KTO BOL AUTOROM INTELIGENTNEJ AKTIVITY vo ŠVAJČIARSKU a SPOJENOM KRÁĽOVSTVE ?

25.05.2022

V dnešnom článku opäť budeme písať (aj na základe vášho záujmu) o informáciách, ktoré prináša kniha Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, ktorej preklad do slovenského jazyka sme vydali v septembri roku 2021. Dnes sa podelíme o zásadné princípy a udalosti, ktoré preukazujú záhadné dôkazy inteligentnej cudzej aktivity na Planéte Zem vo Švajčiarsku a ich spojenie so zaujímavými udalosťami v Spojenom kráľovstve.


Veľká časť tejto kapitoly, je pokusom zistiť, či udalosti vo Švajčiarsku boli skutočne znakmi prichádzajúceho kontaktu s ETI (mimozemskou inteligenciou). A ak áno, do akej miery ovplyvňuje tieto udalosti prítomnosť konkrétnych ľudí. Nech už je váš osobný názor akýkoľvek, mnoho úradov na Zemi si myslí, že stojí za to skúmať (čo sa deje na Zemi väčšinou tajne) udalosti, ako sú pozorovania UFO, telepatický prenos informácii od duchovných sfér Svetla, prípadne mimozemských entít, ktoré pracujú pre svetelný vývoj ... tých je v našom Vesmíre veľmi málo (...nie, nemáme na mysli astrálne channelingové prenosy s nízkou úrovňou pravdy). Tieto telepatické prenosy, o ktorých píšeme, sa významne zhodujú v presnosti a pravdivosti úkazov a udalostí, ktoré sa na Zemi odzrkadľujú aj v rámci nevysvetliteľných geofyzikálnych stôp.

Spravidla sa jedná o ojedinelé incidenty, týkajúce sa konkrétneho regiónu, alebo krajiny. Tu je veľmi dôležitý nadhľad. Pretože pri nízkom (duchovnom) nadhľade nad situáciou a teda aj vnímaní nízkych (nečistých) frekvencií duchovných prenosov, nie je v žiadnom prípade možné seriózne pochopiť čo nám tieto obrazce na viacerých miestach Planéty Zem ukazujú a pravdivo interpretovať aké posolstvo nesú (či je to mier, spolupráca alebo temnota a ovládanie).

Pochopiteľne, že nie je možné a ani normálne hľadať mimozemšťana pod každým kameňom v Prírode. To je totálne nepochopenie významu týchto komplexných energeticko - informačných formácií. Pokiaľ sa to bude považovať za samostatný aspekt tej istej interakcie, ktorá sa odohráva počas dlhých časových období na rôznych miestach a prostredníctvom rôznych médií, objaví sa plný výklad možností, ktoré tieto zvláštne udalosti ponúkajú.


Šesť mesiacov pred misiou skúmania MARINEROM 9 (sonda skúmajúca Mars), v kantóne Vaud severne od Ženevského jazera, sa švajčiarsky farmár menom Mertinat jedného júnového rána v roku 1972 zobudil, aby našiel čudnú vec. V blízkosti jeho stajní s dobytkom sa otvorila diera v zemi a neniesla žiadne známky toho, že by sa jednalo o prirodzenú udalosť. Jama mala priemer 2 metre (6,566) stopy a jej strany boli 1,5 metra (4,9212 stopy) hlboké a rovné ako matrica, zatiaľ čo dno otvoru bolo hladké a ploché. Proste geometrická čistota a presnosť, akú človek nedokáže vytvoriť. Najzaujímavejšie na tom bolo, že 4,71 metra kubického zeme, ktoré boli vykopané z pôdy pána Mertinata, sa nikde nenachádzali. Táto bizarná udalosť zaplnila švajčiarske spravodajské médiá asi na jeden deň a potom bola potichu zrušená. Ak niekedy dostal Mertinat od ktoréhokoľvek orgánu vierohodné vysvetlenie zmiznutia pôdy z jeho hospodárskeho dvora, nebolo to zverejnené.

Vo Veľkej Británii architekt, výskumník kruhov v obilí a autor Michael Glickman zastával numerológiu, keď uviedol, že číslice 5 a 6, ktoré sa objavujú spoločne (a ich súčet je 11), sú prvými číslami postupnosti majstrovských čísel. Tvrdí, že táto postupnosť naznačuje prvý kontakt s mimozemskou inteligenciou. Vo svojej knihe Crop Circles: The Bones Of God z roku 2009 napísal, že táto postupnosť od 11 do 99 mala odkazovať na "progresívne úrovne kontaktu s inými dimenziami a postupné začlenenie do týchto dimenzií.".

