PRAVDIVÉ POZNANIE MINULOSTI O SLOVENSKO-MAĎARSKÝCH VZŤAHOCH ... rok 1919 a nasledujúce temné udalosti ...

04.06.2024

Vážení čitatelia, dnes budeme pokračovať v téme, ktorú sme začali v našom článku zo dňa 29. mája 2024. Vieme, prečo o tom píšeme práve v súčasnosti ...

Čo sa týka vašich otázok, koho voliť 8. júna 2024 za poslancov do Európskeho parlamentu ? ... pochopiteľne na tieto otázky neodpovedáme, každý má slobodnú vôľu. Stručne len poznamenávame, že z celkového počtu záujemcov zo slovenských politikov prichádzajú do úvahy asi 3 osoby, ktoré sú ako ľudské bytosti pripravené na túto prácu a dokážu pravdivo dodržať to, čo sľúbili voličom, pracovať pre Slovensko. Ostatní kecajú a my to vieme, je to viditeľné. Že je to slabučká vyhliadka pre Slovensko ? Áno je a vôbec to nie je čudné, na Slovensku nemáme vlastencov, teda máme minimum ...

Je komické až teatrálne, ako sa do Bruselu pchajú poniektorí adepti, najmä za hnutie Republika (nielen), pričom sú to väčšinou zúfalci a osobnosti veľmi nevyrovnané so svojim roztraseným egom, v hlbokom duchovnom páde, ktorí nedokážu priaznivo vyladiť ani seba samých, nie ešte pomáhať Slovensku. O to viac sa snažia na seba pútať pozornosť prakticky vo všetkých médiách v rámci "slobody slova", i keď prázdneho a bez hodnoty, či obsahu, akí sú strašne dôležití pre priaznivý vývoj ...

.............

Dnes sa pozrieme podrobnejšie do minulosti, na rok 1919 v Maďarsku a súvisiace udalosti so Slovenskom. Od 27. apríla do 14. augusta 1919 sa uskutočnil vpád maďarského boľševického vojska na Slovensko. Tento vpád bol za ťažkých obetí vojensky odrazený, Maďarsko následne obsadila Rumunská armáda. V tomto čase moc v Maďarsku prevzala do svojich rúk sociálnodemokratická strana Gyulu Peidla, avšak táto bola následne odstránená pučom, kde na jeho základe vyhlásil István Friedrich sám seba za ministerského predsedu. Vidíte v tom niečo zaujímavé, resp. podobné s inými dejinami ? Pokračujeme ďalej ...

Za vlády Istvána Friedricha bol v Maďarsku nastolený tzv. "biely teror" a práve v tomto čase sa vykonali tie najstrašnejšie zločiny proti ľudskosti práve v Maďarsku. Pre slabšie povahy to možno nebude príjemné čítanie. Friedrichova vláda totiž likvidovala všetky výdobytky demokratickej revolúcie, obmedzila občianske práva a slobody. Naplnila väzenia robotníkmi, chudobnými roľníkmi a pokrokovými intelektuálmi. Doslova skaza ... Hudobní skladatelia ako Bartók `či Kodály boli trestne stíhaní, spisovateľ Móricz skončil na čas vo väzení a desiatky ďalších napr. Lukács Mannheim, Polányi, Alexander Korda, sociológ umenia Arnold Hauser, všestranne nadaný umelec László Moholy - Nagy, museli opustiť krajinu, aby sa zachránili. Iní sa stiahli do ústrania. Toto utrpenie však nespôsobila Trianonská dohoda, pretože si ho robili sami Maďari navzájom. Kľúčovými príčinami boli biely teror a antisemitizmus.

16. novembra 1919 obsadili bez odporu Budapešť jednotky Národnej armády Miklósa Horthyho, vláda Friedricha bola odstránená. Horthy prišiel na bielom koni ... Biely teror s hrôzami však pokračoval ďalej aj napriek tomu, že 22. novembra 1919 vytvoril Károly Huszár novú maďarskú vládu. Mocnosti na medzinárodnej úrovni túto vládu uznali, boli akceptované výsledky prvej svetovej vojny a napokon následne Maďarsko podpísalo Trianonskú mierovú zmluvu. Maďarsko sa takto po krátkej etape ľavicovej vlády komunistov (diktatúra proletariátu), malo možnosť na desaťročia oboznámiť aj s pravicovou vládou fašistickej diktatúry veľkoburžoázie. Mnohí ako pseudohistorici sa snažia chorobne ospravedlňovať jeden extrém druhým extrémom. Takto ale etický vzostup a mravná kvalita vyšších princípov nevyzerajú.

