POKIAĽ NECHCEME BYŤ SLEPÍ a SÚSTAVNE KLAMANÍ, v prvom rade musíme pracovať NA SEBE, nie na okolí ...

07.06.2023

Začneme úryvkom z článku zo dňa 2. júna 2023 :

Je pravdou, že spájať ľudí môže idea. Bez debaty. Otázkou zostáva tajomstvo, že aká idea. Pokúsme sa odpovedať, prosím, na otázku, akú ideu môže vyprodukovať človek, ktorý je v duchovnom páde, je slepý, vedený je len rozumom a kalkulom sebectva? Aké to asi budú idey? Aké idey môže vyprodukovať človek, ktorý nie je na priaznivom etickom, mravnom a energetickom vzostupe? Aké budú idey človeka, ktorý predstiera empatiu a pritom je ťažký manipulátor a klamár? Čo teda môže skutočne spájať ľudí?

Pokiaľ nechceme byť slepí a sústavne klamaní, musíme ako jednotlivci pracovať v prvom rade na sebe, nie na okolí. Pokiaľ chceme vedieť rozpoznávať pravdu a lož, čo v našej realite na Zemi je možné (mnohé ľudské bytosti to dokazujú), sústavne musíme pracovať na svojom energetickom vyladení a kvalite vyváženosti celej bytosti. Bez duchovnej zložky bytosti spolupracujúcej 24 hodín denne s hmotnou zložkou bytosti na vzostupe naladenia frekvencie priaznivej energie, nemáme šancu vedieť tvoriť nové vyvážené, lepšie deje, než v minulosti. Potom sa nečudujme zacyklenosti a stagnácii, keď strácame zbytočne čas...

Len to si môžu dovoľovať k slovenskému národu parazitujúce bytosti a temné systémy, čo si jeho občania nechajú, aby si mohli tieto parazity dovoliť. Žiaľ, že na Slovensku u mnohých ľudí platí tendencia, že si myslia, že čím skôr a viac majetkov nahrabú, tak tým skôr "budú mať pokoj". Toto je jedna z kardinálnych myšlienok, ktorá vedie Slovákov k degenerácii (česť výnimkám). Je to doslova duchovný prúser. Drvivá väčšina rodičov takto vedie aj svoje deti. "Čím skôr dobre zarobíš, nahrabeš majetky, tým lepšie, potom môžeš vegetiť ...". Nie je teda zaujímavá postupná systematická každodenná práca na sebe a zlepšovanie komplexnej ľudskej bytosti, u väčšiny ľudských bytostí nie.

Toto je charakter "slovenskej empatie a energetickej nesebeckej čistoty". Česť všetkým výnimkám. Tak čo potom chceme v novom priaznivejšom vývoji? Plačeme, že nám grázli bezočivo vylepia na billboardy špinu americkej ambasády ako chcú ovplyvňovať voľby? Každý nech sa pozrie na seba, aké má kvality vo svojom vnútri, v srdci. Nepreberajú Slováci náhodou duchovnú degeneráciu zo západnej kultúry? Namiesto toho, aby plnili svoje výnimočné poslanie v materiálnom svete? Potvrdzujú to opakovane prijaté informácie z duchovného pozadia, že je tomu tak. 

.................

Dnes sa budeme venovať téme knihy, ktorej slovenský preklad sme vydali a o pár dní uzrie svetlo sveta od autora D. A. Riveru - Posledné Varovanie - Dejiny Nového Svetového Poriadku (2. diel), pripomeňme si dva úryvky z nej, prvý (str. 310) :

Aj mnohí sekulárni myslitelia obhajovali svetovú federálnu vládu, konkrétne, aby sme vytvorili takúto spoločnosť podľa vedeckého smeru, pretože to prinesie lepšiu existenciu. Uvažujme teda o slovách Bertranda Russella, uznávaného intelektuálneho a humanistického filozofa. Tento nositeľ Nobelovej ceny mal na akademickej pôde obrovský vplyv v oblasti logiky, matematiky a analytickej teórie. A jeho názory na populáciu a svetovú vládu boli obzvlášť poučné : 

"Nepredstieram, že kontrola pôrodnosti je jediný spôsob, ako zabrániť nárastu populácie. Sú aj iné: vojna, ako som pred chvíľou poznamenal, bola doteraz v tomto smere sklamaním. Ale možno sa bakteriologická vojna môže ukázať ako efektívnejšia. Ak by sa čierna smrť mohla rozšíriť po celom svete raz za každú generáciu, preživší mohli slobodne plodiť bez toho, aby bol svet príliš plný. V tomto by nebolo nič, čo by podvodníka urazilo vedu zbožných, alebo obmedziť ambície nacionalistov. Situácia môže byť trochu nepríjemná, ale čo s tým? Skutočne uvážliví ľudia sú ľahostajní k šťastiu, najmä k šťastiu iných ľudí. Svetová vedecká spoločnosť nemôže byť stabilná, pokiaľ neexistuje svetová vláda."

