Duchovná úloha SLOVENSKA je byť "POSLOM MIERU" v srdci Európy ... preto CHRÁŇME DETI pred mravným a duchovným rozkladom a duševným mrzáctvom temnej propagandy !!!

14.01.2023

Duchovná úloha Slovenska, o ktorej píšeme opakovane je "Byť Poslom Mieru v srdci Európy". Táto úloha nesie mnoho vrstiev. Nemusíte tomu veriť, to nie je podstatné, čo si kto myslí, aj tak je to Pravda. Pokiaľ máte spoľahlivú, dlhoročne precizovanú duchovnú komunikáciu (telepatické komunikácie "s priaznivými sférami", keď chcete "Svetla"), na ktorú sa viete spoľahnúť (napríklad pravdivé predvídanie udalostí a podobne), vtedy ste pevní a žiadna propaganda vás "neuvarí". 

To, že naše dejiny a vývoj na Slovensku preukazujú niečo iné, ako je stotožnenie sa s princípom duchovnej úlohy, je vec druhá. Svedčí to o nízkej úrovni Vedomia a pomýlenosti národnej indentity a integrity. Česť všetkým výnimkám Slovákov, ktorí sa aj v týchto náročných časoch nenechali zlomiť a sú pevní. Isteže máme medzi sebou kreatúry, ktoré sú duchovnými mŕtvolami, kde ich duševné mrzáctvo podporuje vojny a násilie. Sú tak tupí, že si nedokážu ani len pootvoriť dvere k cestičke, ktorá vedie k pravde.

Doplňujeme aj to, že posolstvo a duchovná úloha Slovákov je tak výnimočná, že pre menej chápavých je tento odkaz navždy zahmlený. Na jeho prijatie je potrebná mravná intuícia a iniciatíva, by stále lepším človekom, vyváženejšou ľudskou bytosťou, neovládateľnou len spotrebným konzumným egoizmom a vytesnenou západnou civilizáciou. 

To sa nedá učiť rozumom, intelektuálne konštrukty vás k pravdivosti nedovedú. Srdečnosť, úprimnosť, vrúcnosť, prajnosť, tvorivosť spojená s čistotou srdca, kde práve mravná vzostupná kvalita (duchovný vzostup) umožňuje mimoriadnu kvalitu spolupráce, vyhýbanie sa extrémom, tvorenie veľmi špecifickej priaznivej reality. Primitívom je to smiešne, dokonca sa smejú aj z manuálnej práce. 

Etická vyspelosť, mravná čistota a stále jemnejší, vyváženejší a pravdivejší mravný zákon vo vnútri človeka v súlade a v rovnováhe s tvorivou silou Lásky, to je práve základný princíp duchovnej úlohy Slovenska (Slováka). Vtedy je možné kultivovať aj dialóg, princípy hľadania pravdy v dialógu, diskusii, polemike, dišpute, atď ...

Nie je náhoda, že máme na Slovensku nádhernú Prírodu, vyváženú rôznym charakterom bohatstva prírodných zdrojov a krásou, sme "strechou" Európy, čo sa týka vodohospodárstva, a mnoho ďalších jedinečných výhod, ktoré nám chcú ukradnúť poniektorí grázli vo vláde, ktorá je v demisii (pracujú na tom už dlho). 

Väčšinou nie je pochopený duchovný princíp, že táto sila Prírody má spolupracovať na zušľachtení, ruka v ruke v etickou tvorivosťou človeka, vyzdvihnúť latentnú vnútornú duchovnú silu ľudskej bytosti "na oko" mladého a malého národa. Zdôrazňujeme, na zušľachtení, nie na rozkradnutí, tak, ako sa to udialo legálne, na to pripravenou legislatívou. 

To, čo dnešní dôchodcovia vytvorili, to grázli za posledných 30 rokov rozkradli a ešte ani len dôstojný dôchodok a starostlivosť o dnešných dôchodcov štát nedokáže zabezpečiť. Môžu sa hanbiť všetci tí úradníci, ktorí podporujú na Slovensku v praxi mravne skazenú legislatívu ... 

"Čím temnejší influencer, tím viac "followerov" na Slovensku má". Zaujímaví sú strapatí frajerkovia na elektrických kolobežkách s fialovými vláskami, ktorí s veľkým telefónom behajú s holými zadkami po Bratislave, namiesto toho, aby napríklad chytili do ruky kálačku a naučili sa napríklad kálať a rúbať drevo :-) Nuž asi ťažko, pretože by ich kálačka prevrátila. 

Komplexná degenerácia poslednej generácie, za posledných povedzme 30 rokov, je hrozivá (česť výnimkám, je ich minimum). Slovenský genóm "zdementnieva, degegeneruje", Calhounov experiment na myšiach, platí aj na ľuďoch, nielen na Slovensku (česť výnimkám).