Keď sa pozrieme na tieto záležitosti mimo slobodomurárskej mágie, uvidíme, že slnečný cyklus 11 rokov sa hodí k pomeru 5:6 a že magnetický rovník planéty Zem je vzdialený od rovníka asi o 11 stupňov. V inom meradle by celá táto séria 5:6 mohla pojednávať o slnečných a fotonických záležitostiach, pokiaľ prekročíme deviatu iteráciu uvedenú vo vyššie spomínanej Glickmanovej knihe, dostaneme sa k pomeru 50:60. Pochopiteľne z pôvodne utajených výskumov zistíme, že naše elektrické prúdy na našej Planéte Zem pracujú pri frekvencii 50 Hz a 60 Hz. Z údajov, ktoré nazhromaždila NASA je evidentné, že hrudný kôš človeka rezonuje so 60 Hz a očné jamky človeka rezonujú s fekvenciami 40 HZ, 50 Hz a 60 Hz.


Pokiaľ sa vám zdajú kruhy v obilí nepodstatné, zrejme by ste si mali vyskúšať situáciu Mertinata na vlastnej koži. Prázdny valec vykopanej jamy totiž môže naznačovať opak. Nielen, že jeho priemer pripomínal v stopách Glickmanovu predstavu 5:6, ale táto udalosť pripomína údaje týkajúce sa objektu "Tvár na Marse" v oblasti Cydónia na planéte Mars. Mertinatova farma sa nachádzala blízko Echallens, "hlavného mesta" pšeničného regiónu, známeho ako "Švajčiarsky košík chleba". Jeho múzeum chleba navštívi ročne asi jedenásťtisíc návštevníkov. (Pre tých, ktorí nepochopili poznámku, je to 1.000 x súčet prvej skupiny hlavných číslel: 5 + 6 = 11.). Možno sa sem hodí aj doplniť aj Možišovu piatu knihu 8:3, koniec koncov, obsahuje známe príslovia "Nielen chlebom je človek živý" a jeho kapitola a verš tiež tvoria súčet 11.

Ženevské jazero so svojím vodotryskom v Ženeve navyše vyzerá ako veľryba. Takže sa opäť vynára spomienka na experimenty Franka Drakea v projekte so súhvezdím Ozma a Cetus spolu so štvorcovou sýpkou, názvom, ktorým Číňania označujú súhvezdie. Konverzácia sa začala alebo stále pokračuje. K pochopeniu tejto skutočnosti je vhodné preštudovať obrázok v knihe na strane 183, (skutočne Ženevské jazero v tvare veľryby).

O dvadsaťsedem rokov neskôr, 6. augusta 1999, sa v pšenici v dedine Bishops Cannings, v grófstve Wiltshire v Anglicku objavil jedinečný glyf v obilí. Tento mimoriadny glyf stojí za pohľad a podrobné študovanie (viď kniha str. 184). Bol dobre viditeľný z rušnej cesty medzi Devizes a Marlborough a bol taký zložitý, že to zjavne trápilo viac ľudí, ale aj farmárov, ktorí ho zničili do niekoľkých hodín po tom, ako sa objavil. Malým veľkým tajomstvom je práve tento obrázok v knihe na str. 184, (označený ako 11.2.), spomínaného glyfu, je ako jediný obrázok tohto glyfu, ktorý bol kedy letecky nasnímaný. Nazvali ho zaujímavo a výstižne, "Košík" kvôli zložitému pleteniu pšeničných stoniek vo vnútri a okolo dvadsiatich ôsmich kruhov osadením kruhov osadených na siedmych hlavných osiach, každá pod uhlom 51,42 stupňov. To je súčasne zemepisná šírka, na ktorej sa našiel tento úžasný glyf. Objavili ho 6. augusta 1999 o 6:15 hod. prieskumníci kruhov v obilí Andreas Müeller a Werner Anderhub. A v súvislosti s touto kapitolou je zaujímavé, že Anderhub je Švajčiar a umiestnenie glyfov bolo hneď za cestou od Glickmanovho domu. Samá náhoda.


Imperiálne rozmery Echallenského valca s priemerom približne päť stôp a hĺbkou šiestich stôp by mohli zodpovedať prvému podlažiu, ale to by bolo potrebné odvodiť, pretože Švajčiari uprednostňujú použitie metrov a stopy sú na prvom mieste iba u Škótov. Posuňme sa do 21. storočia, kedy Austrálčania založili rad tridsiatich šiestich rádioteleskopov určených na lov zvláštnych ozvien z vesmíru, najmä v podobe rýchlych rádiových zábleskov, o ktorých majú vedci v súčasnosti málo údajov.

