Nosíte v sebe obraz zdravia alebo choroby?

22.02.2023

Existuje obrovské množstvo kategorizácie filozofií, na ktorých človek spoznáva seba a svoj svet. Poďme si rozobrať, ako sa staviame k riešeniu zdravotných problémov a to tak, že sa opýtame? Niekoľko postrehov z praxe a našich skúseností ...

Aký obraz človeka v sebe nesiem?

Obraz č. 1 - keď sa človek na seba pozerá čisto mechanicky - napr. za posledných 120 rokov sa veľmi rozvinula chirurgia ako intervenčný odbor medicíny no a v tomto odvetví sa človek vyrovná stroju, ktorý je možné opravovať a čiastočne mu "vymieňať súčiastky" - lekári tu hovoria o "opotrebení", o zlom materiále a pod. napr. - zlomím si nohu - napravia stav a zasádrujú mi ju, vznikne rakovina - odporučia ožarovanie, chemoterapiu, ale mnohí by si ju sami nedali. Toto je jeden zjednodušený pohľad.

Obraz č. 2 - jemnejší je biochemický obraz človeka a z tohto uhla pohľadu sa človek rovná do istej miery "laboratóriu", v ktorej látky vznikajú a menia sa, pričom sa hodnotí vstup a výstup buniek a ovplyvňuje sa prírodnými alebo umelými látkami - tento prístup zastáva farmaceutický priemysel a väčšina ľudí na zemeguli, nielen lekári.

Obraz č. 3 - ešte jemnejší pohľad - že človek je energetická bytosť - tento obraz zdieľa približne 1/4 ľudstva - cca 1,5 miliardy Číňanov, väčšina Aziatov, ale aj mnoho ľudí Západu - tu sa redukuje človek na 4-5 energií, ktoré sa nachádzajú v rovnováhe, keď je človek zdravý. Radíme k nim tradičnú čínsku medicínu, ajurvédu, tibetskú medicínu... - prípravky neobsahujú žiadne chemikálie, sú to predovšetkým čaje, byliny, korenie a jedlo, ktorých energia ovplyvňuje zdravie.


Obraz č. 4 - človek je informačná bytosť a na jeho liečenie netreba nič, len dodať liečivú informáciu - riedenie preparátov - patrí sem homeopatia a rezonančná terapia - frekvencie sú volená podľa informačného spetra. Nová homeopatia dokonca pracuje aj so symbolmi, ktoré sa kreslia pacientovi na kožu, s placebom - tu sa prenáša iba informačný obsah lieku - informačná medicína nemá látkovú podstatu, ale patrí do kategorie duchovného liečenia. Mnohé prípady z praxe potvrdzujú je absolútne nevhodné nosiť náramky, červené šnúrky, kamienky, amulety, modly rôznych svätcov, všetky formy hlbinných terapií a regresie, arteterapia, muzikoterapia, šungitová voda, diamantová voda, pí-voda, magnetizovaná, levitovaná, spinovanie vody, homeopatia, rituály, hromadné meditácie, orgonity, tachyonovú energiu, balančné náramky, zdravotné, ionto-magnetické náramky, náramky s hologramami, sošky buddhov, fengshui, tetovanie, piercing... Nenápadne preberajú vládu nad psychickým a aj zdravotným stavom človeka, čo sa stáva energetickým úpisom. Úpis znamená, že si zaplatím za niečo, čo mi prinesie niečo "ozdravujúce". Avšak tento "úpis" vzniká z pohodlnosti ľudí, ktorí si myslia, že im to zaistí niečo lepšie bez vynaloženia vlastnej vôle, vytrvalosti. Tzv. "Karmické vrstvy a energetické nánosy z minulosti sa teda nevyväzujú, nerozpúšťajú, ale zatláčajú hlbšie. Človek sa neuzdravuje, je to určitý sebaklam.