A tu sa dostávame k vzdelávaciemu procesu, ktorý prostredníctvom Ministerstva školstva SR už dlhé obdobie vytvára priestor pre totálnu degeneráciu, digiálnu demenciu novej generácie. Tento proces je tu už 30 rokov priatelia, nielen v súčasnosti. Avšak to, čo sa deje v súčasnosti, to je vrchol. 

Ide o skrytú hrozbu, skrytý princíp smerujúci k mravnému (duchovnému) rozkladu bytostí detí, mládeže, adolescentov, s cieľom negovať význam rodiny, význam otca, matky, dôležitosti ich vzájomného vyváženého celostného vzťahu, ako základnej jednotky pre priaznivú evolúciu spoločnosti. 

Dochádza tak k procesu duševného mrzáctva detí, mladej generácie, vsugerúvaniu zvrátených hodnôt. Všetky tieto temné štruktúry sú zakomponované do tzv. "sexuálnej výchovy", ktorá má byť v rámci regulatív z Ministerstva školstva SR "tlačená vrchom spodom". Sexuálna a "vzťahová" výchova má byť na slovenských školách povinná. My aj práve preto máme dieťa v domácej škole už 5 rokov. 

Degenerátsky charakter pôsobenia Ministerstva školstva SR, predtým to bol Gröghling, v súčasnosti argumentujú svojou tuposťou, ktorá sa opiera napríklad o to, že "v zahraničí povinná sexuálna výchova priniesla dobré výsledky". Prosím? Ktoré? Zbláznili ste sa? Však si otvorte oči, čo sa deje vo svete. Súčasný minister Horecký nasadil korunu tuposti tým, že povedal: "Za úplne najlepšie považuje, aby bola integrovaná sexuálna výchova do viacerých predmetov" ... akoby nestačilo, že ekoterorizmus pod pláštikom environmentálnej výchovy sa aplikuje vo väčšine predmetov...

Tomuto "ministrovi" Horeckému snáď len toľko .. tebe by sme nedali na zodpovednosť ani bedňu gitu, nie to ešte deti. 

Zrejme máme pred sebou mnoho priorít, kde jednou (kľúčovou) z nich je účasť na Referende 21. januára 2023, aby sa vytvoril objektívny rámec v Ústave SR (ktorú mimochodom bude treba celú vylepšiť), pre možnosť, aby sa konečne spakovali degeneráti v demisii preč, do zabudnutia. 

Môžete byť bez obáv a nemajte v sebe nenávisť priatelia, duchovné sféry sa o tieto indivíduá, ktoré zničili Slovensko postarajú, aj o ich genetickú rodovú líniu. V tom je tá krása, že v materiálnom síce svete škodia, ale pred svetelnými sférami duchovného pozadia sveta neujdú, energetické vyrovnanie príde tak či tak, skôr, či neskôr. ZLU je však potrebné sa postaviť !

Bez najmenších pochybností v rámci zahojenia Slovenska, bude potrebné určite chrániť deti pred zvrátenými ideológiami, ktoré sa nám snažia "povinne" natlačiť charakterom degenerátstva z Ministerstva školstva SR. Ide o mravný rozklad, rozvrátenie psychických štruktúr detí proti Prírode, vsugerovanie zvrátených hodnôt, ideológií, likvidácia rodiny, ukotvenie zvieracieho a démonického typu psychiky u detí, atď. Namiesto týchto anomálii, by ste radšej mohli PRAVDIVO učiť deti histórii ...

Je to úloha etická a mravná, teda duchovná, vec cti, pravdivosti každého z nás, aby sme sa postavili ZLU. Uvedomte si, že tieto kreatúry sa nezastavia pred ničím.

Podľa duchovných komunikácii a pravdivých (svetelnej intuície) zdrojov poznania ide o mimoriadne nebezpečný proces Ministerstva školstva SR, ktorý je potrebné zastaviť osobným príkladom, mravným, nasledovania hodným vzorom a prácou na svojej lepšej verzii každého rodiča. Viac času venovať deťom, vyjsť zo zóny komfortu, menej byť nakvačený na mobile a dementných seriáloch, či mainstreame v televízii ...

Tento zhubný proces odporuje základným princípom vzniku života na Planéte Zem, na ktorej je život a priaznivá evolúcia vzostupu Vedomia ľudských bytostí postavená na opticky ľavotočivých aminokyselinách, ktoré prijímajú svetlo. Viac podrobností o špičkových výskumoch, potvrdzujúcich nebezpečenstvo týchto temných systémov sa dozviete v budúcnosti v našich článkoch pre registrovaných.

Mnoho informácií o infiltrácii školstva myšlienkami degenerácie a likvidácii inteligenčnej úrovne ľudí na planéte Zem sa dozviete aj v našej pripravovanej knihe Davida A. Riveru: Posledné varovanie: Dejiny Nového svetového poriadku.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/