ĎALŠIE INFORMÁCIE O UTAJENÝCH UDALOSTIACH MEDZI NACISTAMI A USA v rokoch 1930 - 1955 ... alebo prezident Eisenhower a projekt "Alternatíva 3.", intrigy, lety na Mars a iné ... (7. časť)

31.07.2023

Zatiaľ posledný článok na túto tému bol zverejnený na našom webe dňa 3. apríla 2023. Je nám známe, že mnohých čitateľov veľmi zaujíma táto téma, avšak ide o rozsah obrovský, takže by bolo možné písať 24 hodín denne :-). Máme však aj inú prácu a teda nie je možné sa venovať len výlučne tejto téme. Ďakujeme za pochopenie. Predtým, ako budeme pokračovať v tejto siedmej časti, pripomeňme si záver článku zo dňa 3. apríla 2023, nech sa páči :


Prečo v roku 1971 sonda Viking Orbiter zistila v atmosfére Marsu veľké množstvo ozónu, ktorý môže vznikať výlučne z kyslíka? Prečo zistila táto sonda v oblasti Noctis Labyrinthum aj veľké mesto s kopulovitými stavbami? Prečo existuje mnoho utajovaných informácii o výskume Marsu, o ktorých ľudia nevedia? Prečo sa to ľuďom tají?

Prečo žijeme vo falošnom svete? Prečo takmer každý na Zemi klame (česť jedincom 0,5 promile z počtu ľudskej civilizácie)? Prečo aj alternatívne médiá (ktoré sa tvária ako strážcovia spravodlivosti a čestnosti a mali by vyvažovať a čistiť mainstreamové toxíny), často podporujú verejne prezentovanú preukázateľnú lož ?

Kľúče vyviazania sa zo zacyklenosti sú v príncípe identické, môžu byť napríklad ako odpoveď na otázku : Prečo nám klamú politici, vlády na Zemi, na Slovensku, aj inde ? ... vždy ide o peniaze, prospech, ego, a získavanie neoprávnených výhod na úkor iných bytostí, ide doslova kradnutie energie a je úplne jedno, či je vedomé, alebo nevedomé ... pred energetickým vyrovnaním nikto neujde a je jedno, či je to politik, farár, kňaz, vedec, podnikateľ či robotník ...

Práve fakt, že drvivej väčšine ľudí je jedno, či sú čestní, pravdiví, alebo nie, či vôbec aspoň smerujú tendenciou k pravdivosti, etike, žijeme vo svete faloše. Každé nepravdivé konanie vychyľuje od svetla a teda v podstate priťahuje zlo vo väčšej, či menšej miere, parazituje a pôsobí proti harmónii života ...

............................

Dnes pokračujeme ďalšími informáciami ... je vhodné prečítať si aj predchádzajúce články na túto tému, aby mal čitateľ aký - taký prehľad o súvislostiach ...

