelia tohto sveta robili a tvorili najlepšie ako vedeli a svojou úrovňou tvorivosti dokázali, ale taktiež neboli dokonalí, pričom nie všetky bytosti tohto sveta pochádzajú svojim pôvodom odtiaľto, teda práve z tohto sveta ... 

Priatelia, dokonalosť v podstate neexistuje, môžeme sa k nej len a len približovať (99,9 %), avšak nie schopnosťami a tvorivosťou, ale vnútornou energetickou čistotou, ktorá má byť v prípade priaznivej evolúcie vo vyváženosti s tvorivými schopnosťami. Len vtedy tvorivosť nemá ovládacie ambície a tendencie. Túto skutočnosť ľudstvo ako celok pochopí možno o 2000 rokov, uvidíme. 

Preto je pravdou (ktorú niektorí neradi počúvajú), že ľudia nie sú si rovní úrovňou Vedomia a už vôbec si nie sú rovní vnútornou čistotou a čistotou energetického naladenia bytosti (... to sa prejavuje ako vyššia etická kvalita, mravnosť, čestnosť, spravodlivosť a pod.). Rovní by si mali byť ľudia pred zákonmi, ktoré platia, resp. legislatívne by mali platiť pre každého, v tom je princíp dobrovoľného spolužitia na základe etických pravidiel v spoločenstve.


Sexualita medzi mužom a ženou v dávnej minulosti u iných typov bytostí žijúcich na Zemi, než je dnešný typ človeka matrice známej aj ako "Adam Kadmon" neexistovala a ani sa jej nekládol význam, nakoľko tieto bytosti disponovali obrovskou tvorivou silou (mágiou), ktorá sa vymykala dnešnému pochopeniu rozumom a vyváženosti s vnútornou čistotou a etikou. Tomu budeme venovať iné články a mnoho podrobných informácii sa bude nachádzať aj v knihách na súvisiacu tému Existovala bájna Atlantída ?

Práve matrica, alebo éterická duchovná matrica dnešného typu človeka "Adam Kadmon" s genetickým programom dvojvláknovej pravotočivej šróbovnice (DNA) bola pripravovaná stvoriteľskými úrovňami pre tento Vesmír (túto vetvu Stvorenia) v duchovných úrovniach (nehmotných), pokiaľ chceme hovoriť o lineárnom vnímaní pozemského času, niekedy pred 270.000 - 250.000 rokmi. 

Hlavným dôvodom projektu genetickej matrice nazývanej "Adam Kadmon" teda dnešného typu človeka, bola potreba možnosti energetického postupného a prirodzeného vzostupu, čiže nárastu energetickej čistoty a etiky, čo by sa pri prenášaní z pokolenia na pokolenie na základe sexuality a príťažlivosti muža a ženy postupne logicky prejavovalo v schopnosti lepšie čeliť zlu, resp. temným ovládacím energetickým vplyvom. Len vzostupom a stále vyššou úrovňou etiky, vyváženosti a nadhľadu je možné vedieť prekuknúť zlo a eliminovať ho.

Takto bola prispôsobená aj celková kvalita Vnútorného duchovného JA ľudskej bytosti (keď chcete Božia iskra, resp. duša), aby mohla prirodzene zvyšovať svoju frekvenciu a úroveň rovnováhy, pokiaľ neinklinuje dobrovoľne rezonančne k zlu. 

V hmotnej úrovni našej reality teda materiálneho sveta boli prvé výsadky (inak povedané prenesenie do hmoty) realizované niekedy pred 130 000 - 120 000 rokmi (opäť hovoríme o lineárne vnímanom čase v našej realite), v oblasti niekdajšieho ostrova Taprobane (dnešná Srí Lanka). Výsadkov (akt stvorenia) prebehlo viac na viacerých miestach planéty Zem. Jeden z najdôležitejších výsadkov bol realizovaný pred 40 000 - 35 000 rokmi v oblasti Tarimskej panvy, v oblasti Axa, ktorá sa nachádza v hlbokom údolí v západnej Číne s dĺžkou cca 1500 km. Oblasť je chránená z každej strany významnými prírodnými formáciami - na severe je to pohorie Ťan Šan, na západe a na juhu je to vzácny Pamír, ďalej Tibetská náhorná rovina a pohorie Kunlun Šan s výškou 6 - 7 tisíc metrov. V súčasnosti je územie veľmi suché a údolie pokrýva púšť Taklamakan. Raritou oblasti je Turfanská preliačina, druhé najnižšie miesto na pevnine, 154 m pod hladinou mora.


Vráťme sa k tomu, čo podporuje priaznivú evolúciu života na Zemi a to je výlučná podpora vzájomných párov muža a ženy, čo sa prejavuje aj v rodine, ako úloha otca (muža) a matky (ženy). Jednou z najušľachtilejších tvorivých schopností ženy, jedinou a výlučnou v našej vetve strvorenia je tvoriť a plodiť život. Je to výsostná schopnosť ženy - matky.

