Podobnosť duchovných princípov Slovenska a Ruska v súvislosti s národnou integritou ...

07.11.2022

Vážení čitatelia, dnes upriamime vašu pozornosť na literárne diela, ktoré svojim charakterom a duchovnými energiami majú spoločné princípy. Dalo by sa o nich z hľadiska rozboru písať veľa, ale my necháme každého čitateľa bádať ako samostatného jedinca, najmä, keď sa zahĺbi do nasledovných diel.

Jedným z významných ruských filozofov, mysliteľov (inak predstaviteľ čistej poézie, estetiky, slavjanofil), o ktorom ešte budeme hovoriť v súvislosti s reláciami v podcastoch o filozofii, bol Fjodor Ivanovič Tjutčev, (1803 - 1873), ktorý v polovici 19. storočia v dôsledku začatia krymskej vojny (druhej protiruskej vojny 19. storočia) napísal báseň, majúcu veľmi dôležitý strategický význam počas celej epochy ... boja za národnú integritu "O ruskom jazyku". Už v tom čase poukazuje na pôsobenie globalistických štruktúr a hrozby z toho vyplývajúce ... 


Tu je pár riadkov z tohto diela (slovenský preklad) :


Teraz ti nie je do veršov,

Ó, slovo ruské, rodné,

Dozrela žatva, žnec hotov,

Nastalo obdobie nadpozemské...


Lož sa vtelila do čepele;

Nejakým Božím dopustením

Nie celý svet, no všetko, čo je v pekle 

Теbe hrozí doluzvrhnutím...


Všetky rúhavé umy,

Všetky Boha špiniace národy

Zo dna vystúpili kráľovstvá tmy

V mene sveta a slobody!


Теbe oni chystajú okov,

Теbe hanobiace potupenie,

Тy's lepších, budúcich časov

Hlahol, i život, i osvietenie!


Ó, v tomto skúšaní prísnom,

V poslednom osudnom boju

Nezraď že seba, česť svoju,

A osveč sa pred Bohom ...

...


Ide o veľkú principiálnu podobnosť dielu nášho slovenského velikána Sama Chalupku (1812 - 1883) - Mor ho!. V oboch dielach ide o zhodné duchovné princípy ochrany národnej integrity, schopnosti svojbytnosti, hrdosti, zvrchovanosti, kultúrnej rýdzosti, čo pochopiteľne nie je náhoda aj vzhľadom k časovej synchronicite.

...

Necháme na každom jednotlivcovi, čo si pri čítaní a zahĺbaní sa týchto diel uvedomí, čo všetko ho napadne, aké impulzy zachytí ...


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022


https://www.ariadneknihy.sk/