Duchovná prelesť cez hnutia "zvyšujúce vedomie"

26.10.2022


Veľmi zaujímavým zdrojom poznania je publikácia Jeromonacha Serafima Rosa ... Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti, o ktorej sme rozprávali s prof. Šafinom vo viacerých reláciách. 

Kniha nepresviedča čitateľov, aby sa stali nasledovníkmi pravoslávia, ale obsahuje svedectvá vo forme rozprávania životných príbehov ľudí, s ktorými sa Seraphim Rose stretol a tieto príbehu mu porozprávali. Seraphim Rose im pomohol. Sú to príbehy o tom, ako ľahko je možné zneužiť alebo zviesť ľudí cestou "viery" v učenia, ktoré sa zahrávajú s ovládacími temnými silami. Sú veci medzi nebom a Zemou, ktoré sú ťažko pochopiteľné a mnohokrát nemusíme vedieť, prečo sa nám dejú zvláštne veci, či už dobré alebo zlé a práve v tejto knihe sú tieto situácie prostredníctvom príbehov vysvetlené. Preto je potrebná u ľudskej bytosti stále zlepšujúca sa intuícia, či duchovná komunikácia (vnútorná čistota naladenia), aby sme vedeli spoľahlivo rozpoznávať pravdu a lož, dobro a zlo. Intelektom (rozumom) samotným to nejde.

Jedným z najväčších klamstiev v duchovnej oblasti za posledných 50 rokov je tvrdenie, že "všetky cesty vedú k Bohu". Toto je obrovský blud. Nie je tomu tak. 

Práve naopak, tá cesta, ktorá je vedená Svetlom (čistými energiami) je vééééľmi úzka. Táto pravda je pre mnohých nepopulárna, aj pre tých, ktorí sa venujú východným náboženstvám a aplikujú v praxi rôzne staré techniky (aj meditačné), ktoré sú dnes energeticky veľmi zatemnené.

Duchovná prelesť alebo duchovný klam sú tým, čo láka k bránam "pokoja", ale nie je to pokoj, je to len klam zmyslov.

Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte... Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 7, 14)

Obsahom knihy sú nasledujúce kapitoly

"Monoteistické" náboženstvá - je možný ekumenizmus?

Moc pohanských bohov - príťažlivosť hinduizmu, Vivekananda a joga, Zen a "mystická skúsenosť", cieľ hinduizmu: univerzálne náboženstvo.

Zaujímavá je kapitola Fakírov "zázrak" a Isusova modtliba počas návštevy šamana na ostrove.

Východná meditácia zaplavuje kresťanstvo hovorí o "duchovnej skúsenosti" cez jogu, zen meditáciu, transcedentálne meditácie šírenej na počiatku Maharišim Máhešom Jogi, "ortodoxným" indickým jogínom. Toto "učenie" dostalo širokú publicitu, keď sa v roku 1967 začali tejto technike venovať členovia Beatles a prestali užívať drogy. Čoskoro však toto hnutie zanechali, aj keď meditovali ďalej a pokračovali cez skupinu Beach Boys. Meditácia končí slovami "klaniam sa Šri Guru Devovi".

Rozširovanie týchto hnutí New Age teda "nového náboženského vedomia" sa realizovalo prostredníctvom "beatovej" generácie, hippies, rockovú hudbu, "rozšírenie" vedomia. Jednou z najnebezpečnejších foriem je hnutie Hare Krišna, tantrická jóga, Silvova metóda, Rolfing... Nezaostávajú ani také sekty ako scientológia, alebo techniky "terapie mysle", "uvoľňovania napätia", "biofeedback"...

Zvodná sila "nového náboženského vedomia" je dnes taká veľká, že sa môže zmocniť človeka aj vtedy, keď si myslí, že sa stal kresťanom.

"Znamenia z neba" hovoria o udalostiach spojenými s UFO teda neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami, kde je v tomto smere je mizivé promile prípadov, ktoré sú skutočné a pravdivé a väčšinou sú to javy, ktoré súvisia s ovládaním ľudí. Tie pravdivé boli práve veľmi utajované pred verejnosťou. Holografické projekcie nie sú nič nové ani na Zemi a filmový priemysel v súčasnosti s tým nemá problém (ani pred 50 rokmi to nebola novinka na Zemi). 

"Charizmatická obroda" súvisí napríklad s liberalizmom v cirkvách a prekrúcanie slov či udalostí ako je napríklad počutie "hlasov" alebo "hovorenie jazykmi", mediumizmus cez špiritistické seansy, halucinácie vyššieho rádu.,.. prejavujúce sa "zážitkom", či je to už smiech zmiešaný s plačom, krik, kývanie sa, hádzanie sa o zem a ďalšie "extatické" zážitky.

Duch posledných časov spočíva v klaňaní sa Baalovi a históriu zriedka robia "normálni" ľudia a 20. storočie je storočím triumfu "revolučnej logiky" par excellence. Satanistické korene duchovných temných štruktúr majú mnoho podôb a na Zemi je ich ešte stále mnoho. Asi nie je náhoda, prečo je také žiadúce, a deje sa to už storočia, genocída a likvidácia pravoslávnych.

Takisto o hnutiach New Age a ich financovaní sme rozprávali v jednej z častí audioknihy Posledné varovanie: Dejiny nového svetového poriadku.


Je úplne jedno, či niekto verí alebo nie skutočnosti, že drvivá väčšina duchovných techník aplikovaných na Zemi (asi tak 98 %), je nevhodných pre priaznivý vývoj ľudskej bytosti. Taká je pravda. 

Všetko je o frekvencii a čistote energie, na ktoré sa ľudská bytosť naladí. 

Každý systém, ktorý vedie ľudské bytosti do umelého zvyšovania úrovne vedomia prostredníctvom napájania sa na astrálny svet, bez prirodzeného zvyšovania vnútornej čistoty a vyváženosti je nevhodný a energeticky zatemnený (viac alebo menej). 

Ide o nízke frekvencie energií, kde sa napájate na rôzne energetické systémy, egregory, magické systémy a projekcie, ktoré nevedú ku skutočnému vzostupu. Po slovensky povedané, oprášené učenia, ktoré si prekrútime na dnešný obraz ovládania ľudí. Je to minulosť, to, čo tu už bolo, nič nové. Čiže dochádza k zacyklenosti.

Priaznivý vzostup ľudskej bytosti je založený na zásade, že tvorivosť a etická čistota sú vo vzájomnej rovnováhe. Ide o to, aby ľudská bytosť nezneužila svoje tvorivé schopnosti na ovládanie iných bytostí. Toto je absolútne zásadný princíp, ktorý Planéta Zem jednoznačne podporuje.

Vtedy sa darí riešiť staré problémy, ktoré vznikli na nižších úrovniach vedomia, pretože riešenie sa ukáže práve pri vzostupe. Každý má možnosť slobodnej voľby, v hmotnom svete u ľudských bytostí entropia a jej trajektórie majú konkrétne iterácie.


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/