Nebezpečenstvo egyptskej mágie vo vzťahu k dnešnému človeku ...

09.12.2022

Asi nie je potrebné veľa vysvetľovať o tom, že na Zemi sa vo vývoji ľudskej civilizácie nachádzame v štádiu, kedy ľudské bytosti sú v drvivej väčšine ovládnuté temnými vplyvmi a temnými energiami z duchovného pozadia sveta. Väčšinou je to nevedome, ale aj vedome. To je fakt, či sa to niekomu páči, alebo nie. Pokiaľ by sme sa z pohľadu Planéty Zem pozreli na štatistiku, asi len okolo 2 až 5 promile ľudských bytostí na Zemi smeruje svojim vývojom k priaznivej evolúcii, teda povedzme, že inklinujú skutočne svojou kvalitou a energetickou čistotou ku Svetlu. To je zúfalo málo, čo opäť len potvrdzuje eschatologický vývoj v dejinách.

Mnoho ľudí zaujíma duchovné pozadie sveta, mladých aj strednej generácie, či starších. Áno, aj v tejto oblasti sa dejú a diali utajované výskumy a len primitív sa smeje na tom, že to, čo je neviditeľné, neexistuje.

V tomto článku len zľahka naznačíme niekoľko vecí, ktoré vás zaujímajú v tejo oblasti. Pretože ľudská bytosť je hmotno - duchovná bytosť, ktorá má okrem fyzického tela aj energetické obaly (keď chcete telá), ktoré môže, pokiaľ sa zvyšuje jeho frekvencia naplniť, otvoriť, naladiť sa na ne. Týchto tiel je pre zdravého jedinca možné dosiahnuť až 12 (dvanásť), podľa jemnosti vyladenia, pričom vyváženosť ľudskej bytosti môže stále stúpať bez obmedzenia. Je to na každom z nás. Čím vyššia úroveň vyladenosti, tým jemnejšia schopnosť tvoriť vysoko etické a vyvážené deje v materiálnom svete.

Jedným z najväčších vplyvov, ktoré negatívne ovlyvňujú a brzdia vývoj na Zemi, je aj ovládnutie ľudí rôznymi starými duchovnými učeniami a technikami (najmä nevedomé, ale aj vedomé), z ktorých je zhruba 99 % nie vhodných pre evolučný vzostup civilizácie. My ich tu nebudeme teraz vymenúvať (...je ich mnoho, v podstate všetko čo spadá do oblasti New Age), energeticky kvalitne vyladený jedinec sám jasne vníma, čo všetko v duchovnom pozadí nie je dobré. Dôkazom je samotný fakt, že napríklad za posledných povedzme 7 tisíc rokov nedokázalo ľudstvo nastúpiť cestu trvale udržateľného evolučného vzostupu a priaznivého vývoja (nemýľte si to, prosím, s trvaloudržateľnou green deal agendou dnešnej "elity" pre likvidáciu ľudstva :-)). Mnohé staré učenia dnešnej dobe a novému vývoju na Zemi odporujú najmä filozofickým a energetickým napojením v duchovnom pozadí sveta (neviditeľným), pretože prijímajú do materiálneho sveta a ľudských bytostí temné energie, ktoré ovládajú jednak nevedome, ale aj vedome.

Najmä veľmi rozšírená potreba "meditovať" ako "spojenie s bohom", je v súčasnosti jedným z najväčších bludov tradovaných starými duchovnými učeniami na Zemi za posledných 5 tisíc rokov. Meditácia vás môže priviesť do určitých úrovní vedomia, avšak určite nie na trvalý priaznivý vzostup a zvyšovanie frekvencie naladenia ľudskej bytosti, taká je dlhodobá prax. Toto slovo sa, žiaľ, za posledných povedzme 100 rokov používa už v toľkých temných duchovných učeniach na Zemi (áno, aj v oblasti čiernej mágie a pod.), že v podstate stratilo svoj starý, ešte povedzme, pôvodne dosť čistý zmysel a význam.

Meditáciou sa ľudská bytosť napája na astrálny svet (rôzni temní duchovia, temné entity a klony, astrálne egregory a projekcie ovládajúce národy, skupiny osôb, rôzne magické systémy z minulosti, starí duchovní majstri a umelé majestáty, parazitujúce a vysávacie entity, astrálni zajatcovia v astrálnom obale Planéty Zem a iné ...) a čo je dôležité, astrálny svet kvalitou a frekvenciou čistoty svojich energii už v súčasnosti nepostačuje, nevyhovuje pre priaznivý vývoj ľudskej civilizácie tu na Zemi v materiálnom svete. Toxicita astrálnych energii je z 99 % totálne zatemnená. Ide o staré chyby vo vývoji z minulosti. 

