ONI by nám to predsa NEUROBILI ?! ... takéto myslenie mnohých etických ľudí, ktorí nerobia ZLO, je naivné !

15.01.2023

Mnoho ľudských bytostí na Slovensku, ktoré žili celý život slušne, eticky, pracovali, vychovali deti, podieľali sa na tvorbe hodnôt a spoločnosti, ktoré za posledných 30 rokov rôzni grázli rozkradli, sú dnes dôchodcovia. Namiesto toho, aby si mohli užívať "striebro vo vlasoch", dôstojne na dôchodku, v pokoji so svojimi vnúčatami a záľubami, sa dožili toho, že vládna banda stvára na Slovensku (nielen za posledné 2 roky) činnosti, smerujúce k zničeniu Slovenska. Žiaľ, preto musíme pomáhať tým najslabším, deťom a dôchodcom predovšetkým a to aj robíme.

Ľudia zo staršej generácie pri svojej kultivovanosti majú myslenie, na základe ktorého si nevedia predstaviť, jednoducho povedané, skazenosť a mravnú indiferentnosť politikov. Myslia si, že "oni by nám to predsa neurobili", majúc na mysli zlo tvorené politikmi a rôznymi temnými predstaviteľmi verejného života, vlád. Nedokážu si predstaviť, že politici môžu ísť proti vlastnému národu, bez mihnutia oka, ho zničiť, zapredať ... Žiaľ, je to tak. Etický človek s mravným zákonom v srdci, si to nechce pripustiť, že niečo takéto existuje. Ale existuje. Na Slovensku sme svedkami zničenia štátu za posledné 2 roky ...

Neostáva nám nič iné, iba nevzdávať to. Nádej, záujem a chuť do života, Odvaha k tomu, aby Láska ako tvorivá sila pôsobila vo svetle a Pravde, spravodlivosti, Mieri, a aby sme využili ČAS, ktorý nám bol daný. I keď je vývoj na Slovensku v podstate v nezvratnom páde, vždy sa dá urobiť aj niečo skutočne priaznivé, spomaliť pád ... Preto sa zúčastníme Referenda, ktoré sa bude konať 21. januára 2023. Mravná iniciatíva a morálny postoj sa prejaví v skutkoch, ktoré môžu zastaviť pôsobenie ZLA a temnoty, aspoň sčasti.

...

O tom, že "oni by nám to predsa neurobili" sa dá skutočne veľmi veľa diskutovať. Tak, ako sa aj na Slovensku smejú rôzni šmejdi v politických funkciách a vo vláde v demisii, na tom, či existuje "tajná tieňová svetová vláda", či Nový svetový poriadok ?! Môžete sa smiať, ale na svojej hlúposti, skazenosti a obmedzenosti. Však pán Káčer?! 

Práve pre vytriezvenie, je potrebné poznať pravdivo minulosť ľudskej civilizácie komplexne. Vtedy vieme pochopiť, ktorým grázlom nielen na Slovensku, ale na Planéte Zem vadí napríklad rodina, otec, matka, národ, kultúra, identita, integrita. Toto všetko sa dá poctivým štúdiom pravdivých kníh a informácii zistiť. Už sme spomínali knihu s názvom Posledné Varovanie ... Dejiny Nového Svetového Poriadku, ktorá onedlho uzrie svetlo sveta v našom e - obchode. Táto kniha je bez najmenších pochybností dielo s vysokou mierou pravdivosti, na slovenskom a českom trhu skutočne kvalitná, kde mnohí odborníci a vedci odporúčajú túto knihu aj pre vysokoškolských pedagógov, pochopiteľne pre všetky generácie.


Aj dnes máme malú ochutnávku pre vás (str. 20, 21, 22) ... nech sa páči, pár informácii z predmetnej knihy o tom, čo to je "Nový svetový poriadok", podľa viacerých pramenných zdrojov :

V roku 1947 vyzvalo American Education Fellowship (AEF - predtým známe ako Asociácia progresívneho vzdelávania) "nastolenie skutočného svetového poriadku, poriadku, v ktorom je národná suverenita podriadená svetovej autorite..."

Brock Chrisholm, prvý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie OSN, povedal: "Na dosiahnutie jednej svetovej vlády je potrebné odstrániť z myslí ľudí individualizmus, ich lojalitu k rodinným tradíciám a národnej identifikácii." 9. februára 1950 podvýbor Senátu pre zahraničné vzťahy predstavil súbežnú rezolúciu 66, ktorá začala: "Keďže na dosiahnutie všeobecného mieru a spravodlivosti by sa súčasná Charta Organizácie spojených národov mala zmeniť tak, aby poskytovala skutočnú ústavu svetovej vlády..."

