Toxicita energeticko - informačných polí a prostredia, v ktorom žijeme ... pre PRIAZNIVÝ VÝVOJ  je TIETO VPLYVY nevyhnutné ELIMINOVAŤ ...

23.02.2023

Mnohí Ľudia sa nás pýtajú : Prečo zlo a temnota dokáže podporovať jednotlivé temné bytosti pri ovládacích a negatívnych štruktúrach na Zemi a Svetlo (dobro) nedokáže spolupracovať? Prečo má zlo a temnota navrch? Nuž, výborná otázka, na ktorú sa dá odpovedať pravidelnými prednáškami minimálne v troch semestroch seriózneho štúdia ...

Skutočne je to obrovská téma. Prečo toxické energie v energeticko - informačných poliach Planéty Zem majú navrch? Áno, mnohí súčasne odpovedáte, že je to preto, lebo v ľuďoch väčšinou prevládajú negatívne energie, ktoré nesú nosný typ energie ZLA. 

Už sme o tom písali mnoho krát, že dobro a zlo, sú v duchovnom pozadí sveta z hľadiska energetickej kvality úplne odlišné nosné typy energie, ktoré sa dajú jasne objektívne rozpoznať. Taktiež sme uviedli, že vám na to rozpoznávanie nikdy nepostačuje len rozum a ego. Na rozpoznanie zla potrebujete mať dostatočný duchovný nadhľad v priaznivom celkovom vyladení ľudskej bytosti.

Vtedy vás nedokážu oklamať (napr. politici sľubmi), nedokážu vám podhodiť udicu, na ktorú skočíte, pretože vidíte vopred, resp. vidíte a vnímate ovládacie energie a viete ich rozpoznať vopred. Viete rozlíšiť pravdu a lož, pri prijímaní informácie a energie, ktorá ju sprevádza. Viete rozpoznať rozdiel od čistoty a dobra, skutočne čistého úmyslu. Je potrebná výborná trénovaná intuícia, zapojenie všetkých zložiek vyváženej bytosti.


Ďalšia často sa vyskytujúca otázka je : Koho voliť na Slovensku v tomto bordeli? Nuž, prepáčte, toto nie je celkom legitímna otázka, nakoľko každý človek má slobodnú vôľu, pre možnosť rozhodovania sa. Isteže, táto "slobodná vôľa" je ekvivalentne neslobodná, vzhľadom k frekvenčnému naladeniu, vyváženosti a úrovni Vedomia každého jednotlivca. 

Práve v tom je zodpovednosť jednotlivca, spojená so slobodnou vôľou, že sa musí zodpovedne namáhať, aby dokázal svoj názor vytvoriť na základe pôsobenia priaznivých energii a pravdivých vplyvov. Aby jednotlivec vedel, kde sa berú jeho myšlienky, kde vznikajú jeho myšlienky, aby vedel, čím je pudený pri akomkoľvek morálnom postoji, čo ho vedie, aké kvality ho ovládajú a pôsobia na neho z duchovného pozadia (Svetlo, temnota), aká je jeho mravná iniciatíva a etický vzostup. To je sebapoznanie a umenie života, ktoré stojí veľa poctivej námahy, tu vám peniaze nepomôžu.

Napríklad v našej stručnej analýze už v roku 2021 sme naznačili, že ZLO, ktoré pôsobilo počas vlády od roku 2020, nie je to najtoxickejšie, ktoré môže vzniknúť. Niekoľkokrát, sme upozorňovali na základe skúmania duchovného pozadia aj tento rok, že pozor, nenechajte sa vlákať do pasce ... či už sú to jamky, hodnotová vyprázdnenosť, zvrátené mravné toxíny, alebo vojnoví zločinci. Takýto je diapazón výberu na Slovensku, sociálnu demokraciu, ktorá podporuje prozápadné štruktúry nevynímajúc. 

Nesťažujme sa prosím, nie náhodou tu na Slovensku máme tieto monštrá, ktorých vedie fanatická túžba po moci. Všetci sme na jednej lodi na Slovensku, aj na zemi, či sa necháme vtiahnuť do vojny, dokonca provokáciami prispejeme k hrozbe nukleárnej ...


Stručne, pokiaľ je niekto plný nenávisti voči Ficovi, resp. sa domnieva, že to, čo je tu na Slovensku už pomaly 3 roky, je to najhoršie, sa mýli. Už dávnejšie vznikli zákulisné dohody, kde sa aj za prispenia Čaputovej pripravila formácia oveľa toxickejšia a sofistikovanejšia pre uchopenie politickej moci ... Hlas + SaS + PS. Ešte sa tu hrá jedna hra, taktiež toxická, ktorá ale nevýjde vojnovým zločincom. Asi si rýchlo preložíte do slovenčiny, čo tieto skratky znamenajú. Tieto politické subjekty, jednoznačne budú viesť Slovensko do ešte väčších extrémov a vychýleností, než je tomu dnes. Nezabudnime na Pellegriniho označovanie ľudí, ktorí sa neočkovali "dezolátmi" spred 2 rokov a pod. Taktiež už v súčasnosti jasná podpora NATO a zbrojenia na Ukrajine zo strany spomínaného fešáka s jamkami, je tragédiou v začiatkoch.


Záver : Na Slovensku je možnosť v najbližších voľbách, pokiaľ máme možnosť použiť percentá na vyjadrenie intenzity nepriaznivého vývoja, z hľadiska hlavných dvoch alternatív vybrať si medzi temnotou okolo 90 % a temnotou okolo 60 %. Toto je pravdivá reálna možnosť v najbližších voľbách, nič lepšie nemáme k dispozícii. O to viac musíme pracovať na sebe, každý jednotlivec !

Takže čo nám zostáva? Etická a poctivá práca na úrovni komunálnej politiky (snáď to nie je utópia). Kľúčové budú prezidentské voľby. Kedy sa dostane do čela štátu skutočná osobnosť a štátnik na komplexnej úrovni s proSlovenským srdcom a rozumom vo vzájomnej vyváženosti ? Je to vo hviezdach...

Najdôležitejšie však pre každého z nás je, že cesta vedie jedine cez zvyšovanie vyváženosti a kvality jednotlivcov, sústavného sa zlepšovania a vytvárania lepšej verzie seba. Pokiaľ toto nepochopíme ako Ľudské bytosti, budeme v časopriestore zacyklení v duchovnom páde a lekcie sa budú opakovať, pričom náš genetický program bude degenerovať, namiesto toho, aby sa čistil od toxických energetických nánosov a otváral svoje latentné možnosti.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2023

https://www.ariadneknihy.sk/