NA SLOVENSKU JE VÝVOJ SÚSTAVNE ZACYKLENÝ, BEZ KONCEPCIE PRIAZNIVÉHO VZOSTUPU ...

08.07.2023
Áno, je to presne tak. Súčasná situácia na Slovensku, akokoľvek to chcete kultivovane vyjadriť, je sústavne charakteristická zacyklenosťou v čase a priestore. Možno s výnimkou 5 až 7 ľudí z tých, ktorí sa snažia "prekrúžkovať" do parlamentu SR, nemá nikto žiadnu koncepciu ani na pol roka vopred, nie to ešte na 4 roky. Takú koncepciu, ktorá je predpokladom pre konkrétne riešenia "zdemolovaného" Slovenska, pre priaznivý vývoj a vzostup. Ide teda na Slovensku o stav, kedy sa nám v politike snažia "hrabkať" viaceré indivíduá egomaniakov, psychopatov, sociopatov, polovzdelaných a vyložene hlúpych exemplárov, ktorí sú navyše v drvivej väčšine nulové kvality aj z ľudského hľadiska, čo je najdôležitejšie. Múdrosť je veľmi úzko spojená s ľudskosťou, teplom srdca, dobrom, empatiou, súcitom. To sú energie (keď chcete svetelné energie), ktoré sa uzemňujú v súčasnosti aj na Slovensku len veľmi ťažko. Máme tu variantu, ktorá môže trošku spomaliť duchovný a hmotný pád Slovenska, ktorá však taktiež neprináša žiadne nové priaznivé impulzy, len pribrzdí pád, nič viac. Máme tu aj grázlov, vojnových zločincov, ktorí sa bez hanby ako "modrí" pchajú opäť do politiky. To sa môže stať iba na Slovensku, nikde inde v galaxii, nielen našej, ale v celom Vesmíre. Tieto ľudské kaliky nemajú hanbu. Máme tu aj úchylákov a mravne skazené entity v ľudských telách, všetci vieme o koho ide. A máme tu aj obyvateľstvo, vďaka ktorého vnútornej čistote a kvalite, mravnej a etickej úrovni (schovávajúcej sa za karikatúru demokracie), sa v politike prejavujú zdegenerované bytosti liberálov, egomaniakov, extrémov agendy smerujúcej proti existencii ľudského života. 

Keď pozorujete situáciu z nadhľadu, jasne vidíte, že pokiaľ sa nemení kvalita jednotlivcov, nie je možná zmena v materiálnom svete. Zoberte si napríklad médiá. To, čo sa tu vyprodukovalo v mediálnom priestore napríklad za posledné tri týždne v súvislosti s Ukrajinou a Ruskom, to svedčí o úbohosti mediálneho priestoru. Nielen mainstreamového, ale aj alternatívy. Minimum subjektov aj v alternatíve dokáže pravdivo vyhodnocovať informácie, triediť pravdu a lož. Inak len miešajú v podstate fekálny materiál, podobne ako mainstream a sú veľmi vychýlení od pravdivosti. V drvivej väčšine prípadov nedosahujú zverejňované informácie ani 30 % pravdivosti, je jedno či ide o mainstream alebo alternatívu. 

Kam potom chcete, aby smeroval vývoj? V podstate všetci iba tárajú, ani hlava ani päta. Len strácanie času, plytvanie s časom. Minimum jedincov je na skutočnom vzostupe, pretože pracujú na sebe ako ľudské bytosti. 

Slovensko nemá vnútorné (duchovné) ukotvenie v materiálnom svete, pretože drvivá väčšina jedincov je totálne vychýlená od pravdivého poznania, nepoznajú podstatu duchovnej úlohy Slovenska, nechápu čo je priorita integrity, sebaúcty, sebauvedomenia, zmyslu života. Sú odstrihnutí od duchovných sfér priaznivého vývoja, resp. obsadení temnými štruktúrami, ovládnutí rôznymi starými egregormi egomaniactva, nič viac, česť výnimkám. Potom žijú iba plytký materiálny život zo dňa na deň.

Vidíte kde sme to dopracovali, keď napríklad Peter Pellegrini, ktorý je ako politik mimoriadne zúfalo stratený v čase a priestore bez akejkoľvek zmysluplnej koncepcie (v podstate iba kecá nezmysly), kritizuje napríklad Roberta Fica. Je to zábavné až komické. Kde by bol Pellegrini, keby nebolo Ficovho chrbta? Po kom by sa šplhal ako mladík z B. Bystrice? 

I keď ani Fico sa v podstate nikam neposunul, čo sa týka vzostupu Vedomia za posledné 4 roky, uvedomil si aspoň jednu zásadnú vec (princíp), že jeho myslenie, ktoré vychádzalo z dominancie 12 ročného premiérovania a egomaniactva, je dávno v nenávratne. Dnes už veľmi dobre vie, že s ľuďmi sa takto komunikovať nedá, ako to robil počas "šéfovania", pretože musí byť úprimný, pravdivý a nemôže si dovoliť robiť saltá, či kompromisy, pri ktorých stratil charakter svojej politiky. Takže, ako to je, keď idú blcha a slon po moste? Kto to teda dupe? 

Ako hovoríme, ani hlava ani päta na Slovensku. Múdri ľudia, ktorí majú schopnosti a vedenie, iba pozorujú ten kabaret, pretože v súčasnosti je veľmi ťažko uzemniť skutočnú kvalitu. Vždy len na maličkostiach sa to začína, každodenných maličkostiach jednotlivcov, ľudskosti.


Ako to vyzerá z duchovného nadhľadu?

Slovensko neplní svoju duchovnú úlohu. Ako srdce Európy nezvládlo úlohu posla mieru. Nedokáže sa s úctou postarať o tých najslabších, teda dôchodcov (žijú zo žobračeniek 3,--EUR na deň) a deti (viď kvalita vzdelávania, atď). Zatiaľ je to tak. Sprenevera duchovným hodnotám vyváženosti, totálne nepochopenie integrity vlastnej kvality vo vzťahu k západu a východu, k okoliu. Európa zlyháva a je postihnutá chorobou, nakoľko jej srdce nie je zdravé, je infikované temnotou, ovládnuté nihilizmom západných liberálnych extrémov, ktoré idú proti ľudskosti. Na druhej strane je to opačný extrém prehnaného nacionalizmu, ktorý sa stráca v démonickej izolácii. Pokiaľ nebude na Slovensku viac jednotlivcov s vyššou úrovňou vnútornej čistoty, úprimnosti a pravdivosti, pokiaľ budú vidieť len svoj dočasný život ako jediné kritérium kvality v konzumnej egoistickej spotrebe, vývoj bude v páde aj naďalej. Nič nové na Zemi ... Ešte jeden odkaz ... nepochopenie duchovnej sily štátnosti Ruska, významu hráčov ako je Rusko a Čína na Zemi, je jednou zo slepých uličiek, prečo nechápu ľudia, že extrém egomaniactva, liberalizmu, mravného úadku a chaosu vždy prináša opačný extrém tzv. total control (hojdačka vývoja) ... Bez vzostupu energetického priaznivého potenciálu jednotlivca, bez opustenia brzdiacich dogiem, bez priznania toho, že nedokážeme rozpoznať včas lož od pravdy, sa nič priaznivé ako vyvážený vzostup v materiálnom svete neudeje ...

Teraz trošku iná téma, avšak o to zásadnejšia ...


... pokračovanie ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2023

https://www.ariadneknihy.sk/