James Warburg, člen Rady pre zahraničné vzťahy (CFR), 17. februára 1950 povedal Výboru pre zahraničné vzťahy Senátu: "Budeme mať svetovú vládu, či sa vám to páči alebo nie, dobytím alebo súhlasom."

Senátor William Jenner vo svojom prejave z 23. februára 1954 povedal: "Dnes môže byť cesta k úplnej diktatúre v Spojených štátoch vytýčená prísne legálnymi prostriedkami, neviditeľnými a nepočutými Kongresom, prezidentom, ani ľudom... Navonok máme ústavnú vládu. Fungujeme v rámci našej vlády a politického systému, ďalší orgán zastupujúci inú formu vlády, byrokratická elita, ktorá verí, že naša ústava je zastaraná a je si istá, že je to víťazná strana... 

Všetky podivné vývojové situácie v dohodách o zahraničnej politike možno vysledovať k tejto skupine, ktorá si s nami robí čo chce... Táto politická akčná skupina má svoje vlastné miestne politické podporné organizácie, svoje vlastné nátlakové skupiny, svoje vlastné záujmy, svoju oporu v našej vláde."

V septembri 1960 Elmo Roper v príhovore nazvanom "Cieľom je vláda jedného sveta", povedal: "Pretože je jasné, že prvý krok k svetovej vláde nemožno dokončiť, kým nepokročíme na štyroch frontoch: vojenskej, politickej a sociálnej."

Na sympóziu z roku 1963 (sponzorovaným ľavicovým Fondom pre republiku Fordovej nadácie) s názvom "Elita a voliči: Je možná vláda ľudu?" senátor J. Wiliam Fulbright, predseda senátneho výboru pre zahraničné vzťahy povedal: "Prípad vlády elít je nevyvrátiteľný... vláda ľudu je možná, ale vysoko nepravdepodobná."

Senátor Russel Long z Louisiany, ktorý bol 18 rokov predsedom finančného výboru Senátu, povedal, že: "naša "vláda je úplne, ale úplne mimo kontroly. Nevieme, koľko dlhodobého dlhu sme uvalili na americký ľud. Finančná situácia z roka na rok sa zhoršuje..." Povedal tiež: "Vytvorili sme vo Washingtone takú gigantickú byrokraciu, že riadi túto vládu pre byrokraciu, ako chcú, a nie pre ľudí v Spojených štátoch. V Amerike už nemáme zastupiteľskú vládu. 

Kongresman Larry P. McDonald, ktorý bol v roku 1983 zabitý pri lete 007 Korejských aerolínií, ktorý zostrelili Sovieti, povedal: "Snahou Rockefellerovcov a ich spojencov je vytvoriť jedinú svetovú vládu kombinujúcu superkapitalizmus a komunizmus, rovnaká strecha, všetko pod ich kontrolou... Mám na mysli sprisahanie? Áno. Som presvedčený, že takéto sprisahanie existuje, má medzinárodný rozsah, plánované starými generáciami a neuveriteteľne zlé úmysly."

Zbigniew Brzezinski, ktorý bol poradcom prezidenta Cartera pre národnú bezpečnosť, povedal: "...táto regionalizácia je v súlade s trojstranným plánom, ktorý vyžaduje postupné zbližovanie Východu a Západu, čo v konečnom dôsledku povedie k cieľu "jednej svetovej vlády... národná suverenita už nie je životaschopným konceptom."

Norman Cousins, čestný predseda Planetary Citizens for the World We Chose (aj ako prezident Svetovej federalistickej asociácie), cituje časopis Human Events: "Svetová vláda prichádza, v skutočnosti je to nevyhnutné. Žiadne argumenty pre alebo proti túto skutočnosť nemôžu zmeniť."

Počas konfrencie Bilderberger v roku 1991, ktorá sa konala v Evians vo Francúzsku, Dr. Henry Kissinger, povedal: "Dnes by bola Amerika pobúrená, keby jednotky OSN vstúpili do Los Angeles, aby obnovili poriadok (s odkazom na nepokoje spôsobené incidentom Rodneyho Kinga). Zajtra budú vďační! To platí najmä vtedy, ak im bude povedané, že existuje vonkajšia hrozba, či už skutočná alebo promulgovaná, ktorá ohrozuje našu samotnú existenciu. Práve vtedy budú všetky národy sveta prosiť, aby ich oslobodili od tohto zla. Jedna vec, ktorej sa každý človek bojí, je neznámo. Pri predložení tohto scenára sa individuálnych práv dobrovoľne vzdajú, aby im svetová vláda zaručila blahobyt."