Jednoducho to môžeme povedať aj tak, že meditáciami sa v drvivej väčšine napája jedinec na minulosť a zacykľuje sa v časopriestore. Jeho energetický potenciál (frekvencia naladenia bytosti nestúpa, ale naopak klesá, resp. bytosť je zacyklená). Pri meditácii sa nespájate skutočne so svojim Vnútorným duchovným Ja, ale s astrálnym duchom a to je fatálny rozdiel. Z astrálnym svetom pracujú väčšinou mágovia, cítia sa v ňom "ako ryby vo vode" a doslova v ňom "okrádajú" iné bytosti a energiu, čo vie vyladený jedinec jasne rozpoznať. Taká je dlhoročná prax a jej zistenia. Preto je vhodné používať radšej výraz "vnútorné stíšenie sa", pretože uvedomiť sa a naučiť sa kontrolovať emócie je veľmi dôležité (zbavovať sa extrémov). 

Každý má možnosť slobodnej voľby, samozrejme, kto chce nech medituje, ale ako sme už uviedli, dostanete sa len do určitej úrovne a ďalej vás to jednoducho frekvenčne nepustí. Meditáciou, "v starom zmysle slova", nie je možné sa dostať k vzostupu a naladeniu sa ľudskej bytosti na spomínaných 12 energetických tiel, či dokonca vyššie. Tieto skutočnosti, sú už dnes potvrdené aj mnohými dlhoročnými utajenými výskumami o ľudskej DNA a jej schopnosti prijímať Svetlo, absorbovať ho a determinovať, či vyžarovať do okolia. 

Z praxe vieme mnohí potvrdiť, že máloktorý meditujúci vie rozpoznať kvalitu energii (dobro a zlo) a identifikovať, na čo, na aký zdroj sa v astrálnej úrovni duchovného pozadia napája, pretože má veľmi nízky duchovný nadhľad.

Čím vyššie ste naladení, tým ľahšie rozpoznávate pravdu a lož (dobro a zlo), tým ťažšie je vás oklamať, aj keď vám niekto tára bludy a tvári sa, že je to pravda (napríklad právnici, úradníci a pod.).

Ako sa hovorí, "všetko je dovolené, ale nie všetko osoží". 

Práve preto je dôležité si uvedomiť, že cesta k Svetlu, keď chcete k Bohu, alebo k Pravde, je veľmi uzučká a krehká. Tvrdenia, že "všetky cesty vedú k Bohu" sú utopistické a nepravdivé bludy, ktoré je potrebné jednoznačne opustiť.

O týchto témach budeme pripravovať aj spolu s ďalšími bytosťami články, podcasty, videá a prípadne online školenia pre registrovaných v budúcom roku.

Dnes sa pozrieme trochu bližšie na negatívne pôsobenie mágie v Egypte, k čomu v dnešnej dobe mnoho ľudí inklinuje. Je to ich vec, avšak ide o to, že nevedome sa napájajú na rôzne negatívne energie, bez toho, aby o tom vedeli a škodia nielen sebe, ale aj okoliu. Je nepodstatné, že o tom nevedia, že nevedia rozlíšiť dobro a zlo. Temná minulosť Egypta doslova "drieme vo vrstvách minulosti" a snaží sa aj v súčasnosti pôsobiť cez rôzne magické pomôcky, napríklad okrádaním ľudských bytostí o energiu. Čo sa týka mágie používanej v starom Egypte, o tom budeme podrobne písať v niektorej z nami pripravovaných kníh (nechajte sa prekvapiť).

V Egypte prebiehali rôzne typy zasväcovaní, na základe ktorých vládcovia disponovali vrcholnou magickou mocou. To im malo zaručiť prirodzenú autoritu a schopnosť energeticky ovládnuť iné bytosti, zvyšovaním svojho hierarchického postavenia. Dnešní ľudia nemajú ani šajnu o tom a nevedia si predstaviť obrovskú magickú silu bytostí v starom Egypte, je im to často smiešne. To, čo poznáte z rozprávok, mýtov a povestí ako "zázraky", napríklad, že sa "otvorila zem či more a vlny sa rozostúpili", to sú pre ľudí nepochopiteľné a nepredstaviteľné veci... 

