DEEP STATE a prepojenie na EISENHOWERA, utajené projekty "ALTERNATÍVA 3. a 4.", lety na Mars, .... alebo čo robili v apríli 21 súdruhovia zo Slovenska v Bruseli ?

02.06.2023
Slovensko sa stáva v súčasnosti oveľa viac dôležitým svojim významom pre planetárny vývoj, než by sa na prvý pohľad zdalo. Naše krásne Slovensko zohráva kľúčovú úlohu v rámci boja Svetla s temnotou. Na základe duchovných informácii z viacerých pravdivých zdrojov poznania, ide o operácie prebiehajúce na rôznych frekvenčných úrovniach. Ide do tuhého ...

V srdci každého človeka prebiehajú procesy očisty, či už vedome, alebo nevedome. Boj Svetla a temnoty silnie. Čo je veľmi zásadný moment, ktorý môže potešiť aj bežných ľudí, pretože temná strana z duchovného pozadia sa začala konkrétne na Slovensku správať tak, že je zjavné, že "má strach".

Aj napriek tomu, že stoka mainstreamových médii na Slovensku vyhníva aj so svojimi predstaviteľmi stále viac a viac, tento priestor je ukážkou dementizácie pomáhajúcej grázlom, ktorí chcú totálne zničiť Slovensko, aj napriek tomu majú tieto trasorítky vrátane úradníckej vlády na Slovensku strach.

Takmer všetci, ktorí robili a robia špinu na politickej scéne, najmä posledné 3 roky, podvedome cítia, že to s nimi neskončí dobre. Svetelné energie postupne odkrývajú špinu, i keď je to zdĺhavý proces. Je to o trpezlivosti a čase a vytrvalosti. Zoberte si len očkovanie a ťažká kriminálna činnosť politických elít s tým spojená na Slovensku. Len kretén a dement si môže myslieť, že sa schová niekde na Zemi aj so svojou rodinou (Florida a pod., však Zuzi). Energetickému vyrovnaniu skôr či neskôr neujde žiadna kreatúra, ktorá ničila ľudské existencie a životy, duchovné pozadie to jasne naznačuje. Spravodlivosť sa v našej realite ťažko uzemňuje, to je pravda, ale z pohľadu plynutia času je to jedno, pretože svetelné energie pôsobia v podstate "mimo čas a priestor", čo ľudský rozum nedokáže pochopiť (večnosť).

Všetky ľudské špiny podporujúce nacizmus, fašizmus, vojnu na Zemi, kdekoľvek na Zemi, nielen na Ukrajine, majú podporu z temných úrovní duchovného pozadia sveta. Majú však smolu. Planéta Zem prechádza k vyššej úrovni očisty a priaznivé systémy budú všetko robiť preto, aby ľudská civilizácia bola od akýchkoľvek militantných konfliktov na Zemi oslobodená.

Svetelné (priaznivé) systémy majú vysokú koncepčnú stratégiu mieru a spolupráce, o ktorej sa niektorým ani nesníva. Je to podstatne frekvenčne vyššie, než temné systémy, ktoré podporujú nacizmus a fašizmus, pochopiteľne o to ťažšie sa uzemňujú. Pochopiteľne, že v tejto súvislosti Ukrajina a NATO nemajú šancu denacifikáciu územia Ukrajiny zastaviť. Boli by ste prekvapení, ako majú v "v gatiach nakladené" aj predstavitelia Deep State, i keď sú podporovaní určitými exopolitickými temnými entitami. 

Nacizmus a fašizmus s oporou v sionizme má korene veľmi hlboké. I napriek tomu bude na Zemi neutralizovaný, to je však veľmi rozsiahla multidimenzionálna operácia. Svetelné priaznivé systémy berú ohľad na bežných mierumilovných občanov aj na Ukrajine a to je veľmi náročné a zdĺhavé. Preto nebola a ani nebude Ukrajina zrovnaná so zemou. Ide o to, aby boli mierumilovní ľudia chránení pred dôsledkami nacizmu a fašizmu a to je veľmi náročné ...

