FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... utajovaná história (2. časť)

02.12.2022

V prvej časti článku zo dňa 1. 12. 2022 sme otvorili túto tému, ktorá mnohých čitateľov zaujíma. V jeho závere sme uviedli, že :

Spoločnosť Thule bola liahňou, z ktorej neskôr vzišla NSDAP so svojim vodcom Adolfom Hitlerom. Vyzerá to tak, že založením tejto organizácie splnil Sebottendorff svoju historickú úlohu, pretože skoro potom opustil Nemecko a stratil sa opäť v hmlistej temnote, z ktorej sa predtým vynoril. Názory na to, kedy vlastne došlo k založeniu spoločnosti Thule, sa rozchádzajú. Pravdivé zdroje z duchovného pozadia sveta naznačujú, že hodinou jej zrodu bola schôdzka niekoľkých známych osobností vo viedenskej kaviarni Café Schopenhauer, ktorá sa uskutočnila v roku 1917.

Okrem už zmieňovaného "barona Sebottendorffa" sa jej zúčastnili profesor Karl Haushofer, vojenský letec Lethar Waiz, prelát Gernot z tajného Spoločenstva dedičov templárskych rytierov (Societas Templi Marconi) a v neposlednom rade taktiež Maria Orsič, transcendentálne médium zo Záhrebu.

Skupina sa zaoberala debatami o najrôznejších tajných náukách, ezoterických tradíciách a ázijských tajných lóžach. Predovšetkým to bol profesor Haushofer, ktorý sa vďaka svojim cestám po Indii a Tibete veľmi dobre vyznal v legendách a náukách tajomnej ázijskej oblasti. V priebehu 1. svetovej vojny nadviazal profesor Haushofer kontakty s tzv. "Žltými čiapkami", čo bola jedna z najvplyvnejších tajných spoločností v Ázii. Haushofer sa stal jej členom. Bol poverený určitým poslaním a musel prisahať, že si zoberie vlastný život, pokiaľ táto misia stroskotá. Jeho vzťahy so "Žltými čiapkami" viedli k tomu, že v Nemecku vzniklo v dvadsiatych rokoch 20. storočia niekoľko tibetských spoločenstiev.

...

Dnes pokračujeme ...


Celkovo sa zdá, že Karl Haushofer bol vedľa "baróna Sebottendorffa" druhou významnou šedou eminenciou nemeckých tajných spoločenstiev a svoj vplyv si zachoval aj v dobách Hitlerovej "Tretej ríše" (minimálne do roku 1941). Mníchovský profesor bol okrem iného tiež duchovným otcom tzv. geopolitiky a na prelome 19. a 20. storočia pôsobil ako vojenský atašé v Tokiu. Aj v Japonsku nadviazal styky s jedným tajným rádom. Neskôr ho čakala úspešná vojenská kariéra - počas 1. svetovej vojny sa vypracoval do hodnosti generála a obdržal niekoľko vysokých vyznamenaní. Jeho vojaci ho obdivovali. Karl Haushofer bol zrejme právom označovaný za "najväčšieho mága nemeckej ríše". Údajne mal neomylný "prorocký dar", ktorý získal prostredníctvom tajných rádov O.T.O. (Ordo Templi Orientis) a The Secret Hermetic Order of the Golden Dawn (rád Zlatého úsvitu), teda organizácií, v ktorých hral významnú úlohu Aleister Crowley. Mimochodom za zmienku stojí, že pod Haushoferom slúžil počas 1. svetovej vojny taktiež Rudolf Hess, neskorší Hitlerov zástupca. Hess bol jedným z najväčších Haushoferových obdivovateľov, bol však aj jeho oddaným študentom na Mníchovskej univerzite.


Čo sa dialo vo viedenskej kaviarni Café Schopenhauer, ktorú sme spomínali v prvej časti článku?

Na už spomínanej schôdzke chceli prítomní účastníci získať od preláta Gernota dôležité informácie o tajných textoch templárskych rytierov. Tento kňaz bol členom tajnej spoločnosti templárov Societas Templi Marconi. Uvedený spolok nadviazal na aktivity stredovekého templárskeho rádu, zrušeného v roku 1307 na nátlak francúzskeho kráľa Filipa IV. Templári, ktorí unikli vtedajším represáliám, odovzdali svoje tajné vedenie svojim potomkom a tí ich predali zase svojim deťom. Takto pretrvala tajná náuka celé storočia. Prelát Gernot informoval na stretnutí v Café Schopenhauer svojich priateľov a nadchádzajúcej ére v znamení Vodnára.