Najsilnejšou magickou pomôckou, ktorá dokázala ovládať vedomie a vôľu ľudí v Egypte bola magická palička ukončená egyptským krížom nazývaným ankh. Podobne ako Archa zmluvy, bola aj táto palička a ankh napojené na veľmi silný zdroj energie mimozemského pôvodu, čo umožňovalo na jednej strane napríklad zázračné vyliečenie človeka a na druhej strane napojenie na systém, ktorý odsával životnú energiu bytosti ako vo forme energetického úpisu, ako keď sa zapredáte svojou dušou diablovi. Tieto pomôcky dokázali uskutočnovať aj obrovské deštrukcie, ničenie a skazu. Najvyššie zasväcovanie sa realizovalo prostredníctvom Hórovho oka. Dejiny Egypta sú toho plné, aj o tom budeme písať v našej knihe.

Mnoho ľudí aj dnes najmä podvedome inklinuje k magickej sile týchto pomôcok (nevedia, prečo majú nutkanie nosiť tieto pomôcky), pričom propaganda samozrejme robí z týchto pomcok rôzne "bonusy, darčekové predmety" a pod. neuvedomujúc si vôbec, aké energetické napojenie tieto "darčeky" v sebe môžu niesť. Ľudské bytosti, ktoré sú vnímavé a majú dostatočné priaznivé vyladenie a nadhľad nad mágiou, vedia jednoznačne zistiť, rozpoznať a aj chrániť energeticky svoju bytosť pred pôsobením tejto mágie a magického potenciálu. Preto je potrebné sa zbavovať mágie (každý jedinec) a Planéta Zem ako obrí živý organizmus robí všetko preto, aby sa zbavovala mágie, pretože je to obrovská záťaž v oblasti duchovného pozadia sveta brániaca v priaznivom vývoji Ľudskej civilizácie.  

Egypt je dodnes považovaný za "kolísku mágie", hermetizmu a zasväcovania. Práve tu bolo na základe znalostí prenesených podľa prastarých textov mnoho znalostí z Atlantídy. Tu boli dotvorené, skompletované a práve v Egypte vzniklo učenie, z ktorého čerpali tisícky rokov rôzne ezoterické egregory svoju magickú silu pre ovládanie ľudských bytostí. Mágia bola v minulosti práve tým učením (aj biela, aj čierna), ktorá manipulovala s vedomím ľudí v astrálnej úrovni, avšak dnes je duchovný vývoj už niekde úplne inde, je možné sa nalaďovať na vyššie a čistejšie, keď chcete vyváženejšie duchovné energie, ktoré nás vnútorne približujú k Pravde, cnostiam, spravodlivosti, Mieru, k Bohu. 

Záverom snáď ešte stojí za zmienku uviesť, že najvyššie zasväcovanie, ako rituál panovníkov bol taktiež tradičný v Egypte. Základným mystickým kľúčom bol kráľovský diadém nazývaný Hórovo oko. Jeho tvar bol stočená kobra, vztýčená vo varovnom postoji, ktorý symbolizoval energetickú ochranu zasväteného kráľa. Diadém súčasne obsahoval 2 obrovské brúsené drahokamy, ktoré pri položení diadému na hlavu boli umiestné v oblasti korešpondujúcej so 6. čakrou (tretie oko) a 7. čakrou na vrchu hlavy. Diadém nosili na hlave egyptskí panovníci a čo je veľmi dôležitý detail, potvrdený mnohými archeológmi, kópie diadémov pôvodne zdobili hlavu egyptskej Sfingy. Niektoré korunovácie realizoval priamo majster Thovt a to tým, že on osobne položil korunu na hlavu nového kráľa. Pre predstavu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Anch

Pokiaľ vás zaujíma sila, akou disponovalo "Hórovo oko", mnoho pravdivých informácii nájdete aj v knihe Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie.

...

Z praxe osobne poznáme napríklad príbeh, kedy sa nám v minulosti sťažovala mladá matka pol ročného chlapčeka, že je stále chorý. Sústavne s ním chodila po doktoroch od narodenia a mala problémy aj s dojčením. Nikto nevedel, čo sa deje, chlapčekovi sa stav nezlepšoval. My sme zbadali jedného dňa, že matka nosí na krku strieborný prívesok egyptského kríža ankh (veľkosti 5 cm) na striebornej retiazke. Poradili sme jej, aby to okamžite prestala nosiť a chlapčekovi sa stav v priebehu 3 dní zlepšil, celkove sa situácia zlepšila ... možno ju niekedy zavoláme ako hosťa do relácie, aby obohatila verejnosť (podcasty).


Ďalšie zaujímavosti sa dozviete už čoskoro v sekcii pre registrovaných užívateľov.© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/