ĎALŠIE NOVÉ RELÁCIE V PODCASTOCH ...

02.05.2022

Pre vážených čitateľov a priaznivcov dávame do pozornosti, že v časti podcasty pribudli ďalšie relácie. 

Mnohí máte záujem o filozofiu, konrétne informácie o bytosti Vladimír Solovjov a Sofiológiu, kde sme pripravili s profesorom Šafinom už 7. pokračovanie relácie na túto tému. Budeme postupne stále viac prenikať do hĺbky, aj do rozsahu tejto veľkej témy, ktorá súvisí s mnohými bádateľmi, velikánmi a významnými osobnosťami Slovanskej vedy, kultúry, duchovna z celého sveta, nevynímajúc Slovenských národných hrdinov. Budeme hovoriť aj o koncepcii Slovanskej integrálnej vedy, ktorá bola a je vo svojich princípoch predzvesťou priaznivého a spravodlivého Sveta budúcnosti. Mimoriadne informácie, mnohokrát zatajované, ktoré je možné študovať pre celistvý rozvoj bytosti a pravdivé poznanie minulosti.

Prajeme vám príjemný zážitok :-)


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022
https://www.ariadneknihy.sk/