V skutočnosti bol červený teror iba kratučkou epizódou oproti bielemu teroru, počet obetí bieleho teroru bol oproti červenému niekoľkokrát vyšší ...

Temné dejiny Maďarska sa opäť ukázali, keď 17. januára 1920 vyšiel ďalší maďarský zákon o "autonómii" Slovenska, ktorý bol ďalším nevydareným pokusom o opätovnú okupáciu Slovenska. Následne 1. marca 1920 maďarský parlament (kompletne ovládnutý v duchovnom pozadí temnými energiami a egregorom) vyhlásil Maďarské kráľovstvo na čele s Miklósom Horthym, ktorý sa stal regentom kráľovstva bez kráľa a bez mora, pričom bol na smiech nielen v Taliansku, ale aj v Európe.

Mierová zmluva s Maďarskom vo Versaille zo dňa 4. júna 1920 síce bola podpísaná, avšak bola maďarskou propagandou klamlivo interpretovaná. Zavedenie tzv. "numeru clausu" sa stalo príkladom fašizmu a antisemitizmu v Maďarsku, kedy parlament vydal zákon č. XX., umožňujúci ministrovi školstva, aby určoval počet židovských poslucháčov na právnických akadémiách a vysokých školách. Išlo o vytlačenie židovských študentov zo škôl a ich prijímanie v podstatne nižšom percente.

Vnútorná zrada, ktorá v podstate stále sprevádzala dejiny Maďarov sa ukázala aj v období 26 až 30. marca 2021, kedy sa po prvý krát pokúsil Karol Habsburský o vládny puč. On sa pokúsil v skutočnosti dvakrát stať uhorským kráľom avšak vždy stroskotal, nakoľko maďarská zapredaná šľachta sa pridala k Miklósovi Horthymu. Po nezdarenom druhom pokuse ho odviezol britský delový čln po Dunaji a následne krížnik ho dopravil až na Kanárske ostrovy, kde vo Funchale Karol I. zomrel ... Európa si vtedy oddýchla, i keď najmä cirkev sa snaží z neho vyrobiť mučedníka a celebruje ho. Pri dnešnej temnej duchovnej kvalite Vatikánu a pápeža sa niet čomu čudovať, je to niečo strašné. Dňa 6. novembra 1921 však boli Habsburgovci definitívne detronizovaní.


Temnota dejín Maďarska je veľká a nie je vyčistená dodnes, podobne ako je tomu aj na Slovensku. Toto bremeno visí nad hlavami mnohých ľudí, bez toho, aby o tom vedeli a je úplne jedno, či tomu veria, alebo nie, či sú ateisti, alebo nie. Zasahuje to aj do dejín Európy.

Keď gróf Albert Apponyi 16. februára 1920 prednášal v Neuilly pred Najvyššou radou svoje známe mierové expozé a odvolával sa v ňom na maďarskú kultúru, tu ktosi v úplnom tichu poznamenal : "No veru, orgováňska kultúra ...!".

Čo to bolo v skutočnosti "Orgováňska kultúra"? Maďarský náučný slovník o Orgoványi hovorí : "Väčšia obec vo veľkej piesočnej puszte, medzi Kecskemétom a Izsákom, okres Kunský Sv. Mikuláš, má 3276 obyvateľov. Po vojne sa táto obec stala známou vraždami, ktoré tam páchal kečkemétsky kontrarevolučný oddiel.".

Pozrime sa podrobnejšie na 20. roky 20. storočia. V roku 1919 zavládol v Maďarsku, ležiacom v strede novej mapy Európy, nový štátny poriadok. Jeho meno je už spomínaný Biely teror. Hoci verejnou formou tohto zriadenia bolo kráľovstvo, nemýľte sa, jeho trón bol obsadený až dovtedy, kým azda naň nebude môcť zasadnúť niektorý degenerovaný Habsburg. Vladársku moc vykonával v službe otupený viceadmirál, bezvýznamný muž, šľachtic z Nemaníc menom Horthy. V podstate tento pomätený človek mal viac štastia ako schopností. Do čela štátu ho vyniesli v roku 1919 najzbabelejšie vraždy v Siófoku, pričom pravá podstata tohto štátneho poriadku v Maďarsku sa dá vyrátať na desiatich prstoch.