Skutočne je pravdou, že pokiaľ sa opýtate duchovných sfér nesúcich priaznivé energeticko - informačné algoritmy pre našu dimenziu, v ktorej žijeme na Zemi, čo je základným problémom na Slovensku aj v súčasnosti, odpoveďou je lož. Je to tak. Najväčším problémom je, že drvivá časť populácie klame. Neúprimnosť, nepravdivosť, pretvárka, pokrytectvo, hranie sa na prozápadných šašov, intrigánstvo, ohováranie, to sú základné príčiny. Pozor, nejde len o politikov, ale aj o bežných ľudí, vedcov, kňazov, manažérov, lekárov, sudcov, štátnych úradníkov, podnikateľov, robotníkov, všetky súčasti spoločnosti, atď (česť výnimkám). To je jedno o koho ide, LOŽ (nie omyl, opomenutie), klamstvo na vedomej úrovni je princípom z filozofického hľadiska, kedy si ľudská bytosť neoprávnene na základe pôsobenia ega chce získať neoprávnenú výhodu pre seba, na úkor energie inej bytosti, aby získala majetok, moc, nenáležité iné výhody a následne mohla ovládať a energeticky parazitovať na iných bytostiach. Je teda zásadný rozdiel medzi spoluprácou a ovládaním (svetlom a temnotou) ako nosnou energiou a ich informačnými algoritmami, čo nie je možné zistiť len rozumom. Áno, píšeme to dokolečka dokola pretože je to pravda potvrdená praxou mnohých ľudských bytostí. Ďalšia vec je nevedomá lož, kedy ľudská bytosť nepozná sama seba a svoje temné stránky (vrstvy) z minulosti a neuvedomuje si, že chce vždy manipulovať a ovládať okolie, pričom sa navonok tvári, že chce pomáhať (to sú charakteristické znaky tzv. "bielej mágie"). Na to je potrebná už náročnejšia úroveň rozpoznávania. Na to je potrebné vnútorné energetické čistenie a priaznivý vzostup jednotlivca........................... Pozrite sa napríklad na niektorých sudcov na Slovensku. Mali by byť okamžite vyzlečení z talára (včera bolo neskoro), pretože sú vyloženými škodiacimi parazitmi jednak pre občanov, ktorým neposkytujú spravodlivosť a taktiež sú parazitmi na štátnom rozpočte, platení sú z peňazí ľudí. Nie je ich až tak málo, najmä, keď majú momentálne takú ministerku, akú majú, ktorá na mieste ministerky nemá čo hľadať ani odborne ani eticky, nakoľko nie je ani mravným či ľudským vzorom. Určite by bola užitočnejšia napríklad pri starostlivosti o svoje vnúčatá, možno, že by ju ešte niečo nové aj naučili. Zase sme pri význame materiálneho právneho štátu, ktorý však nemôže fungovať bez duchovných princípov ukotvených v hmote a súčasne bez priaznivého vzostupu jednotlivcov. Pokiaľ si toto nepriznáme, že duchovné a hmotné sféry (keď chcete jemnohmotné a hrubohmotné štruktúry energii a polí) a sú prepojené 24 hodín denne, tak sme skončili a je vybavené. Načo sú nám také judikáty, ktoré síce platia už dávno, že sudca nielenže musí byť nezaujatý a nestranný, ale sa musí takým javiť aj navonok pred verejnosťou a spoločnosťou, že je nezaujatý. Vôbec sa totiž tieto judikáty pravdivo neaplikujú v praxi. Pozrite sa, kto sedí na pozíciách predsedov súdov na Slovensku (česť výnimkám), ktorí absolútne nezvládajú svoju funkciu ani odborne ani manažérsky, sú v podstate do počtu, vedení len kariérnou zotrvačnosťou a sebectvom. Nie je podstatné len subjektívne hľadisko a pocit sudcu, či sa cíti, alebo necíti byť zaujatý, rozhoduje, či sa tak javí aj navonok...................... Ďalší tupci (v mainstreame ich poznáte pod pojmom "myslitelia"), napríklad z SaS, ktorí sa rozdrapujú, že Masaryk im je bližší ako Mečiar. Pritom nepoznajú duchovný a filozofický rozdiel medzi na jednej strane toxickým čechoslovakizmom s nadradenosťou nad Slovákmi a vyváženým bratstvom Čechov a Slovákov na strane druhej. Nepoznajú poctivo dielo Masaryka. Práve preto taktiež nemajú šajnu o tom, že vyvážené bratstvo Čechov a Slovákov nevychádza z Masarykových ideí, ale naopak z impulzov, ktoré z duchovných sfér preniesol do štúrovskej koncepcie, najmä energický a vášnivý Jozef Miloslav Hurban, ale aj ďalší štúrovci........................... Ďalší chrapúňsky dement z nejakej mimovládky (Weisenbacher) si dovolí povedať, že slovenský národ je "úbohý", odvolávajúc sa na jeho "mladosť". No a ďalší zblúdilci nás idú učiť, že ako vyzerá koza, ako sa dojí koza a pod.. Proste to je hrôza, čo sa deje na Slovensku, o to viac musíme na sebe pracovať stále, aby sme rozpoznávali, že ľudskosť a súcit nemôže byť zamieňaná s ochranou a velebením zla, podporovaním zvráteností a mravného úpadku. Je prinajmenšom vhodné priznať si, že slobodná vôľa ako ideál 100 % bezbrehosti a liberálnej extrémnej anarchie (robenia si čo chcem) neexistuje, že sa k vnútornej slobode ľudskej bytosti a stále vyššej čistote, či naladeniu vyváženosti stále len približujeme, pretože zvonku stále na nás "tlačia" a parazitujú rôzne toxické ovládacie totalitárne anomálie s príchuťou eugeniky a fašizmu. Skutočná duchovná sloboda ľudskej bytosti v materiálnej úrovni nie je vedená sebectvom a egom, to je jemné umenie života, sústavne zvyšovať vyváženosť ľudskej bytosti, ktorá síce nikdy nebude dokonalá ale práve na vonkajších prekážkach, ktoré sa stavajú do cesty rastieme, aby naša slobodná vôľa bola čím menej neslobodná ...

