KONCEPCIA KOMPLEXNÉHO PRIAZNIVÉHO VÝVOJA NA SLOVENSKU JE ZATIAĽ V NEDOHĽADNE ...

28.06.2023

Mnohých ľudí zaujíma, ako to vyzerá so Slovenskom? Ako bude vyzerať jeho vývoj? Aká koncepcia vývoja je pri súčasnej situácii, pri politických kandidátoch na uchopenie moci?

Pozreli sme sa na to trošku bližšie. Nuž, triezvy nadhľad a vhľad jasne hovorí, že NIKTO z tých kandidátov, ktorí sa snažia uchádzať o hlasy občanov SR nemá komplexnú koncepciu priaznivého vývoja na Slovensku ani na najbližšie 4 roky nie to ešte 10 rokov, či 30 rokov. Potvrdzuje sa stav, že kecanie a vybľakovanie "názorov" bez koncepcie je len stratou času, pretože bez zodpovednosti a vnútornej slobody jednotlivcov to jednoducho nejde. Bez zapojenia celistvej bytosti - ľudskej bytosti vrátane hmotnej a duchovnej zložky v rovnováhe, niet priaznivého vývoja. Je to len a len zacyklenosť v čase a priestore opierajúca sa o konzumný egoizmus a jeho spotrebu. Je to len uspokojovanie základných potrieb bez zmyslu života a uzemnenia (prejavenia v materiálnom svete) toho, čo nás presahuje v prospech jednotlivca, rodiny, národa, vlasti, a vyšších celkov. Kritické myslenie analfabetov nemá nič spoločné s analytickým myslením a už vôbec nie s tvorivým konceptuálnym myslením. Bez vzostupu, celkového energetického priaznivého vzostupu ľudskej bytosti, sústavného zvyšovania celkovej vyváženosti, neexistuje ani mravný, etický vzostup a teda ani schopnosť tvorivo myslieť a neparazitovať na okolitých bytostiach. V podstate ale tieto informácie chápe minimum ľudských bytostí na Planéte Zem, je to len cca 50 až 80 miliónov ľudí. Na Slovensku je to niekde medzi 8 až 15 % ľudských bytostí, ktoré skutočne chcú priaznivý vývoj, nielen o ňom kecať. Najhoršie je na tom pochopiteľne Bratislavský región, nezaostáva ani Trnavský a Trenčiansky. Všade sa nájdu aj tí, čo inklinujú k dobru, svetlu. Potvrdzuje sa zásada, že čím je človek skromnejší, tým je menej skazený. Tí tak aj žijú, možno nenápadným životom a konkrétnymi maličkosťami a skutkami robia viac osohu, než tí, čo sa rozdrapujú, mysliac si pritom, že vedú ľudí k slobode a konajú dobro. Pokiaľ niekto nedokáže nad sebou vyhrať, aby sa menil k lepšej verzii seba, nemôže hovoriť o príklade druhým, vyžaruje totiž opak ...

Na Slovensku sa nič nezmení, určite nie po voľbách na jeseň 2023, nečakajte nič prevratné. Je úplne jedno, kto sa dostane k moci. Pokiaľ vyhrá priaznivejšia alternatíva, o ktorej sme písali v minulých článkoch, bude to len zmiernenie celkového pádu, nič viac. Zásadné priaznivé zmeny sa neudejú a ani sa nemôžu udiať pri súčasnej celkovej bytostnej kvalite väčšiny občanov na Slovensku. Prelom čiastočne môže nastať na jar 2024 (prezidentské voľby) v určitých energericko - informačných štruktúrach podporujúcich priaznivý vývoj.

Najväčšia hrozba v oblasti mravného a etického pádu, likvidácie hodnôt čestnosti, pravdy, krásy, dobra, najväčšie degenerácie pre priaznivý vývoj Slovenska hrozia zo strany subjektu progresívne Slovensko, o tom niet najmenších pochybností. Lož, o ktorú sa opiera aj ich súčasná propaganda v predvolebných prieskumoch je už prekuknutá, v skutočnosti nemajú momentálne ani 7 % podpory. Takže pokiaľ vám niekto balamúti hlavy s 15 % preferencii, tak patrí do blázninca, prípadne vedome klame. Pokiaľ by sa dostali menované exempláre k moci, Slovensko je nenávratne stratené, pád. najmä duchovný pád by sa zrýchlil. Rozklad školstva, debilizácia ľudských bytostí, démonické ovládacie štruktúry v duchovnom pozadí by mali zelenú, kretenizmus by bol zavesený všade na nástenkách, vydávajúc sa pritom za progres. Najviac labilná je skupina vo vekovej kategórii 25 až 35 rokov, ľahko infikovateľná temnotou.

V súčasnosti je na tom na Slovensku podstatne lepšie jedinec, ktorý je čestný, pravdivý a má napríklad doma na dedine kozu, alebo vlastný kurín, oproti roztraseným a nafetovaným degenerátom z liberálnych kaviarní. Všade nám tlačia do hláv bruselské anomálie infikované nacizmom a fašizmom už od koreňov, pričom sme na Slovensku v takej úrovni, že sa nedokážete pripojiť na Finančné riaditeľstvo SR prostredníctvom internetu, pretože ani len čítačka občianskeho preukazu (pre elektronické podpisovanie), ktorú vám dajú na polícii, nie je funkčná. Taká je prax. Nehovoriac o tom, že ich systém je v podstate nefunkčný a oberá vás o čas, kradne vám čas. Štát vás okráda o čas, čiže vysáva energiu. Príkladov je mnoho. Chápete?

Absurdnosť charakteristická na Slovensku je definovaná tým, že najväčšie hovädá, degeneráti a ľudská spodina je v politike (česť minimu výnimiek) a pritom, sú presvedčení, že robia dobro pre občanov. Aj napriek tomu, že občanov Slovenska vyložene poškodzujú vám budú  tvrdiť, že konajú dobro ... Psychopati a sociopati nemajú problém za peniaze urobiť všetko, čokoľvek. Na Slovensku sa rozhadzujú miliardy eur a poniektorí ľudia sa smejú ...  

Zostáva nám len sústavná práca na sebe, tvorenie lepšej verzie seba ...


... pripravujeme pokračovanie ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

https://www.ariadneknihy.sk/