Toto pole sa nachádza v Murchistone severovýchodne od Perthu a prevádzkuje ho Austrálska národná vedecká agentúra, Organizácia pre vedecký a priemyselný výskum Commonwealthu (CSIRO), ktorá múdro dala tomuto austrálskemu zoskupeniu radarov o rozlohe štvorcového kilometra zjavne vhodnú skratku ASKAP (The Australian Square Kilometre Array Pathfinder). CSIRO popisuje toto pole nasledovne: ASKAP je najrýchlejší prieskumný rádioteleskop na svete. Navrhol a skonštruoval ho CSIRO, skladá sa z 36 "parabolických" antén, ktoré sa rozprestierajú na priemere 6 km, fungujú ako jeden prístroj nazývaný interferometer. Kľúčovou vlastnosťou ASKAP je jeho široké zorné pole, ktoré vytvárajú jeho jedinečné prijímače fázového poľa (PAF - phased array feed). Spolu so špecializovanými digitálnymi systémami vytvára PAF na oblohe 36 samostatných (simultánnych) lúčov, ktoré sú mozaikované, do jedného krásneho obrázku (v knihe str. 185).

PAF bol skonštruovaný v našich dielňach CSIRO v Sydney - pre 36 PAF-ov je to asi 6 miliónov dielov, vrátane 20 000 dosiek s plošnými spojmi. Každá anténa má 216 optických vlákien, ktoré prenášajú údaje do riadiacej budivy MRO - to je spolu 7776 vlákien. Celková dĺžka tohto vlákna je cca 15 500 km, dosť na to, aby sa omotalo 1,5 krát okolo Mesiaca. Tieto vlákna prenášajú údaje rýchlosťou 1,9 Tb/s z anén do korelátora na spracovanie priamo na mieste. Po tomto spracovaní sú dáta odoslané pozdĺž vysokorýchlostných optických vlákien (40 Gbit/s) dole do strediska Pewsey so super počítačmi v Perthe.

Je to nepopierateľne brilantné inžinierstvo, ale táto škrípajúca skratka stavia túto hru na skutočný záujem o mimozemské inteligenciu (ETI) mimo hru. Pracovníci CSIRO boli samozrejme v čase vesmírnych misií Apollo aktívni, v 90. rokoch 20. storočia boli na zemi aj v Anglicku a kontrolovali glyfy v obilí vo Wiltshire, ktorých miesto výskytu sa nachádzalo blízko dediny zvanej Pewsey.


Ak predstavoval Echallens doslova prvý krok, pred rokom 1972 sa na švajčiarskej oblohe odohralo veľa neobvyklých aktivít. To nás privádza k ďalšiemu švajčiarskemu farmárovi Eduardovi Albertovi "Billymu" Meierovi, ktorý vtedy žil neďaleko Zürichu. Billy tvrdil (a písal o tom aj v knihách), že v rokoch 1953 až 1964 dostával pravidelné informácie od mimozemskej entity, ktorá pochádzala so súhvezdia Plejád (Plejáďan), sústavy Taygeta, a táto entita sa nazývala Asket.

Napriek tomu, že Billyho úrady verejne ignorovali, v skutočnosti to bolo úplne inak. Tieto informácie, ktoré Billy obdržal sa ukázali ako pravdivé a potvrdené z viacerých zdrojov poznania. Do pozornosti môžeme dať aj knihu napísanú na základe telepatických prenosov, ktoré Billy od spomínanej entity preniesol s názvom Óm, kde podrobne popísal okrem iného aj temné zásahy plejádskych entít do vývoja na Zemi. Pre mnohých bádateľov sú známe napríklad ako "nedovolené zasahovanie do vývoja na Zemi", resp. tzv. "výsadok 200 padlých anjelov", čo v skutočnosti boli temné (negatívne) mimozemské entity z vyšších dimenzii. Podrobnosti sa o tom môžete dozvedieť aj v iných knihách a aj v jednej z našich pripravovaných kníh, ktorú pod názvom "Temné zásahy Plejáďanov za posledných 10 000 rokov v histórii ľudstva".

