Chceme prísť o Slovensko? ... alebo čo sa píše v knihe G. P. KLIMOVA: Protokoly sovietskych mudrcov ...

15.11.2022

Milí priaznivci, za pár dní uvedieme na trh knihu Grigorija Petroviča Klimova s názvom Protokoly sovietskych mudrcov. Niet pochýb, že táto kniha nesie v konkrétnych svojich častiach aj mimoriadne informácie, ktoré sú svojou úrovňou vysoko pravdivé. Mohli by sme zjednodušene povedať, že táto kniha je akousi "kontrou" na spisy Protokoly sionských mudrcov, trošku ako v mariáši ... kontra, rekontra, pas, platím ...

V úvode knihy bude v predhovore vyjadrenie prof. ThDr. Jána Šafina, PhD, ktorý z vyššieho nadhľadu vyjadril svoje sčasti kritické a súčasne sčasti vyzdvihnuté, teda vyvážené pohľady na túto knihu. Je náročné ju pochopiť, pretože nesie náročné informácie týkajúce sa ľudského genómu a súvisiacich toxických vplyvov, poukazuje na jeho degeneráciu aj u svetových politických špičiek na vzorke "vodcov" predchádzajúcich dejín...

Mohli by sme povedať, že Klimov vo svojej knihe píše o princípe, ktorý v podstate potvrdil aj Calhounov experimet, ktorý preukazuje degeneráciu genómu u myší ... čo sa potvrdzuje aj u ľudskej civilizácie, najmä pokiaľ jednotlivci nie sú na evolučnom energetickom vzostupe bytosti. Možno, že niektorí jednotlivci si až po prečítaní tejto knihy uvedomia, prečo je potrebný priaznivý energetický vzostup ľudskej bytosti, každodennou prácou na sebe.

Názov dnešného článku je "Chceme prísť o Slovensko?" Nuž, nie je to náhoda. Pretože skutočne máme aj na Slovensku kvality jedincov, ktoré bez najmenších pochybností je možné nazvať ako degenerátov, ktorí ako bytosti škodia sebe, škodia okoliu, škodia informačným poliam Planéty Zem, energeticky parazitujú na okolí, vysávajú iné bytosti, sú v duchovnom totálnom páde. Práve tí, ktorí sú označovaní ako "dezoláti", preto, že sa nechceli očkovať (aj my k nim patríme a sme zdraví), mnoho krát môžu byť príkladom pre tých, ktorí sa arogantne tvária ako pupok sveta a pritom sú duševní mrzáci. Pretože obstáli a postavili sa vydieračským spôsobom tejto dementnej vláde na Slovensku. Nepodvolili sa ani legislatívnym rámcom, ktoré išli proti ľudskej dôstojnosti a zneužívali právo proti spravodlivosti. 

Takéto typy "degenerátov" v ľudských telách vás budú presviedčať, že rodina, národ, kultúra na Slovensku, sú "sociálnymi prežitkami", ktoré nie sú potrebné pre nový vývoj. Smejú sa vám do očí, keď tvrdia, že 5-ročné dieťa sa má samo rozhodnúť, či je chlapček alebo dievčatko. Pritom im vôbec nedochádza, že ich rodičia sú muž a žena a nebyť ich, tak by sa nikdy nenarodili. Ďalej sa vykecávajú, že Slovensko vôbec nie je potrebné, nemá žiadnu duchovnú úlohu, že nemá históriu a dejiny ani 100 rokov. Takéto monštrá vás budú presviedčať, že Rusko, ktoré má vyše 1 000 ročnú štátnosť je nič. Oproti tomu USA so svojou úbohou možno 200 ročnou históriou, ktorá vznikla na krvi prelievaní domorodých Indiánov, sú super. Mohli by sme vymenúvať ďalšie katastrofálne hnilobné prejavy týchto entít bez Svedomia, bez mravnosti a duchovného Svetla ...


Takže preto tá otázka v úvode článku, Chceme prísť o Slovensko? 

My určite nie, pretože Slovensko je výnimočné, má výnimočných šikovných ľudí a poslanie, o ktorom však žiaľ väčšina ľudí nevie, pretože ho nevníma. Na to potrebujete kvalitnú čistú intuíciu, resp. napojenia na pravdivé úrovne v duchovnom pozadí. 

Slovensko má okrem iného svoju mimoriadnu duchovnú a hmotnú úlohu aj v oblasti MIERU a spravodlivosti v srdci Európy, ale o tom sme už písali mnoho krát. Príroda a energetický potenciál je jedným z najkvalitnejších na Planéte Zem.

Vo svojej zadubenosti, sme si nedokázali na Slovensku za posledných 50 rokov (česť výnimkám) uvedomiť jedinečnosť potenciálu, ktorý máme na Slovensku pred očami, ktorý dokáže pri vyváženej spolupráci ľudských bytostí bez problémov vytvoriť podmienky pre plnohodnotný a dôstojný život všetkých občanov a zvyšovanie jeho kvality v prospech občanov Slovenska aj okolia.  

Je však potrebné, aby sme nenechali totálne osprostieť mladšie generácie, narodené po roku 1985 (1990), aby sa mohli dostať k svojmu skutočnému poslaniu, pochopiť to, čo ich presahuje.