Obraz č. 5 - rýdzo duchovno - duševné poňatie - žiadne prostriedky - prístroje, bobule ... pôsobí na duševnej úrovni - všetky dôležité informácie človek získava z komunikácie so svojou dušou a nekonečnou Inteligenciou, keď chcete Boh (Božská prozreteľnosť). 

Žiaľ, že "v mene Boha" boli v histórií ľudskej civilizácie boli napríklad vedené vojny, inkvizícia, križiacke výpravy atď... toto slovo bolo zneužívané na podporu herézy a temnej strany sveta, preto radšej používame iné slová, ktoré nie sú sprofanované, zneužívanie slov a symbolov vytvára taktiež energetické nánosy.

Dušu definujeme ako kontinuum bez začiatku a bez konca a telo ako dočasný výraz duchovného bytia. Zmena obrazu človeka od jedného stupňa vedomia k druhému predstavuje veľký evolučný proces vývoja ľudstva. Človek nachádza spiritualitu v hmote a môže sa s ňou zmieriť - to je to, čomu hovoríme - vidieť znamenia.

Inak povedané, na tom najnižšom stupni sa hmota ničí, manipuluje sa s ňou, bojuje sa proti nej, odstraňuje sa alebo umelo nahrádza, aj keď sme do istej miery "donútení" liečiť sa sami, pretože nám žiadna iná metóda nepomohla, stáva sa hmota (telo) našim priateľom, pretože ho berieme ako obraz svojho myslenia. Keď si uvedomíme tento náš postoj, tak môžeme riešiť náš stav a to, kam sa ďalej pohneme.

Prvý a druhý obraz človeka slúži záujmom farmaceutického biznisu a tým ktorí distribuujú a predpisujú jeho produkty a v tomto obrovskom biznise vyplácajú zdravotné poisťovne denne neskutočné obnosy peňazí a odniekiaľ ich musia vziať. Výkony, ktoré nespadajú ani do jednej kategorie sú naviac a treba ich platiť. Je samozrejmé, že tento systém ovplyvňuje vedomie no a z ekonomických dôvodov nie je ľahké rozvíjať svoje vedomie a jednať podľa toho.

Pokiaľ nie je voľbou pre náš dobrý zdravotný stav samoliečenie, nesnažíme sa o to, sme odkázaní na ľudí, o ktorých si myslíme, že lepšie ako my sami vedia, čo je pre nás dobré alebo zlé. Toto vedomie je veľmi veľmi hlboko zakorenené hlboko v nás a preto bez odporu akceptujeme, že na neho denne zarábame, ale len málokto si toto uvedomuje. Tento biznis využíva automatické a nevyhnutné získavanie peňazí vo forme príspevkov na zdravotné poistenie, sú zrážané z platu a nemôžeme proti tomu nič urobiť. Aj SZČO sú nútené platiť si zdravotné poistenie a spolu to tvorí 97% zárobkovo činného obyvateľstva. Platia aj v prípade, že aj keď nie sú chorí, zo solidarity s tými, ktorí si svoju chorobu nemôžu dovoliť. Táto solidarita môže byť využívaná iba v rámci vládnucej ideológie - obrazu človeka. O to sa starajú tí, ktorí z tohto systému ťažia najviac, čiže farmaceutické koncerny a tu sa dostávame k jadru veci - kto spôsobil to, čo sa tu odohráva už 60 rokov? Sami ľudia, ktorí bezmedzne veria vede, ktorá bola zneužitá a najviac je zneužívaná práve tá, ktorá prináša vlastníkom najviac peňazí.

Tento systém je taký zvrátený, že človek musí byť chorý, aby nebol za hlupáka. Všetci sme vychovávaní k "efektivite". Takej, že zhruba 2 hodiny denne pracujeme ako otroci na zdravotné poistenie a teraz si predstavte, že ste taký zodpovedný, že žijete zdravo a 10-20 rokov nepotrebujete žiadnu pomoc. V tomto prípade sa z ekonomického hľadiska správame úplne zle, teda nezodpovedne. Keď potom ochorieme, tak si povieme, ako super, že som platil ZP, inak by som tie výdaje nedokázal zaplatiť. Je to normálne?