Slovensko v tomto smere zohráva v súčasnosti kľúčovú úlohu, ktorá presahuje egá ľudí. Je potrebné ako veľmi pevné vnútorné jadro, ktoré v srdci Európy odolá proamerickým a prozápadným zotročujúcim militantným vplyvom. Dementné názory Čaputovej, že "stojíme na správnej strane dejín" sú svojou kvalitou podobné ako bonbónik "vakcína je sloboda", skončia na smetisku dejín, je to neuveriteľne hlúpe, plytké a ešte aj bez hanby.

Dôkaz strachu, o ktorom sme písali v úvode tohto článku, je napríklad preukázateľný tým, že 21 fešákov (a aj krásavice) zo Slovenska, v apríli tohto roka utekali "plačkať" k priateľom do Bruselu. Utekali plačkať, pretože nedokážu zotročiť Slovensko a nedarí sa im nainštalovať na Slovensku vazalskú prozápadnú infekciu. Ani pri očkovaní sa im to nepodarilo ...

Mnohí nám hovoria: "Vykašlite sa na to, čo vy z toho máte, že vysvetľujete temné vplyvy v duchovnom pozadí sveta, ako vplývajú na politické elity a na celkový vývoj?!". No, nevykašleme sa na to. Pretože nie je možné robiť veci len za peniaze. Potom to tak aj vyzerá, keď je človek ako zviera, obludné monštrum, ktoré iba hrabe a hrabe a hrabe. Niečo človek musí robiť celý život aj nezištne, to, čo ho presahuje, čo je súčasťou jeho poslania ako ľudskej bytosti na Zemi. Nebudeme sa pozerať na to, ako štát pod falošnou prikrývkou demokracie mravne ničí naše deti.

Práve to je veľmi dôležité, aby človek jednoducho priznal a pripustil, že nie je iba z mäsa a kostí. Že ľudská bytosť je duchovno - hmotná bytosť. Je to realita ako slnko na oblohe. Uvedomte si prosím, že Pravda nepotrebuje, aby ste jej uverili. Je to na nás, či ju vieme prijať a oslobodiť sa od starých dogiem, ktoré zacykľujú a zatemňujú vývoj. Tu nejde o politiku, tu ide o to, že ľudské špiny v telách, ktoré majú ľudskú podobu, chcú zničiť životy iných Ľudských bytostí a politici sú práve tie monštrá, ktoré za 5000,-- EUR mesačne sú schopní urobiť čokoľvek, legislatívne choré rámce fašizoidného charakteru nevynímajúc. ˇVýnimky? Ako šafránu.

To nás ohrozuje všetkých, či deti, dospelých, tak aj dôchodcov. Preto nie je možné ignorovať politiku. Tá ničí vývoj na Slovensku 30 rokov, pretože dementi, hlupáci, mravné zdochliny a mŕtvoly schovávajúce sa za demokraciu parazitujú na Ľudských bytostiach, ktoré sú čestné a majú záujem o hodnoty lásky, dobra, krásy, etiky, empatie, mieru, spolupráce. atď. 

Preto hovoríme dookola, Dobro (Svetlo) je objektívne odlíšiteľný typ energie, ktorá je jasne vnímateľná, nesúca informačné algoritmy mieru, spolupráce, vyváženosti. Naopak zlo, temnota je energia ovládania, parazitovania, lži, zneužívania, proste samotným rozumom to neviete rozpoznať. Je potrebné naladenie ľudskej bytosti na patričné frekvencie priaznivých energii. 

To je prosím pekne pravda eonov vekov, nie zo včerajších mainstreamových správ. Veľké nebezpečenstvo spočíva v tom, že pokiaľ sa ľudská bytosť o svoju duchovnú zložku bytosti nestará (o jej čistotu), obsadia ju automatiky temné vplyvy a ani o tom nemusí vedieť. 