......................................

Poďme ale k hlavnej téme článku :

Podľa informácii získaných jednak z uniknutých empirických dát NSA už v druhej polovici 20. storočia, ale aj prostredníctvom zdrojov z duchovného pozadia sveta, bol prvý let na Mars s americkou posádkou NSA a prebehol dňa 22. mája 1962. Áno, čítate dobre. Podľa určitých náznakov išlo o dopravnú techniku vytvorenú nacistickými vedcami s antigravitačným pohonom, na základe technológie projekčne získanej od temných mimozemských entít telepatickou komunikáciou (médium Maria Orsič a ďalší, písali sme o tom v predchádzajúcich článkoch), teda na princípe aplikácie cestovania prostredníctvom časopriestorových portálov. Po dosiahnutí Marsu na základe uniknutej správy obdržalo riadiace stredisko nasledujúcu správu : "Sme na Marse, teplota je na Slnkom ožiarenej časti 4 stupne Celzia, atmosferický tlak 704 mb, máme vodu aj dostatok vzduchu.".

Čo sa týka telepatických prenosov z duchovného pozadia sveta v tejto súvislosti je ich evidovaných na Zemi a v duchovných archívoch pravdivých informácii niekoľko. Môžeme uviesť, že tzv. "Andromédska rada", niekedy nazývaná aj Andromédska rada Svetla, združujúca "priaznivé" (neparazitujúce) mimozemské entity tvrdí, že k prvej výprave na Mars došlo už v marci 1959. Skupina výskumníkov, ktorá navštívila Mars mala 29 osôb. Kompletné vybavenie bolo mimozemskou technológiou, pričom expedícia smerovala do oblasti Cydónia, o ktorej sa mnoho píše v knihách, ktoré sme vydali v slovenskom preklade - Dve Tretiny - Dejiny Našej Galaxie Mimozemská Inteligencia a Cesta na Mars. Podľa podrobnej duchovnej komunikácie sa podarilo výskumníkom dostať do rozsiahleho podzemného komplexu na Marse, ktorého dĺžka bola 190 km, ktoré malo v niektorých častiach až 3 poschodia a najväčšiu hĺbku asi 10 km. Postupne boli do tejto lokality privážaní aj ďalší ľudia a aj stavebné konštrukčné divízie firmy Bechtel Corporation, A. A. Mathews, PSI Corps, ktoré boli krycími zástierkami pre CIA, vojenské ženijné jednotky a neskôr aj technický personál s vedcami (pôvodnými nacistami). Podľa komunikácie všetky tieto projekty podliehali prísnemu utajeniu na najvyššej úrovni tieňovej vlády (inak nazývanej Deep State). Áno, Londýn spolu s Amsterdamom sa snažili držať kľúče od miešačky.

