NOVÉ RELÁCIE S PROFESOROM ŠAFINOM O SOFIOLÓGII ...

28.03.2022

Pre čitateľov a záujemcov uvádzame, že v časti podcasty na našom webe pribudla ďalšia relácia s profesorom Jánom Šafinom na tému Sofiológia, 2. pokračovanie, v ktorej si môžete vypočuť mnoho hodnotných informácií.

Okrem iných podrobných zaujímavostí v súvislosti s dôležitou osobnosťou v rámci rozvoja filozofie a Sofiológie ... Vladimíra Sergejeviča Solovjova, sa môžete dozvedieť aj o určitých zásadných princípoch v duchovnom pozadí sveta. Prečo je dôležité vedieť rozpoznávať Pravdu a lož, ako s tým súvisí schopnosť rozpoznávať aj v duchovnom pozadí svetelné a temné duchovné kvality (celistvým poznaním, aj zapojením kvalitnej intuíce), prečo samotný intelekt nie je postačujúci pre rozpoznávanie dobra a zla a pod.. Každá udalosť, ktorá sa deje v hmotnom svete má aj duchovné príčiny ...

Prajeme príjemné počúvanie.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2022

https://www.ariadneknihy.sk/