Ako filozofia a teológia ovplyvňuje duchovné pozadie sveta ?

17.03.2023

Sú medzi nami bytosti, a nie je ich až tak veľa, ktoré svoj život zasvätili hľadaniu Pravdy. Môžeme s určitosťou povedať, že autor knihy od Konštantína I. po Konštantína XI. - Z dejín byzantského myslenia, profesor Šafin, je jednou z nich o to viac, že je to pedagóg, filozof, teológ a byzantológ. Ako on sám vždy hovorí, výraz Byzancia "nemá rád", pretože je to výraz umelo vytvorený historikmi pre tých, ktorí sa rozhodli písať históriu podľa svojich predstáv.

Byzancia patrila medzi najvzdelanejšie civilizace v histórii, pričom pokračovala v ideáloch Hellady. Vzťah helénizmu a kresťanstva patrí medzi najzaujímavejšie a my sme vďační, že máme príležitosť otvoriť nové okno poznania a prepojenia strateného dielika mozaiky historických súvislostí medzi antikou a renesanciou a sem patrí práve Byzancia.

Kedy sa začneme všetci zaoberať úprimne s otázkou, prečo sa v školách učia polopravdy, či dokonca lži? Prečo nechceme poznať celostnú múdrosť, poznanie vyšších právd?

Budeme veľmi radi, keď školstvo nepôjde opačným smerom, akým by sa malo uberať a veríme, že táto zaujímavá a pútavo napísaná kniha bude pomôckou pre učiteľov dejepisu, filozofie a zaradia túto dôležitú tému do vzdelávacieho procesu aj mimo "predpísaných" osnov alebo ich týmito poznatkami osviežia. Takisto je táto kniha dôležitá aj pre tzv. "hľadačov" Pravdy, ktorí sa zaujímajú o pochopenie súčasnosti a týchto pohnutých čias. 

História Byzancie a duchovné pozadie celkovo historických súvislostí má veľké presahy aj do súčasnosti. Klasické vzdelanie už nie je na programe dňa, kedysi sa na gymnáziách vyučovala latinčina, gréčtina a ďalšie predmety, ktoré automaticky boli súčasťou všeobecného vzdelania. Je však veľkou pravdou, že vzdelávanie z veľkej časti je ovplyvňované v pozadí neziskovými organizáciami. Odkiaľ fúka vietor? No predsa zo západnej časti sveta, spoza mora a deje sa tak už viac ako storočie. Všetko je so všetkým prepojené a čím viac sa zahĺbame do histórie, o to jasnejšie pochopíme, prečo nie je žiadúce vedieť viac ako elita. 


Pre jasnejšie pochopenie, o čom kniha je si môžete vypočuť reláciu tu:© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

https://www.ariadneknihy.sk/