Na celom systéme najviac zarábajú farmaceutické koncerny. Lekári na tom až tak neprofitujú a ich kúsok z koláča sa stále zmenšuje. Zdá sa, že v blízkej budúcnosti budú nahradení virtuálnymi lekármi a všetko bude online - skenované cez čipy v telách "pacientov", ktorých bude po poslednej akcii BigFarmy neúrekom.

Big farma má najväčšie náklady na reklamu. Neexistuje tiež žiadna iná oblasť, v ktorej by sa od ľudí nútene získavali peniaze s pomocou štátu (azda okrem médií, kde sme nútení platiť koncesionárske poplatky len preto, že odoberáme energiu a to aj napriek tomu, že tie "kanály", ktoré sú skôr stoky, nepozeráme a ešte je tu jeden monopol vynútený štátom - poisťovne - znova poisťovne, pričom poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí platiť každý, kto vlastní automobil, aj keď ho má doma v garáži na špalíkoch).

Toto všetko ide na úkor pacientov, ktorí so sebou nechávajú robiť hocičo. Pacienti sú už takí oslabení a zastrašení, že nie sú schopní presadzovať svoje právo. Poskytovatelia sa riadia heslom "udržiavať pacientov v stave kúpyschopných chorých" a keďže toto nemôže trvať večne, tak sme tam, kde sme.

A naopak, ľudia sú frustrovaní mnohokrát ako idioti, ktorí nevria tomu, že Prevencia a starostlivosť o Zdravie a svoje telo je vždy dôležitá, celý život, je to jedna z etických povinností, v rámci sebaúcty.


Prečo sa to deje? Je to obchod so strachom. A prečo sa ľudia boja?

Prečo toto všetko píšeme?

K 5. obrazu zdravia či choroby môžeme dôjsť postupne, pokiaľ si uvedomíme, že takéto niečo je prirodzený proces, ku ktorému môžeme dospieť počas života alebo aj nie. Podstatné je, že pokiaľ sa rozhodnete hľadať riešenie, vždy sa nejaké nájde. Túžba uzdraviť sa však musí byť obrovská a nevyhnutnosťou je prevzatie ZODPOVEDNOSŤ !!! NEVKLADAJTE ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE ZDRAVIE DO CUDZÍCH RÚK, ALE V PRVOM RADE KAŽDÝ MÁ BYŤ SÁM ZODPOVEDNÝ ZA SVOJE ZDRAVIE. To je o praktickom živote. NECHAJTE SA VIESŤ, NECHAJTE SI UKÁZAŤ AKO, ALE TOU CESTOU ZA VÁS NIKTO NEPÔJDE.

Vzdelávať sa v tomto smere je veľmi dôležité a pre budúce generácie je veľmi dôležité sa starať o seba po fyzickej aj duchovnej stránke, pretože je dôležité vedieť, že zdravie fyzického tela ovplyvňuje éterické, astrálne aj mentálne telá - čím sú duchovné telá a celkovo biopole človeka. Ako môžeme splniť svoje životné poslanie (no tak, každý ho má, len o tom nevie), keď sme chorí, resp. keď robíme všetko preto, aby sme boli chorí?

Poďme sa ako jednotlivci ... spoločnosť dohodnúť, že našim najväčším projektom by mala byť zmena obrazu človeka, nalaďovať sa na vyššie úrovne Vedomia v praktickom živote, ktorý v sebe nosíme a prevzatie zodpovednosti za seba a svoje zdravie. Sme hmotno - duchovné ľudské bytosti a máme to v rukách a obrovskí Priatelia, ktorí nám podávajú ruku je Príroda a Planéta Zem. Nebuďme slepí ...

Jednou z prvoradých etických úloh ľudskej bytosti je starostlivosť o fyzické telo, Zdravie a zdravý životný štýl a jeho sústavné vylaďovanie na vyššiu úroveň. 

Pokračovanie nabudúce :-) ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

https://www.ariadneknihy.sk/