Mesto POLTÁR si uctilo pamiatku 78. výročia oslobodenia Červenou armádou ...

16.01.2023

Sme vďační, že v susednom okrese ... meste Poltár, si pod vedením nového primátora Petra Sitora dokázali uctiť 78. výročie oslobodenia tohto mesta (v minulosti obce) Červenou armádou. Je to susediaci okres, obaja máme rodinné korene aj z tejto oblasti, o to viac súcítime s pripomenutím si tejto udalosti. 

Sme vďační, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (Základná organizácia v Poltári), bol oporou pri tejto oslave aj s pozvanou delegáciou z Ruska. Žiaľ, že v dnešnej dobe vojnovým štváčom nedochádzajú stále princípy, aké hrôzy prináša vojna, aké vzácne bolo oslobodenie našej vlasti Červenou armádou. V rámci indoktrinácie sa stále vymývajú mozgy mladým ľuďom, prekrúcaním pravdivých informácii o minulosti nášho národa, oslobodenie územia Slovenska Červenou armádou nevynímajúc. 

Je veľmi dôležité sústavne pripomínať deťom a mladým generáciám, že nebyť oslobodenia územia Slovenska Červenou armádou (sovietskych vojsk), dnešná generácia by tu vôbec nemusela byť a žiť !

Naši predkovia a rodinní príslušníci sa osobne zúčastnili bojov v Slovenskom národnom povstaní, disponujeme presnými autentickými informáciami o bojoch nielen v oblasti Poltára, Lučenca, ale aj Telgártu, Michalovej, Čierneho Balogu, atď. Nám nebude nejaký kretén (aj keď je titulovaný) rozprávať bludy, čo a ako sa udialo v minulosti pri oslobodzovaní územia Slovenska. Mnoho partizánskych formácii v spolupráci aj s Červenou armádou urobilo obrovský, nepredstaviteľný kus práce pri oslobodzovaní územia Slovenska a mnohí hrdinovia položili svoje životy, utrpeli ťažké ujmy na zdraví.

Je to strašné, keď vidíte v súčasnosti všelijakých šmejdov, ako štvú a hecujú sústavne do vojny s Ruskom, ktorí by sa dnes ani nemohli rozdrapovať, nebyť oslobodenia Slovenska. Katastrofa, kde sme sa dostali na Slovensku s kreatúrami a nevzdelancami bez ľudskej dôstojnosti, čistého srdca, čestnosti, charakteru.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, Základnej organizácii SZPB v Poltári a primátorovi Poltára Petrovi Sitorovi za tento prejav ich úcty. Zarážajúce sú však opäť prejavy MO SR, kde nezostali nič dlžní svojej úrovni. Fuj, hanba !!! Snáď na záver len otázka ... Kde by ste vy šašovia boli, keby nebolo oslobodenia územia Slovenska Červenou armádou?!


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/