25. októbra 1991 David Fundenburk, bývalý veľvyslanec USA v Rumunsku (1981-85), povedal skupine v Severnej Karolíne: "George Bush sa obklopoval ľuďmi, ktorí veria v jednosvetovú vládu. Veria, že sovietsky systém a americký systém sa zbližujú a spôsob, akým by to dosiahli, bol prostredníctvom OSN, ktorej väčšina zo 166 členských štátov je socialistická, ateistická a protiamerická."

Časopis Time z 20. júla 1992 v článku s názvom "Zrodenie globálneho národa", Strobe Talbott, redaktor (neskôr Clintonov námestník ministra zahraničných vecí) napísal: "V budúcom storočí budú národy, ako ich poznáme, zastarané: všetky štáty budú uznávať jedinú, globálnu autoritu. Národná suverenita nakoniec nebola až taký dobrý nápad... Ale trvalo udalostiam v našom vlastnom úžasnom a strašnom storočí, aby sme získali argument pre svetovú vládu." V roku 1993 získal Norman Cousins Global Governance Award za článok a za to, čo dosiahol "pre vec globálnej vlády".

Pápež Ján Pavol II. povedal: "Do konca tohto desaťročia (2000) budeme žiť pod prvou svetovou vládou... jedna svetová vláda je nevyhnutná."

22. marca 2022 Joseph Biden na stretnutí Okrúhleho stola povedal: "Tam vonku nastane nový svetový poriadok a my ho musíme viesť."

Nečudovali ste sa, prečo sú veci také aké sú? Aj keď je zvolený nový prezident a nastupuje nová administratíva, výkonná politika sa nemení, ani stav národa - ktorý sa stále zhoršuje. Existuje nejaká skupina, ktorá infiltrovala obe politické strany, našu vládu a mnohé ďalšie vlády, ktorá roky vytvárala a kontrolovala svetové dianie a až teraz sa oficiálne identifikuje, pretože je príliš neskoro zastaviť tohto molocha? Áno, verím, že existuje. To je účelom tejto knihy, sledovať pôvod a rast skupiny, ktorá sa stala známou ako Nový svetový poriadok, a prečo existuje taká masívna kampaň za jej prijatie.

Prezident Bill Clinton vo svojom prvom inauguračnom prejave v roku 1993 povedal: "Hlboké a mocné sily otriasajú a pretvárajú náš svet a naliehavou otázkou našej doby je, či dokážeme zmeniť nášho priateľa a nie nepriateľa."

Musíte presne vedieť, aké sú tieto zmeny a ako ovplyvnia životy a vašu rodinu. Sľub Abrahama Lincolna o "vláde ľudu, ľuďom, pre ľud" sa stal vtipom. Po prečítaní tejto knihy budete vedieť, prečo sú veci také aké sú, a keď budete počuť, že "oni" sú za niečo zodpovední, budete vedieť, kto sú "oni".

THE FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH YEARS OF EXPERIENCE.

Teraz spočítajte F vo vete. Počítajte ich iba raz a nevracajte sa a počítajte ich znova. Nečítajte ďalej, kým to neurobíte.

Existuje šesť F. Väčšina ľudí však nájde len tri. Pred rokmi bol váš mentálny systém "naprogramovaný" tak, aby považoval F v "OF" za V, takže sa zdá, že zmizne, keď hľadáte F. Bolo dosť ľahké vidieť "skutočné" F v FINISHED, FILES a SCIENTIFIC, ale podmienený "slepý uhol" blokoval vaše vedomie o ďalších troch F. Takže vidíte, je naozaj možné sa na niečo pozerať a nevidieť to! Takto muži pracujúci v zákulisí manévrovali a manipulovali s udalosťami a situáciami, aby dosiahli svoje ciele ...

... toľko krátke úryvky z knihy ...

...

Predmetnú knihu si môžete objednať v našom e - obchode. Druhá časť vyjde taktiež v roku 2023. Želáme veľa chuti do pravdivého poznania ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023


https://www.ariadneknihy.sk/