A v roku 1959 napísal vo svojej knihe Budúcnosť vedy nasledovné :

"Verím, že vďaka ľudskej hlúposti bude svetová vláda nastolená iba silou, a preto bude spočiatku krutá a despotická. Ale verím, že je to nevyhnutné pre zachovanie vedeckej civilizácie a že ak sa to raz zrealizuje, postupne to vyvolá ďalšie podmienky znesiteľnej existencie."


- druhý úryvok na str. 366, 367 :

Kabala - sú judaistické mystické praktiky, ktoré si osvojili Židia z Babylonu. H.P. Blavatská opísala kabalu ako: "Skrytá múdrosť hebrejských rabínov stredoveku odvodená zo starších tajných doktrín týkajúcich sa božských vecí a kozmogónie, ktoré boli po čase zajatia Židov v Babylone spojené do teológie. Všetky diela, ktoré spadajú do ezoterickej kategórie, sa nazývajú kabalistické."

Babylon prostredníctvom židovských gnostikov, aby položil základy rímskokatolíckej teológie. Ezoterický gnosticizmus preniknutý do katolíckej teológie bol založený na židovskej kabale. Pytagorejská myšlienka tvorivých schopností čísel a písmen, na ktorej je založený "Sefer Yez.irah" a ktorá bola známa v tannaitských časoch sa ukázala ako stará kabalistická koncepcia.

V skutočnosti viera v magickú silu písmen tetragrammatonu a iných mien božstva. Zdá sa, že má pôvod v Chaldeji. Čokoľvek teda bola teurgická Cabala, ktorá pod menom "Sefer (alebo "Hilkot" Yez.irah) primäla babylonských rabínov štvrtého storočia, aby "stvorili teľa pomocou mágie". Ale najmä gnosticizmus svedčí o staroveku Kabaly. Chaldejského pôvodu, ako navrhol Kessler a definitívne ukázal, že gnosticizmus mal židovský charakter dávno predtým, než sa stal kresťanským.

Mágia a okultný mysticizmus prechádzajú celou kabalou. Judith Weill, profesorka židovskej mystiky, uviedla, že mágia je hlboko zakorenená v židovskej tradícii, ale Židia sú zdržanliví, pokiaľ ide o jej uznanie, a dokonca ju ani neoznačujú ako mágiu. Gershom Scholem (1897-1982), profesor kabaly na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, pripustil, že kabala obsahuje veľké množstvo čiernej mágie a kúziel, čo podľa neho zahŕňa privolávanie síl diablov, aby narušili prirodzený poriadok vecí. Profesor Scholem tiež uviedol, že existujú diabli, ktorí sú podriadení Talmudu; v kabale sa títo diabli nazývajú shedim Yehuda'im. Židovská kronika odhalila, že okultné praktiky ako výroba amuletov, kúziel a talizmanov sa vyučujú v Jeruzaleme na rabínskom seminári Yeshivat Hamekubalim. Preto Ježiš povedal Židom: "Vy ste zo svojho otca diabla a budete konať žiadosti svojho otca. (Ján 8:44). Biblia jasne hovorí, že magické umenie je pre Pána ohavnosťou.

Kabala sa objavila v stredoveku a má mnoho ezoterických významov. Je však potrebné poznamenať, že osobe zasvätenej do jej tajomstiev sľubuje veľké úspechy v akejkoľvek oblasti. Pomocou vedomostí skrytých pred všetkými bude schopný ovládať mystické sily, ktoré prinesú úspech v podnikaní a osobnom živote. 

Jedným zo symbolov kabaly je červená vlnená niť uviazaná na ľavom zápästí, ktorá "bude chrániť" pred negatívnou energiou a zlým vplyvom iných. V roku 2000 sa mnohé hollywoodske hviezdy začali zaujímať o mystické učenia a začali nosiť amulet ako symbol svojho "osvietenia". Nie každá červená niť však chráni človeka pred uhranutím. Predtým, ako sa dostane na ruku, musí prejsť špeciálnym obradom. V skutočnosti ide o temný úpis v duchovnom napojení konkrétnej bytosti, ktorým na seba človek automaticky priťahuje temné magické systémy, a je úplne jedno, či o tom vie, alebo nie. 

...............

Z hľadiska pravdivého poznania duchovného pozadia sveta, sa nevedomé energetické úpisy, ktoré parazitujú na energii ľudskej bytosti a jej okolí, sa u človeka vyskytujú častejšie ako vedomé.© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

https://www.ariadneknihy.sk/