NAŠE DRUŽEBNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NADĚJE V ALČEVSKU ... alebo pokračovanie témy o živote detí na Donbase ...

22.12.2023
Vážení čitatelia, áno, zaujíma vás mnohých duchovné pozadie strašnej udalosti, ktorá sa stala 21. decembra 2023 v Prahe na Filozofickej fakulte, Námestí Jana Palacha. Situácia je taká, žiaľ drvivá väčšina ľudských bytostí nie je pripravená prijať informácie týkajúce sa tejto veci, práve preto nebudeme verejne písať o tom, čo sa dialo v duchovnom pozadí, čo predchádzalo ako príčiny tejto tragédii. Je to komplikované a nie je to na jeden článok (budeme sa snažiť niečo naznačiť postupne neskôr). Pravdivé informácie o príčinách zostávajú skryté pred ľuďmi ... Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým rodičom a rodinám, ktorí nebudú na sviatky už so svojimi blízkymi. Našim bratom v Čechách prajeme, aby sa vyrovnali vo svojich srdciach s touto udalosťou s vysokou úrovňou ľudskosti, súcitu a empatie ................... Áno, je pravdou, na čo sa mnohí čitatelia pýtate, že na Slovensku hrozí obdobný princíp majdanu, ako v roku 2018, existujú temné vplyvy a tendencie, smerujúce k zvrhnutiu legitímnej vlády, ktorej ministerský predseda je Robert Fico. Preto je potrebné, aby v sebe každý jednotlivec našiel to najľudskejšie dobro a svetlo ...

................................................

Dnes pokračujeme treťou časťou článkov na tému života na Donbase, kde naši priatelia z Českej republiky už dlhé obdobie pomáhajú nielen deťom, ale aj celým rodinám. Predchádzajúce články na túto tému si môžete prečítať v článkoch na našom webe zo dňa 5. 12. 2023 a 10. 12. 2023

Se základní školou "Naděje" v Alčevsku v Luganské lidové republice (LLR) začali přátelé Donbasu z České republiky spolupracovat v březnu 2016, při první návštěvě školy Jaromíra Vaška. V prosinci 2016 byla v České republice založena "Společnost přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky" (dále Společnost). ZŠ Naděje se stala družební školou Společnosti.

Pod názvem Základní škola č. 13 byla škola postavena v roce 1957 v místní části Alčevska Vasiljevce (otevřena byla 1.10.1957). V roce 1993 bylo z důvodu nárůstu počtu žáků v obci rozhodnuto o rozšíření školních prostor dostavbou dvou křídel, kde se nachází tělocvična (jedna z největších ve městě), technická dílna, knihovna, jídelna a učebny. V roce 2007 získala škola nový status - Výchovně-vzdělávací komplex "Svitanok" (ukraj., rusky "Naděje" - pozn. aut.), protože byla na škole otevřena dvě oddělení mateřské školy pro děti ve věku od 3 do 6 let.

V současnosti má škola "Naděje" devět tříd od 1. do 9. ročníku, po jedné v každém ročníku. Na škole pracuje celá řada kroužků, např. pěvecký, taneční, vlastenecký, sportovní. V březnu 2023 byla na škole založena místní organizace ruské Dětské organizace "Hnutí prvních", v červnu 2023 byl založen školní sportovní klub "Nika". Chystá se založení školního divadla. Na škole v průběhu školního roku probíhá celá řada nejrůznějších akcí, z větších akcí jmenujme školní jarmark, vánoční besídku, oslavu Dne vítězství. Žáci navštěvují veterány Velké vlastenecké války a práce, rovněž bývalé učitele, zapojují se do městských akcí, soutěží a předmětových olympiád.

Naši družební školu Jaromír Vašek navštěvuje pravidelně od roku 2016 (kromě covidových let 2020 - 2021). V květnu 2018 bylo na Univerzitě Vladimira Dalja v Lugansku otevřeno za přítomnosti pěti členů Společnosti "České kulturní centrum Julia Fučíka". V květnu 2018 se tito členové Společnosti na pozvání ředitelky školy "Naděje" zúčastnili slavnostního kulturního programu ke Dni vítězství, na kterém vystupovaly všechny třídy školy. Členové Společnosti také všechny třídy obešli a každému žáku darovali oblíbené lentilky. Od jara 2020 do podzima 2023 se žáci učili z domova (první dva roky kvůli covidu, další období kvůli nebezpečí střelby ze strany Ukrajinců - Alčevsk byl v letech 2022-2023 několikrát ostřelován. Jedinou výjimkou byla slavnost ukončení školního roku 2021/2022, která se konala 25.5.2022 před školou a na které Jaromír Vašek také promluvil. Od 1. 9.2023 se žáci po dlouhé době opět učí ve škole. V 9. třídě je nyní třída, kterou navštívil Jaromír Vašek hned v březnu 2016 jako prvňáčky. V prosinci 2019 darovali přátelé Donbasu v ČR právě této třídě (tehdy 5. třídě) tři nová okna. Dodnes jsou tato okna na hlavním průčelí školy jediná nová a pěkně svítí do ulice.

Celkem v letech 2016-2023 přátelé Donbasu z ČR škole "Naděje" a jejím žákům darovali sedm školních tabulí, tři okna, školní pomůcky, kancelářské potřeby, průvodce po České republice a Praze, sladkosti, pohledy Prahy. Pro školáky Jaromír Vašek organizuje na školním hřišti soutěž v lehké atletice, ve třídách pořádá besedy o České republice s promítáním videí o přírodě a památkách ČR.


S využitím webu Výchovně-vzdělávacího komplexu "Naděje" zpracoval a přeložil Jaromír Vašek.


© Jaromír Vašek, december 2023 pre www.ariadneknihy.sk (https://donbas.cz/)

Zverejnili : © Marian Svinčiak a Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2023

https://www.ariadneknihy.sk/