ODKAZ pre Ľudské bytosti, ktoré sa zúčastnili Referenda a zakrúžkovali "ÁNO" : Nenechajte sa pasovať do úlohy porazených ... OPAK JE PRAVDOU !!!

23.01.2023

ODKAZ pre Ľudské bytosti, ktoré sa zúčastnili referenda a zakrúžkovali "ÁNO": Nenechajte sa pasovať do úlohy porazených ... OPAK JE PRAVDOU !!!

Toto je absolútne kľúčové si uvedomiť, vnútorne prijať do svojich sŕdc a do najhlbších úrovní, na ktoré máme adresu u svojej bytosti. Všetci jedinci, ktorí v sobotu 21. januára 2023 vyjadrili v Referende svoje "ÁNO" jednoznačne urobili bez akýchkoľvek pochybností možno jedno z najzásadnejších rozhodnutí týkajúcich sa jednak vlastných bytostí (detí, rodín, generačných úrovní, priateľov ...), ale aj Slovenska ako takého, za obdobie všetkých jeho doterajších podôb, princípov bojov za národnú identitu, integritu, svojprávnosť, zvrchovanosť, teda hovoríme o posledných viac než 1 000 rokoch. 

Tu ide o zásadný duchovný princíp, ktorý väčšina ignoruje (najmä tých, ktorí Referendum odignorovali), resp. sa na ňom smeje. Ide o priaznivú duchovnú energiu, ktorá sa uzemnila ako Odvaha a Nádej v materiálnom svete, prekonanie strachu, že môžeme prekonať samých seba vo viere k lepším zajtrajškom a existencii na Slovensku. Každý jedinec, ktorý v sobotu "ÁNO" zakrúžkoval, je svojim spôsobom hrdina a patrí mu úcta. Dokázal totiž svoju sebaúctu a sebalásku, ktorú vyžaruje aj do okolia. To číslo blížiace sa k hranici 1.200.000 je mimoriadnou silou a energetickou formáciou, ktorá nesie jasný odkaz okoliu a svetu. Mnohí si to ani neuvedomujete, aký dôležitý je tento moment v dejinách. Došlo k spomaleniu závratného pádu smerujúceho k likvidácii Slovenska. Áno, zatiaľ môžeme hovoriť len o spomalení fatálneho duchovného pádu.

Tento prejav v Referende totiž vôbec nebol "len o politike". Zdôrazňujeme, že ide o princíp v duchovnej oblasti, ktorý sa uzemnil. Prejav vnútornej slobody, duchovnej slobody jednotlivca, kde sa rozpúšťajú vazalské tendencie hmlistých otroctiev. Vnútorná sloboda a duchovná sloboda jednotlivca je teda aj vnútorná sebadisciplína, kde si samotná ľudská bytosť uvedomuje svoju hodnotu (pozitíva a na druhej strane aj negatíva, ktoré treba odstrániť), uvedomuje si, že práve ona je základným článkom, ktorý si vytvára prostredie v ktorom žije, podmienky za akých sa bude spravovať spravodlivo a čestne štát, hodnoty pravdy a áno, aj princípov, že politici vo svojej službe sú zodpovední za svoju činnosť voči každému z nás.

V tomto kontexte sa má zušľachtiť aj základný zákon štátu a tým je Ústava SR, aby bola čistejšia, spravodlivejšia, čestnejšia, atď. Opakujeme, že to je už ale prejav v materiálnej úrovni - v oblasti právnej. Schopnosť bez akýchkoľvek problémov dokázať zastaviť parazitov vo vládnych pozíciách, ktorí škodia pri spravovaní štátu. Na strane druhej to vedie samotného jedinca k tomu, aby sa neustále snažil tvoriť lepšiu verziu samého seba, ide totiž o vzájomné pôsobenie jednotlivca a celku.

Bez zvýšenia frekvencie priaznivej energie úrovne Vedomia u jednotlivcov, totiž nie je možné dospieť k zvyšeniu kvality energeticko - informačných polí a teda ku priaznivejšiemu vývoju v materiálnom svete. V našom časopriestorovom kontinuu bez zvyšovania tejto frekvencie priaznivého naladenia jedincov sa v podstate nič nezmení, dochádza k zacykleniu. O to viac je výnimočné rozhodnutie tých jedincov, ktorí v sobotu 21. januára 2023 účasťou na Referende zakrúžkovali "ÁNO".

Teraz je však dôležité nenechať sa rôznymi degenerátmi pasovať do úlohy "porazených". Útokov je mnoho, od mainstreamových médií, cez skrachovaných politikov a degenerátov v demisii, p. Čaputovej, až po rôznych komentátorov, ktorí sa snažia vychýlene a nepravdivo vykladať situáciu, ktorá bola priaznivým signálom (i keď neplatným) výsledkom Referenda navodená na Slovensku. Tá ich obmedzenosť a ukážková hlúposť sa prejavuje aj v neznalosti princípov matematiky v úrovni základnej školy, ktorú ani vo svojich zlých úmysloch nedokážu aplikovať :-) 


V žiadnom prípade nie sme porazení, opak je Pravdou. Obstáli sme v náročnej skúške a prídu ďalšie. Cesta Pravdy a Svetla je veľmi krehká a uzučká, a pochopiteľne náročná, vždy bude ťažšia a ťažšia, vždy budú prichádzať náročnejšie skúšky. Malé krôčiky, a práve to sa počíta. Čím vyššia úroveň Vedomia, tým náročnejšie úlohy na vyváženosť prichádzajú. Vyššia spravodlivosť je krásna v tom, že vám tu nepomôžu peniaze ani úplatky :-)

Nie je potrebné presviedčať zadubencov, slobodná vôľa môže byť u človeka aj neslobodná (väčšinou to tak je), nikto neujde pred sebou a svojim Svedomím, nenechajte však parazitovať na sebe tých, ktorí sa vám budú sťažovať a plačkať, aj napriek tomu, že nevyužili možnosť, ktorú mali v sobotu 21. januára 2023. Nenechajte si kradnúť a vysávať energiu. 

Takže všetkých, ktorí ste boli v sobotu 21. januára 2023 účastní na Referende a zakrúžkovali svoje "ÁNO", nech vo vašich srdciach žijú Nádej a Odvaha, Láska ako tvorivá sila nech je prítomná pri vyvážených dejoch, Pravda a Sily Svetla nech vás sprevádzajú ...  

Bude však nevyhnutne potrebné pravdivo výjsť zo zóny komfortu (nehrať divadlo a byť úprimný, každý jednotlivec), a nedať sa vtiahnuť do pasce "predčasných volieb", ktorú vám pred očami teraz chystajú ... majte politikov, vojnových zločincov a štváčov, ktorí sa chcú "rehabilitovať" pod drobnohľadom ... 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/