Preto hovoríme o "DARE" pozemskej sexuality pre dnešný typ človeka, dare pozemskej vzájomnej príťažlivosti medzi mužom a ženou. Výsledkom tejto procedúry stvoriteľských úrovní bolo vytvorenie dvojice pohlaví, ktoré majú pôsobiť na priaznivú evolúciu - muža a ženy. Preto je možné sa v princípe stotožniť zjednodušene s myšlienkou, že "Boh stvoril Adama a Evu".

Akékoľvek iné orientovanie úlohy ženy (matky) v rodine je zvrátenosťou a hrubým mravným úpadkom, ktorá smeruje proti životu a evolúcii, ktorú podporujú vyššie živé celky, Príroda, Planéta Zem, Vesmír. Je úplne jedno, či sa niekto urazí, alebo nie. Len priznanie týchto právd oslobodí ľudí z temnoty a čistí temnotu a toxíny v oblasti planéty Zem.

V tomto článku nebudeme rozoberať, ako dochádza k rôznym anomáliám, čo sa týka nestotožnenia sa z pohlavím, zvrátenostiam 73 pohlaví, aké sú príčiny tohto úpadku o tom zrejme v priebehu 2 rokov výjde výnimočná kniha na túto tému. Mnohí čitatelia nám správne píšete, že aj v Atlantíde sa bežne používali techniky genetického klonovania a to aj na úrovni manipulovania z duchovných energii, čoho výsledkom boli vytvorené rôzne zrúdy, monštrá, ľudozvieratá a pod, aké máme možnosť vidieť aj dnes.

Je obludné chcieť, aby bol niekto ako ľudská bytosť tolerantný a súcitný k ideologickej propagande 73 pohlaví, či dokonca pedofílii, čo je na základe mravnej skazenosti a totálneho úpadku označované za "inakosť", s odvolávaním sa na ľudskosť. Inakosť a zvrátené ideológie je v takomto prípade dieťaťom energii z duchovného pozadia spojených so satanizmom ...

Taktiež je potrebné si nezamieňať obdobie, kedy na Zemi existovali bytosti s pružnými telami bez kostry, resp. obojpohlavné bytosti (androgínne) s dnešným typom človeka. O tom taktiež bude zmienené v knihe Existovala bájna Atlantída ? a jej pokračovaniach. 

Tu je zásadné uviesť, že i napriek tomu, že v hmotnej podobe sa pohlavia jasne líšia svojim uspôsobením, zatiaľčo v duchovnej oblasti sú veľmi identické vo väčšine energetických (bioenergetických) charakteristík. Prečo? Vznikli totiž z pôvodného rovnakého vzorku energie - frekvencia bola pri rozdvojení rovnaká, podobne tak duchovné energetické telá, duchovné orgány (čakry) boli rovnakých parametrov pre priaznivý vzostup. Stvoriteľské úrovne však realizovali zásah, ktorý je zásadný a síce, aby boli dvojica muža a ženy ladená do opačných vzájomne sa priťahujúcich pólov, čoho logickým dôsledkom je energetická príťažlivosť, ktorá prostredníctvom tvorivej sily lásky tvorí a plodí. Na základe týchto procesov stvoriteľov vytvorila energetická príťažlivosť, ktorá sa nazýva v materiálnom svete darom sexuality, muža a ženu k sebe vábi, aby tvorili spoločný silný vyvážený pár.

Prichádzame k veľmi dôležitému významu sexuality, ktorým nie je len potomstvo. Ide o veľmi zásadné a intímne spojenie, pri ktorom dotyky, pohladenia a pohlavné spojenie sú sprevádzané mimoriadnymi fyzickými a duchovnými prežitkami. Duchovné a fyzické prežitky však majú byť v rovnováhe, podobne ako aj frekvenčné naladenie partnerov. Vtedy nastávajú pri vyvrcholenich vysoké frekvenčné záblesky a energetický vzostup jednak čistoty ale aj Vedomia (tvorivých schopností) v rovnováhe. Dokonca je možné uviesť, že fyzický zážitok nie je ten najdôležitejší. Duchovný význam pozemskej sexuality a energetický vzostup frekvencie, ktorý nastáva pri orgazme a vzájomného naladenia partnerov muža a ženy na svetelné bioenergie, je práve to dôležité pre duchovný vývoj. Vtedy sa otvárajú úplne nové nepoznané energetické kvality, vyváženosť a vnútorná zvyšujúca sa kvalita, čo je veľmi príjemné. Toto je umožnené jedine pre vzťah muža a ženy a ich spojenie na všetkých energetických jemnohmotných a hrubohmotných úrovniach. Smeruje to aj k stále hlbšiemu sebapoznaniu a uvedomovaniu si svojich slabostí a nedostatkov potrebných pre rast.

Na prvom mieste však nie je sex, ale láskyplný vyvážený vzťah medzi mužom a ženou, ktorého jedným z duchovno - hmotných vyvrcholení je pohlavný styk. Tento styk s vysokou vyváženosťou má v takom prípade okrem iného aj čistiace a harmonizačné účinky a obrovské regeneračné účinky. 