Horthy chránil zdegenerovanú hrôzovládu vrstvy povaľačov - dôstojníkov, ktorí nestrpeli žiadnu obmedzovaciu štruktúru, žiadne ani najmenšie zdanie, aby vládcovia Európy mohli nahovoriť európskym národom, že v Maďarsku nie je niečo v poriadku. Predstierali veľmi intenzívne, že v Maďarsku vládne úplný pokoj, na oko ...

Tu sa vráťme pre ilistráciu k hrôzovláde, ktorá vládla v Maďarsku. Po 1. auguste 1919, potom, ako Budapešť obsadili Rumuni a potom, ako bol Miklós Horthy vymenovaný za vrchného veliteľa maďarskej Národnej armády, to bola práve Maďarská národná armáda, ktorá ustanovila svoj hlavný stan v segedínskej Kassovej kaviarni. Postupne začala prenikať do župy až k Balatonskému jazeru, kde pod pláštikom prenasledovania komunistov v podstate lúpila, vraždila, kradla a ohrozovala mestá aj dediny, bežných občanov. Išlo presne o zdegenerovanú zberbu barónov okolo Horthyho, ktorá vraždila s takou krutosťou a do nebies volajúcou nemilosrdnosťou, že to skutočne presahuje takmer každú ľudskú predstavivosť.

Rozpútala sa totálna šikana, Rumuni, ktorí spočiatku neboli veľmi zorientovaní robili taktiež špinavú prácu, pre tzv. "očistu od boľševikov". Rozmohla sa Horthyho záľuba, trýznenie zatknutých, hladovanie, bitie, ubíjanie na smrť kyjakmi, býkovcami a pod. Vznikal veľký národný žalár. Tu je potrebné zdôrazniť, že tieto špinavosti vykonávali samotní Maďari, pričom najtragickejšie bolo, že po 1. auguste 1919 sa týmto trýzneniam nadávalo "národná rytierskosť".


Nepripomína vám to vážení čitatelia pomýlený výklad pojmov, ako to robia dnes na Slovensku zúfalo stratené politické subjekty ako PS, OĽaNO, Demokrati a ďalší ?

O pomstychtivých ľudských zvieratách, akého strašného sadizmu sa dopúštali Maďar na Maďarovi budeme písať v ďalšom článku ...

...................

Z á v e r :

Pokiaľ si uvedomíme, koľko zverstiev sa páchalo v minulosti aj v Maďarsku, na Slovensku, kdekoľvek v Európe, je potrebné si priznať, že všetky tieto deje a negatívna minulosť nechávajú za sebou otlačok, nehmotný otlačok, ktorý nesie v sebe prvky fašizmu, sadizmu, antisemitizmu, neľudskosti. Vidíme ich v celej Európe, drieme to vo vrstvách dejín aj jednotlivých bytostí. Len očisťovaním seba samých a nárastom počtu jedincov, ktorí sa chcú zlepšovať správnym spôsobom naozaj, nie rečami, je možné dospieť správnou cestou k priaznivému vzostupu a dosiahnutiu takého vývoja, ktorý je lepší, než to, čo tu bolo predtým dodnes .............. Fašizmus ako taký a jeho duchovné pozadie v princípe spôsobuje temná štruktúra nazývaná v odbornej terminológii ako "čierne bratstvo", ktorú majú mnohé ľudské bytosti nasadenú väčšinou vzadu na chrbte, prípadne na iných miestach ako temný klon, o ktorom vôbec nemusí človek vedieť, ide o energetickú parazitujúcu štruktúru, ktorá ho úplne ovláda. Vnímať to môžu citlivejší ľudia s čistým naladením, avšak väčšinou sa tieto štruktúry nachádzajú vo vnútri energetických obalov a vrstiev či nánosov ľudskej bytosti zapadnuté, ktoré bežný človek nemá šancu zistiť, identifikovať, vyčistiť a neutralizovať. O tom niekedy inokedy, to je veľká téma ... Ako príklad môžeme uviesť ... obsadení čiernym bratstvom v duchovnom pozadí sveta takmer na 100 % temné bytosti zla na Zemi v minulosti boli napríklad nacisti (fašistickí pohlavári) ako Reinhard Heydrich, Rudolf Hess, Martin Bormann, Alfred Rosenberg, Karl von Haushoffer, Dietrich Eckhart, Jozef Mengele, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring, Adolf Hitler, Wilhelm Canaris, Joachim von Ribbentrop a ďalší ...

Pokračovanie nabudúce ...


© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, jún 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, jún 2024


https://www.ariadneknihy.sk/