Pozor, tu nejde o new age a rôzne zatemnené staré duchovné učenia ako dobrý biznis, ktorých je plný internet (napríklad umelé otváranie tretieho oka, kvantové tvorenie, rôzne typy mágie, ktorá sa schováva za neuveriteľné množstvo označení, šamanizmus, očakávanie pomoci zo strany mimozemských entít, atď, atď, atď..............), ani o náboženský fanatizmus, žiadny fanatizmus. Duchovne zatemnený človek (tzv. guru), je nebezpečnejší ako ateista. Na druhej strane ateista s čistým srdcom, priateľský a čestný, tromfne kedykoľvek zatemneného jogína, ktorý vysedáva v askéze.

Príklady, ako sa môže priaznivý duchovný vývoj preklopiť do temna, poznáme z histórie ako napr. u bytosti Gautama Sidhártha (Buddha), nakoľko sa podobne, ako aj drvivá väčšina jogínov mylne domnieval, že "osvietenie" je strop a vrchol duchovného vývoja človeka.

Čistota duchovnej zložky bytosti je o úprimnosti, čestnosti, pravdivosti a sústavnom vzostupe vnútornej harmónie (vyváženosti), etických a mravných hodnôt a naladení človeka na priaznivé energie, ktoré skrz svoje myšlienky a činy, prenáša (uzemňuje) v našej úrovni reality. To je umenie, prenášať stále vyššie úrovne harmónie do hmoty, tvorenie vyvážených dejov rôznej frekvencie, ktoré nikdy nedospeje k dokonalosti, len sa k nej sústavne môžeme približovať (99,9%).

Je pravdou, že spájať ľudí môže idea. Bez debaty. Otázkou zostáva tajomstvo, že aká idea. Pokúsme sa odpovedať prosím na otázku, akú ideu môže vyprodukovať človek, ktorý je v duchovnom páde, je slepý, vedený je len rozumom a kalkulom sebectva? Aké to asi budú idey? Aké idey môže vyprodukovať človek, ktorý nie je na priaznivom etickom, mravnom a energetickom vzostupe? Aké budú idey človeka, ktorý predstiera empatiu a pritom je ťažký manipulátor a klamár? Čo teda môže skutočne spájať ľudí?


Snažíme sa byť objektívni a pravdiví najmä s prihliadnutím aj na prichádzajúce impulzy z duchovných sfér, pretože skutočne ide v súčasnosti o všetko, láme sa chlieb. Je potrebné skutočne poctivo vydolovať zo seba to najlepšie, teda tie skutočne Ľudské bytosti, ktoré si vážia Slovensko ako rodnú hrudu, zvrchovaný suverénny štát s výnimočnou kvalitou a duchovným poslaním pre posolstvo mieru v srdci Európy. 

Preto odporúčame vypočuť kompletne celú reláciu, ktorá bola dnes 2. júna 2023 odvysielaná na internetovom rádiu InfoVojna s hosťom, právničkou Mgr. Juditou Laššákovou. Predmetnú reláciu považujeme za veľmi dôležitú pre každého občana SR, aj podľa empirických aj duchovných impulzov s vysokou úrovňou pravdivosti, cez 85 %, čo je výborné (najmä pokiaľ je bežná úroveň pravdivosti v mainstreamových médiách na Slovensku veľmi nízka niečo okolo 5  7 %). Podľa prichádzajúcich impulzov je potrebné a dôležité (aj z hľadiska čistenia), aby Judita Laššáková aj naďalej precizovala svoju prácu presne v súvislosti s témou grobiánskeho fatálneho porušovania Ústavy SR zo strany politických elít a prezidentky Slovenskej republiky a najmä p. Čaputovej za obdobie posledných 3 rokov. Je to len odovzdaný impulz vysokej dôležitosti, každý človek má slobodnú vôľu.


