PRAVDIVÉ POZNANIE MINULOSTI OSLOBODZUJE ... ODTAJNENIE INŠTITÚCIE MJ 12  (1. časť)

07.06.2022

Dnes sa pozrime trošku na mierotvorcov ... na tých, ktorí majú jediní v našom Vesmíre patent na mier a demokraciu :-). V rámci odtajnenia inštitúcie MJ 12 boli odkryté pred viac ako 30 rokmi nasledovné infomácie ...


Nová koncepcia vlády USA nabrala na dynamike po udalosti v Roswelli. Truman informoval nielen spojencov USA ale aj Sovietsky zväz o vývoji mimozemského problému. Túto "habaďúru" urobil preto, že mal informácie o mimozemských entitách určitej kvality, ktoré sa stanú hrozbou pre ľudskú civilizáciu a ľudskú rasu ako takú. Boli vypracované rôzne varianty plánov, na ktorých základe by bolo možné Planétu Zem v prípade invázie z vesmíru ubrániť.

Medzinárodné utajovanie týchto skutočností narazilo na veľké ťažkosti. Práve preto bolo potrebné zriadiť zvláštnu skupinu, ktorá by strážila koordináciu medzinárodných snáh na zachovanie tajomstva a k totálnej ochrane vlád pred zverejnením týchto vecí tlačou, či médií. Stálo to veľké peniaze ... 

Výsledkom bolo vytvorenie tajnej spoločnosti s úrovňou utajenia "TOP SECRET", ktorej názov bol "Bilderberger". Názov sa "utriasol" podľa toho, že miesto a hotel, v ktorom bola organizácia založená niesli tieto pomenovania. Bilderberger je hotel v Knokke, nachádzajúce sa v Západnom Flámsku, časti AdU. Hlavný stan organizácie sa nachádza v švajčiarskej Ženeve.


Práve aj z Bilderbergu vzišla tajná svetová vláda (Deep State), ktorá v podstate dnes všetko riadi a stráži (resp. minimálne sa o to snaží aj v súčasnosti, ako zdochýnajúci kôň) a ktorej členovia sa stretávajú minimálne jeden raz ročne na rôznych miestach sveta. Toto je jednoduchý popis hlavných charakteristík, pôjdeme aj hlbšie. Napríklad v roku 1988 to bol rakúsky Telfz, miesto pri Insbrücku, kde bol na stretnutí Bilderbergu taktiež prítomný spolkový kancelár SRN Helmuth Kohl. V roku 1989 sa stretnutie konalo v Colorade v USA a zúčastnil sa ho aj gróf Lamsdorf (AdU). Spojené národy vtedy boli a sú do dnes iba medzinárodnou fraškou.


V roku 1953 do Bieleho domu nastúpil nový prezident. Bol to muž zvyknutý na prísne stanovenú organizáciu, pevne spätú s rozkazmi. Jeho metódou bolo definovať autoritu a vládnuť nad komitétom. Keď sa jeho poradcovia nemohli zhodnúť, bolo jeho normálnym postupom, ako hovoril: "Rozhodoval som sa vtedy sám, nechal som si predčítať rôzne alternatívy a potom som sa sám pre jednu rozhodol.". Najbližší spolupracovníci uvádzajú, že jeho najobľúbenejším porekadlom bolo "rob, čo je nutné".

Väčšinu svojho času trávil na golfovom ihrisku. To nebolo nič neobvyklé u muža, ktorý mal za sebou závratnú vojenskú kariéru a bol počas vojny na najvyššej pozícii vrchného velenia, teda na mieste, ktoré nieslo 5 hviezd. Tým mužom bol generál Dwight David Eisenhower. 

Počas jeho pôsobenia sa hovorilo a v podstate v súčasnosti je to už fakt, potvrdený mnohými kapacitami v oblasti historickej vedy, že "klamal ako keby čítal", ako hovoria u susedov v Čechách ... lže jak když tiskne :-)

Príklady? Počas jeho pôsobenia v úrade bolo v roku 1953 preukázateľne nájdených ďalších 10 zrútených lietajúcich diskov s 26 mŕtvymi a 4 žijúcimi bytosťami (okrem Roswellu). Z týchto, boli 4 nájdené v Arizone, 2 v Texase, 1 v Novom Mexiku, 1 v Montane, 1 v Louisiane a 1 v Južnej Afrike. Nehovoriac o ďalších pozorovaných UFO ...


Eisenhower vedel, že sa bude musieť postaviť tomuto probému mimozemských inteligencií tvárou a vyriešiť ho. Zásadným princípom bolo, že do tohto tajomstva nebude môcť zasvätiť kongres. Práve preto sa v roku 1953 obrátil prezident Eisenhower obrátil na svojho priateľa, spolupracovníka a člena Rady pre zahraničné vzťahy (CFR) Nelsona Rockefellera a prosil o pomoc pri riešení tohto problému.

Títo dvaja "kamaráti" začali plánovať vznik ďalšej tajnej organizácie, ktorá mala byť taktiež v režime "WERY TOP SECRET" a mala strážiť mimozemské aktivity. Podarilo sa ju aj založiť v priebehu jedného roka a zrodila sa tým idea MAJESTIC 12 (MJ 12).

Aldrich, strýko Nelsona Rockefellera, nabádal Eisenhowera, aby sa uchádzal o prezidentské kreslo. Všetci Rockefellerovia a celé ich impérium stáli vždy za Ikom (Eisenhowerom). Požiadať Rockefellera o pomoc pri riešení mimozemského problému bolo pre budúcnosť USA a možno celého ľudstva, bolo tou najväčšou chybou, ktorej sa Eisenhower dopustil.

Počas prvých týždňov po svojom zvolení urobil Eisenhower Nelsona Rockefellera predsedom Poradného komitétu prezidenta v otázkach organizácie vlády USA. Rockefeller dostal "karty", na základe ktorých bol zodpovedný za plán reorganizácie vlády USA. Program New Deal bol podriadený jednému jedinému ministerstvu. A tol bol prúser. Bol nazvaný oddelením pre zdravie, vzdelanie a všeobecný blahobyt. Kongres v apríli 1953 schválil zloženie nového kabinetu a Nelson Rockefeller bol menovaný podsekretárom "Oveta Culp Hobby".

Ďalšie zaujímavé informácie o odtajnených skutočnostiach, ktorými sa zavádzalo ľudstvo do slepej uličky, sa dozviete v ďalšom pokračovaní článku ...

Možno to pomôže uvedomiť sa poniektorým, prečo je potrebná pravdivosť poznania "tu a teraz" a nie o vedieť o 100 rokov to, čo máme vedieť teraz ...

Zaujímavé informácie sa môžete dozvedieť aj v knihe Rozhovor s mimozemšťanom, ktorú sme preložili do slovenčiny.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/