Vráťme sa k Billyho zážitku. Tri roky potom, ako sa objavil Echallenský valec a dva dni potom, čo Spojené štáty zdokonalili možnosť svojho programu balistických rakiet Minuteman, zhotovil Meier 28. januára 1975 svoje prvé fotografie UFO (Plejádskych lodí) a v období, keď Meier pocítil nutkanie robiť fotografie svojich kozmických lodí, údajne tiež dostával aj správy. Je táto časová súvislosť náhodná?


Meierove fotografie sa dostali do amerických laboratórií na analýzu až v roku 1978, takže tento príbeh si rozoberieme neskôr. Zatiaľ je potrebné poznamenať, že nad východným koncom Ženevského jazera sa týčia Švajčiarske predalpy, ktoré nesú názov Les Pleiades (Plejády). Už sme si všimli, že hviezdny systém Plejády sa nachádza v súhvezdí Býka, ktoré susedí so súhvezdím Orion. Taktiež vieme, že v Egypte sa Orion spája s Býkom a Osirisom a na obrazoch tohto boha sú čiapky s dvoma rohmi. Minojci na Kréte mali svoje býčie obrady, Rimania používali rovnaké obrazy a pripisovali ich Mithrasovi. Novodobé býčie zápasy a stred terča - to sú pozostatky týchto ľudských konceptov súboja medzi fyzickým a duchovným svetom.

Skutočnosť, že sa dve rôzne neobvyklé udalosti stali dvom rôznym švajčiarskym farmárom - jedna sa týkala zeme a ohňa (pšenica je spojená s ohňom) vo francúzsky hovoriacej oblasti a druhá sa týkala obrazov na oblohe a telepatických kontaktov v nemecky hovoriacom regióne krajiny (ktorá je viac známa svojimi finančnými schopnosťami a osobitnou príbuznosťou s hodinárstvom, výrobou hodín a čokoládou, ako so svojimi farmárskymi schopnosťami), je pre túto chvíľu záhadou ...

Synchronicita sa však opäť objavila. Dňa 24. februára 1975 vypustilo Japonsko satelit, ktorý mal pozorovať slnečné röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie a ionosféru. Nasledujúci deň a bez toho, aby si bol vedomý udalostí v Japonsku obdržal Billy Meier duchovnú telepatickú komunikáciu o enviromentálnych škodách, ktoré armáda spôsobovala na Planéte Zem jadrovými testami. Spomínala sa aj ťažba fosílnych palív ...


Na tento článok budú nadväzovať aj ďalšie v súvislosti s knihou Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, prienikmi zdrojov poznania vedných disciplín a ďalších zdrojov poznania, ktoré naznačujú na afinitné architektonické princípy tvorivosti Vedomia medzi stavbami a objektami na Marse (Cydónia), pyramídami v egyptskej Gíze, Švajčiarskom (a Cernom), Anglickom a synchronicitu s výsledkami výskumov NASA ...


Súčasná doba si vyžaduje ľudské bytosti, ktoré majú jasnú predstavu o svojom poslaní, ich integrita a vnútorná čistota má smerovať k tomu, aby neboli ovládateľní a vydierateľní. 

To nie sú falošné prejavy hrdinstva. Práve naopak, Odvaha ako cnosť, je v prvom rade schopnosť priznať si svoje nedostatky a použiť ich pre poznanie vedúce k vlastnej pozitívnej premene, je to potenciál pre rast. 

Len v prípade, pokiaľ je Ľudská bytosť svojou vnútornou harmóniou (vyváženosťou) na Vzostupe, nie je možné ju ovládať legislatívou, ktorú tvoria totalitné vlády, a ani vedou, ktorá je odtrhnutá od pravdivosti a etiky. 

Žiaľ, podľa viacerých zdrojov poznania aj v súčasnosti je cca 98 % populácie Planéty Zem ovládnutej (väčšinou nevedome) temnými negatívnymi systémami a nánosmi z minulosti, ktoré blokujú Novú evolúciu Vedomia pre priaznivý vývoj. Planéta Zem nemá problém uživiť 10 až 15 miliárd Ľudských bytostí, pokiaľ nie sú v úrovni zvieracieho typu psychiky. 

Stále máme možnosť, aby Ľudská civilizácia vytvorila vyvážené deje, mierovú spoluprácu a koncepciu sociálnej bezpečnosti ľudskej civilizácie ako celku. Akákoľvek nenávisť vždy zničí toho, kto ju tvorí a živí!

Isté je, že nič nie je isté, nekonečná zmena je vývoj, v minulosti nehľadajme nové inšpirácie, tie, ktoré sú potrebné pre riešenie problémov prichádzajú len zvýšením frekvencie Vedomia ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

https://www.ariadneknihy.sk/