Právnička JUDITA LAŠŠÁKOVÁ zdôrazňuje možnosť občanov vyjadriť sa k pripravovanému mediálnemu zákonu EÚ

27.02.2022

Právnička Judita Laššáková na svojom facebookovom profile dnes zverejnila video, v ktorom pripomenula, že sa začalo tzv. "vypínanie dezinformačných webov" v Čechách. Na Slovensku to zatiaľ ešte nie je aplikované, i keď "opora v legislatívnom znení" už na to je ...

Útoky kybernetickej energetickej formácie, realizované najmä v posledných 3 dňoch na konkrétne weby aj na Slovensku, ktoré boli vopred predvídané a očakávané, zrejme nie sú náhodou. 


Judita Laššáková v tomto videu ďalej vysvetľuje, že takéto vypínanie považuje za boľševistické a nesúhlasí s ním. Odkazuje okrem iného aj na ďalšie dve videá, ktoré je potrebné si pozorne prezrieť. 

Ako uvádza Judita Laššáková, sama potvrila, že sa skutočne pripravuje na úrovni EÚ mediálny zákon a je k nemu podľa oficiálnych zdrojov vypísaná aj verejná konzultácia. Ďalej vysvetlila, čo to je verejná konzultácia. Každý jeden občan Európskej únie sa k nej môže vyjadriť, resp. odpovedať na konkrétne otázky.

V tejto súvislosti sa Judita Laššáková pýta v spomínanom videu ľudí, či sú ochotní venovať svoj čas na vyplnenie verejnej konzultácie? Ide o spätnú väzbu Európskej komisii, aby mali vedomosť o tom, čo sa to tu na Slovensku deje. 

Tu je odkaz priamo na stránku Európskej komisie


Každý má možnosť pridať ruku k dielu a v podstate na princípe "priamej demokracie" jasne vyjadriť svoj postoj, morálny postoj. Judita je ochotná pomôcť ľuďom, nakoľko nemusia mať s touto procedúrou skúsenosti.

...

My vítame túto aktivitu Judity Laššákovej a samozrejme, že je dôležité vyjadriť svoj postoj, tak aj urobíme. Nachádzame sa ako civilizácia na Planéte Zem v situácii, kedy je jednoznačne potrebné vyjadriť k zásadným otázkam jasne a zrozumiteľne svoj postoj, morálny a etický postoj. 

Alibizmus podporuje vždy temnú stranu sily a temné systémy, ktoré smerujú proti životu, na jeho ovládnutie.

Áno, je mimoriadne dôležitá úloha Slovenska v súčasnej situácii, i keď to mnohým tak nepripadá. Slovensko má byť poslom MIERU a spravodlivosti, ZMIERU v srdci Európy. Môže pomôcť súčinnosťou vytvoriť predpoklady pre upokojenie situácie, pre ukotvenie MIERU, skutočného Mieru, kde bude zabránené parazitovaniu na ľudských bytostiach a anexii území, ktoré patria nielen konkrétnym štátom ale (a na to zabúdame) v prvom rade Planéte Zem.

Kedy si už konečne niektoré kreatúry na zemi uvedomia, že Planéta Zem odmieta vojnu, pretože je to obria živá bytosť, ktorá umožňuje a podporuje Život. Nepodporuje parazitov, ktorí sa chcú stále lynčovať, ovládať. Zobudíme sa už konečne?!

Slovensko bolo vždy mnohými chrapúňmi a šmejdmi podceňované, ako národ, či štát, ktorý "existuje len 100 rokov" celkovo a podobné spôsoby zhadzovania. Práve v tom je ten vtip, že o to väčšiu vnútornú silu, sebaúctu a sebauvedomenie, by mal každý jednotlivec v sebe prebudiť, vyššie mravné cnosti. 

Naše korene siahajú hlbšie než si mnohí dokážu predstaviť. Je to ťažké pre niektorých priznať a pochopiť, keď o nich nevieme, i keď existujú. Jedna vec je čas v linearite a niečo úplne iné je frekvenčný dosah Vedomia. Pravdivé poznanie minulosti je ešte stále veeeľmi slabučké (česť výnimkám).

No a vyjadrenie morálneho a vecného postoja k skrytým tendenciám o ovládnutie, či "vypínanie" médii, ktoré "vyrušujú" snahy o vytvorenie celoplanetárneho totalitného systému ovládania rôzneho zafarbenia, je taktiež zásadné. Ukazuje totiž, čo si sami ako ľudské bytosti vyberieme ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/