Celý obnovený komplex bol obývaný približne 300 000 ľuďmi a bol nazvaný Base Eva. O niečo neskôr bol vybudovaný aj ďalší komplex v oblasti nazývanej Hellas Planitia, ktoré boli zhotovené na ruinách starých lyranských miest a bol nazvaný Base Adam. Pri tejto prieskumnej expedícii bola zistená obrovská jaskyňa s objemom okolo 11 km3, avšak nepodarilo sa ju preskúmať, nakoľko v tom čase bola chránená vojenskými jednotkami temnej formácie Orion Empire o oblasti súhvezdia Orion, ktorá parazitovala v oblasti našej Slnečnej sústavy.

Pokiaľ sa obzrieme aj za ďalšími informáciami empirického charakteru, v roku 1971 sonda Viking Orbiter 1 zistila v atmosfére Marsu veľké množstvo ozónu, ktorý môže vznikať jedine z kyslíka, pričom sonda odfotografovala práve v oblasti nazvanej Noctis Labyrinthum veľké mesto s kopulovitými stavbami. Ďalšia sonda Mars Global Surveyor fotografovala kráter Newton, hlboký 3 až 4 km, na ktorého dne je jazero nezamrznutej vody. 27. apríla 1999 bol družicami fotografovaný gigantický cyklón o priemere asi 1600 metrov, ktorého stredové oko malo priemer 320 km. Všetky tieto fotografické snímky sú pochopiteľne k dispozícii.

V roku 1994 E. Palermo na jednej z fotografii Marsu zistil snímku zostrelenej a havarovanej kozmickej lode podobného typu, aké už koncom 20. storočia vyrábali a zrejme aj dnes dokážu vyrobiť Američania. Následne bolo identifikované, že ide o americký tajný projekt lietajúceho stroja s označením Astra Locust TR3-B, ktorý bol skonštruovaný presne podľa vraku mimozemského lietajúceho stroja nájdeného neďaleko Roswellu. Fotografie boli získané E. Palermom v súbore fotografii MSSS archívu. K týmto fotografiám dodáva duchovná informácia "Andromedskej rady", že išlo o pozostatok konfliktu v medzihviezdnom priestore na Marse, medzi entitami Orion Empire a pozemskými jednotkami NSA v roku 1989.

Je úplne nepodstatné, či sa vám zdajú tieto texty ako sci-fi, resp. virtuálna realita. V tomto momente je na mieste uviesť krycie meno agenta vystupujúceho pod menom "Trojan", ktorý bol  v súvislosti s tajnými projektami Deep State pod názvom Alternatíva 3 zrejme dvojný agent a mal prístup k nasledujúcej kópii zápisu z jednacieho výboru Projektu Alternatíva 3 (Policy Committee), riadeného v podstate na priamy pokyn prezidenta Eisenhowera. Nasledujúca kópia zápisu bola odoslaná do centrály Alternatívy 3 v Genfe, kópia taktiež do Moskvy a Washingtonu :

27. 8. 1958 : Riadiaci výbor k téme Batch Consignements (skupinové označenie pracovných otrokov). ADRESS: National Chief Executive Officers. Thema: BC - Batch Consignements.

"Každý predurčený kvalifikovaný zamestnanec (v originále "Designated Mover") potrebuje pre plnenie svojich úloh odhadom päť nižších pracovníkov (v originále "päť hláv"). Títo nižší pracovníci, po predchádzajúcom naprogramovaní sú dopravovaní v skupinovej zásielke, následne sú privedení podľa rozkazu na určené miesto. Počas tejto akcie nie sú prípustné žiadne otázky a diskusie. Batch Consignements sú prednostne určení k prácam na staveniskách, pričom prioritou je zabezpečenie ubytovacích zariadení a priestorov pre určených kvalifikovaných zamestnancov (DC). Priemerná doba pracovnej využiteľnosti pracovníkov z nižším zaradením (BC) je 15 rokov. Vzhľadom k vysokým nákladom na dopravu musí každý vedúci vynaložiť všetky svoje schopnosti k tomu, aby túto pracovnú periódu predĺžil. Na konci tejto periódy pracovnej použiteľnosti je nevyhnutné týchto vyslúžilých pracovníkov s nízkym zaradením po zásluhách oceniť. S poľutovaním, je však potrebné brať do úvahy, že pre týchto vyslúžilých pracovníkov s nízkym zaradením nie je v novom teritóriu miesto. Preto je potrebné hľadať možnosti nového vhodného použitia týchto vyslúžilcov, aby v žiadnom prípade nebol ohrozený priebeh operácie.".