Veľmi stručne naznačíme, o čom napríklad píše G. P. Klimov vo svojej knihe. Všetky poruchy, ktoré sa preukazujú v materiálnom svete napríklad v ultraliberálnych extrémoch rôznych odtieňov, majú svoje korene aj v duchovnom pozadí sveta (temnota, zlo), následnej štruktúre ľudského genómu, resp. degenerácia DNA sa ukazuje a tvorí na sexuálnych úchylkách a zvrátenostiach. Incest v rodinách vedie k totálnej degenerácii genofondu, debilite, imbecilite, idiócii, atď.., k zastaveniu schopnosti plodiť ďalšie generácie. Niet pochýb, že Príroda a Planéta Zem svojimi energiami pri priaznivom vývoji nikdy nezamieňa jednoznačný preukázateľný rozdiel medzi mužskou a ženskou ľudskou bytosťou na fyzickej úrovni aj jemnohmotnej úrovni ...

Duchovné pozadie a energie pôsobia na tvorenie a kódovanie nukleotidov (tripletov, kodonov) ako základov aminokyselín a proteínov ľudskej DNA (jeho charakter) ešte pred narodením človeka a proces narušenia, či patologických zmien DNA prebiehať môže pochopiteľne aj po narodení.

Aby ste neboli prekvapení, tak je možné uviesť konkrétne príklady zo spomínanej knihy G. P. Klimova. Na medzinárodnom kongrese eugeniky, teda vedy o zdokonaľovaní ľudskej rasy, ktorý sa konal v roku 1932 v New Yorku, kde jeden z vedcov eugenikov uviedol : 

Niet pochýb o tom, že pokiaľ by v Spojených štátoch prešiel zákon o sterilizácii a ak by to bolo vo väčšom rozsahu, tak o necelých 100 rokov by 90% kriminality, šialencov, psychóz, idiotizmu a sexuálnych perverzii a mnohých ďalších iných podobách vád a degenerácii nehovoriac ..., tak by boli naše blázince, väznice a psychiatrické kliniky po storočie takmer očistené od obetí ľudského smútku a utrpenia ...".

Toto píšu profesor Dunn a profesor Dobzhansky z Kolumbijskej univerzity v New Yorku vo svojej knihe "Dedičnosť, rasa a spoločnosť" (str. 86), ktorá vyšla v roku 1957 v New Yorku. A tu vidíte rovnaké základné prvky tohto komplexu: degeneráciu, sexuálnu zvrátenosť a duševné choroby, výsledkom ktorých je 90 % trestných činov. 


Na základnej škole sa učia napríklad Newtonove zákony mechaniky. Podobne tak existujú aj axiómy a zákony vo vyššej sociológii, ktoré sa inak nazývajú aj Kalmykovove zákony. Jeho 1. zákon hovorí, že : "90 % všetkých zločinov, trestných aj politických, 90 % všetkého zla a problémov ľudskej rasy, počínajúc najjednoduchším rozvodom manželstva a manželky a končiac svetovými vojnami a revolúciami sú v koreňoch dedičnej degenerácie, ktorá pozostáva z dynamickej produkcie duševných chorôb a sexuálnych zvráteností.".

Skúste si uvedomiť, u ktorých jedincov na Slovensku je "všetko jedno", hlavne, že rýchlo zarobia peniaze na čomkoľvek, aby si napríklad "mohli šľahnúť"? Poobzerajte sa okolo seba, ktorí jedinci sú to? Ktorým je všetko jedno, na čom zarobia, že Slovensko je vazalská gubernia, s rozloženým demokratickým režimom a poničenou národnou identitou? 

Komu vyhovuje ignorovanie osláv národných buditeľov a historických osobností, ktorým vďačíme za kultúrne dedičstvo a existenciu štátnosti na Slovensku? 

Kto farizejsky kľačí v Šaštíne, pričom si myslí vo svojej demencii ovenčenej kaleidoskopickým idiotizmom, že on je demokrat "vyvolený" preto, aby vládol na Slovensku? Kto vám tvrdí, že etika nie je dôležitá, mravnosť neexistuje, všetko riadi neviditeľná ruka trhu? Ktorý súčasný minister s previerkami na úrovni "prísne tajné", je pritom tak exemplárne sprostý, že tvrdí "svetové dejiny riadi náhoda"? Kto sú tieto kreatúry?

Profesor Toptygin v súvislosti s knihou "História čarodejníctva a demonológie" od Montague Summersa, New York, 1956 povedal, že "ruka v ruke so sexuálnymi zvrátenosťami ide duševná choroba, pričom títo zvrhlíci majú sklony vytvárať si "vlastné tajné kruhy, kde produkujú mágiu a okultné techniky". Kombináciami duševných chorôb vytvárajú zvláštne typy ľudí, na ktorých nič zvonku nevidíte ...". Z duchovného hľadiska pôsobia pri takýchto jedincoch rôzne temné energie, bytosti, astrálne egregory, temné klony a iné, ktoré majú často pôvod siahajúci až do obdobia starodávneho Egypta, kde podstatou pôsobenia je prostredníctvom sexuálnych orgii umelo vysávať energie iných bytostí ... Viac o tom budeme písať v sekcii pre registrovaných ...    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/