Po stopách histórie CHAZAROV ... ďalšie doplňujúce poznatky k podcastom o Chazaroch (1. časť)

21.02.2023

V súvislosti s pravdivým poznaním minulosti sme pripravili s prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD. ku dnešnému dňu 10 relácií (podcastov) na tému Chazarov, v ktorých budeme ešte pokračovať. Vzhľadom k tomu, že ide o veľmi rozsiahlu tému, nadväzuje na ňu mnoho ďalších súvislostí, ktoré rozvedieme aj v niektorých článkoch. Tu je namieste dať do pozornosti knihu autora prof. Šafina s názvom O Ruskom Byzantinizme, Židovstvujúcich a Vesternizácii Ruska (1. diel), ktorá vyjde v našom vydavateľstve v priebehu pár dní. Predmetná téma veľmi úzko súvisí s témou histórie Chazarov.

Ako táto kniha súvisí s Chazarmi?

Po rozpade Chazarského kaganátu a páde Byzantskej ríše sa pôvodní obyvatelia Chazarie rozptýlili na mnohé územia a jedným z týchto území bolo práve aj územie dnešného Ruska. Čas plynul a judaistické náboženstvo bolo vlastné práve obyvateľstvu tej doby. Pravoslávie bolo samozrejme náboženstvom vtedajšieho obyvateľstva, ale práve Židia a judaizmus sa stali tŕňom v oku obyvateľov vtedajšej Rusi.

Rusko ako následník Byzantskej ríše prevzalo nielen pozitívne dedičstvo, ale aj rôzne učenia, ktoré sa časom prejavili ako herézy, ktoré sa ukázali byť v príkrom rozpore s pravoslávím a ortodoxnou starootcovskou vierou. Herézy strigoľnikov a židovstvujúcich sa stali akýmsi predvojom vesternizácie Ruska, čo súvisí práve so spomenotou históriou Chazarov, pretože niektorí potomkovia sa prejavili ako pomstychtivci Rusku, neustále si brúsiac zuby na územie dnešnej Ukrajiny, resp. na územie pomedzia Čierneho a Kaspického mora a samozrejme položiť Rusko na kolená. Dôkazom tejto v minulosti skrytej, teraz už však očividnej, "genocídy" obyvateľstva je práve obkľúčenie územia Ruska.

Výsledkom zápasu so židovstvujúcimi sa stala surovejšia politika mocnejúceho ruského štátu vo vzťahu k židom. Štúdium a skúmanie všetkých týchto aspektov poskytuje stále jasnejší a konkrétnejší obraz histórie východnej Európy na konci stredoveku a pomôže lepšie pochopiť tú oblasť sveta, ktorej vplyv na históriu človečenstva je faktom nielen minulosti, ale aj prítomnosti. Najvýraznejšie rozdiely medzi Rusmi a judaizujúcimi sa vytvorili práve v dobe židovstvujúcich, pričom na celé stáročia podmienili ďalší vývoj. V tomto období, ktoré je uvedené v spomenutej knihe prof. Šafina, je veľmi pútavým spôsobom spomenuté aj spoločenská situácia v tomto období, či je to už obdobie reformácie Martina Luthera, akýsi počiatok renesancie a vznik rôznych heréz, ktoré sa stali základom rôznych temných ezoterických hnutí New Age, ktoré smerovali nielen na likvidáciu pravoslávia, ale aj na presakovanie temných energetických vplyvov v duchovnom pozadí sveta stále viac k ľuďom.

Predmetná kniha je jednou z kľúčových pre pochopenie určitých princípov koreňov nenávisti, problematiky Chazarov a Ruska, koncom stredoveku a začiatku novoveku.

Veľkým prínosom sú informácie v tejto knihe pre historikov, pedagógov alebo aj laikov, ktorých zaujíma pravdivé poznanie a história, pátrajú po chýbajúcich ohnivkách v pochopení stredovekej histórie, či rozdelení východu a západu. Niečo, čo sa bežne v škole nedozviete, prosím určite ani neočakávajte od "kapacít" na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, či lžou presiaknutých mainstreamových médií, niečo také, ako pravdivé poznanie v tejto oblasti.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023https://www.ariadneknihy.sk/