V septembri roku 1917 sa "barón Rudolf von Sebottendorff" stretol neďaleko Untersbergu s príslušníkmi istého tajného spoločenstva, ktoré udržiavalo tesné kontakty s už spomínanou tajnou spoločnosťou novodobých templárov Societas Templi Marconi. Toto spoločenstvo sa nazývalo "Páni čierneho kameňa" a taktiež malo svoj historický vzor. Pôvodná organizácia "Pánov čierneho kameňa" vznikla v roku 1221 z radov templárov a jej cieľom bolo bojovať proti zlu a vo svete šíriť myšlienku Ježiša Krista. O príčinách vzniku tohto rádu sa rozpráva nasledujúca legenda: Niekoľko templárskych rytierov stretlo v roku 1221 na úpätí Untersbergu bytosť, ktorú označili za "bohyňu". Mala to byť mladá magická žena s dlhými vlasmi a nezvyčajnom oblečení. Táto "bohyňa", ktorú je možné nazvať skôr "astronautka" odovzdala prekvapeným templárom tri predmety a prikázala im, že ich musia opatrovať až do doby, kedy začne éra Vodnára. Týmito predmetmi boli tmavo - fialový až čierny kryštál (čierny kameň), ktorý nazývali ilua, magické zrkadlo a zvláštna dýka. "Bohyňa", ktorá sa mimochodom predstavila ako "Isais", rytierom vysvetlila, že ilua je magický kryštál obsahujúci ženské vibrácie, ktorý predstavuje protipól mužskému kryštálu nazývanému garil (grál). Potom im odovzdala ešte text tzv. Isaisinho zjavenia a pri rozlúčke prehlásila, že sa vráti, akonáhle začne vek Vodnára. Toľko legenda ...


Ako už bolo uvedené, v septembri roku 1917 nadviazal "barón Sebottendorff" kontakty s tajnou organizáciou Pánov čierneho kameňa a začal okolo seba zhromažďovať ľudí, ktorí sa stali jadrom neskôr založenej spoločnosti THULE. Skupina sa pokúšala spojiť vedeckú mágiu, astrológiu, okultizmus a tajnú náuku templárov s určitými politickými požiadavkami. K najdôležitejším členom spoločnosti v tom čase okrem "baróna Rudolfa von Sebottendorffa" patrili: Guido von List, Jörg Lanz von Lienebfels, Adolf Hitler, Rudolf Hess, Herman Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Karl Haushofer, Gottfried Feder, Dietrich Eckart, Bernhard Stempfle, Theo Morell, Frantz Gürtner, Rudolf Steiner, W. O. Schumann a Trebitsch - Lincoln. Názov spoločnosti THULE pochádza zo škandinávskej legendy o Ultima Thule, čo je bájny kraj kdesi na severe, nad ktorým Slnko nikdy nezapadá a ktorá bola kedysi podľa ich presvedčenia domovinou predkov árijskej rasy.

Neskôr sa spoločnosť rozštiepila na dve časti. Do prvej patrili osoby orientované skôr ezotericky, napríklad Rudolf Steiner, druhú tvorili "exoterici", ktorých vedenie prevzal Adolf Hitler. Keď sa Hitler dostal k moci, začal skupinu ezoterikov, ktorú viedol Rudolf Steiner prenasledovať. 

Adolf Hitler vstúpil do spoločnosti Thule v októbri roku 1918 a zároveň sa stal členom Nemeckej strany pracujúcich DAP (Deutsche Arbeiterpartei). Tu na seba veľmi rýchlo upozornil svojim rečníckym talentom a bol poverený významnou úlohou - mal prednášať  prejavy na predvolebných a agitačných zhromaždeniach. Dietrich Eckart bol jeho mentorom vo veciach správneho vyjadrovania písomne aj verbálne. Stal sa tak jedným z ľudí, ktorí ctižiadostivému politikovi pripravovali cestu k uchopeniu moci. 


... pokračovanie nabudúce ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/