A čo povedať k 21 súdruhom a súdružkám zo Slovenska, ktoré boli v 18 a 19. apríla 2023 v Bruseli na návšteve plačkať? Čo naznačujú duchovné sféry podporujúce priaznivý vývoj na Zemi v súvislosti s pravdivým poznaním na tento prejav "slobodnej vôle" skupiny 21 ľudí? 

"Osoby zo Slovenska (rôznych ministerstiev, štátnych úradníkov a orgánov štátu), ktoré sa zúčastnili návštevy aj na pôde NATO v Bruseli, boli organizované (proces výberu bol pripravovaný dávnejšie, už na jar 2023), sa pokúsili o prípravu štátneho prevratu na základe totálneho porušenia Ústavy SR, zrozumiteľne povedané, ide o pokus o prípravu prípadnej manipulácie volieb a mentálnej a inej násilnej anexie územia Slovenska v prospech NATO (manipulácie s občanmi - voličmi) a prozápadných, proamerických štruktúr, nakoľko majú obavy z ďalšieho vývoja na Slovensku po voľbách v septembri 2023 a prezidentských voľbách na jar 2024. Jednoznačne ide o útok na zvrchovanosť Slovenskej republiky.".

O aké obavy ide? 

Ide o to, že mnohí občania Slovenskej republiky nesympatizujú s NATO, mnohí občania nie sú podporovatelia agresie a militantnej podpory vojny na Ukrajine, mnohí občania Slovenskej republiky v značnom množstve sympatizujú s Ruskom, nechcú byť vtiahnutí do vojnového konfliktu na Ukrajine. Mnohí občania Slovenska, ktorí nie sú sympatizanti neonacistického režimu na Ukrajine a podpory vojny na Ukrajine, sú označovaní za "Putinových agentov, trolov, dezolátov" a podobne. Slováci chcú žiť v mieri. Podobné operácie, boli organizované na Slovensku v minulosti pri politickej diskreditácii Vladimíra Mečiara. Voľby na jeseň 2023 a najmä prezidentské na jar 2024 sú jasnou "hrozbou" pre súčasný politický režim na Slovensku. Proces, ktorý prebehol návštevou "skupinky 21" v Bruseli, je súčasťou operácie pripravovanej na prelome rokov 2022 a 2023 jednoznačným ohrozením slobody a elementárnych demokratických princípov každého jedného občana Slovenskej republiky, v čom zohrávajú zásadnú úlohu finančne ovládnuté mainstreamové médiá. Temné systémy Deep State totiž vnímajú Slovensko ako "problém" v strede Európy a vzhľadom k vývoju na Ukrajine (ktorý neprebieha v súlade s predstavami Deep State), sa obávajú občianskej vojny na Slovensku ..." Tento proces generovaný "skupinkou 21", je možné v princípe prirovnať k situácii predchádzajúcej v roku 1938 Mníchovskej zrade, príprava na 100 % totalitárny diktát. Na Slovensku sa smeruje k situácii ako počas SNP. Sféry duchovných energii, ktoré vedú priaznivý vývoj na Zemi, budú postupne odkrývať impulzami špinavosti, ktoré sa udiali aj v súvislosti s návštevou "skupinky 21" v Bruseli. Slováci dostávajú lekcie, pretože u nich absentuje sebaúcta. Mnohí si ju zamieňajú s egom a egomanictvom (česť výnimkám) a často namiesto vlastného poslania a duchovnej úlohy napodobňujú západnú kultúru, ktorá je v definitívnom štádiu skazy a zániku.".

ˇTieto informácie prenesené z duchovných sfér vystihujú pravdivo stručne podstatu návštevy.


... pripravujeme aj pokračovanie článku ... nebudete ukrátení ani o tému uvedenú v prvej časti nadpisu článku ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

https://www.ariadneknihy.sk/