Akékoľvek anomálie v sexualite ako napr. satanistické seánsy a zneužívanie sexu na sprosté pôžitkárstvo, konzumovanie sexuality (viď západná kultúra a jej plody ako verejné domy či pornografia), smerujú k obrovskému duchovnému pádu ľudskej bytosti, preto je drvivá väčšina populácie najmä západného sveta v totálnom duchovnom páde. Nezabúdajme, že sexuálne orgie a sexuálna mágia, ktorým sa holdovalo v Atlantíde a najmä starovekom Egypte (obdobie povedzme posledných 25.000 rokov), tieto priniesli obrovskú skazu a uzemnenie duchovných temných vplyvov vysokej frekvencie na Zemi a dodnes nesú obraz skazenosti u ľudí.

Pri vyváženom a plnohodnotnom vzťahu muža a ženy na všetkých úrovniach (čo sa stáva na Zemi žiaľ výnimočne) sa celková kvalita vzťahu vždy postupne zlepšuje a prináša zvyšovanie jednak vnútornej energetickej čistoty na vzostupe a v rovnováhe s tým aj vedomia ľudskej bytosti. Vtedy sa aj dar pozemskej sexuality skutočne postupne stáva zvedomeným darom a ľudia si ho vážia prirodzene a vnútorne, zvyšuje sa jeho čistota a aj určitý ostych, cudnosť. Teda prináša nové kvality. 

Čo sa týka bytostí s homosexuálnou orientáciou (vzťahy gaiov a lesbické vzťahy), niekto by sa mohol opýtať, či takéto ľudské bytosti majú možnosť priaznivého vzostupu vnútorného naladenia a Vedomia v evolúcii? Nuž, z duchovného hľadiska tieto vzťahy nie sú prirodzené a nie sú podporované Prírodou a ani vyššími živými celkami aj vzhľadom k anomálnej polaritne a analogicky aj hormonálne narušenému endokrinnému systému týchto bytostí (často sa to prejavuje aj takto v materiálnom svete). Veľmi podrobne to dokážu vysvetliť napríklad Shaolinskí mnísi, ktorí sa podrobne celoživotne venujú aj tomuto výskumu, aké je prepojenie energetických anomálii u ľudskej bytosti s pôsobením na hormonálnej úrovni (máme osobnú skúsenosť so spluprácou s vedcami zo Shaolinu) ............ To neznamená, že ľudská bytosť homosexuálnej orientácie (gay, lesba) nemôže byť na priaznivom duchovnom vzostupe a zvyšovať ako ľudská bytosť svoju energetickú čistotu a Vedomie, celkovú schopnosť tvoriť dobro a vyvážené deje, zlepšovať svoju kvalitu, byť súčasťou kvalitnej spravodlivej spoločnosti. Tieto bytosti to majú to na celkovom vzostupe ale oveľa náročnejšie, s tým sa je potrebné vyrovnať. To neznamená, že nemôžu byť homosexuálne orientované ľudské bytosti čestnými, úprimnými a spravodlivými ľuďmi, ktoré milujú život a mierové spolužitie na Zemi. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že homosexuálne orientované bytosti mávajú často poruchy osobnosti spojené s výraznou agresivitou a ješitnosťou spôsobenou vnútornou frustráciou z charakteru vlastnej orientácie, čo môže do smerovať až k obrovskej nenávisti a závisti voči iným bytostiam rovnakej polarity s heterosexuálnou orientáciou (máme to možnosť vidieť na Slovensku napríklad u poniektorých moderátorov v mainstreamových médiách, ale aj u sudcov a na rôznych miestach spoločnosti, atď.) ......................... V žiadnom prípade sa však duchovný priaznivý (keď chcete svetelný) vzostup a priaznivá evolúcia netýka propagandy LGBTI+..., konkrétne ideologickej zvrátenej propagandy 73 pohlaví. V súčasnosti ide o démonické vysoko temné bytosti na Zemi, ktoré majú priaznivú evolúciu zablokovanú ................. Stavy bytostí, kde muž sa môže cítiť ako pes, žena sa môže cítiť ako zebra a dieťa môže v škole mňaukať ako mačka, nepatria do ľudskej spoločnosti, nemá to nič spoločné so súcitom a ľudskosťou ani toleranciou !!! .................... Ide o totálnu temnotu a démonická zvrátenosť na všetkých úrovniach bytostí v ľudských telách obsadených v duchovných úrovniach energiami satanizmu, nemá šancu priaznivého evolučného vzostupu. Tieto monštrá len parazitujú na svetelných bytostiach na základe pokriveného extrémneho výkladu slobody bez mravnosti, ohľaduplnosti a obmedzení ....................... Naproti tomu sa ľudská bytosť s bipolárnou poruchou osobnosti, alebo schizoidnou poruchou osobnosti môže, pokiaľ pracuje húževnato na sebe a svojom raste dostať na priaznivý evolučný vzostup a vývoj, dokonca aj bez farmaceutických doplnkov a liekov.


... budú niekedy aj pokračovania článkov na túto veľkú tému ...© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, júl 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, júl 2024

https://www.ariadneknihy.sk/