1. Česko-Slovenská konference Covid-19: Špičkoví vědci, kliničtí lékaři a právníci z ČR a Slovenska

28.01.2022

1. Česko-Slovenská konference Covid-19: Špičkoví vědci, kliničtí lékaři a právníci z ČR a Slovenska se scházejí, aby sdíleli aktuální poznatky o Covid-19 a jeho medicínských a společenských dopadech ...


Účastníci konference : prof. Jaroslav Turánek, prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří Beran, prof. MUDr. Jan Žaloudík, prof. Omar Šerý, prof. Eliška Sovová, prof. Michal Klíma, MUDr. Soňa Peková, MUDr. Ján Lakota, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková, MUDr. Hana Zelená, MUDr. Lukáš Pollert, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnozí další ...

Záštitu nad konferencí převzala senátorka MUDr. Alena Dernerová.


Úplný program konference COVID-19 DOPAD NA JEDNOTLIVCE A SPOLEČNOST V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ najdete ZDE.


Zdroj : Nadační fond Svědomí národa / InfoVojna


...

Ďakujeme za vyššie uvedenú aktivitu českých a slovenských vedcov, lekárov, odborníkov, právnikov. Niet pochýb o tom, že sa aj takýmto spôsobom prispieva k odkrývaniu lží a propagandy, ktorá smeruje k zotročeniu ľudských bytostí. Vytvárajú sa podmienky k približovaniu sa k Pravde. Nevynímajúc aj satisfakciu a reparovanie stavu, kedy boli difamujúcimi výrokmi znevažované osoby v oblasti vedy, a iných odborností aj na Slovensku v súvislosti s ich vyjadreniami na adresu témy COVID-19...

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

https://www.ariadneknihy.sk/