Kniha autora Grigory Pietrovitch KLIMOV : "Protokoly sovietskych mudrcov"...

25.09.2022

Vážení priaznivci, pri pohľade na sibírsku tajgu prinášame pre niekoho možno malé prekvapenie. Pripravujeme mnoho projektov, kníh, naposledy sme písali o knihe Posledné varovanie : Dejiny Nového Svetového poriadku, od autora Davida Allana Riveru, ktorú pripravujeme v slovenskom preklade. Dnes si napíšeme niečo o ďalšej pripravovanej knihe na vydanie (ak Boh dá :-). Ide o knihu autora Grigory Pietrovitch KLIMOV s názvom Protokoly sovietskych mudrcov. Pokiaľ sa zadarí, mohli by obidve knihy uzrieť svetlo sveta koncom roku 2022. 

...

Ruský spisovateľ Grigorij Klimov sa narodil 26. septembra 1918 v meste Novočerkask v Rusku v rodine lekára. V roku 1941 absolvoval s vyznamenaním Novočerkaský priemyselný inštitút a vstúpil na Vojenskú diplomatickú akadémiu v Moskve. V roku 1945 absolvoval akadémiu a bol poslaný pracovať do Berlína ako vedúci inžinier sovietskej vojenskej správy. V roku 1947 dostal rozkaz vrátiť sa späť do Stalinovej Moskvy. Po dlhom zvažovaní utiekol do západného Nemecka.

V rokoch 1949-1950 pracoval pre CIA na prísne utajovanej téme "Kolaps komunistického systému za pomoci ľudí špeciálneho typu - ľudí s mocenským komplexom (Lenin's Latent Homosexuality Complex)", s kódovým označením "Harvardský projekt". V rokoch 1951-55 bol predsedom Ústredného zväzu povojnových emigrantov zo ZSSR (TSOPE) a šéfredaktorom časopisov Svoboda a Anti-Communist (posledný v nemčine).

V rokoch 1958-59 pracoval ako konzultant pre Cornell Project v New Yorku, kde robil aj všelijaké prefíkané psychologické výskumy súvisiace s maďarským povstaním v roku 1956.

Výsledky 50-ročnej práce na tejto téme odzrkadľuje sedem kníh.

1951 - "The Terror Machine" (známy ako "Berlínsky Kremeľ", "Wings of the Serf", "Song of the Victor"), rok 1970 - "Princ tohto sveta", rok 1973 - Prípad č. 69, 1975 - "Volám sa Legion", rok 1981 - "Protokoly sovietskych mudrcov", rok 1987 - "Červená kabala", rok 1989 - "Boží ľud", rok 2007 - "Revelation" ("Rodinný album").

"Protokoly sovietskych mudrcov", "Červená kabala" a "Boží ľud" sú súhrny série prednášok určených pre celý veliteľský štáb KGB v predvečer obdobia tzv. perestrojky v ZSSR (1985-1991). 

Člen Zväzu spisovateľov Ruska. Jeho kniha "The Terror Machine" sa stala bestsellerom, vyšla v 12 jazykoch v "Reader's Digest" s nákladom viac ako 17 miliónov kópií. Podľa tejto knihy boli natočené tri filmy v Anglicku, Nemecku a Spojených štátoch amerických. v rokoch 1953 - 1954. Nemecký film "Weg Ohne Umkehr", bol ocenený titulom "Najlepší nemecký film roka" na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne v roku 1954. Anglické "The Road Of No Return" a americké "No Filmy Way Back" už dlho neopúšťajú plátna celého sveta. Náklad kníh Grigorija Klimova už presiahol milión.

Grigorij Petrovič Klimov zomrel 10. decembra 2007 vo svojom dome v New Yorku.

...

Prinášame krátky úryvok z pripravovanej knihy Protokoly sovietskych mudrcov :

- Grigorij Petrovič, už 50 rokov pracujete s ľuďmi špeciálneho typu, s ľuďmi s komplexom moci. Čo sú títo ľudia? Čo je to "komplex moci"? Čo je to vodcovský komplex? Čo je podstatou tohto problému?

- Keď sa blízki príbuzní vezmú medzi sebou, deti z tohto manželstva budú degenerované. Toto je starý známy fakt. Preto cirkev zakazuje sobáše medzi príbuznými. Až do šiesteho kolena. Ak skupina náboženských vodcov urobí opak a bude podporovať takéto manželstvá a dokonca zakáže sobáše mimo svojej sekty, potom bude táto sekta za 4-5 generácií plná degenerátov .

- Viete o nejakej sekte, ktorá zakazuje zmiešané manželstvá a robí to už niekoľko tisíc rokov? Správne. Túto sektu všetci poznáme.

- Mnohí degeneráti majú nezvyčajné vlastnosti - ako napríklad neukojiteľnú túžbu dominovať, abnormálnu, priam patologickú túžbu byť vždy na vrchole. Mnohí z nich majú jasnú a neukojiteľnú túžbu po moci. 

Títo degeneráti sa cítia "vyvolení", "elita" (megalománia), no zároveň sa cítia aj "prenasledovaní" a "prenasledovaní" (klamy o prenasledovaní). Koniec koncov, "klamy vznešenosti" a "klamy prenasledovania" sú sestry. To všetko je elementárna pravda, materská škola.

Povedzme si teraz o tomto probléme na vyššej úrovni - na úrovni vyššej sociológie (degeneralógie), v oblasti ktorej sa pohybujem už vyše 50 rokov.

Takmer všetci svetoví lídri majú výrazný vrodený mocenský komplex. Tento komplex je spravidla výsledkom potláčaného sadizmu, ktorý je zase spojený s latentnou homosexualitou.

Leninov komplex latentnej homosexuality ("The Leader's Complex") bol starostlivo študovaný v CIA koncom 40. a začiatkom 50. rokov 20. storočia. Kódový názov pre tieto vysoko klasifikované vedecké štúdie bol Harvardský projekt. Práve tam, počas práce v skupine výskumníkov na Harvard Project, som sa prvýkrát zoznámil s touto témou. 

Akákoľvek dobre organizovaná skupina ľudí so znalosťou tejto tabuizovanej témy, môže nájsť a povýšiť budúcich lídrov ako pešiakov vo svetovej šachovej hre. Je samozrejmé, že vodcovia zdegenerovanej sekty, ktorí tento problém dobre poznajú na vlastnej koži a túto hru praktizujú už niekoľko tisícročí, majú obrovskú výhodu oproti tým, ktorí hrajú bez vedomostí, bez tréningu a dokonca aj naslepo ...

...

Porozmýšľajte nad tým, čo autor Klimov naznačuje vo svojej polemike. Podľa našich informácii z duchovného pozadia sveta, Planéta Zem jednoznačne potvrdzuje túto teóriu s vysokou úrovňou pravdivosti, viac ako 90 %.


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

https://www.ariadneknihy.sk/