Chápete? Dochádza vám to? Čítate aj medzi riadkami? 

Podľa vyskúšaných nacistických praktík boli zaslúžilí a ťažkou prácou vyčerpaní robotníci a personál s nižšou kvalifikáciou formálne odmenení za pracovné úsilie a vernosť, následne boli nenápadne hromadne usmrtení. Títo vyslúžilí pracovníci s nízkym zaradením boli podľa duchovných prenosov zneužívaní ako zdroj životnej energie VRIL, pre špeciálne energetické generátory, ktorých technologickú projekciu našli nacisti v podzemných formáciách Antarktídy ako dedičstvo temenej parazitujúcej reptiloidnej civilizácie nepozemského pôvodu z Orion Empire (niekde označovanej aj Theros, Deros, Gizeh Intelligence...), ktorá používala ľudskú životnú energiu ako pohon svojich agregátov. Je na mieste pripomenúť, že temná mimozemská civilizácia obsadzovala planétu Zem prostredníctvom svojich základní na Antarktíde ešte v časoch, keď ešte neexistovali ľadovce. Niektoré zdroje pamäťových jednotiek duchovných zdrojov poznania na úrovni našej galaxie a tohto nášho Vesmíru dokonca obnažujú, že niečo podobné, čo popisujeme v tomto článku sa odohrávalo nielen na Marse, ale v konkrétnych časových intervaloch aj na základniach na Mesiaci, ktoré kompletne ovládali Rusi (Sovieti). 

Ďalšie podrobné dokumenty Riadiaceho výboru (Policy Committee) zo dňa 1. októbra 1971 adresované National Chief Executive Officers pre projekt Alternatíva 3, ktorý bol vypracovaný na impulz prezidenta Eisenhowera "na nitkách" spoločnosťami iluminátov Jason Society a ďalšími, ktoré produkoval aj agent pod krycím menom "Trojan" ako aj ďalšie informácie týkajúce sa "zabezpečovania nevhodných osôb" pre zaradenie "BC" teda Batch Consignements pre projekt Alternatíva 3 na území Ameriky, Anglicka, Japonska, Ruska uvedieme v nasledujúcich pokračovaniach ... Je zrejmé, že veda, najmä nacistická veda vedená temnými vplyvmi z duchovného pozadia dokázala v minulosti jednoznačne smerovať proti životu a proti ľudskosti, tak sa prosím nečudujte, že sa to deje aj dnes ... mnohým jedincom, ktorí fungujú len na zotrvačnosti osudu stále nedochádza, aké sú základné korene Európskej únie, na čom bola postavená, ktoré temné bytosti a šialení nacistickí pohlavári stáli pri jej založení, pri úplných základoch, v čom tkvie bruselský diktát, kto ťahá na nitky, pretože naivita hovorí, že "oni by nám to predsa neurobili". Toto je hrozná predstava naivity, ktorá bráni ukotveniu pravdivých informácii. Potom je žiaľ výsledok taký, že nedokážeme prijať priaznivé svetelné impulzy z duchovného pozadia, ktoré nám osvetlia význam sebaúcty a integrity jednotlivca, rodiny, národa a slovenskej štátnosti, význam, ktorý nás presahuje v srdci Európy. Postupne sa stávame súčasťou západného namiešaného hnoja, ktorého kultúra a význam existencie sú v súčasnosti v drvivej väčšine samovražedné a smerujúce proti ľudskosti.© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, júl 2023 

https://www.ariadneknihy.sk/